lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Ba Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Phải Đâu Điệp Khúc

Anh dành tất cả cho em
Bao nhiêu nhung nhớ nỗi niềm đắm say
Hồn thơ chan chưá vơi đầy
Xây thêm mộng đẹp cho đời em ơi!
Con người sinh ở trần ai
Ái hà bể khổ ngậm ngùi chiều thu
Hồng nhan tri kỷ mặn mà
Mấy ai có được tâm tư cõi lòng
Mênh mông dặm thẳm trùng dương
Biển nào chia cách tình thương dạt dào
Bọt bèo bao lớp phù du
Sẽ tan như đám sương mờ đêm nay
Nhớ em anh cứ viết hoài
Lao xao tâm thức đêm dài bơ vơ
Sáng ngày ngơ ngác ngẩn ngơ
Phải đâu điệp khúc mà thơ ngỡ ngàng!

4.1.2011 Lu Hà

Muôn Vàn Nhớ Nhung

Hồn anh vương vấn bên em
Bóng hình xao xuyến nỗi niềm vàng anh
Em ơi! hãy nhận tâm tình
Liú lo chim hót trên cành chiều thu
Hoàng hôn buồn bã gieo sầu
Đêm Đông lại đến ngẩn ngơ mộng vàng
Theo nhau đeo đuổi canh trường
Tâm linh giao cảm theo dòng tương tư
Gió đưa nhành trúc la đà
Thông reo liễu rủ chân cầu lá bay
Gặp em bến nước chân mây
Hơi sương còn đọng hàng mi nhạt nhoà
Em tôi môi thắm chỉ đào
Suối thơ róc rách ven bờ thở than
Rượu đào tình tự ái ân
Hải đường lả ngọn đông lân héo tàn
Ngậm ngùi trăng khuất non ngàn
Giật mình tỉnh giấc muôn vàn nhớ nhung!

4.1.2011 Lu Hà

Nguyệt Lão Se Tơ

Đêm nay tôi hẹn gặp nàng
Nàng là Tiên nữ rõ ràng trong mơ
Nàng về đêm trước giao thưà
Từ nay liên tiếp sẽ thưà ba hôm...
Mấy phen dan díu âm thầm
Dạt dào thắm thiết nồng nàn trào dâng
Tình như Chức Nữ Ngưu Lang
Quanh năm rên rỉ bên dòng sông Ngân
Tôi sinh ở cõi trần gian
Nàng nơi Cung Quảng là con nhà giời
Tuy rằng khác giống khác loài
Tình thơ lã chã u hoài thiên thu
Thương tôi nàng trái ý cha
Làm giời nổi giận gió mưa não nùng
Chép thơ tôi thả xuôi dòng
Sông Hà lai láng nỗi lòng cuả tôi
Bút nào tả hết nên lời
Ông Tơ bà Nguyệt ngậm ngùi xót xa
Kim Đồng Ngọc Nữ thiết tha
Dấu cha mở cánh cưả hoa thiên đình
Đêm nay nàng xuống tự tình
Còn bao đêm nưã cao xanh trập trùng
Cung đàn thảm thiết vô cùng
Thiên đình cưả đóng mặc lòng tôi đau!
Bao giờ ô thước bắc cầu
Thiên đình hạ giới sông Hà liền nhau?
Tìm nhau phỉ nguyện ước mơ
Tôi là chú rể nàng là cô dâu?
Bao giờ Nguyệt Lão se tơ
Nam Tào Bắc Đẩu chứng cho nỗi niềm!

3.1.2011 Lu Hà

Lòng Đầy Chan Chưá

Thơ như bọt nước trôi xuôi
Lòng đầy chan chưá trần ai dạt dào
Nỗi niềm nhung nhớ bao la
Thương người thục nữ vào ra sớm chiều
Tình thơ chất ngất bay cao
Cung đàn dìu dặt mặn mà đêm khuya
Sương thu ai gọi bến sầu
Thuyền tôi mất lái bơ vơ sông tình
Luân hồi trong cõi tử sinh
Tóc thề một món đầu xanh thuở nào?
Tìm nhau giưã chốn ba đào
Lênh đênh chìm nổi phù du một đời
Bao giờ ai lại gặp ai?
Phỉ nguyền ước vọng ngậm ngùi năm canh?
Trở trăn bao nỗi tâm tình
Đêm đông rầu rĩ chúng mình với nhau
Vơi đầy như nước sông hồ
Đố ai tát cạn biển sâu lại đầy!
Nhớ thương vương vấn bồi hồi
Hồn thơ lã chã u hoài ngàn thu!

3.1.2011 Lu Hà

Tôi Phải Lòng Tiên

Dạo này Tiên đón tôi luôn
Xôn xao bồng đảo chập chờn vóc mây
Vu Thần hạ cố mấy nơi
Đào nguyên nếm trải trần ai lạ lùng
Nhớ cô tiên nữ má hồng
Từng đêm thổn thức mặn nồng ái ân
Thơ văn thù tạc ân cần
Dạt dào lục bát nỉ non theo giòng
Cột buồm no gió lên căng
Thuyền tôi lướt sóng mênh mông trường tình
Cung đàn dìu dặt thâu canh
Gần kề hạ giới thiên đình thì xa
Sáng ra tỉnh mộng bơ vơ
Bâng khuâng mượn bút ngẩn ngơ tư tình!
Phải lòng tiên nữ non xanh
Trần gian bạc bẽo phận mình lênh đênh!

