lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Chín Mươi Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Giấc Mộng Ngàn Sau
Kính bái thi sĩ Tản Đà

Mấy lần theo lái gửi non sông
Thuyền chẳng cùng ai đáp tấm lòng
Xuôi ngược tám năm chờ đợi mãi
Trăm năm nhớ hẹn kẻ tương phùng

Nay có mấy lời gửi cố nhân
Sinh sau tiểu tử cũng đua vần
Hồn thiêng sông núi nuôi khôn lớn
Tâm dạ bâng khuâng khắc mấy lần

Đã có mấy ai hồn tráng sĩ
Lời thanh như ngọc ý như mây
Mênh mông trí tưởng cao vời vợi
Thơ đọc cho Tiên dưới cổng trời

Núi Tản sông Đà hương gió bay
Mà hồn Khắc Hiếu vẫn đâu đây
Mây xa nhắn gưỉ về quê mẹ
Một tấm lòng son ở chốn này...

Nhớ thuở sinh thời than vãn mãi
Doanh hoàn chẳng thuận cuộc đua chen
Dư đồ rách nát son tô lại
Đâu phải nghèo hèn con cháu tiên

Lũ chúng bây giờ khắp bốn phương
Hoàn cầu cam chịu mất thiên lương
Văn chương bút pháp theo thời thế
Hiện đại đua đòi rất thảm thương

Ngôn ngữ cha ông vẫn sắt son
Ngàn đời tiếng Việt của muôn dân
Lũy tre giếng nước hồn dân tộc
Đâu dễ cam tâm chịu sói mòn?....

Anh Pháp Đức Nga Ấn Độ Dương
Đài Loan Nhật Bản học văn chương
Theo đuôi thiên hạ vòng nô dịch
Văn hiến ngàn năm thẹn núi sông

Chúng bảo văn minh hơn giống loài
Ngữ ngôn ngoại quốc có sâu hay
Việt văn hiện đại theo thời thế
Hại để non sông thiệt giống nòi...

Mấy chục năm rồi xa cố hương
Kià hồn Khắc Hiếu gọi ngân vang
Mây ơi! nhắn gưỉ về cố quốc
Nuí Tản Sông Đà vẫn ngóng trông

Ngũ sắc du hồn trong đám mây
Vân du tứ hải với Tiên Trời
Ngân nga sang sảng lời thơ vọng
Vang cả non sông vẳng cõi đời

Gánh nặng duyên tình vẫn chất vai
Trăm năm lưu luyến kiếp luân hồi
Lòng son bút sắt mài non nước
Núi Tản Sông Đà nợ chửa phai

Tổ quốc chờ mong cuộc tái sinh
Hồn thiêng sông núi khí sinh linh
Những ai bóng dáng người xưa ấy
Thơ thẩn ngàn sau giấc mộng lành

2008 Lu Hà

 

Trận Gió Thu

Hoài công tìm mãi ở đâu xa
Thanh thoát hương rơi rụng bốn muà
Tố lan bạch diệp khoe màu sắc
Hữu ích vì ai một giấc mơ ?....

Xuân đến xuân đi xuân lại qua
Diệu còn mê dại áng xuân thu
Chế ngự tâm hồn bao kẻ khát
Lan hương hồng bạch dụi tàn thơ

Viên mãn gì đâu trận gió thu
Những oan nghiệp chướng cuả ngày xưa
Con thuyền chiếc bách theo dòng nước
Cóc nhái nhảy lên vẫn mộng mơ

Thơ phú tình tang một bóng ma
Đã qua giấc ngủ nhuộm tinh cầu
Lỗi con khỉ độc làm ông tổ
Thời thế Đông Âu trận gió muà !

2008 Lu Hà

 

Cảm Nhận Chân Tình
chuyển thể thơ Sông Hậu: Ta Yêu

Tôi cảm nhận những lời yêu dấu
Người là ai Sông Hậu thiết tha
Tình người sóng nước bao la
Âm thầm da diết thi ca não nùng...

Trải gió bụi dặm trường cách trở
Gió xuân thu cổ độ trăng lên
Ngậm ngùi tâm trí muôn dân
Bao năm đè nén con giun xéo quằn...

Tiếng mẹ đẻ linh hồn bách Việt
Theo bước chân thảm thiết trùng dương
Chắt chiu biển động mù sương
Thành xây khói trắng tang thương giống nòi...

Hồn tử sĩ hây hây gió thổi
Khắp muôn nơi quyết chí đồng bào
Năm châu bốn biển dạt dào
Lạc Hồng con cháu chan hoà niềm tin

Kià viễn xứ thi nhân nối bước
Thú văn chương đàn hạc theo nhau
Tâm hồn thức dậy say xưa
Sông Thương bến nước con đò tình chung

Không tiều tụy chung lưng đấu cật
Ngẩng cao đầu cất bút vì nhau
Nỗi niềm u uất chan hoà
Gieo từng hạt giống vườn hoa chân tình.

