lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Linh Hồn Ai Oán
cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Trời Ơi Con Chuá Đãi Bôi Lưà Người

Tâm biến hoá trong vòng thế đạo
Giưã hai màu điên đảo than ôi!
Thiện căn nghiệp quả do người
Lương tâm mục nát cuộc đời tiêu tan...

Tài đức kém đồng tiền hôi thối
Bạc đầu râu nhạc sĩ lâm li
Nghêu ngao trầm bổng làm chi
Bọ hung cóc nhái trò cười thế gian...

Nợ chồng chất phận hèn quả báo
Dở mưu gian chồng vợ cãi nhau
Phu thê vờ vịt giưã toà
Gà đồng mèo mả dâm ma lạc loài...

Vợ lả lơi nưả cười nưả khóc
Chồng bật cu hốc hác mặt mày
Gian phu dâm phụ mặt dày
Qua cầu rút ván đoạ đầy thân ta...

Trò ly dị mưu ma quỷ kế
Mảnh giấy này chứng chỉ cho ai
Để hòng thoát nợ trần ai
Thờn bơn méo miệng bất tài điêu ngoa...

Bởi định mệnh kiếp nào chả biết
Quen lọc lưà trốn thoát được sao?
Nhẫn tâm ân oán đổi trao
Lưà thày phản bạn sủi màu máu tanh

Chút hư vị mặt xanh nanh đỏ
Thắp nén nhang cầu đảo quỷ thần
Sa tan xúc xiểm ân cần
Juda phản Chuá dã man hại người...

Lạy Thiên Chuá ba ngôi sáng cả
Hãy ban cho con cháu hồng ân
Trợ hiền cứu độ gian nan
Diệt trừ ác quỷ vô luân lạc loài

Hỡi thánh linh thần tài chói toả
Tấm lòng trong hiển lộ con tim
Yêu ma quỷ dữ nhấn chìm
Vác cây thánh giá đi tìm niềm tin

Đoàn chiên Chuá ưu phiền bày tỏ
Giọng ca ngân chan chưá phúc âm
Sua tan bóng quỷ  tối tăm
Đãi bôi bọt nhãi dã tâm lưà người...

25.12.2011 Lu Hà

 

Bồn Chồn Nhụy Hoa
tặng Gourlay Daisy

Tiếng oanh thỏ thẻ cám ơn
Trải qua hoạn nạn nỗi buồn sạch trơn
Kiến vàng hoảng sợ hết hồn
Bởi vì chốn ấy gió vờn mây lơn
Tình thơ thoang thoảng chập chờn
Tiếng rồng cuồn cuộn trào tuôn ý lòng...
Kiến trôi sặc suạ theo dòng
Rồng vàng phun nước má hồng nôn nao
Lu Hà thần chủ chiêm bao
Nhâm thìn được mẹ sinh vào nưả đêm
Xênh xang biển cả êm đềm
Đi mây  về gió làm mềm làn da...
Daisy không phải đi chuà
Ở nhà hoan hỉ mặn mà thâu canh
Ngẩn ngơ mưa gió  rung cành
Bướm ong xào xạc liễu xanh dập dờn
Chương Đài hết tủi đòi cơn
Hồi xuân thiếu phụ bồn chồn nhụy hoa...

25.12.2011 Lu Hà

 

Im Lìm Bóng Trăng
cảm tác khi nghe bài hát: Đồi Thông Đôi Mộ

Hồn ma mờ ảo hơi sương
Đồi thông đôi mộ thê lương sớm chiều
Hoàng hôn lá rụng tiêu điều
Côn trùng rên rỉ còn nhiều đau thương...
Linh hồn em vẫn vấn vương
Nấm mồ xơ xác ngăn sông cách lòng...
Mình em ở lại rừng thông
Từng đêm heo hút mênh mông lá vàng
Than ôi! Nhân thế phũ phàng
Đầu thai nhầm cưả dở dang duyên lành
Tưởng rằng hai đưá chúng mình
Chết đi còn được chung tình bên nhau
Chuyến đò xe đã đi xa...
Nắm xương hài cốt biết đâu mà tìm...
Hồn đau mộng hoá thành chim
Lang thang khắp nẻo im lìm bóng trăng...!!!