2.1.2011 Lu Hà

Ái Vân

Có những điều muốn nói còn để maĩ
Có những điều muốn hỏi đành phải chịu
Hai mươi sáu năm rồi còn gì nữa
Aí Vân ơi! Em vẫn muốn hỏi anh?

Anh gặp em trong dòng đời lưu lạc
Chấp chới bơ vơ biển khổ ái tình
Anh nhận ra em như gặp trong mơ
Anh hiểu lòng em như từng trang giấy
Sổ nhân duyên chưa ráo nét mực khô
Đã sé toạc ném trả nơi trần thế
Thôi đừng trách anh, trách kẻ lữ hành
Anh đã ra đi không ngày trở laị
Mảnh giấy anh ghi vô nghĩa vô duyên
Anh phaỉ ra đi cho kịp chuyến tàu
Không đươc gặp em lần cuối trong đời
Anh giận cho anh một đời bế tắc
Vì kiếp nghèo mà anh đã mất em
Đâu phải vì em, đâu phải vì ai
Chót sinh ra để mang nợ đàn bà
Cái kiếp này tắm mình trong nước mắt
Em xuất hiện như thiên thần phá rối
Thôi để cho anh bày laị ván cờ
Anh muốn cho em làm ra lịch sử
Một bất ngờ để thay laị cuộc đời
Kẻ đớn hèn run tay trang giấy mới
Hai chữ liêm sỉ khoá trái tim anh
Em không hôn anh em là con gái
Trái tim rất gần thể xác laị xa
Ý chờ em, nhưng em laị chờ anh
Là con trai sao cứ phải chiụ nhường?
Thế mới khổ cho cuộc tình câm lặng
Ý anh, ý em trời chẳng chiụ chiều
Thôi đi anh, em đến giờ đi hát
Anh mất em rồi, vĩnh viễn Ái Vân
Em đâu biết anh là kẻ hẹp hòi
Biết yêu em, nhưng laị tiếc cuộc đời
Vội vã ra đi như kẻ mất hồn
Rồi quay laị để gặp em lần cuối
Mảnh giấy anh ghi nhạt nhẽo vô tình
Lòng hẹp hòi đâu còn cơ hội khác?
Kẻ lữ hành bươn bả kịp chuyến tàu
Ôm mặt khóc trên toa tàu giá lạnh
Anh nhớ em trong đêm biểu diễn
Rạng rỡ kiêu sa, em đón anh vào
Như hoa phong lan giưã muà băng giá
Anh bồi hồi nước mắt đẫm hàng mi
Em hát cho anh, hay hát cho mình?
Anh yêu em rồi, biết tính làm sao?
Đi lang thang giưã đêm khuya tuyết đổ
ÁiVân ơi! Em án ngữ cuộc đời
Nhiều năm trôi qua anh thầm tự hỏi
Giờ em ở đâu? Có hạnh phúc không?
Đời lữ hành muôn phương trăm nghìn ngả
Hàng triệu người may chỉ gặp một người
Có trái tim hồng, cùng tần dao động
Để thăng hoa cộng hưởng đẹp ái tình
Em và anh như hai kẻ sinh thành
Kỳ thủ tương phùng đẹp như oanh yến
Nghiệp nhân chưa chín, nhiệp quả chia ly
Tìm đến nhau nhưng chưa được ý trời
Em muốn hỏi anh, anh tự hỏi mình
Kiếp tiền định ta đã phạm lỗi lầm?
Trời nổi giận xé tan tình hai đưá
Mỗi đưá mỗi nơi góc bể chân trời

Em thích anh một tâm hồn cháy bỏng
Như phong ba bão tố nổi điên cuồng
Em thích anh vì là người giản dị
Rất đơn sơ mộc mạc laị chân thành
Là nghệ sĩ em đâu cần hoa giả
Hoa hồng nào mà laị chẳng lắm gai
Anh xông xáo nhưng laị không thô bỉ
Anh kiêu hùng nhưng laị chẳng vũ phu
Em thích anh vì anh không uống rượu
Và trọn đời sẽ chẳng biết đánh em
Em thích anh vì là người tế nhị
Anh thông minh laị rất biết khôi hài
Cuộc đời thường đâu như trên sân khấu
Để nụ cười tê tái trái tim em
Anh hiểu lòng em ăn ý từng lời
Đếm cho cả trái tim em rung động
Anh gặp em như tia sáng nghìn năm
Sao laị yêu em như thần Vệ Nữ
Biết tôn thờ còn giả dối làm chi?
Em biết không? Anh là trai có vợ
Không trăng hoa, laị còn mơ nước Đức
Cho cuộc tình giả mộng để về sau
Vì gặp em không đúng lúc đúng thời
Nên anh phaỉ cắn răng mà chiụ thiệt!

Muà đông 2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site