lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Hai Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hồn Tôi

Đã có ai hay tớ với hồn
Yêu nhau từ thuở trứng còn non
Ngày xa xưa ấy hồn thăm tớ
Tớ vẫn còn run với thế trần

Ra đời có tớ với hồn thơ
Lâu quá quên rồi phút ngẩn ngơ
Hốt hoảng hồn thơ là tiếng khóc
Cho đời thơ tớ cứ bơ vơ

Tớ yêu tớ ghét cũng làm thơ
Nên tớ với hồn vẫn mộng mơ
Văn bút phaỉ đâu là nghiệp sống
Mà sao hồn cứ bắt làm thơ?

Có thú gì đâu một kiếp người
Quanh năm suốt tháng chỉ ăn chơi
Giàu sang phú quý đầy ham muốn
Kèn cựa bon chen kẻ nịnh đời

Hồn mách bảo rằng thơ mới vui
Lao tâm khổ trí để làm chi?
Đời người ai cũng già nua cả
Một cỗ ván thiên sẽ khép thôi...

Xuống hố chẳng ai mang được gì?
Âm ty địa ngục lệ còn trôi
Có tiền có của dư thừa thãi
Quỷ xứ ma vương chẳng xót ai?

Làm thơ đời tớ thấy vui hơn
Trí tưởng mênh mông chẳng sói mòn
Cằn cỗi chai lỳ không có chỗ
Tâm hồn phơi phới với nhân gian

Thơ tớ làm ra như mấy ai?
Khen chê tớ cũng chẳng lo gì
Thơ làm cho những ai như tớ
Yêu ghét thương đời có thế thôi

Bạn thơ chi thiếu khách làng chơi
Dong ruổi muôn phương để đẹp đời
Con chuột dẫn đường trên thảm cỏ
Thông tin thế kỷ thật là vui

Hôm qua hồn tớ ở Hoa Kỳ
Giờ laị lang thang ở xứ này
Sóng nước mênh mông châu đảo lớn
Úc Châu biển cả chẳng xa xôi

Người ta bảo tớ có tâm hồn
Tớ viết ra đây để hỏi hồn
Đã có khi nào hồn chán tớ
Cho thơ tớ thiếu, thiếu linh hồn?

Hồn cười cái mặt ghét mà yêu
Lẩn thẩn hỏi chi chỉ buồn nhiều
Có ai yêu tớ như hồn nhỉ
Hồn luôn trong tớ, tớ càng yêu

Cầu sao cho tớ được bình an
Tớ có vô tư hồn mới yên
Ngộ nhỡ chẳng may đời vấn nạn
Đời buồn hồn tớ sẽ sầu hơn

Hồn buồn thơ tớ lại bi ai
Chỉ viết bao nhiêu nỗi hận đời
Thề thốt với hồn cùng sống chết
Tớ đau hồn cũng chẳng vui gì

Hồn buồn làm tớ laị lo toan
Suy nghĩ sầu tư khổ bội phần
Chăm sóc từng ly hằng sớm tối
Thuỷ chung ân ái tớ yêu hồn

Nửa già thế kỷ vẫn la đà
Quấn quít bên nhau bạc cả đầu
Duyên bén từ khi còn trứng nước
Mẹ sinh hai đưá đã thương nhau

Nổi trôi như tớ hồn thông cảm
Sóng cả nhiều khi đã mấy phen
Cứ tưởng chuyến này tan nát hết
Nào ngờ thuyền tớ kéo hồn lên

Tớ phải lòng hồn thật chứ sao?
Đời người gai góc sắc như dao
Hồn thường yếu đuối còn hay khóc
Hồn đau làm tớ laị lao đao

Nhiều khi thơ bí rối bòng bong
Tớ mới quay sang hỏi thật lòng
Hồn vẫn ôn tồn khuyên bảo tớ
Thơ hay nên ngắn chớ dài dòng

Viết ngắn hồn ơi chẳng thoả thuê?
Còn bao u uất nỗi ê chề
Lời thơ như nước tuôn giòng chảy
Cuốn hút đời nhau sao thảm thê

Lắm lúc nhiều khi tớ hỏi hồn?
Vì sao không chán cứ thơ tuôn
Một ngày liên tục hai bài phú
Luỉ thủi mà sao chẳng thấy buồn...