25.12.2011 Lu Hà

 

Theo Dòng Suối Mơ
tặng  Gourlay Daisy

Tình thơ luễ loã tuôn trôi
Để người thiếu phụ bồi hồi ngẩn ngơ
Xôn xao ong bướm dạt dào
Thuyền quyên thục nữ má đào lâng lâng
Phượng cầu Tư Mã trào dâng
Lênh đênh bốn bể theo chàng vân du...
Trác văn Quân một chiều nào
Ngàn thu biền biệt nghẹn ngào trời xanh
Daisy trái chín trên cành
Đung đưa trước gió sao đành bỏ qua
Có người viễn khách họ Hà
Thường hay mộng mị giang đầu tương tư
Hồn mơ lạc nẻo bến sầu
Cùng nàng ân ái  chân cầu nỉ non
Nỗi niềm xa cách đòi cơn
Trải bao kiềp số vẫn còn nhớ nhau
Muối tiêu mới chớm mái đầu
Hồi xuân rừng rực  mặn mà canh thâu
Bỗng đâu xao xác tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc biết là giấc mơ...
Vội vàng chép lại thành thơ
Đăng ngay lên mạng hẹn chờ mơ sau...

25.12.2011 Lu Hà

 

Chúc Mừng Vu Ngày Lễ Noel

Đã lâu không thấy nhớ Vu
Sao mà nhớ thế nhớ nhiều Vu ơi!
Vu như sao sáng giưã trời
Bừng lên le lói ngời ngời đêm đông
Lưả hồng thiêu cháy cõi lòng
Từ lâu anh vẫn chờ mong Vu hoài
Hôm nay lại thấy vui cười
Như trong giấc mộng u hoài ngàn thu
Vu là tình mẹ nghiã cha
Là người con gái mà ta yêu thầm
Nhớ thương từ dạo cuối năm
Hổ Mèo tranh đấu đòi nằm bên Vu
Mong rằng được Vu vuốt đầu
Để con hổ dữ lừ đừ ra đi
Con mèo bé tí nhỏ nhoi
Bây giờ rồng lại hồi hồi Vu ơi!
Đêm nay rồng hoá thành người
Bế Vu bay bổng đất trời chuyển rung
Vu đừng sợ hãy nghe  cưng
Anh sinh vào đúng năm rồng đấy em
Hô mưa gọi gió êm đềm
Phây phây Vu tắm cho mềm làn da
Rồng phun ân ái chan hoà
Nghẹn ngào sung sướng mặn mà Vu ơi!
Sáng danh Thiên Chuá trên trời
Cho chàng thi sĩ gửi lời nhớ nhung
Hồng ân chan chưá vô cùng
Giáng sinh tuyệt đẹp hỡi nàng tiên nga!

 8 giờ ngày 26.12.2011 Lu Hà

 

An Ủi Nàng Gourlay Daisy
"Tự nhiên kiến vàng cảm thấy chán đời quá ...!!!"

Từng đàn kiến lưả hung hăng
Dở trò ngưá ngáy doạ nàng Daisy
Sáng danh Thiên Chuá trên trời
Thiên thần phù trợ mần gì được đây?
Kiến ông kiến cụ đắm say
Mê man bò khắp mỏng dày da non
Giurlay lòng dạ bồn chồn
Vào trong bồn tắm chập chờn tuyết rơi....
Kiến vàng tuồn tuột trôi xuôi
Làn da mát rượi nàng cười với ai?
Sau gương có kẻ thở dài
Vần thơ tao ngộ Chương Đài thiết tha...
Trúc mai hai mảnh la đà
Bồng bềnh bốn bể ta bà khổ đau
Bao giờ ghép lại với nhau...
Liễu kia lá thắm mái đầu tương tư
Vẳng nghe như tiếng Lu Hà
Bồi hồi ngây ngất ngọc ngà dáng tiên
Long lanh kià ánh mắt huyền
Ngước lên chỉ thấy một viền hào quang
Thoảng đâu có tiếng ca vang
Sạch sành sanh kiến vàng sạch trơn...

25.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site