lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Chín Mươi

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Bồng Đào Xôn Xao
tặng Mai Hoài Thu nhân bài thơ: Đời Chăn Vịt

Ơ kià vịt trắng phây phây
Thiên nga mộng tưởng hây hây bến tình
Lúng la lúng liếng cô mình
Mang đôi kính trắng bồng bềnh cùng ai?
Cảnh như gặp ở thiên thai
Động đào Từ Thức bến chài lưới quăng
Đầy giành trứng xếp ngổn ngang
Kĩu ca kĩu kịt oằn lưng gánh về
Xem ra hạnh phúc tràn trề
Muà nào trái ấy dầm dề lều tranh
Bià rừng sông suối thanh thanh
Giọng ngâm cao vút khói thành sương mây
Ngọt bùi vương vấn đắm say
Tào Khang ân nghiã vơi đầy nỉ non
Chung thuyền một chuyến vàng son
Khắc bia để dấu nguồn cơn mặn nồng
Trái tim đỏ thắm máu hồng
Thu- Hà đôi lưá tang bồng là đây
Trải qua bao nỗi đắng cay
Vần thơ tao ngộ tháng ngày tiêu dao
Chư tiên cảm ngộ nghẹn ngào
Ngàn thu vằng vặc bồng đào xôn xao
Lam kiều bến cũ nôn nao
Nàng Ban ả Tạ dạt dào Hoài Thu...
Kià ai như bóng Vân Kiều
Chuyến đò ân nghiã mà ra duyên nồng
Lâo bà giã thuốc huyền sương
Vân Anh một thuỏ Bùi Hàng thành tiên...

Bài thơ dùng nhiều điển tích cổ cuả Tàu:
Nàng Ban, ả Tạ đều là những văn thư nữ kiệt.
Còn Bùi Hàng là một thư sinh được hồn nàng Vân Kiều hiện lên làm thơ mai mối cho em gái là nàng Vân Anh .

13.1.2012 Lu Hà

 

Anh Sẽ Đón Em
cảm tác từ thơ Mai hoài Thu: Sầu Rơi

Mai này em có qua đời
Hồn anh sẽ đến bên người anh thương
Dìu em trong cõi vô thường
Vù vù gió thổi nhẹ nhàng cánh mây

Đôi hồn lơi lả cùng bay
Như chim liền cánh như cây liền cành
Trần gian tủi hận đầu xanh
Nấm mồ cỏ dại mọc nhanh cho dày

Quê hương bao nỗi đắng cay
Chúng mình hai đưá vơi đầy tình thơ
Vượt ngàn sóng vỗ bơ vơ
Dõi trông chiếc bách con đò chơi vơi

Thuyền ta cập bến tới nơi
Kiệu son áo trắng chơi vơi nhẹ nhàng
Cảm ơn đất mẹ cưu mang
Đầy trời quạ lượn từng hàng lệ rơi

Cờ đen lố nhố em ơi!
Xác ta trở lại ở nơi quê nhà
Tưởng bao năm tháng xoá nhoà
Bờ tre giếng nước cầu ao đây rồi

Quê người mây phủ xa xôi
Ngược dòng quá khứ tả tơi não nùng
Phòng không đàn lạnh phím trùng
Mỗi người mỗi ngả nhớ nhung mãi hoài

Tình qua ý lại bồi hồi
Biết bao thổn thức tìm người trong mơ
Dập dìu ân ái trăng tơ
Hằng Nga thèn thẹn má đào ngẩn ngơ

Bây giờ hồn lặn trong thơ
Cho người dương thế tò mò đọc chơi
Mực đen giấy trắng rã rời
Điã dầu hao cạn ngậm ngùi sương thu....

14.1.2012 Lu Hà

 

Tình Trôi Sông Hồ
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Nguyệt Cầm

Ta lê lết trườn trên sa mạc
Tấm tân tàn xao xác than ôi!
Mênh mông không dấu chân người
Em tôi bé bỏng xa xôi mịt mù...

Đêm trăng gọi muà thu trở lại
Vì yêu em hoang dại tuổi xuân
Suốt đời manh áo che thân
Xót xa trần tục trăm ngàn khổ đau...

Rồi gục ngã bên bờ tăm tối
Chẳng cùng ai trăn trối đôi lời
Một thời lây lất tả tơi
Buồn vui thì đã về nơi cát lầm...

Thân mục nát âm thầm giun dế
Điệu ca luân rên rỉ hư danh
Sinh thời bao quản hôi thanh
Thất tình bi lụy đầu xanh uá tàn

Gì đáng quý tri âm chẳng có
Có còn ai nào đó xót xa
Ăn năn hối tiếc tiễn đưa
Vi vu gió thổi cỏ rầu héo hon?

