lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Năm Mươi Mốt

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Em Là Ai
tặng Pich Hạnh

Một buổi sáng muà xuân hé nụ
Hạt sương đêm ướt đoá hồng tươi
Diu dàng dưới ánh ban mai
Quê hương yêu dấu bồi hồi nhớ thương

Tóc nhuộm đỏ chói chang yêu dấu
Đôi tay mềm như muá trên hoa
Thướt tha yểu điệu má đào
Long lanh ánh mắt dạt dào hồn tôi

Kià Pich Hạnh xa xôi dặm thẳm
Vượt trùng dương tôi đến thăm cô
Tình người xao xuyến ngây thơ
Tuổi đâu còn trẻ tơ hào vấn vương...?

Thôi cứ viết khi lòng trỗi dậy
Vì hiểu cô mà thấy mến thương
Xót cho một khúc đoạn trường
Tu mi nam tử má hồng ngẩn ngơ...

Người đẹp lắm chiều thu lá đổ
Cứ mỗi năm vàng uá cỏ rầu
Mà sao lận đận bốn muà
Thông minh vốn sẵn mái đầu còn xanh...

Bởi tạo hoá tử sinh tan hợp
Chỉ tiếc rằng chưa được gặp cô
Ngậm ngùi mới có bài thơ
Gửi người trần thế ta bà nổi trôi

Thôi em nhé một mai khi gặp
Ở nơi nào lục điạ hành tinh
Mong rằng đừng có quên anh
Hỏi người tiền kiếp năm canh lệ trào

Qua tâm sự với nhau anh biết
Rằng lòng em tha thiết nhớ nhung
Phải đâu là khách qua đường
Dăm ba câu chuyện nhỡ nhàng rồi đi...?

21.2.2011 Lu Hà

Bồi Hồi Nhớ Ai

Sao mà buồn thế Hạnh ơi!
Ôm con gấu trắng bồi hồi nhớ ai
Đông tàn phượng nở hoa bay
Nghe con tu hú sáng nay gọi hè
Dạm trường muôn nẻo sơn khê
Trùng dương sóng vỗ bốn bề mù xa
Người tôi yêu ở nơi nao?
Kiếp này dang dở bến đò tình chung
Bụi hồng sương gió tha phương
Trán nhăn tư lự mênh mông đất trời
Phong tình cổ lụy luân hồi
Ta bà trôi nổi tìm nơi ân tình
Bài thơ sương đọng trời xanh
Long lanh hạt ngọc chúng mình với nhau...
Thôi đành nhắn nhủ chiêm bao
Thái Chân Ngọc Nữ biết đâu mà tìm...?
Lời vàng ước hẹn trong tim
Ngàn thu vằng vặc trăng chìm bến xưa...
Bọt bèo bao kiếp phù du
Long lanh diễm lệ má đào ngẩn ngơ
Xông pha giưã chốn ba đào
Chân trời góc biển cây đa si tình...
Vành môi khoé mắt chân thành
Thuyền quyên yểu điệu như cành thùy dương
Ngẫm trong bốn bể mà thương
Chiều thu biền biệt hồng hoang ngậm ngùi...
Thi nhân để lại đôi lời
Thấu lòng Nguyệt Lão sổ trời se tơ...?

31.3.2011 Lu Hà

Ngàn Thu Lá Vàng
tặng Iamusa

Em như là một thiên thần
Bóng mây mờ ảo trăng ngàn gió sương
Mắt xanh thăm thẳm trùng dương
Hoàng hôn in bóng soi gương má hồng
Lâng lâng vầng trán thiên bồng
Nỗi buồn xa tít mênh mông đất trời
Dặm trường muôn nẻo trần ai
Thuyền quyên yểu điệu bồi hồi lòng anh
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Bóng câu bươn bả đầu xanh uá tàn
Đứng bên tựa cưả tần ngần
Nỗi niềm tưởng nhớ trần gian âu sầu...
Phù du dào dạt bao la
Tình người dương thế ngàn thu lá vàng!

