lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bảy Mươi Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tương Tư Với Hình

Quái lạ vì sao vẫn vấn vương
Kià cô thiếu nữ mãi hoài thương
Duyên thơ vô ý gây nên tội
Cho kẻ chiêm bao cõi mộng trường

Có thể vì ta còn nỗi buồn
Mang theo vương vấn cả muà xuân
Tơ lòng con gái bao sao xuyến
Tuổi trẻ ngày xưa chót lưã lần…

Có thể rằng ai rất thiết tha
Nưả trong hiện thực nưả trong mơ
Như người con gái ngày xưa ấy
Ở mãi trong ta một nỗi sầu…

Có thể vì cô rất giống nàng
Long lanh ánh mắt nước mây giăng
Để hồn thơ thẩn theo năm tháng
Lỡ bước xa xôi lạc nẻo đường

Tâm trí con người thật thế sao?
Bao nhiêu hoài niệm viết trong thơ
Tương tư vương vấn sầu ly biệt
Để hồn thi sĩ chết trong mơ…

19.9.2009 Lu Hà

 

Nỗi Lòng Người Thiếu Phụ
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Nếu phải kiếp này chẳng được nhau
Nợ tình sương đọng lệ ngàn thu
Trăng treo đầu ngõ buồn không tỏ
Thiếu phụ năm canh khóc tủi sầu

Cũng bởi sinh ra chẳng gặp thời
Quê hương rời bỏ lệ từng rơi
Tha hương đất khách tìm nơi chốn
Ngọn sóng bạc đầu dạt biển khơi….

Anh đã trách em chẳng giữ lời
Tình theo sóng nước cánh hoa rơi
Thương đau cho số đời ly biệt
Như cánh phù du vạn mảnh đời…

Anh ở quê nhà với nhớ mong
Chòm sao bắc đẩu sáng mênh mông
Ngân hà chảy mãi về vô tận
Mang nỗi lòng em vẫn ngóng trông

Hôm nay gió bấc đông về sớm
Nghe lá tàn thu rụng cuối muà
Chim chóc cũng buồn không dám động
Một trời quan tái gió mây xa

Em ở chân trời xa viễn phương
Mẹ con em với nỗi cô đơn
Việt Nam xa cách ngàn muôn dặm
Bao nỗi đau thương nỗi đoạn trường...

Nếu phải kiếp này chẳng có nhau
Nợ tình bi lụy biết bao giờ
Giận em anh vẫn buồn không nói
Lỡ vậy đành sao bạc mái đầu?....

8.10.2009 Lu Hà

 

Xuân Đón Anh Về
hoạ thơ Thy Loan

Nắng hửng xuân hồng anh thấy không?
Muà xuân cánh én rộn trong lòng
Chôn rau cắt rốn hằng mong đợi
Anh nhé trở về thăm cố hương

Mới độ ngày nào anh mến yêu
Thời gian nhắn nhủ với bao điều
Anh về xơ xác làng quê vắng
Họ mạc rưng rưng lệ ưá sầu

Ngậm đắng bồ hòn tủi nhục thay
Ra đi ngoảnh lại bóng hao gày
Giang sơn gấm vóc đâu còn nưã
Món nợ chiến tranh vẫn đoạ đày…

Xuân đến tết rồi em nhớ anh
Chập chờn thổn thức đến tàn canh
Giọt sầu mưa mãi buồn năm tháng
Bao kiếp thê lương mộng chẳng lành….

31.10.2009 Lu Hà

 

Sao Tàn Trăng Bạc
hoạ thơ Hoàng Huy Giang

Xuân chớm hoa lòng lại giã đi
Thương tình thu rụng cóng tê vai
Non đoài sương lạnh hồn giang giở
Bỏ lại chiều hôm giưã tỉnh say !

Tráng sĩ đeo guơm lên ải Bắc
Quan san muôn dặm nuối tơ lòng
Sả thân vinh nhục vì ai nhỉ
Nghe tiếng ngưạ reo vọng nuí sông

In dấu chân anh rỏ máu hồng
Chân trời xa thắm dõi mây mong
Xuân qua thu lại nhiều thương nhớ
Tuởng bóng ai về theo gió phong….

