lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Chín Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Bạn Lòng Biết Không?
cảm tác thơ tứ cú Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ?

Người thiếu phụ mang sầu ai oán
Vương nỗi buồn cổ hận thiên thu
Làm sao dập ngọn lưả đào
Hương tình sóng dậy cấu cào tâm can...

Ai là kẻ nhóm nhen đốm lưả
Để lòng này se sắt tương tư
Mắt khô ngấn lệ mờ sâu
Chao ôi, sợ quá mịt mù sương rơi!

Ai đã nỡ lững lờ mây gió
Để chiều thu chan chưá hoa mơ
Tuyết sương che phủ mái đầu
Hồn thơ nguyệt lặn bóng ma chân cầu...

Trăng vành vạch cớ sao vỡ nưả
Để lòng ta vá víu tim côi
Nưả kia tan biến mất rồi
Dở dang còn lại chẳng rời lià xa...

Hồn phiêu bạt biết đâu bến đậu
Thuyền lênh đênh neo thả giưã dòng
Phong ba bão táp thê lương
Hỡi người tri kỷ bạn lòng biết không...?

3.2.2012 Lu Hà

 

Hằng Nga Mỉm Cười
đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà

Thi Nguyên:

"Châu Về Hợp Phố rồi xem.
Hai chàng thi sĩ, không thèm đánh nhau...
Kẻ đánh thì có người đau...
Giận hờn chi nưã không mau làm huề...!!!
Đệ - Huynh kết nghiã ăn thề.
Bỏ nhau sao đặng, sơn khê hội đàm...:"

 

Lu Hà:

Thi Nguyên nhân ái hơn người
Tấm lòng nữ sĩ sáng ngời biển đông
Sụt sùi chi nưã hỡi lòng
Kẻo nhầm tâm trạng má hồng phôi phai
Lu Hà gặp khối anh tài
Văn chương ba thước trần ai ngập tràn
Mắt nhìn trăm dặm dâu ngàn
Phải đâu facebook vũng  chân lấm bùn
Bạn bè thi phú trăm ngàn
Quán thơ thường vẫn luận bàn thơ ca
Anh hào bốn bể la đà
Tung hoành ngang dọc mặn mà biển khơi
Ở đây trật hẹp chỗ chơi
Có dăm ba mống lả lơi xuân tình
Cưa sừng làm nghé cũng xinh
Huynh huynh muội muội cho xanh mái đầu
Châu nằm dưới đáy biển sâu
Sá chi Hợp Phố đục ngầu thờn bơn
Mấy dòng thổ lộ nguồn cơn
Mong sao em gái đừng buồn nưã nhe
Lu Hà dặm nẻo sơn khê
Yêu ma thường gặp khỉ chê chó cười
Tình tình điềm đạm thảnh thơi
Ung dung tự tại khắp nơi biết mà...
Xôn xao sáu nẻo ta ba
Tâm hồn phơi phới Hằng Nga mỉm cười...

2.2.2012 Lu Hà

 

Đắng Cay Cho Đời
tặng Pich Hạnh

Nhớ sao em gái Sài Gòn
Thời gian dầu dãi mưa tuôn nghẹn ngào
Hỡi em gái nhỏ năm nào
Giàn hoa thiên lý má đào lâng lâng
Nỗi lòng tâm sự dở dang
Không gian trường ảo mơ màng xa xăm
Thương cho bao kiếp tơ tằm
Luân hồi trôi nổi trăng rằm hồn thu
Tâm tình ý tứ bao la
Nghe em kể chuyện xót xa  cho tình
Giận hờn oán trách trời xanh
Thuyền quyên yểu điệu tố trinh sụt sùi
Anh hào biển động chôn vùi
Trần gian vắng vẻ ngậm ngùi thương vay
Ngoài đường vạn mớ điên say
Mà em hờ hững đắng cay cho đời...!

2.2.2012 Lu Hà

 

Thì Thầm Anh Ơi
cảm tác thơ Hoa Mai: Tưng Bừng Hoa Đăng

Em đứng đợi hoàng hôn dáng đỏ
Đôi nhạn bay tất tả mà buồn
Mưa rơi hạt lệ trào tuôn
Ngóng về phương ấy cội nguồn xót xa...

Chiều dang dở mây cao vời vợi
Mắt long lanh tê tái nỗi sầu
Thương dòng suối chảy về hồ
Tâm tình con gái sợi tơ vướng lòng

Xuân dắt díu muà đông còn đọng
Cành lá khô ngượng ngập hoang vu
Trăm năm duyên phận muà thu
Tả tơi xác lá biết đâu mà tìm...?

Em mỏi mắt cánh chim buồn bã
Bay về đâu xây tổ thuận hoà...
Tương lai hạnh phúc nghẹn ngào
Để em đơn độc bơ vơ chợ đời...

Nghe réo rắt ngày vui xuân đến
Nhớ anh nhiều lận đận tháng năm
Tưng bừng chờ ánh trăng rằm
Hoa đăng giục giã thì thầm anh ơi!

2.2.2012 Lu Hà

 

Về Nơi Hẹn Hò
cảm tác thơ tứ cú Mai hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ

Làm sao tắt được lưả lòng
Tình ta đang cháy đau thương liệt giường
Cấu cào hai chữ yêu đương
Hương tình nổi sóng trùng dương mịt mù...

Vô tình người nỡ thế ư?
Tim ta se thắt mộng sầu tương tư
Mắt khô ngấn lệ mờ sâu
Chao ôi, sợ quá hố sâu xa mờ...

Ai đem Thu thả hững hờ
Để hồn thơ thẩn bên bờ biển dâu
Tuyết sương che phủ mái đầu
Ma thơ nguyệt lạnh chân cầu nỉ non...

Trời ơi! sao tỏ nguồn cơn
Trăng thu tan nát mảnh hồn vỡ đôi
Trái tim lạnh lẽo đơn côi
Có ai tri kỷ cho đời si mê...

Mây kia phiêu bạt ê chề
Nhắn miền đất lạ não nề mưa rơi
Bạn đời ở chốn xa xôi
Đêm nay có biết về nơi hẹn hò...?

2.2.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site