11.7.2010 Lu Hà

 

Hoạ Lại Lời Chúc
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Mây xa rỏ giọt thương lầu
Hồn đi để lại chân cầu nước trôi
Mây hồn quấn quít bên tôi
Như người dương thế làn môi thắm hồng

Lu Hà

 

Dang Tay Ôm Cả Thương Đau
hoạ thơ Huệ Thu

Dang tay đón nắng chờ mưa
Trời cao thả giọt âu sầu thế nhân
Lệ tràn lẫn với mưa tuôn
Đầm đià bên má nụ hôn dòng dòng
Khói tan binh lưả chiến trường
Bắc Nam thống nhất chia đường đôi ta
Mênh mông trời biển bao la
Mộng hoa tan vỡ sương mù khổ đau
Hồn đi vào cõi mây xa
Tình còn phảng phất như vưà qua đây
Giăng giăng tủi hận mưa dày
Để ai tê tái tháng ngày hư không
Sắt son thề nguyện đá vàng
Gió lay chẳng chuyển tình chàng năm xưa
Thương thay một kiếp phù du
Vẩn vơ lưu luyến mặn mà tình xuân
Xót xa giọt nước xuôi dòng
Gió mưa thấm đẫm nỗi lòng bi thương
Nắng mưa là sự vô thường
Tôi ôm một dải mây buồn quanh năm
Đồng hồ dưong thế trần gian
Xin Tây Vương Mẫu ngưọc dòng thiết tha
Hồn từ lục bát đi ra
Giưã trời ôm cả mưa sa trọn đời.

12.11.2009 Lu Hà

 

Đêm Trăng Vũng Tàu
hoạ thơ Tuyền Linh

Bên thềm rỏ lệ trăng lên
Hằng Nga nàng vẫn tiếng đàn nỉ non
Sợi vàng mây lẫn trong âm
Tình ta lỡ kiếp con tằm nhả tơ
Thoáng nghe lòng cũng bơ phờ
Cô đơn trăng lặn chẳng chờ ta đâu
Tuổi vàng nốt nhạc say màu
Khung trời rộng mở qua cầu gió bay
Đêm thu bao nỗi đắng cay
Hỏi trăng còn nhớ bóng ai thuở nào?
Hồn xưa lạc lối trong mơ
Trăng thanh thơ gọi ngọc châu lại sầu…

7.11.2009 Lu Hà

 

Chiều Xa Viễn Xứ
hoạ thơ Huệ Thu

Thoang thoảng bên tai ngọn gió sầu
Lơ là cưả hé mộng tàn chiều
Hương thơm tiếc nhụy muà năm ngoái
Vọng tưởng trong lòng vẫn bấy nhiêu

Thương đoá xuân hoa cả bốn muà
Đường trần xuôi ngược gió hưong về
Bầu trời xanh thẳm miền sơn cưóc
Đà lạt hoàng hôn than thở quê

Thơ thẩn băn khoăn lại nhớ rồi
Buồn trông như thể bóng thành đôi
Đắn đo ướm hỏi hồn hay bóng
Trên tường ai đấy trái tim côi?....

Hết đứng lại vào ra ngẩn ngơ
Đọc trang ký ức cuả ngày xưa
Trái tim hồi hộp thời thơ ấu
Nhịp đập trong bầu hương ngát thơ

Lẩn thẩn kià ai lẫn bóng hình
Soi gương trải tóc hỡi cô mình
T ình xưa lưu luyến hồn ai gọi
Năm tháng qua rồi bao lóng lanh?...

6.6.2009 Lu Hà

 

Đêm Trăng Đà Lạt
Hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Đêm nay như ánh đèn cù
Vầng trăng lơ lửng mây mù cho tôi
Ngày mai sương đọng lẻ rơi
Nước hồ than thở đường soi lạ lùng

Nao nao hương ngải mai rừng
Quây quần bên bếp lưả hồng người ơi!
Mặn mà chỉ thắm môi ai
Cần tre ruợu ngọt đất trời cao nguyên

Nước non Đà Lạt say miền
Vi lô hiu hắt âm thầm khổ thương
Tiếng hò biển lá mênh mang
Tình ai thơ thẩn bên sông âu sầu

Đèn cù mê mẩn đêm thâu
Vầng trăng sao tỏ sương mờ lại rơi
Biết bao ân ái em ơi?
Ngày mai anh phải đi rồi dặm khơi…

29.8.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site