lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chuông Chuà Hồn Bay
chuyển thể từ thơ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn

Từ ngày mười tám tuổi xuân
Bóng hình anh đã theo vần thơ bay
Để rồi mãi mãi chia ly
Âm dương đôi ngả chai lỳ tháng năm

Sương mù vương vấn âm thầm
Chia tay cay đắng tím bầm ruột gan
Lửng lơ kià đám tro tàn
Dấu đời in đọng trăm ngàn con tim

Kià ai thơ thẩn đi tìm
Cam Ly thác đổ dấu chìm bóng mơ
Xa xa ma khóc bên hồ
Mỗi khi Đà Lạt mờ mờ khói sương...

Quán thơ tình cũ còn vương
Giếng oan rưả hết nỗi lòng tương tư
Hoàng hôn cho lữ khách sầu
Cành thông lá trúc cam lồ lệ tuôn

Phiến sầu đá lạnh tê hồn
Câu thơ ai khắc bồn chồn lòng ta
Biết bao kỷ niệm la đà
Lừ đừ cá lội chuông chuà hồn bay....!

18.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 8

Lời Thi Nguyên:

Chuyện xưa tích cũ để đời.
Có nàng thiếu phụ tên thời Nam Xương.
Khen thay tiết hạnh phi thường...
Hoàng Giang giòng nước tìm đường rưả oan.

Hay chi, xấu thiếp hổ chàng.
Giòng thơ thanh nhã chưá chan ân tình.
Sự đời chia xẻ, muội huynh...
Chuyện người xin được lặng thinh miễn bàn.

Để cho tâm được thanh nhàn.
Để cho thân khỏi khóc than luỵ phiền.
Giòng đời dẫu có đảo điên...
Tình người viễn xứ vẫn liền cánh nhau

17.12.2011 Thi Nguyên

 

Mặn Mà Hương Thu

Nhớ xưa cũng có Mạnh Khương
Nhỏ dòng máu đỏ đống xương tìm chồng
Ngàn năm sử sách cảm thông
Huynh đây bái phục má hồng thuyền quên

Ngày nay lại có Thi Nguyên
Anh hào nữ kiệt chính chuyên thờ chồng
Lu Hà đâu dám chờ mong
Để nàng thương hại ra phường mèo hoang

Thướt tha yểu điệu tinh tường
Con nhà gia giaó tiết đường phỉ phong
Vào ra nề nếp minh thông
Một hai sớm tối thong dong cưả nhà

Bộn bề nhưng vẩn la đà
Vần thơ tao nhã trăng ngà nỉ non
Cuối năm ngũ quả mâm son
Ngọt ngào hương vị tổ tôn họ hàng

Kiếp này duyên phận lỡ làng
Ca ca muội muội trong làng thơ hoa
Dập dìu biển cả sóng ca
Chuyện xưa tích cũ mặn mà hương thu...

17.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 9

Lời Thi Nguyên:

Dám nào so với sử xanh.
Trước giờ muội vẫn loanh quanh góc nhà.
Có chăng giấy rách cũng là.
Giữ cho thẳng nếp xếp nề lối thôi...

Con tim đã hưá yêu rồi.
Kiếp này xin trọn trao nơi an bài.
Sợ lòng năm tháng nhạt phai.
Sợ tình trăng gió cùng ai đêm trường.

Dặn lòng giữ vững kỷ cương.
Đừng cho nước cuốn, lập trường trôi xa.
Bao năm vẫn sống thật thà.
Bấy năm đều được nhận quà yêu thương.

Tạ ơn huynh đã nhịn nhường.
Có gì không phải, muội đương sửa mình.
Tuổi cao đức trọng như huynh.
Chuyện gì không phải, niệm tình thứ cho...!

 17.12. 2011 Thi Nguyen

 

Đoá Hương Thu

Muội là một đoá hương thu
Cam lồ suối mát mượt mà ban mai
Cũng là một bậc kỳ tài
Lời ăn tiếng nói khó ai sánh bằng

Huynh đây vị nể mọi đằng
Hiếm hoi lại được một nàng ai tư
Trái tim đã đậu nẻo từ...
Thuyền em đóng ván bến bờ em sang...

Trước sau minh bạch rõ ràng
Công tư trọn vẹn lâng lâng má hồng
Sợ cơn gió thổi canh trường
Hương thơm ngào ngạt mênh mông biển hồ...

Trách người quân tử mộng mơ
Sang sông lại muốn ghé nhờ thuyền em
Tròng trành suồng sã màn đêm
Trăng suông lai láng êm đềm thiết tha...

