lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Không Một

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nhớ Nước Thương Nguồn

Giọt nước sinh ra ở thượng nguồn
Như dòng sữa mẹ tưới muà xuân
Cho hoa đơm trái tình non nước
Hưng phế trầm luân nỗi tủi hờn

Con đã lớn rồi con phaỉ đi
Theo sông về biển chốn mù khơi
Thượng nguồn quê mẹ đừng buồn nhé
Con sẽ thành mây trở laị đời

Nhớ thuở sinh con mẹ quặn đau
Bao nhiêu sấm sét dội trên đầu
Cây rung hạt lệ trời mưa gió
Thương đưá con côi nặng giọt sầu

Mẹ nhé đừng buồn con phaỉ xa
Đời trai mang nặng kiếp giang hồ
Ngang tàng từ buổi trời giông bão
Sét đánh vang rền gọi tự do

Thượng nguồn nhung nhớ đỉnh xa xưa
Gió rét từng cơn giục sóng trào
Thương đưá con xa ngoài biển cả
Vẫy vùng chúng bạn với bao la

Con vẫn còn đây vẫn trẻ trung
Tan trong biển cả cõi vô thường
Mẹ sinh giọt nước trong đau khổ
Con sẽ trở về bao mến thương

Thế đã qua rồi trận biển dâu
Gió đời phiêu bạt dạt đi đâu?
Hải Âu tung cánh chân trời rộng
Trái núi già nua nức nở sầu

Cuộc đời hư aỏ lắm mẹ ơi !
Đức Phật ngàn xưa đã dạy rồi
Bể khổ luân hồi trong sáu nẻo
Thương nguồn nhớ giọt nước trần ai

Giọt nước trần ai bao oán hờn
Loài người ác thiện sống chen chân
Gian manh dối trá đầy thâm độc
Tát cạn tình thương mộng vĩ nhân

Chúng đã tôn thờ kẻ bất nhân
Đứng trên biển cả haị nhân quần
Tát bao giọt nước lòng nhân ái
Tội ác gieo đầy khắp thế gian!

2008 Lu Hà

 

Thuyền Nàng Bến Trạng

Thuyền ơi! Có nhớ bến chăng
Đôi ta chung một giòng sông ân tình
Nhớ chàng bạch diện thư sinh
Xuống thuyền qua bến duyên lành trời trao
Anh đi nuôi trí học trò
Phương xa lưu luyến chuyến đò ái ân
Mấy muà thu lá uá tàn
Xanh lam màu aó tình quân phong trần
Thùng thùng trống đánh liên hoàn
Tinh kỳ rợp bóng nước tràn đò em
Tiếng loa sang sảng vang rền
Vinh qui quan Trạng tổ tiên bồi hồi
Bàng hoàng tay lái rụng rời
Cân đai mũ mão mặt ai sáng ngời
Thuyền em rụng trái tim vui
Khoan thai xuống kiệu dắt tay đưa về
Quan viên hai họ đề huề
Chầu văn đàn hạc bộn bề liên miên
Hả hê thôn dưới làng trên
Chong đèn đốt đuốc mắt huyền long lanh….
Yêu nhau bạc mái đầu xanh
Say sưa giấc mộng an lành bình yên
Bơ phờ chàng ngủ liên miên
Thiếp xin chư vị tổ tiên thần hoàng
Phong lưu tài mạo rỡ ràng
Ban cho trăng mộng ngàn thương chín chiều
Đẹp như Kim Trọng Tiểu Kiều
Ruộng sâu trâu nái nhiễu điều giá gương
Phen này chắc chắn có mang
Sinh ra quý tử nối giòng lang quân
Phương phi rõ tướng hiền nhân
Kinh bang tế thế nhân quần hiển vinh
Công minh chính trực tinh anh
Quốc gia trụ cột triều đình cậy trông
Vẻ vang sáng suả họ hàng
Thiếp đây cũng dự vào hàng phu nhân
Nhớ xưa lam lũ cơ hàn
Mênh mông nước chảy lang quân xuống đò
Thuyền tình nên nghiã đôi ta
Nên duyên nên phận thiếp là nàng dâu
Chàng ơi! Giấc ngủ còn sâu
Giấc mơ mộng mị về đâu hơĩ chàng
Có mơ tay bế tay bồng
Mấy đời quan trạng nối dòng nho gia?....

2008 Lu Hà

 

Vượt Qua Biển Nhớ
hoạ thơ Tuyền Linh

Nhớ ai tím cả đất trời
Nôn nao lòng dạ người ơi có buồn
Người về trong buổi hoàng hôn
Tiếng gà nháo nhác bần thần trăng lên
Bồn chồn bào ảnh ruột gan
Xôn xao dào dạt theo hồn trăng mơ
Phải chăng hình bóng em yêu
Gió mây phảng phất yêu kiều từ xa…
Ngước lên sáng tối tò vò
Giăng tơ nhện trắng nằm co hỡi trời
Bấm tay mấy độ thu rồi
Trên con đường vắng tiễn người ra đi
Cuối đò cập bến luân hồi
Con thuyền định mệnh ngậm ngùi đau thương
Cho hay trong cõi vô thường
Vượt qua biển nhớ giai không Di Đà

28.11.2009 Lu Hà

Vay Trả Trả Vay
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Chia tay bếp lưả củi rơm
Kinh thành là chốn chén cơm bụi đời
Lang thang theo đám mây trời
Sớm khuya mưa gió dập vùi chiếu chăn
Khi xa rồi lại khi gần
Bon chen hiểm ác tấm thân giang hồ
Nhân tình thế thái gian lao
Lưu manh anh chị cứ trèo lên cao
Phồn hoa rượu ngọt lao đao
Ngẫm thân phù thể mà đau thế này
Phải chăng kiếp trước vơi đầy
Trả vay, vay trả nên đời trầm luân?

13.12.2009 Lu Hà

 

Xuân Thiếu Phụ
hoạ theo hồn thơ Tuyền Linh

Em ngồi bên cưả xuân sang
Mây trời lãng đãng bóng sương nhạt nhoà
Sóng lòng dồn dập trào dâng
Hoa còn hương sắc theo dòng thời gian
Mênh mông một cõi tâm hồn
Đời em lỡ bước theo thuyền biển xa
Trời xanh lồng lộng bao la
Ngõ tình đóng cưả sương mờ bao quanh
Ai xây một bức trường thành
Ngăn sông cách biển mộng lành tiêu tan
Kể từ chớm nở tình xuân
Bướm kia háo hức sang vườn tìm hoa
Trăng soi ảo mộng đường tơ
Bỗng nhiên gió nổi mây mưa lạnh lùng
Thương cho một bóng trăng vàng
Bao đêm chứng cảnh cõi lòng trần gian
Muà xuân con én xa gần
Để người thiếu phụ mang hồn thê lương
Làm sao nối lại tình thương
Làm sao xoá được vấn vương thuở nào?
Ngậm ngùi rỏ lệ mưa sa
Bên song cưả sổ lòng hoa não nùng…

10.11.2009 Lu Hà

Thật lòng mà nói Anh Tuyền Linh làm thơ lục bát vẫn còn lạc vần, nhưng tôi tiếc bài thơ ý tứ hay nên cứ hoạ luôn vào. Theo nguyên tắc hoạ thơ không nên sưả lại vần bằng chữ cuối cùng ở câu 6 và 8. Mong các bạn thông cảm. Ví dụ như:" Mây trời lãng đãng bóng sương nhạt nhoà
Sóng lòng dồn dập trào dâng"

Chữ "dâng" có vần với chữ "nhoà" đâu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site