lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 285

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nụ Hôn Bẽ Bàng

Hãy hùng cho cuộc bể dâu
Tang điền bao kiếp dãi dầu khổ đau
Thở dài ngao ngán tìm nhau
Đêm ngày biển thét sóng gào cô đơn

Vầng trăng lạnh lẽo nưả hồn
Vần thơ lạc lõng nỗi buồn thanh âm
Tái tê cho mối tình câm
Bởi người chẳng nói âm thầm nhớ thương

Thu về lá rụng thê lương
Lòng còn băng giá muà đông não nùng
Hồn theo mây gió non cùng
Muôn vàn tinh tú trập trùng mông lung

Si mê hội ngộ tương phùng
Kià sao băng rụng rợn rùng tả tơi
Đáy mồ huyệt lạnh chơi vơi
Âm u đêm tối rã rời hồn ta

Khói sương lãng đãng sa bà
Ngất ngây men rượu sơn hà bi ai
Dìm nhau xuống tận tuyền đài
Đau thương cuồng vọng canh dài mưa thâu

Đợi ai ở bến giang đầu
Hẹn hò tiền kiếp chân cầu nỉ non
Đêm về mộng mị đòi cơn
Ôm nhau dàn duạ nụ hôn bẽ bàng...!

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Cuồng Vọng Đau Thương
10.11.2012 Lu Hà

 

Hương sắc Ngàn Thu
tặng hương hồn nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Điểm mặt văn bia Quốc Tử Giám
Trăm năm vương vấn án hương trầm
Khói bay thơm ngát hồn nữ sĩ
Tuyệt thế giai nhân quốc ngữ âm

Tinh chế văn nôm từ chữ Hán
Sánh cùng phương Bắc áng thơ tuôn
Sử thi tiếng Việt hồn dân tộc
Tình để muôn đời cho cháu con

Tiếng nói cha ông có đã lâu
Một sương hai nắng gió mưa sầu
Mấy ai ghi được lời trăng trối
Khi mẹ cha đi khuất bóng câu

Có một Xuân Nương đẹp giưã đời
Ngàn năm tuyệt bút ánh trăng soi
Thanh tân yểu điệu làn hương sắc
Thơ thẩn kià ai hoa thắm tươi.

Tôi viết vần thơ để tặng nàng
Thương người thục nữ đắm say trăng
Nghìn thu chiếc bóng buồn đêm lẻ
Trằn trọc năm canh phận lỡ làng…

Tủi hận má hồng bao đắng cay
Tình duyên chẳng trọn tháng ngày say
Năm thì mười hoạ hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng hay?...

Đã phải đôi lần phận lẽ tôi
Làm thân thê thiếp dấu bôi vôi
Anh tài tuấn kiệt sao buổi sớm
Mà để đau lòng vạn kiếp người

Trí tuệ kiêu sa mà tủi hận
Thuyền đời cô quạnh gió hương bay
Ai về nhắn nhủ phường lòi tói
Dắt díu đến nghe chị giảng bài.

Thiên phú bẩm sinh cũng khổ thay
Mấy ai sớm tối dám vui vầy
Cuộc cờ chén rượu đêm hoa nở
Thui thủi tàn canh lệ ưá đầy !

4.9. 2008 Lu Hà

 

Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Trưa hè phây phẩy nồm đông
Nằm chơi thiếu nữ giấc nồng chiêm bao
Yếm đào trễ dưới nhũ hoa
Trâm cài tóc xoã dạt dào trần ai

Bướm rừng lạc lối thiên thai
Hai gò Bồng Đảo chảy dài hơi sương
Một dòng suối mát chưa thông
Hỏi người quân tử có thương không nào?

Dùng dằng lấn cấn ngẩn ngơ
Nưả đi nưả ở nôn nao sóng lòng
Xích thằng sợi chỉ tơ hồng
Trầu cau mai mối cho rồng gặp mây

Càng nhìn càng ngắm càng say
Càng mê vẻ ngọc càng day dứt chàng
Cầu trời ta có được nàng
Hồng hồng tuyết tuyết bồng bang sớm chiều

Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều
Xuân Hương một thuở mĩ miều thiên nga
Hôm nay cảm tác Lu Hà
Ngủ quên cô gái la đà hè trưa

Động tình muá bút sa mưa
Hồn trong mây gió ai đưa nàng về
Phiêu diêu dặm nẻo sơn khê
Hồng nhan bạc mệnh não nề năm canh

Trúc mai ríu rít trên cành
Đa tình cổ hận kinh thành khói xanh
Tình thơ phảng phất yến oanh
Văn chương hồ thỉ hỡi nhành phù dung!

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Ngủ Quên ( vịnh thiếu nữ ngủ ngày )
9.11.2012 Lu Hà

 

Bà Lang Xin Chồng Phù Hộ

Vẳng nghe tiếng khóc tỉ ti
Não nùng lang guá li bì thở than
Nhớ mùi cam thảo chưá chan
Quế chi còn đắng trần gian bần hàn

Trần bì liên nhục quy thân
Dao cầu thiếp biết xa gần trao ai
Băn khoăn suốt cả canh dài
Chàng ơi sinh tử tắc đài qui tiên

Con thơ trẻ dại hồn nhiên
Hồng nhan bồ liễu bõ bèn gì đâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Ngày xuân héo uá âu sầu cỏ hoa

Suối vàng chàng cũng lệ nhoà
Ái ân đứt đoạn cảnh nhà tang thương
Thôi chàng để thiếp qua sông
Qua thuyền kẻ khác má hồng truân triên

Mấy lời cầu khẩn ưu phiền
Đêm nay mộng báo ứng liền chàng nghe
Khói nhang nước mắt dầm dề
Phòng loan thiếp lại môi kề mê man

Linh thiêng biển cả sông Ngân
Có nghe lòng thiếp trăm ngàn kim châm
Ruột gan thiếp lại tím bầm
Xuân hoa đương nhụy đằm đằm nhưạ tuôn...!

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Bà Lang Khóc Chồng
9.11.2012 Lu Hà

 

Cái Quạt Giấy -Bài 1

Tìm mãi ngờ đâu lại ở đây
Nâng niu phe phẩy chẳng ngừng tay
Dập dìu ong bướm tình quân tử
Mơn mởn nhụy hoa nghiã cỏ cây
Dấu mặt anh hùng nơi trướng phủ
Che thân thục nữ lúc ban ngày
Xoè ra khép lại da còn thiếu
Mất cả giang sơn bởi cái này

hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Vịnh Cái Quạt
9.11.2012 Lu Hà

 

 Cái Quạt Giấy - Bài 2

Cật nưá khen ai khéo khéo vưà
Lỗ xuyên giấy gián để bây giờ
Mong manh lả lướt làn da mỏng
Gió thoảng hương đưa lúc thiếu thưà
Vua chuá thường dân cùng tận hưởng
Công hầu thi bá thích mây mưa
Phong sương tuế nguyệt theo năm tháng
Phe phẩy trong màn đã khoái chưa?

hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Vịnh Cái Quạt
9.11.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site