lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Năm Mươi Hai

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thầm Thì Em Nói Với Thơ
hoạ thơ Huệ Thu

Như con chim hót ở trên cành
Vội vã làm gì vọng tiếng oanh
Thong thả chờ nhau đôi mắt biếc
Tình yêu chắp cánh mộng trời xanh

Hãy nói đi anh chỉ một lời
Đừng như sông nước lặng lờ trôi
Thề non hẹn biển làm chi nưã
Em sợ rằng anh lỡ nuốt lời . . .

Em khắc trong tim bóng nhạt nhoà
Mờ mờ nhân ảnh giưã đêm mưa
Làm thân con gái em đâu dám
Lỡ bước thuyền em lạc bến mơ . . .

Đời người con gái cánh hoa thương
Chỉ nở một lần có biết không?
Ván đã đóng thuyền duyên đã tận
Đoạn trường em chịu bến mênh mang

Như con chim nhỏ trong lồng kín
Duyên phận ai đâu học chữ ngờ
Lảnh lót hót vui chào buổi sáng
Đêm tàn trăng lạnh lá sầu thu

Bát ngát nương dâu cuộc biến suy
Dòng sông chở mãi nỗi u hoài
Rừng xanh nuí biếc đâu chăng tá
Ai khóc cho ai những ngậm ngùi

Hãy hiểu nỗi lòng em thế nhé
Bao nhiêu tâm sự viết thành thơ

18.1.2010 Lu Hà

Dĩ Vãng Một thời
hoạ thơ Thanh Hoàng

Dĩ vãng vùi chôn hương khói mong
Năm thương tháng nhọc phận lưu vong
Ngày xuân tết đến còn ai hỏi
Kỷ niệm quê hương vẫn nặng lòng

Thôn xóm còn đây thật lạ lùng
Túp lều lãng đãng ở ven sông
Đường đi vắng ngắt người qua lại
Thoang thoảng lời ca điệu não nùng

Lối cũ cỏ hoang thuở ấu thơ
Trường làng hiu hắt gió sương mờ
Tầu tiêu ủ rũ sầu ngơ ngác
Nhớ bạn gốc đa gió nghẹn ngào…

Cát biển mênh mông trải nắng vàng
Vi vu thầm gọi những hàng thông
Thuyền ai cánh trắng đời trinh nữ
Tre trúc sương gieo hạt lỡ làng…

Đồi trọc rừng hoang cảnh khốn cùng
Đất khô suối cạn ngẩn ngơ thương
Đêm trăng vắng tiếng hò quăng lưới
Theo lái thuyền em bạc má hồng

Thôi thế thì thôi phận lỡ làng
Còn đâu hẹn biển với non sông
Trai thanh gái lịch duyên nồng thắm
Xao xác hoàng hôn bóng xế hồng

Tê tái chiều buông những lá dưà
Rơi vào quên lãng nỗi hư hao
Nhớ cô hàng xóm muà xuân ấy
Chẳng biết bây giờ em ở đâu?

Mấy thập kỷ qua hận thế trường
Điêu tàn khói lưả nỗi thê lương
Giàu nghèo tranh đấu cho ai nhỉ
Triệu dải khăn tang mồ cỏ hoang!

4.2.2010 Lu Hà

Gọi Hồn Tử Sĩ
hoạ thơ Bùi Thảo

Khói hương toả mắt cay đau đáu
Lệ tuôn trào chan chưá bờ sâu
Hoàng hôn lãng đãng mây chiều
Người đi kẻ ở âu sầu năm canh

Đời trai tráng tử sinh chi vị
Vì muôn dân khổ lụy thương anh
Giang sơn cẩm tú an bình
Suối vàng ai oán mối tình trần duyên

Gió hiu hắt triền miên biên ải
Giưã bưng biền bom trải đạn rơi
Xương tàn thịt nát tro bay
Vi vu gió thổi cỏ cây tiêu điều

Thế chiến quốc u sầu sông núi
Nợ chinh nhân tê tái tang bồng
Kể gì thành tích huân chương
Chói trang lịch sử chiến công huy hoàng

Rồi một buổi trời buông mây ập
Giưã hoang tàn lưả táp đạn bay
Bao nhiêu tử sĩ đắng cay
Trực thăng đưa xác khói say chiến trường

Anh ngã xuống tơ vương trăn trở
Nghiã tao khang chồng vợ bền lâu
Đêm suông trăng lẻ trên đầu
Nấm mồ thê thảm dãi dầu nắng mưa.

2.2.2010 Lu Hà

Giưã Nắng Ban Trưa
Cảm tác theo ý tưởng cuả Thuy Anh Lam

Bâng khuâng giưã nắng ban trưa
Hiu hiu gió thổi rì rào ngẩn ngơ
Thủy tiên lộng lẫy như chào
Dưới vòm cổ thụ dạt dào bướm bay
Cỏ non chen chúc lùm cây
Gót sen yểu điệu càng say hồn người
Nhụy hoa ngào ngạt tươi cười
Dưới cầu nước chảy bồi hồi chiêm bao
Vàng rơi chiếc lá xa đưa
Quanh năm dầu dãi nắng mưa mặc người
Tương tư biển vọng xa xôi
Mây hồng bảng lảng ngậm ngùi nhớ thương
Chinh nhân cát bụi dặm trường
Trùng dương sóng vỗ còn vương nỗi sầu
Mảnh vườn dấu đọng tình xưa
Thủy tiên rạo rực má đào ai xinh!

