lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 247

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Cõi Chiêm Bao

Em vẫn đẹp như xưa
Dáng thiên thần thướt tha
Để lòng anh tưá máu
Năm tháng buồn mưa sa...

Gặp em chỉ một lần
Xuôi ngược cõi trần gian
Cát bụi hồng vương vấn
Gọi em là Ái Vân...

Em đứng bên cạnh anh
Bông hoa nở ngát cành
Mà vẫn chưa thành quả
Héo rụng trời mây xanh...

Nghe sóng lòng thầm gọi
Mối chân thành tả tơi
Thuyền tình anh lạc lối
Chấp chới cuối chân trời...

Anh phải biết làm sao?
Châu sa lệ nghẹn ngào
Bức thư em có đọc
Thổn thức sầu chiêm bao...

Chúng ta còn khoảng cách
Anh đâu biết hát hò
Cuộc đời anh mộc mạc
Như một kẻ quê muà...

Anh hiểu nỗi lòng em
Trăng soi vương bóng thềm
Hỡi thiên thần vệ nữ
Vụt tắt trong màn đêm...

18.7.2012 Lu Hà

 

Theo Làn Mây Trắng

" Tôi như  làn mây trắng
Bay khắp bốn phương trời
Mong tìm lại quê cũ
Gởi chút tình chứa chan "

Sơn ca theo mây trắng
Tìm làn khói hương xa
Thơm nồng mùi rơm rạ
Đó chắc là quê ta?

Mây trắng chẳng chịu dừng
Lang thang khắp xóm làng
Qua rừng chè đồi cọ
Tiếng chuông chuà ngân vang

Mây trắng gặp mây vàng
Cơn sóng triều trào dâng
Dưới trời mưa bão tố
Mây đen kịt phũ phàng

Cánh hoa phượng tả tơi
Ấm ầm như dầu sôi
Kià Đông Đô đại phố
Người Tàu tràn khắp nơi

Quê hương tôi đã mất
Đồng bào tôi tản mát
Mây trắng bay mất rồi
Nỗi lòng tôi tan nát..

tiếp theo 4 câu cuả Thanh Xuan Nguyen
17.7.2012 Lu Hà

 

Hồn Người Thổn Thức

"Thấm thóat ba thập niên
Biển vẫn còn chờ đợi
Tình mặn nồng còn đây
Nhưng người đã xa rồi"

Thăm lại biển Nha Trang
Nỗi lòng tôi mênh mang
Thương nhớ còn nhiều lắm
Bao cuộc đời lang thang...

Trải qua ba thập kỷ
Biển yêu vẫn đợi chờ
Tình mặn nồng cay đắng
Sóng ái buồn bơ vơ

Một mình coi sóng biển
Tiu ngỉu như con mèo
Xót xa cùng năm tháng
Quê hương vẫn đói nghèo

Hàng ngày trong cuộc sống
Bận rộn vì mưu sinh
Đồng bào tôi khổ lắm
Trong cát lầm vô minh

Tôi phải biết làm sao
Biển Nha Trang nghẹn ngào
Sóng trong lòng thổn thức
Kỷ niệm lại xôn xao?

Bóng hình đã khuất xa
Mây trắng trời bao la
Cánh hải âu tung cánh
Biết hồn người thiết tha...

cảm từ tác thơ và ảnh cuả Thanh Xuan Nguyen
Thăm biển Nha Trang năm 2010

18.7.2012 Lu Hà

 

Quyết Bảo Tồn Ngôn Ngữ

Cám ơn cô Thanh Xuân
Ngôi sao trong làng văn
Thư ký hồn Lạc Việt
Nỗi lòng tôi chưá chan

Trước lạ thì sau quen
Xin cô cứ tự nhiên
Tâm hồn tôi bát ngát
Đắm đuối từng bao phen

Văn thơ say nghệ thuật
Ngây ngất cùng giai nhân
Men đời ôi xao xuyến
Bao la khắp thế gian

Duy trì quyết bảo tồn
Ngôn ngữ Việt đòi cơn
Câu ca dao lạc mộng
Sưởi ấm những tâm hồn

Thanh Xuân muốn đứng lên
Các cháu nhỏ đừng quên
Người Việt Nam xa xứ
Mất gốc buồn triền miên

Khuyên nhau nhớ cội nguồn
Đau xót vạn linh hồn
Lênh đênh ngoài biển cả
Nước mắt lại trào tuôn!

cảm tác khi nghe nữ văn sĩ Thanh Xuân bàn về ngôn ngữ Việt.
17.7.2012 Lu Hà

 

Nụ Cười

Nụ cười chẳng mất tiền mua
Làm ta sảng khoái mái đầu thêm xanh
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Tội gì héo hắt cho mình già đi

Thế gian bao chuyện thị phi
Cú diều đơm đặt xầm xì nhỏ to
Băn khoăn trằn trọc buồn lo
Nụ cười tắt ngấm bơ phờ khổ đau

Vui tươi chưã bệnh đau đầu
Đàn ca nhạc họạ chuông chuà ngân vang
Nụ cười hoan hỉ nhẹ nhàng
Trăng thanh tâm sáng lâng lâng má hồng

Thanh xuân tuổi trẻ mặn nồng
Tiếng cười trong trẻo xuôi dòng bồng lai
Đào nguyên lạc lối thiên thai
Kià ai lững thững bên đài văn chương

Hoa thơm duyên dáng xông hương
Bướm ong ríu rít phấn hường nhẹ bay
Trác Văn Quân hết sầu cay
Nụ cười Tư Mã làm say lòng nàng...

cảm tác nhân đọc nữ văn sĩ Thanh Xuân bàn về nụ cười trong cuộc sống
17.7.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site