lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Chín Mươi Bốn

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nhớ Kẻ Phong Trần
tặng hương hồn Nguyễn Bính

Nếu gọi thơ tình có cố nhân
Lời người mộc mạc ý dân gian
Giang hồ phiêu lãng hồn du tử
Nguyễn Bính ngày xưa đẹp vạn phần .

Tôi ở phương trời vẫn nhớ anh
Nỗi lòng Nguyễn Bính với năm canh
Đọc thơ như thể người còn sống
Sống động trong tôi một mối tình .

Anh là hoàng tử của quê ta
Bát ngát cò bay chẳng bến bờ
Từ Thức một thời vào cõi mộng
Như chiều cô gái hái rừng mơ .

Khí khái như anh thật đáng khen
Rừng xanh bắc Việt suối ưu phiền
Hương thơm hoa trái muà ong gọi
Biển rộng chim bay rụng nỗi niềm...

Thơ thẩn chiều thu nhớ bóng xưa
Như chàng trai ấy ngóng con đò
Tình em hương cánh hoa màu trắng
Như đoá ti gôn chẳng biến màu !

Chim cứ bay đi khắp bốn muà
Dọc ngang nam bắc chốn rừng xa
Đất lành chẳng đậu tìm hoang dã
Lệ để sầu rơi hận má đào.

Nguyễn Bính anh ơi! Mộng ái tình
Cuộc đời sao nỡ chóng trôi nhanh
Già đi trước tuổi buồn tê tái
Khói thuốc say xưa giấc chẳng lành

Gói trọn tài năng có thế sao?
Cuộc đời đâu phải chỉ mà yêu
Đói ăn rét mướt nơi rừng rú
Ngẩng bước ra đi gạt lệ sầu

Tôi tiếc cho anh hồn viễn vọng
Tấm lòng lương ái với tha nhân
Mà không có chỗ nào nào an ủi
Nợ để trăm năm một nỗi buồn...

Chúng nó những ai cấm đoán anh
Bịt mồm khoá họng rũ chim xanh
Tự do thơ phú còn o bế
Luống thẹn cho đời cái aỏ danh !

2008 Lu Hà

 

Nỗi Lòng Cuả Cha
cảm tác qua bài thơ " Xin Được Chết Thay Con " cuả Cụ HTN

Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục
Bậc hiền nhân quân tử xưa nay
Thở than vương vấn u hoài
Sống sao cho đẹp là người thẳng ngay.

Cha muốn chết tối nay cho trọn
Vì thương con lận đận trần gian
Tráng niên mới có ngũ tuần
Cưả nhà yên ấm vợ con trông chờ.

Lòng tan nát bơ vơ tưởng nhớ
Nợ trần ai, ai trả, ai vay ?
Kiếp người bao nỗi đắng cay
Chết thay chẳng được ý trời cao xa

Đường sinh tử năm xưa lần bước
Cuộc hành hương xin Đức Chuá Trời
Khẩn cầu thiên ý ba ngôi
Dùng dằng bàn tiệc nụ cười ngàn thu...

Nơi hạ giới cha già nhỏ lệ
Hồn phiêu diêu dừng lại lắng nghe
Trăng ngàn vạn nẻo sơn khê
Tiếng thơ nức nở vọng về nỉ non.

Cha nhớ lại ngày con còn bé
Đôi mắt nai yêu quá đi thôi
Lớn lên ăn học lần hồi
Vợ hiền con thảo lại rời đi xa ?...

Thiên Chuá gọi làm sao tránh được
Tiếc cho đời trằn trọc canh khuya
Nấm mồ hiu hắt cỏ hoa
Suơng rơi lã chã nhạt nhoà trăng sao

Bạn thi hữu Huệ Thu thăm hỏi
Có Đông Anh cùng với Trường Giang
Nỗi niềm mấy áng thơ đường
Theo làn sóng điện bốn phương đất trời!

11.8.2010 Lu Hà

 

Chia Buồn Cùng Tang Quyến
thơ tặng gia đình Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

Đi Ô Phăng một nhà toán học
Cây sồi già gai góc xót xa
Tuổi con bằng nưả đời cha
Rưng rưng ngấn lệ bạc phơ mái đầu...

Hà Thi Sĩ âu sầu thương nhớ
Dương con ơi! Vội vã ra đi !
Sông Hà khổ hạnh trần ai
Thuyền trôi sóng vỗ lẻ loi sớm chiều...

Vượt cưả aỉ bệnh xơ lão hoá
Hồn thơ bay Đỗ Phủ ngày xưa
Nhân sinh thất thập là bao
Lai hy cửu thập người là Thượng Nhân.

Chín ba tuổi trần gian hiếm có
Chẳng tu tiên cổ độ trăng soi
Ngâm nga xướng vịnh mấy ai?
Chưởng môn văn học cuộc đời bao la...

Chòm râu bạc thẫn thờ mộ trẻ
Quá năm mươi con vội vàng chi
Cây đời màu lá xanh tươi
Vòng hoa tang trắng sương rơi nhạt nhoà.

Chiều chủ nhật Huệ Thu thăm viếng
Bậc đại huynh chưởng thượng văn chương
Đi cùng hồn Phạm Xuân Dương
Hôm nay đưa tiễn nghiã trang bầu đoàn.

Đời chiến mã cha con xung trận
Cùng lưu đày vấn nạn nước non
Bạn bè thân hữu xa gần
Kẻ đi người ở thở than não nề...

Cháu vốn dĩ trọng tài mến nghiã
Hà chưởng môn kính mấy vần thơ
Chia buồn gia quyến tang gia
Vượt qua biển lệ ta bà khổ đau!