Tuy rằng ý đẹp như hoa
Cung vàng tình ái Hằng Nga khoá rồi
Mặc cho non nỉ bồi hồi
Cổng cao rào kín ai người dám điên...?

18.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 10

Cơn Lũ Tình Cha

Miếng cơm chia xẻ cho nhau.
Cha nhường con gắp, ẩn sau tấm lòng.
Tình cha rộng lớn mênh mông.
Vì con, ngày tháng gánh gồng cưu mang.

Cảnh nghèo đói khổ lang thang.
Cơm đường, gió bụi, con màng chi đâu.
Tuổi thơ con bớt u sầu.
Có cha bảo bọc con cầu thêm chi.

Cơm ăn tuy chẳng có gì...
Mà sao ngon quá, những khi đói lòng.
Gió luà cơn rét muà đông.
Co ro cúm rúm, trong lòng cuả cha.

Dạy con chân chính, thật thà.
Khuyên con kiên nhẫn, thuận hòa, khiêm cung.
Gian nan con chẳng ngại ngùng.
Miễn sao con được bước cùng bên cha.

Mai kia con lớn, cha già.
Mong con thành đạt, cưả nhà ấm êm.
Tình cha máu chảy ruột mềm.
Đời con hạnh phúc, êm đềm bên cha...

Thi Nguyên

 

Mịt Mù Khói Sương

Nhìn con nước lũ xa xa
Chập chờn sóng biển nhạt nhoà lệ rơi
Ruộng vườn tan nát tơi bời
Không nơi nương tưạ chơi vơi não nùng

Với đôi quang gánh oằn lưng
Lang thang khắp chốn bốn phương đất trời
Con còn bé lắm con ơi!
Không sách không vở không nơi học hành

Mái đầu cha vẫn còn xanh
Mẹ con trôi dạt lênh đênh chốn nào?
Mênh mông cồn cát xô bờ
Hải âu vỗ cánh mịt mờ tương lai

Đêm nằm luống những thở dài
Màn trời chiếu đất trần ai lạnh lùng
Người qua kẻ lại dưng dưng
Qua bao đồi núi trập trùng quạnh hiu

Cuộc đời tôm tép liu điu
Phù du bèo bọt dập dìu buồn trôi
Nưả lưng bát cháo cầm hơi
Cho con tất cả cuộc đời cuả cha

Tấm lòng phụ tử bao la
Vì sao nông nỗi khổ đau bốn muà
Lang thang chẳng biết đi đâu
Phương trời vô định mịt mù khói sương...

19.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 11

Lời Thi Nguyên

Muội đâu có dám trách phiền.
Có huynh đối đáp hàn huyên trao dồi
Văn hay võ phải luyện tôi.
Sống thì cầu tiến để đời ích thêm

Cầu sao sóng gió lặng êm.
Thuyền tình trèo chống không mềm tay lơi
Tình yêu nhân thế rạng ngời.
Con tim toả sáng một đời thiết tha.

Cảm ơn huynh quá ngợi ca.
Muội ráng xứng đáng được là "bé ngoan"
Cho huynh đỡ phải bàng hoàng.
Muội phá như giặc, tan hoang cuộc đời...!

Biết rằng huynh rất chiụ chơi...!
Huynh muội hợp lại chắc trời cũng kêu...
Huynh cùn muội chọc lêu lêu...
Muội cùn, huynh phải đừng trêu...chết người..!
Biết chưa..? hahahaha.“

19.12.2011 Thi Nguyên

 

Thiên Bồng Muội Ơi!

Lời vàng như lóng lánh trăng soi
Như dòng nước chảy cuốn trôi bọt bèo
Ra khơi cùng vững tay chèo
Huynh huynh muội muội mấy đèo cũng qua...

Bơ vơ trong cõi ta bà
Sáu đường sinh tử biết bao luân hồi
Thuyền tình bể ái chơi vơi
Muội là cánh bướm tả tơi chiều nào...

Nhớ thương thì biết làm sao
Trùng dương dặm thẳm mịt mờ sương rơi
Lại còn mưa tuyết khắp nơi
Gặp ai cũng hỏi muội ơi! nỡ đành?

Cầu vồng toả ánh sáng xanh
Không gian vô hạn chân thành bao la
Cùng leo đến đỉnh cao xa
Mây mây biếc biếc Hằng Nga mỉm cười

Trần gian ý luyện thơ đòi
Võ công tu tập đến trời cũng kêu
Muội buồn giọt lệ yêu kiều
Muội vui hoa nở nhiễu điều giá gương

Trong như mặt nước lâng lâng
Sâu xa thăm thẳm bâng khuâng má hồng
Kiếp sau nếu được làm chồng
Năm canh dìu dặt thiên bồng muội ơi!

19.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site