lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Mười Năm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Món Nợ Ân Tình

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương
Hỏi ông nguyệt lão có nhầm không?
Xe duyên xoát lại coi trần thế
Bao kẻ tình chung khóc đoạn trường

Mấy chục năm rồi vẫn sầu tư
Hỏi người thiếu phụ tuổi xuân hoa
Đoá lòng nở rộ thơm non trái
Cho kẻ tình xa thoả nỗi sầu?...

Mấy chục năm rồi vẫn mộng mơ
Hỏi người thục nữ mối duyên tơ
Kiếp xưa vương nợ còn chưa trả
Sao để kiếp này rụng phấn hoa?

Mấy chục năm rồi mộng ái ân
Hỏi người mỹ nữ trái đào non
Vẫn còn thương nhớ người quân tử
Má hồng em  để hận tàn son ?

Mấy chục năm rồi vẫn thiết tha
Hỏi người em gái thuở trăng mơ
Vẫn còn lưu luyến đời con gái
Hà nội trăng lên trái chín đào?

Mấy chục năm rồi chuyến đò tang
Hỏi người quả phụ có buồn không
Bao nhiêu cay đắng duyên thành nợ
Tiếng trống đưa ma tiễn dạm đường?

Mấy chục năm rồi nỗi xót xa
Hỏi người bạc mệnh lỡ đời hoa
Ngây thơ chẳng biết tình xuân thắm
Ai phải ra đi vạn nẻo sầu?

Mấy chục năm rồi mới hiểu ra
Đời người như thể giấc chiêm bao
Hoa xuân thiếu nữ tình thơ dại
Thơ thẩn người ơi lỡ chuyến đò…!

 4.1.2009  Lu Hà

 
Sầu Cố Quốc

Khắc khoải nhớ mong dạ ngẩn ngơ
Thời gian dừng bước gió nương hoa
Rung rinh sương lệ vương tàu lá
Mai trúc đầm đìà hạt móc sa

Kỷ Sửu quay tơ hẹn cuối muà
Mong hoa đơm trái chị Hằng Nga
Sinh sôi nảy nở thêm nòi giống
Thương đoá trăng ngà dang dở xưa….

Quân tử chưa yên với cuộc đời
Ngậm ngùi than thở kiếp bèo trôi
Sông thương huyết mạch tình non nước
Món nợ quê hương rụng rã rời….

Họ mạc xa gần cũng ngóng trông
Khói hương tiên tổ vắng tàn nhang
Ra đi tức tưởi đau lòng Cuốc
Thương cái gia gia để lỡ làng...

Chiều nay lữ khách xa vời quá
Thơ thẩn bâng khuâng ngẩn ngơ sầu
Ngũ Tử Tư xưa buồn cố Quốc
Thân Ngô hồn Sở nỗi thương đau

Bể khổ luân hồi trong thế gian
Phong sương tuế nguyệt biết bao lần
Đền ơn tiên tổ ai thờ cúng
Huyết thống bao đời cho cháu con….!

 27 tháng 1 năm 20  Lu Hà

 
Mộng Để Ngàn Sau

Ngày nghỉ thiu thiu một quyển thơ
Mỏi tay xem sách tiếng ai hò
Trời mây sa sẩm hồn bay bổng
Ô! Cõi dương trần quyến luyến sao?...

Tôi vẫn còn say mộng vẩn vơ
Tìm người con gái thuở huyền mơ
Phế hưng cát bụi bao thay đổi
Hồn vẫn mang theo một nỗi sầu

Em có đầu thai kịp chuyến tàu
Hành hương xuôi ngược có bơ vơ
Tìm đâu trong đám muôn ngàn ấy
Bóng dáng thanh thanh cuả má đào

Mỗi trạm luân hồi một bến ga
Ngàn năm vũ trụ vẫn hằng đưa
Người đi kẻ lại muôn ngàn kiếp
Bóng dáng em tôi lạc chốn nào?

Tôi lại lần theo dấu biển Đông
Nghe tin ngoài ấy có Tiên Bồng
Hồn tôi ngơ ngác bay trong gió
Gác tiá lầu son vẫn nặng lòng

Giưã chốn Bồng Lai còn ngẩn ngơ
Hỏi ai trong số các Tiên Nga
Trăm nghìn thiếu nữ dương trần ấy
Bóng dáng em tôi ở chốn nào?

Thơ thẩn chiều buông đã tối rồi
Hồn còn vơ vẩn giưã xa xôi
Bỗng đâu bóng dáng quen quen quá
Em đánh thức anh giưã cuộc đời....

19.4. 2009  Lu Hà

Áo Trắng Em Bay

Áo trắng em bay phấp phới xinh
Ngẩn ngơ thơ thẩn khách đa tình
Ngất ngây sánh bước cùng người ngọc
Hãy nói rằng em chỉ thích anh

Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Hồn mơ em đợi một ngày mai
Yêu em tha thiết chàng trai trẻ
Đừng để hoa sầu lệ ưá trôi...

Áo trắng hương thơm sóng gợn tình
Kià đàn ong bướm lượn trời xanh
Lả lơi trăng gió tìm hoa mật
Em vẫn chung tình chỉ với anh

Áo trắng chưa phai bạc gió trời
Buồng the em đợi chỉ anh thôi
Giữ nguyên nếp áo mùi hương xả
Bát ngát tình quê trọn kiếp người

Áo trắng em đây vẫn mặn mà
Bên sông vắng vẻ một con đò
Sang năm xuân gọi muà hoa nở
Anh sẽ trở về để rước dâu...!

Tôi viết bài thơ áo trắng bay
Tặng bao cô gái khắp muôn nơi
Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm
Một chút tình quê với tháng ngày...!

9.3.2011  Lu Hà

Cô Đẹp Vô Ngần

Trời ơi cô đẹp vô ngần
Để cho tôi phải bần thần ngẩn ngơ
Nhớ muà nắng đẹp vàng thu
Trải bao thập kỷ nắng mưa tiêu điều
Như người tôi đã từng yêu
Giăng giăng ánh mắt mây chiều tà huy
Thuyền quyên yểu điệu men say
Bài ca muôn thuở đắng cay lỡ làng
Đắn đo duyên nợ dặm trường
Tháng ngày biền biệt má hồng phôi phai...
Bây giờ tôi lại thấy người
Bâng khuâng kỷ niệm bồi hồi trào dâng
Hoàng hôn sóng vỗ trùng dương
Mỗi người mỗi ngả bốn phương đất trời
Đời tôi như cánh bèo trôi
Công danh sự nghiệp còn gì nưã đâu
Phong ba điểm bạc mái đầu
Trán nhăn tư lự làm thơ cho đời
Theo thuyền lục bát xa khơi
Lênh đênh bão táp ngậm ngùi trần gian
Khổ đau bặm bụi cuốn chân
Đơn phương độc mã gian nan hiểm nghèo
Ngoảnh đi ngoảnh lại trôi vèo
Thời gian vùn vụt hắt heo lá vàng
Bao giờ tôi lại gặp nàng
Luân hồi trôi nổi trường giang bến bờ.

6.4.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site