9.8.2010 Lu Hà

 

Gịọt Sầu Mưa Tuôn
hoạ thơ Ngọc Bích

Ngậm ngùi sáng nắng chiều mưa
Vườn xuân ướt sũng bướm hoa thẫn thờ
Trông ra lòng cũng rầu rầu
Bao năm biền biệt mạch sầu như tuôn

Bồi hồi nức nở nguồn cơn
Hàng hiên mái ngói vẫn buồn như xưa
Người ơi! Còn ở nơi nao?
Để ta mất ngủ gối sầu lệ rơi…

Lòng như gió thét mưa trời
Phong ba bão táp biển khơi hỡi chàng
Than ôi! Duyên phận lỡ làng
Vì ai dấu bóng trăng vàng thuở xưa?...

Ngoài kia mưa thảm gió sầu
Trong lòng ta cũng mưa sa mịt mù
Đời còn thổn thức bao lâu
Ngọt ngào hương nhụy tình yêu buổi đầu ?...

15.11.2009 Lu Hà

 

Hơi Ấm Bàn Tay
hoạ thơ Lê Nhiên Hạo

Búp măng như ngọc trắng ngà
Lâng lâng mềm mại vẫn là em đây
Nâng niu mười ngón tay dài
Trăm thương ngàn nhớ vơi đầy biển khơi
Quên sao ân ái tình người
Xa nhau thì vẫn dưới trời thương yêu
Nhớ Hàn Mạc Tử khi xưa
Áo em trắng quá sương mù mây trăng
Lang thang Nguyễn Bính dặm đường
Cung đàn nưả khúc tình trường khổ đau
Riêng anh đứng đợi chân lầu
Chờ cô thiếu nữ hảo cầu trong tay
Nguyện thề ôm mối tình say
Cố đô ngày đó đắng cay phận mình
Chia ly ngấn lệ vòng quanh
Thương con đò vắng hoàng thành sầu đưa….
Hôm nay nào có đâu ngờ
Phong trần dầu dãi bước qua tuổi vàng
Bàn tay ngần ngại trắng hồng
Xanh xao ngấn lệ dối lòng sương thu
Mảnh mai một đoá sen tù
Bùn lầy nước đọng bên cầu mưa rơi!
Giai không tứ đại chôn vùi
Gạt bao tạp niệm bụi đời sầu vương
Tình thù duyên thế đoạn trường
Tâm trong tịnh độ dốc lòng đạo tu….
Chiều về gió thoảng mây thu
Chuông chuà Thiên Mụ ngẩn ngơ cõi lòng
Cho hay một kiếp lỡ làng
Nặng lòng thí chủ nén hương tỏ bày
Khói cay lên tận chân mày
Môi son mím chặt ngậm ngùi trần duyên
Tình trường đóng cưả cài then
Thênh thang cửa Phật trái tim Di Đà
Tay lần tràng hạt nam mô
Bờ mê bến giác qua đò trầm luân
Nhìn theo khuất bóng hoàng hôn
Bụi hồng in dấu bước chân dặm trường
Hậu Giang Bắc Cạn Cao Bằng
Hái bông tuyết lạnh trên Hoàng Liên Sơn
Em ơi! Cổ lụy hương tàn
Trăm thương ngàn nhớ vẫn còn bi ai…

12.11.2009 Lu Hà

 

Lạc Vào Cõi Tiên
hoạ lại thơ Mai Hoài Thu

Trăng non trăng lớn trăng già
Hoài Thu vẫn đẹp mặn mà đường tơ
Thiên thai mộng ảo hoang vơ
Thẩn thơ Từ Thức nào ngơ với tình
Dạt dào gió thoảng hồn kinh
Cõi tiên chẳng đặng mộng tình sầu tư
Chàng từ lạc bước an cư
Trần gian xa cách vẫn chừ nhớ quê
Ái tình hương sắc đam mê
Mẫu đơn bẻ gãy hẹn thề cung trăng
Tiên Nga như cõi sao băng
Phàm trần lưu luyến hoang tàn khắt khao
Ôi thôi duyên nợ ba đào
Một năm tiên cảnh biết bao xa vời
Chàng về quen lối mây trời
Bâng khuâng thức giấc sáng ngời sao đêm…

5.7.2009 Lu Hà

 

Lòng Biển
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Nỗi niềm em dấu trong thơ
Bao nhiêu hoài niệm ước mơ cho đời
Tôi nay lòng dạ bời bời
Bóng chiều đã ngả rượu mời nào say
Em còn sầu muộn đắng cay
Trần gian xuôi ngược đêm ngày điểm tô
Sáng ra tỉnh mộng là thơ
Tôi đi mang cả cuộc cờ dở dang
Thế thời lịch sử sang trang
Ngoài trời quan tái lá vàng trở thu
Trăng lên chênh chếch mái lầu
Soi người thiếu phụ bên cầu lệ trôi
Tình thơ tôi gửi lại đời
Men say nào ấm lòng tôi bây giờ
Hồn tôi náo nức cho thơ
Nghe như rỏ lệ đêm mưa dòng dòng
Đầm đầm lã chã ra sông
Theo dòng biển cả trong vòng chiêm bao

8.11.2009 Lu Hà

 

Danh Vẫn Ở Đời
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Phù vân mộng ảo từng giờ
Luật trời đã định chẳng chờ đợi ai
Hành hương thơ bước đường dài
Thiên thu vạn cổ mấy bài chẳng quên
Danh người hậu thế ghi lên
Dù ông chẳng muốn cái tên lưu truyền

8.11.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site