lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thơ Tình Các Chùm 381 - 390

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thơ Tình Chùm 381

Trở Về Quê Cũ
tặng các quân cán binh miền Nam

Lê chân bước trở về quê cũ
Tiếng ai hò biển lá mênh mông
Chiều buồn thôn nữ bên sông
Đồng xanh xào xạc bướm hồng xôn xao

Hồn xao xuyến đôi bờ nước chảy
Cánh diều quên nắng cháy lưng đê
Bức tranh thủy mạc ê chề
Nỗi niềm nức nở dãi dề gió mưa

Gió hun hút hàng dừa đứng đợi
Bóng người xưa tức tưởi trở về
Chinh nhân dặm nẻo sơn khê
Khói tan chiến trận não nề năm canh

Lòng thổn thức thôi đành gắng chịu
Trúc mai đình líu ríu chim ca
Trải bao thỏ ngọc dương tà
Vắng tanh hương khói mái nhà rêu phong

Chùa miếu mạo dân phòng đứng gác
Khẩu hiệu giăng hợp tác răn đe
Tiếng gà rời rạc te te
Trâu bò ngơ ngác he he gọi đàn

Đời buồn quá lệ tràn rưng rức
Thuở xa xưa nhịp bước quân hành
Chiến tranh bom đạn tan tành
Bạn bè tản mác sương thành khói mây

Thân cải tạo đọa đầy năm tháng
Học chủ trương cay đắng xót xa
Hòa bình tang tóc sơn hà
Bắc Nam một dải trăng ngà mờ soi

Triệu nấm mộ lẻ loi hiu hắt
Thành vô danh chiếm đất non nhà
Đào mồ cuốc mả không tha
Nắm xương hài cốt ma thừa thê lương

Gạt nước mắt nhớ thương bạn cũ
Lính cộng hòa chắng có mộ bia
Xót đau quả phụ đầm đìa
Lều tranh gốc sắn bên rìa rừng hoang!

1.7.2013 Lu Hà

Tần Ngần Thiên Thu

Làn mi cong sóng nước mây
Hồn trăng hương gió lạc bay chốn nào
Mênh mông hải đảo sóng trào
Thôi đừng buồn nữa má đào hồng nhan

Trước sau trong cõi nhân gian
Phù du bao lớp non ngàn bể dâu
Phong ba dầu dãi mái đầu
Xuân hồng lá thắm chân cầu tử sinh

Thuyền tình nhẹ lái ân tình
Ngàn sao lấp lánh hành tinh dạt dào
Hồn thơ thể phách lao xao
Tinh anh một thuở nghẹn ngào trái tim

Cố nhân mặc khách mải tìm
Bao la trời biển cánh chim u hoài
Gặp nhau bên bến trần ai
Bọt bèo trôi nổi canh dài mưa chan

Gửi thân trong chấn bụi trần
Hồ đà siêu thoát tần ngần thiên thu
Khói hương nấm mộ âm u
Sầu tuôn đứt nối vi vu gió lùa!

cảm xúc khi đọc bài thơ  vô đề của Jackie Lương
1.7.2013 Lu Hà

Lửa Tam Muội

Lửa tam muội sinh ra năng lượng
Thiêu trái tim nóng bỏng huyệt sầu
Xóa tan dấu vết khổ đau
Dạt dào ân ái mái đầu phong sương

Mắt huyền mộng yêu thương đắm đuối
Môi thắm hồng sớm tối vào ra
Đôi ta chung một mái nhà
Cung đàn dìu dặt trăng ngà ngẩn ngơ

Hương thơm cũ bơ vơ áng nguyệt
Giọt ban mai tha thiết người ơi!
Đa tình tự cổ xa xôi
Hồn thơ nức nở mảnh đời bi ai

Tâm khắc lậu chương đài từ thuở
Gió thu ba cổ độ trăng soi
Phù du bao kiếp nổi trôi
Trăm năm ai biết duyên trời hay không

