lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bốn Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Mong Sao Cho Được Toại Nguyền
Năm Canh Dần 2010

Hỡi cô thiếu nữ nhớ mong
Trần gian có kẻ vấn vương ngậm ngùi
Thiên đình giận mãi không thôi
Chuyện xưa lầm lỗi lòng trời còn đau
Hỏi ông Nguyệt Lão xe tơ
Đào tiên hái trộm lạc vào trần căn
Bị đày xuống ải dân gian
Đầu thai đưa lối Dáng Tiên nhầm đường
Dùng dằng trong sổ đoạn trường
Thương nhau chẳng được toại lòng phu thê
Than ôi! Dặm nẻo sơn khê
Trùng dương cách trở dầm dề mưa ngâu
Canh Dần r ỏ giọt xuân hoa
Mây trời lãng đãng tuyết ngà trắng phau
Bàng hoàng mộng tưởng thiên thu
Luân hồi chìm nổi bao giờ gặp nhau ?
Phỉ nguyền ân ái trăng mơ
Thanh mai trúc mã vần thơ dạt dào
Ước mơ như cánh hoa đào
Phũ phàng gió thổi tan vào lãng quên
Canh Dần ngó xuống trần gian
Chư Tiên Ngọc Nữ Thái Chân cảm phiền
Mong xin cho được toại nguyền
Kiếp nào ta sẽ sánh duyên Châu Trần?...

17.1.2010 Lu Hà

Rung Cảm
tặng Pich Hạnh

Trời ơi! Hạnh đẹp vô cùng
Bao giờ tôi sẽ làm chồng cuả em?
Dung nhan vương vấn trong tim
Không gian bàng bạc đắm chìm mênh mông
Luân hồi non nỉ má hồng
Phong ba bão táp trùng dương nghẹn ngào
Duyên em như hạt mưa trào
Thiên đình sấm động dạt dào biển sâu
Tương tư một giải mây sầu
Nguyện thề non nước cùng nhau sớm chiều
Kiếp sau sợi chỉ nhiễu điều
Cổ tay buộc chặt yêu kiều thiết tha!

10.5.2011 Lu Hà

Tình Đắng Duyên Cay
Hoạ thơ Mai Hoài Thu

Hoa rầu nhụy héo trăng khuya
Đường tình trắc trở,
duyên chia ngả đường…
Thương thân trong nỗi đoạn trường,
Ly hương,
đất khách chán chường,
từng ghi!
Đường tơ chỉ rối lối đi,
Thuyền câu,
bến lưả,
tình chi,
hỡi trời!
Lang thang, giưã chốn,
trần đời…
Khấn trời, cầu phật, có người….
Cùng nhau!
Động lòng gánh vác thương đau,
Con thơ san sẻ,
ngàn sau, trọn lòng….
Lá han,
cỏ ngưá, sen hồng,
quần chun,
aó chẽn,
ta cùng,
tình tang ! ! !

16.9.2009 Lu Hà

Hồn Em Lại Về
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Từ đâu trận gió cánh hoa tàn
Thương xót cho đời xuân vỡ tan
Em bước ra đi từ buổi ấy
Lòng còn nuối tiếc nưả chừng xuân…

Tan nát lòng anh em mến yêu
Mảnh mai xác pháo bước liêu xiêu
Ngây thơ đắm đuối tình trăng mộng
Mái tóc hương bay những buổi chiều….

Gả bán nên em phải lấy chồng
Thuyền hoa hai họ tiễn sang ngang
Trái duyên cưỡng ép buồn không nói
Anh khóc theo em đến cổng làng

Em phải đi rồi sang xứ Đài
Thương thân con gái nặng đè vai
Chú chồng họ mạc nhà bên ấy
Áp bức em tôi khổ thế này…

Luá chín quê ta rộn cánh đồng
Được muà gặt hái cũng vưà xong
Nghe tin em đã lià dương thế
Anh khóc thâu canh phận phũ phàng

Họ đã hành em biệt cõi đời
Ngọn roi đòn đánh giáng tơi bời
Ngã chồng phụ bạc loài lang sói
Oán hận trào dâng lệ máu rơi

Thu đến em về theo lá vàng
Nỉ non than vãn giưã chiều hoang
Nấm mồ ghẻ lạnh không hương khói
Anh nhớ thương em phận lỡ làng…

11.10.2009 Lu Hà

Nắng Ban Mai
Thơ tiếp theo 4 câu cuảThúy Anh Lam

"Mặt trời thức dậy sáng say
Ngắm nàng thơ má hây hây đỏ hồng
Nắng rơi trên tóc bềnh bồng
Chào em một sớm tỏ lòng nhớ mong"
Sương rơi chúm chím môi nồng
Nụ hôn thơm thảo theo giòng tuôn trôi
Cam lồ ảo mộng trần ai
Thuyền tình bể ái em ơi! mặn mà
Thúy Lam dạo gót la đà
Hướng dương lả ngọn dạt dào tiếng chim
Lâng lâng máu chảy về tim
Hồn thơ ngây ngất đắm chìm cơn say
Bướm ong dìu dặt ban mai
Nhụy hoa hưng phấn cho ai bồi hồi...?
Vạn trùng xa cách biển khơi
Nhớ người quân tử chơi vơi biển hồ
Bây giờ đang ở nơi nao?
Có còn nhớ đến trái đào thuở xưa...?
Đêm qua trong giấc chiêm bao
Chưá chan niềm tục nghẹn ngào trần ai
Sáng nay ngủ dậy lả lơi
Thoảng mùi hương thảo trời ơi! là trời
Trăm hoa như nhoẻn nụ cười
Lá xanh biêng biếc ban mai nắng hồng!

2.6.2011 Lu Hà

Thoa Ơi

Anh như cơn gió thoảng bay
Gặp Thoa ở góc chân mây cuối trời
Tỉ tê huynh muội bồi hồi
Gieo mầm nảy hạt cho đời mai sau
Sen vàng lãng đãng ao chuà
Em làm công quả bốn muà hoa tươi
Em cười như đoá hoa mai
Thương cha nhớ mẹ ngậm ngùi trần ai
Việt Nam bát ngát sông ngòi
Hò ơ, tiếng hát người ơi la đà
Bâng khuâng dạo gót quê nhà
Lòng em lại nhớ ngôi chuà Đài Loan
Tiếp tân hương khói làm vườn
Ngày qua tháng lại vàng son sương mờ!

12.4.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site