lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Mười Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Lam Kiều Tỵ Nạn

Cô vẫn đó đợi chờ ai thế?
Chỉ cười thôi chẳng nói nên lời
Long lanh ngọc biếc Lam Kiều
Trúc mây đưa gió trầm trồ ngợi khen

Khắp muôn nơi bàn dân thiên thể
Cùng trăng sao tuyệt thế giai nhân
Yêu kiều Ngọc Nữ Thái Chân
Mây sa cá lội thông ngàn ngẩn ngơ

Đời trần ải bơ vơ thế tục
Khách làng thơ lạc bước thiên thai
Động Hồ tiên nữ dạo chơi
Một năm tiên cảnh người ơi đừng về

Nâng chén ngọc phu thê mộng ảo
Quên luân hồi bạc bẽo thế gian
Lánh xa thế tục phong trần
Tìm nơi am động tiên nhân đợi chờ

Một thế kỷ lu mờ trấn áp
Cộng sản về đè bẹp văn nhân
Bàn môn tả đạo vô thần
Còn đâu ý nhạc điệu đàn vi vu?

Cơn gió thổi phất phơ làn tóc
Nắng xuân hồng chim chóc gọi hoa
Thuyền quyên yểu điệu thướt tha
Đồng bào hải ngoại chan hoà tình thương!

22.11.2009 Lu Hà

 

Gọi Hồn Tử Sĩ
phỏng theo thơ Bùi Thảo

Khói hương toả mắt cay đau đáu
Lệ tuôn trào chan chưá bờ sâu
Hoàng hôn ảm đạm âu sầu
Người đi kẻ ở vật vờ năm canh

Đời trai tráng tử sinh chi vị
Vì muôn dân khổ lụy thương anh
Giang sơn cẩm tú an bình
Suối vàng ai oán mối tình trần duyên

Gió hiu hắt triền miên biên ải
Giưã bưng biền bom trải đạn rơi
Xương tàn thịt nát tro bay
Vi vu gió thổi cỏ cây tiêu điều

Thế chiến quốc u sầu sông núi
Nợ chinh nhân tê tái tang bồng
Kể gì thành tích huân chương
Chói trang lịch sử chiến công huy hoàng

Rồi một buổi trời buông mây ập
Giưã hoang tàn lưả táp đạn bay
Bao nhiêu tử sĩ đắng cay
Trực thăng đưa xác khói say chiến trường

Anh ngã xuống tơ vương trăn trở
Nghiã tao khang chồng vợ bền lâu
Đêm suông trăng lẻ trên đầu
Nấm mồ thê thảm dãi dầu nắng mưa.

Ghi chú: Bài này không nhớ rõ là chuyển thể hay hoạ theo vần, có lẽ là chuyễn thể.
Hình như Bùi Thảo rất ít khi làm thơ song thất lục bát?

2.2.2010 Lu Hà

 

Hỏi Thăm Tiên Dung Công Chuá
Cảm tác theo bức ảnh

Tuổi vưà mười tám đôi mươi
Hỏi rằng: Quê quán xa xôi miền nào?
Thanh tân vóc ngọc cành đào
Mắt huyền tơ liễu đôi bờ vấn vương
Tóc xanh nền cỏ bến dương
Dịu dàng yểu điệu Tiên Dung kém gì
Hằng Nga thỏ thẻ Tây Thi
Thiên thu vạn cổ bao người đời xưa
Hỏi nàng tỵ nạn nơi nao?
Hoa Kỳ Pháp Quốc hay là Úc Châu
Anh em cha mẹ gần xa
Lân bang họ mạc nhà ta thế nào
Giờ này cuộc sống ra sao
Học hành tấn tiến chữ vào chữ ra
Khuân trang đầy đặn vô tư
Cành vàng lá ngọc mặn mà mẹ cha
Bài thơ dí dỏm thâm sâu
Nhắn nhe anh lão ba bià dâu dê
Chỉ tiêu kén chọn cao ghê
Trong Nam ngoài Bắc rủ rê tìm chàng
Chàng nơi kín cổng cao tường
Thâm cung đứng gác hai hàng vệ binh
Tự hào trí tuệ cao minh
Đọc thông thoát nạn Pháp Anh học bồi
Khôn ngoan vốn dĩ nết trời
Mưu mô xảo quyệt không ai bằng chàng
Hỡi ơi công chuá Tiên Dung
Kén cao như vậy chắp tay xin hàng…!