19.3.2011 Lu Hà

Thưa Cô Nguyên Loan

Lu Hà tự gọi bút danh
Xưa kia nhờ đấng sinh thành là trai
Phong tư dung mạo ra đời
Quê hương thân thế một thời nho gia
Chẳng may lỡ bước sa đà
Mải chơi quên cả ao nhà vườn rau
Nương thân nhờ gửi Âu Châu
Trọn bề gia thất bốn muà thảnh thơi
Thưa cô! biển rộng mù khơi
Thanh mai trúc mã tim nơi hẹn hò..
Tìm nhau góc bể chân trời
Chẳng hay mặt mũi là người ra sao?
Xem ra yểu điệu má đào
Lời ăn tiếng nói lửng lơ cá vàng
Mong cô đăng ảnh rõ ràng
Cho tôi chiêm ngưỡng dáng hồng hoàng hôn...?
Phây phây hoa lại hồi xuân
Nụ hương thoang thảng nồng nàn mới bay...?

14.3.2011 Lu Hà

Giấc Mộng Giai Nhân

Thiu thiu nàng tựa án loan
Mây vàng lãng đãng hoa xuân đang nồng
Tháng năm ấp ủ má hồng
Thướt tha yểu điệu đài trang nết nhà
Tường đông kín cổng ai ngờ
Vo ve ong bướm hững hờ hoàng hôn
Thưa rằng: chưa ý trung nhân
Dập dìu oanh yến nồng nàn mến yêu
Hay rằng thui thủi sớm chiều
Phòng the lạnh ngắt tiểu thư đợi chờ
Bỗng đâu cây cỏ lao xao
Đào nguyên dẫn lối bước vào ngẩn ngơ
Hỏi tên rằng gọi Lu Hà
Là người Việt Quốc la đà trời Âu
Nguyên căn tiền định kiếp nào
Phù du trôi nổi bến bờ trần duyên
Pha trà trò chuyện hàn huyên
Phân ngôi chủ khách mắt huyền long lanh
Bỗng đâu lay động bức mành
Ảnh quên chưa chụp khách đành vội đi...
Nguyên Loan bịn rịn bồi hồi
Không gian hư ảo ngậm ngùi mưa rơi !

14.3.2011 Lu Hà

Nhất Trí Với Loan

Thôi đành gác chuyện ái ân
Nghĩ suy vận thế chính nhân má đào
Ve ve ong bướm hương thưà
Nguyên Loan mong mỏi đồng bào quê hương
Vùng lên ta hãy xuống đường
Triều dâng thác đổ Lạc Hồng là đây
Thẹn thùng nghĩ đến Châu Phi
Tự do dân chủ hoa nhài thoảng bay
Xin đừng tán tỉnh ai ơi!
Tiên Nga van vỉ ngậm ngùi nước non
Giơ tay nhất trí với Loan
Dẹp ngay lả lướt trăng ngàn ngẩn ngơ
Cùng nhau ôm mộng nước nhà
Đa nguyên đa đảng qua bờ trầm luân
Đăng đàn viết báo khai xuân
Nôn nao thì vẫn Trần Sơn đợi chờ
Hẹn nhau quán nước nơi nao?
Nỉ non tranh luận làm sao bây giờ....?

15.3.2011 Lu Hà

Thêm Sầu Mà Thôi
tặng Nguyên Loan

Nguyên Loan nay đã ngán rồi
Lời ong tiếng bướm làm gì người ơi!
Chăm chăm cách mạng hoa lài
Mong sao dân nước giống nòi vẻ vang
Thương cho tiên tổ Lạc Hồng
Bà Trưng bà Triệu quê hương đắm chìm
Việt Nam tổ quốc im lìm
Tháng năm rầu rãi trái tim lụi tàn
Mác Lê ngụy thuyết dã man
Đè đầu cưỡi cổ bần hàn dân đen
Chí Minh tư tưởng tuyên truyền
Tập trung dân chủ chuyên quyền đảng ta
Hãy trông thế giới Phi Châu
Ngẫm mình mà thẹn xót xa nghẹn ngào
Khom lưng bợ đỡ ba Tàu
Cam tâm nô lệ đô la dập dìu
Tham lam vật chất sang giàu
Giàu đâu chẳng thấy bốn muà xác xơ
Toàn dân làm chủ điêu ngoa
Đầu môi xoen xoét lọc lưà đười ươi
Sống bằng nước mắt mồ hôi
Một bầy tham nhũng ăn chơi điếm đàng
Dồn dân giải phóng mặt bằng
Giết người như ngoé giưã đường công khai
Luật rừng xã hội chôn vùi
Đêm dài chủ nghiã tương lai mịt mù
Xin thôi đừng có bướm hoa
Lả lơi trăng gió thêm sầu mà thôi !

15.3.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site