lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

- Hội sử-học Việt-Nam tố cáo đảng cộng sản Tàu phạm 25 tội ác chống nhân loại, xâm lược, và diệt chủng dân tộc Việt-Nam, Tây Tạng và Pháp Luân Công

- The Vietnamese historical association denounces the Chinese Communist Party for its crime against human beings, of aggression and of genocide toward the Vietnamese ethnic, the Tibetans and Falun Gong.

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

 

Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974 Chống Quân Trung Cộng Xâm Lược

 

 

 

 

  

- Ngụy-văn-Thà : Hoa Máu Bừng Nở Trong Cô Nghiệt

- Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà Phần Ba Từ Mật Khu Vũng Rô Đến Những Diễn Tiến Trước Khi Xảy Ra Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974 - Điệp-mỹ-Linh biên khảo

- Long Ly | Hoàng Sa nỗi buồn lịch sử

- Danh-Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa Tham Dự Trận Hải Chiến với Trung Cộng ngày 19-1-1974

- Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa & Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo Sư Nguyễn Văn Canh (PDF)

- Hà Nội Mưu Toan Dâng Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Việt Cho Bắc Kinh 1, 2 - Luật Sư Nguyễn Thành

- Nhớ Chiến Sĩ Việt Nam Hy Sinh Giữ Đảo Hoàng Sa - Tran Giao Thuy 's blog

- Hải Chiến Hoàng Sa Một Chiến Tích Kiêu Hùng - Nguyên Huy/Người Việt

- Mỹ Và Tầu Cộng Chọn Ngày 19/01//2011 Kỷ Niệm Ngày Chiếm Đảo Hoàng Sa Của Việt Nam Để Ăn Mừng

- Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu 2011 - Trần Khải

TIN QUAN TRỌNG: An Nam Đô Hộ Phủ Tung Hoả Mù Để Chính Thức Dâng Hoàng Sa và Trường Sa cùng Vịnh Bắc Bộ Cho Tầu Cộng - Cựu Sinh Viên Luật Khoa Nguyễn Thành

Những bài viết, tài liệu liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa, như Bản lên tiếng về Vịnh Cam Ranh của Thiên Lý Bửu Tòa; Người dân kêu gọi biểu tình chống Tàu cộng, nhà cầm quyền ngăn cản

Dân chủ, bức tường thành bảo vệ chủ quyền quốc gia - Như Hà

Để cứu Trường Sa - Trần Khải

Không thể im lặng - Trần Khải

Chiếm lại Trường sa Hoàng sa

Điều lo nhất về Trung quốc - Ngô Nhân Dụng

Hoàng Sa - Tường Trình 35 năm sau: 30 phút và 35 năm - Thế Anh thực hiện phỏng vấn

Tương Lai Nào Cho Tây Nguyên - Nguyễn Văn Huy

Toàn cầu biểu tình chống Tàu cộng

Thỏa ước Việt cộng và Tàu cộng

Biển Đông hòa bình hay dậy sóng - Nguyễn Trung

Sự thay đổ đã đến gần - LS Trần Lâm

Bị bắt vì chủ trương Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam - Nhóm PV DCNQ

Điểm nóng Lào - Trần Khải

THƯ GỞI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM về Hiểm Họa Trung Quốc - Chu Tất Tiến

Chống Cộng Là Cứu Nguy Quốc Gia Dân Tộc - Vi Anh

 Biển Đông Mịt Mờ - Trần Khải

Bauxit và Trọng Điểm Chiến Lược Cao Nguyên - Trung Tướng Lữ Lan

Tổ Quốc Lâm Nguy Hiểm Họa Tàu - Phan Văn Song

Phải Bảo Vệ Tổ Quốc Bảo Vệ Lãnh Thổ Của Chúng Ta - Pháp Sư Giác Đức

Hoàng Sa Trường Sa Cuộc Chiến Không Cân Sức Giữa Giới Học Giả Việt Nam Và Tầu - Đoan Trang

Trận Hải Chiến Hoàng Sa Dưới Con Mắt Một Người Còn Sống Sót - Tất Ngưu

Tư Liệu Trung Nam Hải - Bauxit Việt Nam

Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu Tại Paris

Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Chống Rợ Hán - Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Phân Tích Một Số Sự Kiện Quan Trọng Hiện Nay - Đức Nguyên

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm họa Trung quốc? - Lê Xuân Khoa

Tư Tưởng và Nguyện Vọng Của Một Người Trẻ Ở Việt Nam

Tổng Kết Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu - Giáo sư Nguyễn Văn Canh

Phản Đối Hội Địa Lý Mỹ Làm Sai Bản Đồ Hoàng Sa - Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

Trả Lời Ngày 25/03/2010 của Hội Quốc Gia Địa Dư Hoa Kỳ 

Đông Hải Với Trường sa Hoàng Sa Theo Chính Sử Ngoại Sử Và Văn Học Sử Trung Quốc - Luật sư Nguyễn Hữu Thống

Có 3 Bản đồ của Hội Địa Dư Quốc gia Hoa Kỳ (NGS) chưa sửa chữ Hoàng Sa

Hoàng Sa Trường Sa - Hồ Bạch Thảo

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam - Đàn Chim Việt

Cộng sản Tầu Xử Dụng Học Giả Vào Mục Đích Xâm Chiếm Biển Đông - Vũ Cao Đàm

Tây Tạng Trường Sa - Trần Bình Nam

Thế Vận Và Việt Nam - Trần Khải

HS.TS.VN.= Danh Dự Dân Tộc - Nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước

Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo Sư Nguyễn Văn Canh - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Từ Hải Chiến Hoàng Sa 1974 Đến Thảm Sát Trường Sa 1988 1, 2, 3, 4, 5 - Nhóm Blogger Tự Do 

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site