lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Chín Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Con Rồng Đất

Đi mây về gió gọi là rồng
Tứ hải giang hồ khắp bốn phương
Gian nan chẳng sợ đời chưa cánh
Một chút tình ai chốn bụi hồng

Rồng đất tiêu dao đêm lại ngày
Tung hoành lồng lộn mộng cung mây
Chờ bao kẻ khách hồn thơ thẩn
Chung cuộc vui vầy cơn gió ngây

Có phải rồng còn mộng cánh non
Mưa sa bão táp nỗi nguồn cơn
Sinh thời chẳng trọn tình sông nước
Đất khách quê người vẫn sắt son

Sao cứ la đà hoặc huyễn mình
Phong trần mai ẩn chốn vô danh
Gió mưa chi nữa trời mây sắc
Vực thẳm đất dày đắm biển xanh

Thiên hạ phong ba buổi loạn ly
Năm châu bốn biển những anh tài
Nương thân dấu vuốt nơi rừng vắng
Năm tận tháng cùng một kiếp trôi….

Giá được cùng ai cõi mộng trường
Phượng hoàng vỗ cánh với sao trăng
Mưa đi gió lại đời tri kỷ
Nậng đỡ dìu nhau mọc cánh vàng

Mơ ước giưã đời chốn thị phi
Cánh rồng mơ mộng cuộc tròn vui
Gian nan khổ aỉ tìm nơi chốn
Rồng đất thương thân chẳng gặp thời

Dám gọi tên rồng thế mới ngông
Sinh từ lầm lội chốn rừng hoang
Cất mình chẳng nổi con rồng đất
Huyễn hoặc đời mình lên cõi không?....

Ta phải học bay có thế thôi
Kiên trì nhẫn nại tháng ngày trôi
Phải chăng anh tiết trời cho vậy
Mài sắt nên kim với tháng ngày !

2008 Lu Hà

 

Lời Tri Ân
cảm ơn lời bàn cuả Tiền Anh Thơ

Lời cuả bạn thật là chí lý
Tớ có lòng tri kỷ tự nhiên
Từ xa nhắn nhủ bạn hiền
Sai con chuột nhắt sang bên láng giềng .

Tớ cũng có ngổn ngang tâm sự
Thơ viết trong ngái ngủ vội vàng
Giật mình sực nhớ ra ngày
Cái hôm quê mẹ tiễn Thaỳ đi xa .

Ở nước Đức nhạn xa băng giá
Tớ rét run bạn aó đạo tràng
Kinh luân Phật Pháp tỏ tường
Ơn Thày giúp bạn rõ ràng chi ly

Khổ thân tớ chưa đi lễ Phật
Đời sinh ra trôi dạt tứ phương
Phố phường chật hẹp tha hương
Chuà chiền chẳng có gió sương sớm chiều .

Mái tóc đã pha màu mưa nắng
Mà việc đời vẫn chẳng hanh thông
Vội vàng chữ nghiã loăng quăng
May sao có bạn meo sang luận bàn .

Lời của bạn muôn vàn ý tứ
Tớ xem xong là hiểu được ngay
Đằng nào tớ cũng viết rồi
Tuy lòng tớ có nhưng lời khó nghe .

Thơ với phú lê thê trần tục
Chốn cửa thiền tiếng đục tiếng thanh
Nằm mơ nghe tiếng đóng đinh
Mà con bật dậy lung linh thánh đường .

Cảm ơn bạn Tâm Quang chỉ bảo
Còn nhiều từ như tớ dùng sai
Ôi bao thế tục ngoài đời
Đắn đo thận trọng ở nơi cửa thiền .