Trở về biển nỉ non réo rắt
Đêm nguyệt cầm thảm thiết người ơi!
Khói cay giọt nến tuôn rơi
Mưa thu lả tả tình trôi sông hồ...

14.1.2012 Lu Hà

 

Mới Là Tiên Nhân
tặng Mai Hoài Thu

Hoài Thu miệng trắng đầy răng
Cho anh vài chiếc nhẹ nhàng nhai cơm
Hàm trong lợi đã thòm lom
Thiếu đi hụt hẫng lồm ngồm hạt ngô
Nụ cười bao giấc huyền mơ
Bướm ong xào xạc ngẩn ngơ vì tình
Tóc mây loã xoã cô mình
Áo đen mềm mại dập dềnh vòng tay
Trầm luân khổ tận vơi đầy
Lúng la lúng liếng đắm say ngọt ngào
Biển Đông Bột Hải dạt dào
Hôm nay lại thấy má đào trào dâng
Trong mơ sự thể rõ ràng
So cùng bức ảnh lâng lâng má hồng
Thấy em khoẻ mạnh là mừng
Ba mươi sáu cái tưng bừng hoa xuân
Anh đây to béo nặng cân
Chỉ buồn răng gãy kém phần tráng niên
Lắm khi nghĩ cũng lo phiền
Răng đừng mất nưã hết nghiền gà quay
Ngọt bùi chua chát đắng cay
Thu còn đủ sức tháng ngày cá cua
Bách niên giai lão như ruà
Tiên đan ai luyện cho thưà công phu
Hãy nên học tập Hoài Thu
Hàm răng mái tóc mới là tiên nhân.

14.1.2012 Lu Hà

 

Chiều Thu Vắng Anh
chuyển thể trọn bộ thơ Mai Hoài Thu và Hà Hùng Thiện:" Anh Đi Rồi "

Em đã đến hồn chờ tha thiết
Muà thu về Đà Lạt buồn thiu
Hàng thông lả ngọn đìu hiu
Gió vờn mây xám một chiều hoàng hôn...

Quán cũ vắng bước chân ríu lại
Tiếng dương cầm thánh lễ vọng xa
Lòng em tê tái đớn đau
Hỡi ai vuốt mắt mái đầu xanh xanh....?

Giọt sương nhỏ trời xanh thăm thẳm
Em lang thang thơ thẩn đồi hoang
Ngậm ngùi câm lặng bàng hoàng
Cô đơn lặng lẽ nỗi lòng sầu tư...

Tìm đâu nưã bốn muà cỏ uá
Cuộc tình say trắc trở gian truân
Mảnh mai tơ liễu trần gian
Nhạt nhoà bọt biển ái ân dập vùi...

Anh yên giấc đuà vui gió thổi
Dưới mồ sâu đắm đuối xa xôi
Giờ đây em vẫn lẻ loi
Âm dương cách trở chơi não nề...

Hết ân hận môi kề má cận
Lá thu rơi lận đận về đâu?
Hững hờ dòng nước dưới cầu
Túi thơ lả lướt một bầu trăng suông...

Hồn thổn thức bạn cùng năm tháng
Với gió trăng bảng lảng trời mây
Để em nuốt lệ đắng cay
Mang lòng hoài niệm đêm nay rã rời...

Nhìn xa thẳm tả tơi ảm đạm
Trời hôm nay lạnh thấm thấu xương
Vắng tanh lối cũ tê lòng
Tiếng ai văng vẳng hồn hoang vương sầu

Đẫm sương áo phai màu son phấn
Cõi thinh không lấn bấn xót xa
Thuyền tình trôi dạt đêm thâu
Cuộc đời tan nát âm u biển hồ...

Đã gom nưả thu sầu rụng lá
Xa thật rồi vàng đá phôi phai
Ngàn năm sợi nhớ vương dài
Đêm mưa tầm tã canh dài vắng anh...

Mưa nhoà lối vườn xanh rêu phủ
Mưa thấm đầy huyệt mộ chôn sâu
Anh nằm co quắp thiên thu
Em buồn trăn trở ta bà khổ đau...

Nghe nhịp thở lắng sâu hồi hộp
Trái tinh cầu theo kịp thời gian
Hoang vu mộ vắng khóc than
Điệu đàn giun dế ca luân mãi hoài

Nghe cao vút muôn loài  thúc giục
Đời lữ hành lạc bước  bốn phương
Hôm nay Đà Lạt quê hương
Lòng buồn rười rượi bi thương não nùng!!!

14.1.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site