Thì đã vậy sao phải tủi hờn?
Thuyền không có gió, đón trăng lên
Trải bao đau khổ không bờ bến
Có thế tâm hồn mới trắng trong...!

muà thu 2007 Lu Hà

 

Người Lính Vô Danh

Hỡi anh người lính già
Mới chết đêm hôm qua
Đường San Jose buị bặm
Như con thú xa nhà

Đời như hạt mưa rơi
Bạc màu sương lạc loài
Gió đưa về bắc Mỹ
Chuông nhà thờ buồn trôi

Cái chết không ai hay
Dù hỏi thăm một lời
Ai nghe điều trăng trối
Vuốt mắt lạ bàn tay

Ôi cuộc đời thê lương
Bỏ laị phiá sau lưng
Những chiều quê mờ khói
Vợ con hằng ngóng trông

Anh sang đây một mình
Hoen lệ sầu năm canh
Quê hương đâu còn chỗ
Cho những người cán binh

Hỡi anh ngươì chiến binh
Như bao nhiêu người anh
Hận thù xưa chiến tuyến
Mang theo hết cuộc đời

Anh bỏ nhà ra đi
Như con thú lạc loài
Sợ săn lùng caỉ tạo
Máu xương đầy chân ai?

Người ta quá lo xa
Những bóng ma ngày xưa
Của một thời tranh chấp
Nên đời anh khổ đau

Biết cho đến bao giờ?
Lấy laị tình bao la
Bắc – Nam cùng một giải
Anh em trong một nhà

Cái chết không khóc than
Không một vành khăn tang
Không người đi đưa đám
Đất lạ gửi tro tàn

Hỡi những người đồng hương
Có ai còn xót thương
Một nén hương quyên góp
Bên nấm mồ bỏ hoang?...

Cảm tác theo thơ Trần Trung Đạo " Người Lính Già Vưà Chết Đêm Hôm Qua "

Lu Hà

 

Sống Và Chết

Có bao giờ nghĩ xa
Một nỗi buồn vu vơ
Rồi đây ta phải chết
Chết ở đâu bây giờ

Chết trong sự giàu sang
Trong thác loạn đìên cuồng
Hay ở trong traị cấm
Nơi hải đảo biên cương

Ai rút ngắn đời anh
Ai cắt cành cây xanh
Khi tương lai vưà hé
Mái tóc còn đang xanh

Họ đã nhân danh ai
Họ đại diện cho ai
Vì sao họ không muốn
Anh sống ở trên đời

Sao vô lý bất công
Một người dân bình thường
Mà không được quyền sống
Coi như đá cản đường

Muốn yên cấm tò te
Muốn sống phaỉ biết nghe
Như gà con lạc mẹ
Con cuốc ngoài buị tre

Anh có cha mẹ không
Và có còn ai không
Hay một đời bỏ xó
Nấm mồ ven rừng hoang

Anh đã được bao nhiêu
Và đã từng được yêu
Hay chưa từng nếm trải
Êm ái những buổi chiều

Giữa thế giới an bình
Nỗi lo cứ dập rình
U mê bầy chó sói
Đưa ai ra pháp đình

Anh đã can tội chi
Chưa từng làm haị ai
Không gì cả chỉ muốn
Quyền được sống làm người

Cuộc sống rẻ thế sao
Mạng người đáng là bao
Nghề kinh doanh xác chết
Ắt hẳn họ giàu to?

Lu Hà

 

Công Cha Nghiã Mẹ
" Công cha như núi thái sơn
Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Nuôi con chẳng quản sớm chiều
Tình cha nghiã mẹ dạt dào biển khơi"

Công đức sâu dày ơn mẹ cha
Cha truyền nòi giống cuả ngàn xưa
Như hoa vương nhụy đời thơm trái
Núi vọng tình thâm nở bốn muà

Thái cổ lưu truyền chuyện mẫu thân
Sơn cao thăm thẳm vẫn sinh tồn
Nghiã đời mẹ gửi theo giòng suối
Mẹ ở lòng con khắp thế gian

Như ngọc trong veo lòng sáng suốt
Nước non sông núi của ngàn năm
Trong như nước suối soi lòng mẹ
Nguồn sữa ơn đời bao thế gian

Chảy khắp mọi miền sông nước xa
Ra đi biển mặn nỗi mong nhà
Nuôi con chiu chắt từng hạt muối
Con sẽ trở về bên mẹ cha

Chẳng biết giờ này mẹ ở đâu?
Quản bao giông bão gió mưa sa
Sớm khuya tần tảo bao mong đợi
Chiều lạnh Vu Lan lại nhớ nhà

Tình thương theo ngọn sóng triều dâng
Cha vẫn bền gan chẳng nản lòng
Nghiã nặng cưu mang từng hạt thóc
Mẹ là sông nước của quê hương