Sáng tối nhìn lên dãy nuí xanh
Ầm ầm thác đổ bọt sôi nhanh
Thông reo bờ suối lòng se thắt
Con bướm tìm hoa trụi lá cành

Trằn trọc bao muà em nhớ anh
Nỗi buồn hiu quạnh đêm tàn nhanh
Hải đường lả ngọn hương man mát
Thương đời thiếu phụ mái đầu xanh

Đêm về gió thổi từ phương Bắc
Nghe tiếng hồn xa dạ chẳng sờn
Em khóc thương anh bên vọng gác
Chập trùng ánh lưả trái tim son

Vắng anh chim chóc buồn ca hát
Em ở lại nhà gối lẻ đôi
Tóc rối buồng the lười chải chuốt
Còn đâu son phấn thắm hoa cười

Cứ phải ra đi vì núi sông
Cho em năm tháng héo trong lòng
Bao nhiêu thân xác vùi khe suối
Trập trùng quan ải gió mênh mông

Kẻ thù truyền kiếp mộng xâm lăng
Thế kỷ văn minh cảnh phũ phàng
Trăng sao đêm dõi tìm Bắc Đẩu
Gưỉ gắm tình em bao nhớ mong

23.9.2009 Lu Hà

 

Tiên Nga Phượng Đài
Nối tiếp hai câu gợi cuả Tiêu Uyên

" Xuân xanh xô cổng chạy dài
Bỏ sương tuyết phủ phượng đài phiá sau?"
Tiên nga còn ở nơi đâu?
Hỏi hình hỏi bóng thướt tha dạt dào
Cớ sao chẳng được bên nhau
Giận sương trách tuyết nên ra nỗi này...?
Vì ai mà bỏ phượng đài
Sương dày tuyết phủ uổng đời Tiên sa...
Cầu trời sương tuyết tan mau
Cho ta được thấy má đào ngẩn ngơ
Tiêu Uyên thấp thoáng gần xa
Mênh mông huyền ảo la đà trời mây!
Than ôi, nàng đã đi rồi
phượng đài lạnh lẽo ai người hiểu cho...?
Năm canh vò võ âu sầu
Nhớ nàng tiên nữ mái đầu xuân xanh!

17.1.2011 Lu Hà

 

Vội Gì Diêu Linh
Thơ nối từ hai câu gợi cuả Diêu Linh

"Từ trăng là nguyệt rất tình
Từ em là nguyệt câu kinh vào đời"
Diêu Linh xinh đẹp tuyệt vời
Giai không tứ đại vội gì Diêu Linh
Thời gian là mái đầu xanh
Tình thù duyên thế lênh đênh biển trời
Ngọt ngào kià nắng ban mai
Trái tim ân ái người ơi, thuở nào
Tình yêu hồi hộp ban đầu
Cánh hoa khép mở hay chưa bao giờ?
Từ trăng vọng nguyệt chan hoà
Long lanh hồ nước má đào ngẩn ngơ
Từ em là một trái cầu
Hữu duyên tương ngộ dạt dào biển sâu
Thuyền em không lái bơ vơ
Bến nào em đợi thả neo em chờ?

17.1.2011 Lu Hà

 

Tặng Hai Cô Gái Việt

Hứng lên viết mấy vần thơ
Tặng cô gái Việt mặn mà thướt tha
Hỏi rằng quê quán đâu ta?
Lâu nay có nhớ cố đô Sài Gòn?
Thăng Long thành Huế nắng tràn
Việt Nam thương nhớ muôn vàn xót xa
Phượng tàn cúc lại nở hoa
Muà đông xứ lạnh có sầu lắm không?

Long long đôi mắt bồ câu
Mịn màng óng ả tóc màu nắng tơ
Hồn nhiên như trái hồng đào
Nylon ấp ủ giấc mơ ảo huyền
Ai nhìn cũng muốn nổi điên
Nỡ sao quân tử thản nhiên hững hờ
Muốn gần e ngại lẳng lơ
Muốn xa thì tiếc duyên ta lỡ rồi!

Đẹp như hai nàng tiên nga
Cung trăng hạ giới đi đâu bây giờ
Lạc vào thế giới xa hoa
Quần là áo lượt ngẩn ngơ thế trần
Áo lông bó chẽn hàng thun
Nylon co rãn muôn phần nở nang
Cổ tay trắng nõn đeo vòng
Đôi gò bồng đào mênh mông dạt dào
Khoan thai yểu điệu má đào
Chim sa cá lội lừ đừ dưới ao
Hai nàng sao cứ ngồi lâu
Cho người quân tử đi vào đi ra...?

18.1.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site