Một năm dùi mài kinh luân
Không bằng học bạn một lần sáng khôn
Ba năm suy tính thiệt hơn
Không bằng đi lễ nguồn cơn tỏ bày !

muà thu 2007 Lu Hà

 

Băn Khoăn

Có người bản sứ hỏi tôi
Vì sao lưu lạc phương trời tới đây
Thói quen tục lệ giống loài
Mà sao ai chẳng bùi ngùi nhớ thương
Tấm lòng cố quốc quê hương
Thương thân lê gót tha phương xứ người
Bần thần tôi chẳng nên lời
Âm thầm tủi hận bồi hồi xót xa
Ngoảnh đi lén dấu giọt sầu
Non sông nước Việt cơ đồ lầm than
Ăn chia đong đếm bình quân
Thắt lưng buộc bụng vắt dần tàn hơi
Đời như con kiến củ khoai
Khinh người như rác nhân tài như rơm
Đấu tranh giai cấp dối gian
Tương lai chẳng có lụi tàn ước mơ
Học hành năm tháng dư thưà
Ưu tiên con cháu ông bà cửa quan
Thêm màu liệt sĩ cháu ngoan
Tuyên truyền nhồi sọ dã tan giống nòi
Buồn phiền tôi quyết ra đi
Chân trời xa lạ dựng xây cuộc đời

2008 Lu Hà

 

Trăng Thu Cảm Sầu
hoạ thơ Huệ Thu: Đợi Anh

Ngẩn ngơ nâng chén tình say
Một mình em uống vơi đầy chờ anh
Trăng soi đáy mắt long lanh
Sóng thu nhả sợi ươm cành non tơ
Lao xao biển gọi đòi thơ
Nhớ anh em mới mộng mơ hỏi trời
Ông tơ bà nguyệt ai mời
Rượu ngon em chịu đất trời đổ ngang
Bên tai gió thoảng hồn trăng
Sương rơi lã chã nỗi lòng vắng tanh.

16.6.2010 Lu Hà

 

Thương Em Người Vợ Hiền
Thơ theo tâm tình Thanh Hoàng: Thương

Thương em từ thuở xa xưa
Miệng ăn cơm búng lưỡi lưà cá xương
Trung du đồi cọ quê hương
Bình Ca bến nước trọn dòng thủy chung
Ai gây sóng gió bão bùng
Mưa tuôn giọt lệ vua Hùng ngàn thu
Chôn nhau cắt rốn chia lià
Gánh gồng cha mẹ lên tàu vào Nam
Xa quê em mới lên năm
Tử sinh cốt nhục tình thâm giống nòi
Ngăn sông ách nước tai trời
Nhịp cầu Bến Hải sương rơi lạnh lùng
Miền Nam nâng giấc mộng vàng
Bỗng đâu gió chướng hãi hùng tuổi xuân
Bắc phương ào ạt tiến quân
Bảy lăm thê thảm chồng con ngậm ngùi
Công em khó nhọc thăm nuôi
Hận thù cải tạo cuộc đời lầm than
Em tôi chỉ thắm môi son
Động Hồ sóng dậy lệ tràn bờ mi
Sớm chiều tần tảo đôi vai
Tằm tơ mái tóc bời bời nguồn cơn
Khó khăn chịu đựng âm thầm
Bưã no bưã đói tím bầm ruột gan
Ra đi cùng với chồng con
Đất lành chim đậu trăng tròn bình an
Thương em người vợ gian truân
Chịu bao cay đắng tủi hờn tha hương
Ta bà chìm nổi não nùng
Hai lần di tản tận cùng hành tinh
Chim ca yêu khoảng trời xanh
Sông Thao dào dạt quê mình nỉ non
Cửu long cuồn cuộn sóng cồn
Giang sơn máu nhỏ lệ tuôn nghẹn ngào
Thương em rám nắng má đào
Lo toan bươn trải mặn mà chồng con
Thương em đôi mắt thiên thần
Năm canh trằn trọc nhọc nhằn triền miên
Đoá hồng lưu luyến hồn nhiên
Tuổi vàng trăng ngọc suối tiên rạt rào
Theo anh chìm nổi ba đào
Chân trời góc biển nghẹn ngào vần thơ
Thương con kén nhỏ ươm tơ
Miệt mài dệt vải canh khuya thuở nào
Thương con sáo nhỏ la đà
Bắc Ninh quan họ ca trù sông thương
Tiếng đàn tích tịch tình tang
Khoan thai nhẹ bước đài trang dịu dàng
Hàng Nga lầu ngọc gác vàng
Sao bằng trần thế vì chồng vì con.

17.5.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site