lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Mốt

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chân Tình Muội Muội

Cám ơn muội đã ban khen
Lòng huynh chan chưá ưu phiền cũng tan
Mười giờ sáng nở chiều tàn
Trúc mai lan huệ nồng nàn mến yêu
Có cô thục nữ mĩ miều
Tóc mây một giải yêu kiều thướt tha
Trên trời có đám mây ngà
Xung quanh mây trắng la đà ngẩn ngơ
Bưóm ong dìu dặt xôn xao
Rằng cô họ Nguyễn thì thào vàng anh
Nghiêng nghiêg mái tóc xanh xanh
Nụ cười tươi mát lòng huynh dạt dào
Bao giờ cho đến bao giờ
Thuyền tình theo lái bến đò đợi em
Trở trăn ôn lại nỗi niềm
Tình huynh nghiã muội êm đềm chiều thu
Bồ đào mĩ tỉu canh thâu
Sáo đàn nhạc nhị đủ chầu bát âm
Văn thơ lai láng từ tâm
Trái tim nóng bỏng tình thâm bao đời
Mênh mông biển cả trùng khơi
Bọt bèo trôi nổi ta thời gặp nhau
Hàn huyên ta chụm mái đầu
Như loan cùng phượng chân cầu thuở xưa
Phuợng cầu Tư Mã Tương Như
Tỉ tê thánh thót như sầu như mưa
Sóng dâng cuộn cuộn giang đầu
Ca ca muội muội mấy muà héo hon
Nhớ nhung biển cả nguồn cơn
Cánh thơ run rẩy trào tuôn nghẹn ngào
Bây giờ đào  nở xuân chào
Yến oanh thổn thức má đào ngẩn ngơ
Hũu duyên tương ngộ ai ngờ
Nhưng mà mệnh số lạc vào cung mê...

16.12.2011 Lu Hà

 

 Thiếu Phụ Nhớ Chồng

Trăng vàng bảng lảng bên song
Tàu tiêu nhỏ giọt vấn vương bụi hồng
Nhớ ngày bịn rịn bên sông
Chàng đi ải Bắc nỗi lòng thiếp mong
Đất trời ảm đạm mênh mông
Bóng chàng biền biệt theo dòng nước trôi
Ngậm ngùi giọt lệ đầy vơi
Thiếp tôi ruột đứt tả tơi thế này
Một năm là bấy nhiêu ngày
Buồng the lạnh lẽo đắng cay ưu phiền
Biệt ly sầu tưởng triền miên
Nguyện làm mây phủ lạc miền non cao
Trăng soi giưã biển năm nào
Bay qua bay lại nghẹn ngào nỉ non
Má hồng chỉ thắm môi son
Lược gương biếng trải giận hờn chi nhau
Chàng đi cỏ mọc chân cầu
Mà nay héo uá trắng màu hoa mai
Trăm hoa thức nở xuân dài
Giục người vội vã trần ai tủi sầu
Muối tiêu điểm nhẹ mái đầu
Gối loan vàng uá nhạt màu chỉ thêu
Nỗi buồn choán hết cô liêu
Hoa kia rưã nát tiêu điều hoàng hôn
Con chàng nay đã lớn khôn
Hỏi cha sao vắng lệ tuôn mấy hàng
Cuộc đời chinh chiến phũ phàng
Nấm mồ vô chủ ngỡ ngàng khách qua...
Con chim khách gọi trái nhà
Bơ vơ khói toả còi tàu dần xa
Giờ này chẳng biết ở đâu
Cầu xin phúc đức ông bà tổ tiên!

16.12.2011 Lu Hà

 

Tình Em Lay Động
chuyển thể thể thơ Thi Nguyên: Em Vẫn Đợi Chờ

Cùng nhịp đập rộn ràng thao thức
Để lòng nhau náo nức đòi cơn
Trái tim ưá lệ trào tuôn
Anh ơi! Có biết mà buồn với em...

Phút giây bỗng êm đềm biến mất
Tình say xưa ngây ngất gần xa
Canh khuya tầm tã ướt nhoà
Hàng hiên thánh thót hạt mưa đầu muà

Môi ấm áp em chờ anh đó
Hôn em đi cho đỡ nư thèm
Giang tay ôm tấm thân mềm
Đam mê quằn quại êm đềm sương thu

Em mát diụ trong như giòng suối
Bướm trắng hồng roi rói hoa tươi
Dập dìu đôi cánh lả lơi
Anh cho em cả cuộc đời đắm say

Đừng thầm lặng vơi đầy trăn trở
Trái tim đau lầm lỡ yêu đương
Hãy đưa em đến thiên đường
Ái ân chan chưá canh trường đêm thâu...

16.12.2011 Lu Hà

 

Lỡ Làng Tình Em
tặng Vũ Thị Vui

Hai cô gái trẻ mừng vui
Bảo nhau chặt miá sụt sùi mầm non
Miá rằng : Em vẫn còn son
Nương tay nhè nhẹ tủi hờn lòng em
Trăng lên chưa mọc lưỡi liềm
Tình em đang bén nỗi niềm sầu tư
Bâng khuâng kià mé chân cầu
Có con bướm trắng âu sầu khóc than
Mật đường em đã chưá chan
Tuổi đời con gái cung đàn căng dây
Gặp người quân tử khéo tay
Nắn cho một chặp ngây ngây bướm hồng
Tình em đang độ tơ vương
Nỡ nào mang chặt đau lòng miá non...
Miá thơm bày tỏ nguồn cơn
Hai cô kiều nữ bồn chồn ngẩn ngơ...

16.12.2011 Lu Hà

 

Trượng Phu Ở Đời

Bạn vàng tri kỷ Thiết Hùng
Tâm hồn hội ngộ mấy hàng thơ bay
Thơ tình ngây ngất trời mây
Ái ân muôn thuở hây hây má hồng
Cuộc đời như một dòng sông
Mê man chảy maĩ thiên bồng đảo hoang
Sáng ra tỉnh dậy bàng hoàng
Rằng ta trật khất trên giường lẻ loi
Buồn rầu lên mạng nghé coi
Mấy nàng tiên nữ lả lơi trăng vàng
Gặp người quân tử khẽ khàng
Se duyên bởi sợi xích thằng chàng ơi!
Chàng đừng rầu rĩ làm chi
Tối nay nhập mộng ở nơi cuối trời
Thuyền tình lộng gió ra khơi
Trăm năm có biết duyên gì hay không?
Nguyễn Du ảo não cô phòng
Thương Kiều bạc mệnh cõi lòng xót xa
May thay lại có Lu Hà
Phong tư đạo mạo trượng phu ở đời
Hồn thơ tầm tã chơi vơi
Hàng hiên thánh thót mưa rơi ào ào
Đầm đià nhỏ lệ tuôn châu
Thái Chân Ngọc Nữ Hắng Nga ngậm ngùi
Thiết Hùng cảm ngộ sụt sùi
Khách tình chiếc bách dập vùi biển sâu...

16.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site