lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Sáu Mươi Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thi Nguyên Và Lu Hà 4

Kiếp này vịt đã có chồng..
Còn anh vịt cũng thành ông bây giờ...
Muội không muốn dặn ông Tơ.
Cho Muội thành vịt để chờ huynh đâu!
Mò cua bắt cá ao sâu...
Thì muội xin chiụ, Huynh câu một mình...!
Lỡ tay mấy trẻ nó rình.
Nó tóm cổ muội thì Huynh làm gì...?
Cạp cạp cắn nó có khi...
Nó nổi nóng bắt Huynh đi thịt liền...
Thôi thôi có trả vạn tiền...
Muội cũng không dám làm phiền tới Huynh.
Chứ đừng nói chuyện thành tinh.
Thì Muội càng sợ, càng kinh nưã là.
Mong sao mãi sống thật thà.
Để được về với Di Đà đỡ lo

Thi Nguyên . 06.12.2011.

 

Đừng Lo

Nếu không thành vịt thì thôi
Kiếp con vịt cũng chơi vơi não nùng
Trải bao duyên nợ tương phùng
Thành đôi chim phượng có cùng bộ lông
Ngoáy đuôi muá tít như công
Vu thần đỉnh núi má hồng xôn xao
Tu lâu thì cũng chẳng sao
Tì tê ân ái dạt dào ngàn thu
Hay đôi trống mái thư cưu
quan quan thiên hạ sông Hà nỉ non
Sinh con đẻ cái sòn sòn
Tiếng thơm động đến cổng son thiên đình
Ngọc Hoàng cảm mối chân thành
Ông Tơ bà Nguyệt thương tình muội ơi!
Cung đàn dìu dặt xa xôi
Ngàn thu vằng vặc bồi hồi trăng soi
Hồn thơ vơ vẩn rã rời
Phong trần cổ hận ở nơi cuối trời
Trùng dương biển động sóng khơi
Bọt bèo trôi nổi ta thời đầu thai...
Dù cho có xuống tuyền đài
Gặp nhau ta lại một vài câu thơ?

7.12.2011 Lu Hà

 

Cô Gái Trong Mơ
tặng Nguyệt Nhi

Em là cô gái trong mơ
Ngàn thu hẹn gặp ngẩn ngơ thế này
Càng nhìn càng ngắm càng say
Thướt tha mái tóc như mây giưã trời
Bướm ong dìu dặt bồi hồi
Hững hờ môi thắm cây sồi ngả nghiêng
Hương thơm dậy khúc thiêng liêng
Cung đàn dìu dặt trống chiềng xa xa
Thoảng nghe tiếng gió xôn xao
Nụ cười Bao Tự nhà Chu mất rồi...
Ba quân gửi trọn cuộc đời
Mỹ nhân tự cổ tả tơi sơn hà
Tây Thi đòi nợ Ngô Hầu
Lỡ lầm em khóc tương tư mái đầu
Gặp em ở dưới chân cầu
Em là cô gái trong bầu rượụ thơ
Giấc mơ tự thuở bao giờ
Hôm nay phảng phất chiều thu u hoài....

 9.12.2011 Lu Hà

 

Tình Duyên Phận
cảm tác khi đọc thơ Hoa Mai: Duyên Tình

Tình với duyên tuy hai là một
Duyên với tình tuy một mà hai
Lại còn chữ phận than ôi!
Duyên tình bạc mệnh bởi trời chẳng ưng

Tuy có duyên nhưng không có phận
Chữ tình đành lận đận ra đi
Trải bao số kiếp luân hồi
Gặp nhau lại hỏi người ơi! Duyên tình?

Duyên sụt sùi vì tình chẳng đến
Nên duyên đành đội nón chia ly
Lại còn cái phận lòng trời
Tấn Tần hoà hợp thành đôi vợ chồng

Duyên khóc lóc má hồng phận bạc
Thì chữ tình lóc cóc đến bên
Ôm nhau gịọt lệ sầu miên
Năm canh thổn thức ưu phiền tương tư

Bởi vì phận làm đau nhân thế
Cứ chen ngang tê tái lòng người
Duyên tình ngụp lặn tăm hơi
Phong ba bão táp nổi trôi duyên tình

Gà thương trứng chúng mình là một
Trứng với gà tuy một vẫn hai
Tình đi thì duyên cũng bay
Chai lỳ chữ phận đắng cay thế này!!!

8.12.2011 Lu Hà

 

Duyên Phận Trách Nhau

Chữ duyên chữ phận chữ tình
Được ba chữ âý  chúng mình đẹp đôi
Duyên tình chan chưá bồi hồi
Thương cho cái phận tả tơi não nùng
Trách vì tiền định lỡ làng
Có duyên không phận dở dang thế này
Nghiã tình cũng chẳng gặp may
Bởi vì bạc mệnh đắng cay má hồng
Thuyền tình bể ái mênh mông
Ép duyên đôi lưá chất chồng khổ đau
Tương tư sầu thảm giang đầu
Bên bồi bến lở cỏ rầu héo hon
Năm canh trằn trọc nguồn cơn
Nỗi niềm chăng tỏ môi son phấn nồng
Bọt bèo trôi nổi theo dòng
Cánh hoa rơi rụng đêm đông gió luà
Buồng the lạnh lẽo canh thâu
Đàn ca giun dế chân cầu mưa rơi
Không tình tủi phận cho đời
Mà sao trời nỡ ép người vô duyên
Duyên tình vương vấn sầu miên
Bao giờ xoá hết ưu phiền người ơi!

8.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 8

Phải rồi ta chớ lu bu...
Bây giờ đã lỡ ngồi tù trung thân...

Em chẳng biết Hằng Nga đanh đá.
Nó dám sao cậy cả tổ tông...!
Ả mà có dám chơi ngông...
Thì Huynh cũng chẳng đèo bòng nhe Huynh...

Huynh đừng nghĩ là mình thua kém.
Phải tự tin càng lém càng hay.
Bác Trư sao sánh bài này...
Đừng như lật đật loay hoay gật gù

Và còn nưã không thù chẳng óan.
Cứ vui chơi, có oản cứ ăn.
Tội gì Huynh cứ lăn tăn..
Vào chuà lễ Phật ăn năn là huề...

hahahaha...!

  07.12.2011 Thi Nguyên

 

Đôi Trái Đào Mơ

Huynh là đấng mày râu quân tử
Chốn phong trần sinh tử mấy phen
Ngán đời danh vọng bon chen
Bình sinh chỉ thích thuyền quyên má đào

Vẫn sớm khuya vợ bìu con díu
Hồn thơ bay líu ríu thiết tha
Ung dung thong thả la đà
Tâm trong bình lặng trăng ngà ngẩn ngơ

Có oản ăn đền bù cưả Phật
Bướm cợt hoa ngây ngất thì sao?
Tình thù ân oán duyên tơ
Sân si ruỗi bỏ mộng mơ bồ đào

Chén mĩ tỉu say xưa là quý
Gặp vận may đôi trái đào mơ
Mênh mông sóng nước xa mờ
Thuyền trôi bến đậu cơ hồ gió mưa...

Nguyễn công Trứ tuổi đà tám chục
Đấng anh hùng tướng quốc mấy ai
Buồng the lả lướt canh dài
Đường mây lai láng chương đài đêm thâu....

7.11.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site