16.5.2011 Lu Hà

Mũm Mĩm Mượt Mà
tặng Iamusa

Cô em mũm mĩm mượt mà
Tóc vàng óng ánh la đà trần ai
Cho tôi tơ tưởng mãi hoài
Nhớ em như thuở trăng đoài đầu non
Mỉm cười ong bướm trên ngàn
Hoa tươi nũng nịu nàng xuân bồi hồi
Lao xao dào dạt biển khơi
Phù du bèo bọt nổi trôi luân hồi
Ngàn xưa tiền định một đời
Một giòng lá thắm ngậm ngùi thở than
Hồng nhan sợi chỉ duyên căn
Tu mi nam tử trầm luân sông hồ
Kiếp này dù chẳng được nhau
Ân tình để lại ngàn thu vương sầu
Mắt huyền biêng biếc như mơ
Nôn nao yểu điệu ngẩn ngơ thế trần
Sexy mươn mướt toàn thân
Nưả Tây nưả Việt muôn vàn đắm say
Người ta thường gọi Mỹ lai
Hẹn em bên gốc cây sồi kiếp sau!

26.4.2011 Lu Hà

Nhớ đồi Tím Hoa Sim
kính tặng nhà thơ Hữu Loan

Gió sớm hương về sợi nắng thu
Bâng khuâng tâm dạ giọt sương tà
Thương chàng thi sĩ dòng sông mã
Nhớ vợ hồn ma hẹn bóng chờ

Nước mắt thành sông suối đã lâu
Nỗi niềm đau khổ suốt canh thâu
Trái tim thi sĩ tình trong trắng
Hồn đã ghi sâu tấm mộng đầu

Tôi đọc bài thơ của Hữu Loan
Tấm lòng thương vợ hỡi thi nhân
Gọi anh như thuở ngày xưa đó
Khắc khoải trong tim một nỗi buồn

Tức tưởi người đi tiếng nghẹn ngào
Thương anh vệ quốc cuả ngày xưa
Hành quân ngang trái muà sim chín
Tím cả lòng anh những xế tà

Mái tóc còn xanh ửng má đào
Tình nàng dấu kín lúc khi nào?
Mẹ cha dạm hỏi mà chẳng biết
Như quả tim non trái chín muà

Từ chiến khu ba anh đã về
Không đòi áo cưới gái làng quê
Hương thơm giản dị màu sim tím
Thơm mái tóc xanh hẹn nỗi thề

Mấy ngày nghỉ phép cưới là đi
Đọng lại môi anh một nụ cười
Thương em gái nhỏ chiều quê ấy
Trằn trọc mưa rừng nhớ mãi thôi

Anh biết làm sao được hở trời
Dòng sông rờn rợn quấn em đi
Lưả tình đôi lưá muà sim chín
Chẳng trọn tuần trăng hẹn lỗi rồi….

Anh chạy về thăm bóng xế tàn
Mẹ ngồi mộ tối khóc thương con
Bình hoa ngày cưới tàn đông lạnh
Mái tóc còn xanh búi chưả tròn

Số kiếp loài người bạc thế sao?
Thương anh vệ quốc thuở khi nào
Phu thê chăn gối chưa tròn tháng
Mà đã âm dương cách trở sầu

Nặng nghĩa ân tình ôi thế nhân
Bài thơ muôn thuở nấc nguồn cơn
Thương đau cho dấu đồi sim tím
Nhớ hẹn chiều quê lúc xế tàn

Nếu phải một đời đi vắng xa
Tình quê Nam Việt vẫn bao la
Hôm nay ngồi đọc đồi sim tím
Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà….

24.8. 2008 Lu Hà

Triệu Đoá Xuân Lòng
hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Le lói vầng dương rặng núi xa
Xuân về tre trúc cũng lao xao
Cành mai trước cưả khoe hương nhụy
Phơ phất trời giăng mưa bụi sa

Thấp thoáng chiều bay luạ cánh tươi
Hồng hào má đỏ thắm bờ môi
Giang tay em đón muà hoa nở
Hy vọng tương lai sẽ sáng ngời …

Bốn phương hải đảo chốn sơn khê
Tấp nập ngược xuôi khách trở về
Ăn tết Canh Dần mừng hội ngộ
Quê hương yêu dấu mối tình quê

Chim én lượn lờ khắp mọi nơi
Dạt dào sóng biển tiễn đưa ai?...
Buồm căng lộng gió vui bọt trắng
Vẫy cánh hải âu lộng đất trời …

Bao cánh hoa đời một nén hương
Tha hương biền biệt nhớ dòng sông
Nổi trôi côi cút hồn phiêu bạt
Có nhớ muà xuân triệu cõi lòng . . .

31.1.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site