Chú thích: Tiên Dung là cái tên tôi tự đặt cho

14.5 2009 Lu Hà

 

Nưả Tình Người
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Bâng khuâng một nưả tình người
Mà sao vương vấn mãi hoài thế nhân
Con đường muôn nẻo trần gian
Nưả quen nưả lạ dấu chân phong trần
Bóng dài trải nắng chinh nhân
Nưả ngoài hiện thực nưả còn trong mơ
Má hồng chúm chím hàng cau
Thướt tha yểu điệu mặn mà thủy tiên
Chưa quen mà vội sao buồn
Sương rơi hàng liễu trăng ngàn gió bay
Dòng đời tấp nập cuồng say
Lỡ làng ánh mắt bờ mi nưả vời
Bước qua những tháng năm dài
Tơ chùng dây đứt một thời đàn ai?...

11.12.2009 Lu Hà

 

Quê Hương

Đố ai đếm được sao trời
Đố ai đoán được lòng tôi nhớ nhà
Nhớ ngày bên mẹ bên cha
Cả nhà xum họp ông bà chú cô
Quê hương nuôi dưỡng tuổi thơ
Con cò con vạc giấc mơ ru hời
Mộng lành tô đẹp cho đời
Cây non xanh lá, mây trời bay cao
Gia đình nếp sống thanh tao
Chỉ mong tôi được làm sao thành người
Lê la học chữ học chơi
Cô dâu đám rước nụ cười hồn nhiên
Quan viên quỳ trước tổ tiên
Vợ tôi cô gái mới lên vỡ lòng
Sau này thiếu phụ có chồng
Chắc nàng còn nhớ anh chàng ba hoa
Giờ này chắc hẳn lên bà
Có con có cháu cả nhà yêu thương
Tôi thời tóc đã pha sương
Ở nơi viễn xứ nhớ nhung quê nhà
Nhớ xưa cánh bướm la đà
Mải chơi quên cả chiều tà chờ cơm
Canh cua vừng lạc còn thơm
Dưa chua cà ướp con tôm vặt đầu
Lo âu lòng mẹ rầu rầu
Cả ngày phơi nắng nên đầu nóng ran
Thần sa khăn ướt cho tan
Thương con như thể thương thân mẹ hiền
Mong cho đến tuổi thành niên
Biết vun biết vén làm nên công thành
Phù hoa cái bả công danh
Bon chen đừng có hạ mình cầu mong
Báu gì kiếp sống khom lưng
Kẻ khinh người ghét hổ lòng mẹ cha
Phần ba thế kỷ xót xa
Trăng thanh, bến nước, cây đa đầu làng
Nhớ ai gánh nước bên đàng
Ngẩn ngơ thơ thẩn lưng ong hương đồng
Gió bay một chút tơ lòng
Hàng tre quấn quít lưng chừng lao xao
Cho tôi một chút hương nào
Hỡi cô thiéu nữ mặn mà đi qua
Nhạc vàng sóng nước bờ ao
Đuổi chim bắt cá bao giờ gặp may?
Bao lần hoa nở bướm bay
Mà tôi vẫn cứ trắng tay giã tràng
Đắn đo ánh mắt đưa sang
Ma sao hoa vẫn không hay hững hờ...
Xa quê nhớ tiếng ai hò
Mà nay tôi vẫn nao nao cõi lòng!

2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site