Dạt sóng biển khơi đời viễn phương
Dào tuôn muôn ngả tấm lòng thương
Biển nào chia cắt tình non nước
Khơi dậy hồn thơ nỗi nhớ mong!

muà Vu Lan 2008 Lu Hà

 

Nhớ Đồi Tím Hoa Sim
tặng nhà thơ Hữu Loan

Gió sớm hương về gọi nắng thu
Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ
Thương chàng thi sĩ giòng sông mã
Nhớ vợ hồn ma hẹn bóng chờ

Tôi biết rằng anh khóc đã lâu
Nỗi niềm đau khổ xuốt canh thâu
Trái tim thi sĩ tình trong trắng
Hồn đã ghi sâu tấm mộng đầu

Tôi đọc bài thơ của Hữu Loan
Tấm lòng thương vợ khóc thi nhân
Gọi anh như thuở ngày xưa đó
Khắc ở trong tim một nỗi buồn

Ai đã xem thơ cũng nghẹn ngào
Thương anh vệ quốc cuả ngày xưa
Hành quân ngang trái muà sim chín
Tím cả lòng anh lúc xế tà

Anh khóc vợ anh em gái xưa
Tình nàng dấu kín lúc khi nào
Mẹ Cha dạm hỏi mà chẳng biết
Như trái tim non trái chín muà

Từ chiến khu ba anh đã về
Không đòi áo cưới gái làng quê
Hương thơm giản dị màu sim tím
Thơm mái tóc xanh hẹn nỗi thề

Mấy ngày nghỉ phép cưới là đi
Đọng lại môi anh một nụ cười
Thương em gái nhỏ chiều quê ấy
Trằn trọc mưa rừng chỉ nhớ thôi

Ai biết làm sao được hở trời
Dòng sông rờn rợn quấn em đi
Lưả tình đôi lưá muà xim chín
Chẳng trọn tuần trăng hẹn với người

Anh chạy về thăm bóng xế tàn
Mẹ ngồi mộ tối khóc bên con
Bình hoa ngày cưới tàn đông lạnh
Mái tóc em xanh búi chưả tròn

Số kiếp loài người bạc thế sao?
Thương anh vệ quốc thuở năm nao
Phu thê chăn gối chưa tròn tháng
Mà đã tan ra một cánh sầu

Nặng nghĩa ân tình ôi thế nhân
Bài thơ muôn thuở nấc nguồn cơn
Thương đau cho dấu đồi sim tím
Biền biệt chiều quê bóng xế tàn

Nếu phải một đời đi vắng xa
Tình quê Nam Việt vẫn bao la
Hôm nay ngồi đọc đồi sim tím
Vương vấn lòng ta nỗi nhớ nhà!

24.8. 2008 Lu Hà

 

Ông Trần Dần
tặng thi sĩ Trần Dần

Cũng sinh trong cõi dương trần
Mà ông phải chiụ muôn vàn đắng cay
Đường đường lương đống văn tài
Tấm lòng yêu nước ai người hiểu cho
Quê hương tầm tã mưa sa
Đám mây cộng sản xoá nhoà lương nhân
Tuyên truyền chủ thuyết vô luân
Đạp lên đạo lý sát nhân dạy đời
Lá bài đấu tố ngọn roi
Phanh phui mổ sẻ dập vùi thi nhân
Bảo rằng: thi phú Việt gian
Mựợn thơ yêu nước chửi ngầm phía sau
Chẻ băm chữ nghiã làm tư
Uốn cong đầu lưỡi bẻ câu chân tình
Oán hờn tràn ngập biển xanh
Đại dương sao tỏ cho tình đời trôi
Mênh mông ba chục triệu người
Cúi đầu cam chiụ thương đời trầm luân
Hỡi ôi! thảm cảnhTrần Dần
Thương ông cháu có mấy vần cảm thông
Xót xa lòng dạ trắng trong
Lưỡi dao oan nghiệt cắt ngang dây đàn
Đường thơ lià khỏi duyên trần
Cung đàn đứt gánh oán hờn ngàn thu
Bởi ai ra nỗi u sầu
Thương dân yêu nước mà sao phải tù?
Căm bấy nhóm lưả thâm thù
Bày trò ma giáo hoả mù mị dân
Vầng trăng khi tỏ khi tàn
Sương thu nhật nguyệt lệ tràn năm canh
Trải bao thập kỷ u minh
Gốc sâu chế độ cây xanh héo tàn
Ngọn đèn công lý nát tan
Cháu con có hiểu nỗi oan Trần Dần?
Mấy lời bày tỏ tri âm
Ngàn thu vằng vặc tâm hồn thi nhân!

17.8. 2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site