lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Đặng-Huy-Văn

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

2016

Đêm giao thừa trước tượng đài Lý Thái Tổ

2015

- Chào 2016 đang về !

- Câu thơ xưa của Nguyễn-Du xé lòng !

- Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

- Tự dưng đón khách không mời

- Lão trư cả dạo đi đâu?;

- Xuân đang về thêm lớn ước mơ tôi

- Hoàng-Sa tử-sĩ ai người viếng thăm ?

2014

- Chào năm mới 2015 đang về ! Kính lạy Đức Ngô Vương!

- Muôn Đời Tạc Dạ Ghi Lời Núi Sông !

- Mời Em Về Thăm Quê Anh Hà Tĩnh !

- Nợ Công Vay Của Giặc Tàu Xâm Lăng

- NÚI NỢ CÔNG CHA CHUNG AI SẼ KHÓC?

- Hãy Bạch Hóa Mọi Bí Mật Của Hội Nghị Thành Đô 1990 !

- Cùng Số Phận Các Anh Hùng Hải Chiến

- “Hồ Chí Minh là ai?”

- Biển Đông Dậy Sóng Gọi Anh-Hồn;

- Biển Đông Dậy Sóng Thét Gào

- Đặng-huy-Văn | Đầu Năm Mới 2014 Thăm Nghĩa Trang Liệt Sĩ

2013

- Đặng-huy-Văn | Tôi Không Tin Hồ-chí-Minh, Hồ-tập-Chương Là Một

- Đặng-huy-Văn | Con Đi Biểu Tình Cùng Mẹ

- Đặng-huy-Văn | Ông Có Biết Phương-Uyên Và Nguyên-Kha Là Ai Không?

- Đặng-Huy-Văn | 30 Tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark

- Đặng-Huy-Văn | 30-04 Ơi ! Hồn Nước Sẽ Về Đâu?

- Đặng-Huy-Văn | Sửa Đổi Hiến-Pháp 92 Nên Chăng Quốc-Kỳ Cũng Sửa?

- Đặng-Huy-Văn | Hãy Ngẩng Cao Đầu Hỡi Đoàn-Văn-Vươn Vĩ-Đại

- Đặng-Huy-Văn | Ôi Thương Quá Cuộc Đời Bạc Mệnh Một Tài Hoa !

- Đặng-Huy-Văn | Đinh Vũ Hoàng Nguyên Lão Thầy Bói Già Đi Đâu?

- Đặng-Huy-Văn - Thư Gửi Ba Nhân Ngày 14/3

- Đặng-Huy-Văn | Mùng 8 Tháng 3 Giữa Ngả Ba Đồng-Lộc

- Đặng-Huy-Văn | Hiến-Pháp 92 Nay Sửa Đổi Cho Ai?

- Đặng-Huy-Văn | Xin Ông Hãy Ngẫm Lại Lời Mình Nói !

- Đặng-Huy-Văn | Ông Nghĩ Gì Lúc Đức Giáo Hoàng Xin Thoái Vị?

- Tưởng-Niệm Ngày 17-02 - Đặng-Huy-Văn

- Đặng-Huy-Văn | Valentine Cho Nhà Báo Tạ-Phong-Tần

- Khai Bút Đầu xuân Trước Tượng Đài Lý-Thái-Tổ - T.S.Đặng-Huy-Văn

- Nỗi Đau Tết Mậu-Thân Chưa Có Phút Nào Nguôi ! - T.S. Đặng-Huy-Văn

- Mậu-Thân Trong Tâm Khảm Một Nhà Thơ - Đặng-Huy-Văn

- Em Bé Triều-Tiên Ơi ! - Ts. Đặng Huy Văn

- Những Nguyện-Ước Bước Sang Xuân Quý-Tỵ - T.S. Đặng-Huy-Văn

2012

- Những Thiên-Đường Bỏ Hoang - TS Đặng-Huy-Văn

- Con Nguyện-Cầu Có Phép Thần-Thông Hô "Biến" - TS Đặng-Huy-Văn

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site