Chôn kỷ niệm yêu thương tàn mộng
Bó vết thương sầu đọng tim côi
Nhân tình bạc bẽo như vôi
Đoạn trường thê thảm chơi vơi tủi sầu

Tình nghĩa đã phai màu sắc áo
Chút duyên xưa héo úa lụy phiền
Thoi đưa ngày tháng triền miên
Bon chen cuộc sống đồng tiên đảo điên.

chia sẻ tâm tư cùng Vanessa Le, Hương Nguyên, Lãng Tử Đa Tình  khi đọc bài đường thi:Lửa Yêu
30.6.2013 Lu Hà

Mịt Mù Xa Xôi
cảm xúc khi đọc thơ Jackie Luong

Em vẫn nhớ tình đời dang dở
Gửi bài thơ lệ nhỏ mưa xa
Mênh mông biển cả sa bà
Con thuyền độc mộc giang hà chơi vơi

Nhắm mắt lại xa xôi nẻo cũ
Tạ từ nhau duyên nợ trần gian
Niềm vui nào đã chứa chan
Ái ân đứt đoạn trăm ngàn khổ đạu

Bờ mi khép mái đầu sương trắng
Hết xót thương cay đắng u hoài
Phù du một chuyến đi xa
Vấn vương rặng liễu chương đài vườn hoang

Nơi huyệt mộ cánh đồng hiu quạnh
Nấm cỏ lau lay lắt khói bay
Nào ai còn nhớ tới đây
Nén hương sám hối vơi đầy nỉ non

Giọt nước mắt sầu tuôn nức nở
Ru hồn người trong gió vi vu
Suối vàng cách trở âm u
Đường xa vạn dặm mịt mù thông reo!

Thôi vĩnh biệt bọt bèo dâu biển
Phận hồng nhan tủi thẹn Hằng Nga
Cái điều bạc mệnh chẳng tha
Thiên thu vạn cổ Ngân Hà còn đây!

1.7.2013 Lu Hà 

Nư Thèm Làn Da
tặng Vanessa Le

Ngẩn ngơ mai trúc trên bờ
Có cô yếm thắm dạt dào đầm sen
Động Hồ hay cảnh đào nguyên
Mắt nai xao xuyến thiên nhiên một tòa

Gío đưa cát sĩ Lu Hà
Phương trời lạc đến thiết tha ân cần
Dang tay ngỏ nụ tình xuân
Trăm năm có biết duyên trần hay không

Tương tư tình đã vấn vương
Bông sen mở nhụy cánh hồng lá xanh
Líu lo chim hót trên cành
Bướm ong dìu dặt yến oanh thì thào

Tiên Nga bẽn lẽn hỏi chào
Dò la mới hỏi khách thơ xứ nào
Mây hồng lãng đãng như mơ
Nửa mê nửa tỉnh lờ đờ cá bơi

Xích thằng ai buộc lứa đôi
Ngậm vành kết cỏ bồi hồi lòng em
Đêm nay trăng sáng bên thềm
Xạ hương thơm ngát nư thèm làn da…!

Nâng niu từng búp tay ngà
Thiên thần chết lặng Hằng Nga mỉm cười

Thương nhau giọt lệ đấy vơi
Đuôi gà một món trọn lời nước non.

1.7.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 382

Nhân Duyên Tiền Định
tặng  Pich Hạnh

Cùng phụ nữ mà khen nhau đẹp
Bởi lòng mình rộng hẹp thanh cao
Yên tâm chút phận yếm đào
Tình đời phiêu lãng dạt dào bướm hoa

Kìa quân tử ngẩn ngơ hoa đẹp
Bởi trái tim nhộn nhịp yêu thương
Hiếm hoi phụ nữ đẹp lòng
Hồn nhiên hai phái má hồng nôn nao

Lạc cõi mộng điệp hồ chan chứa
Cõi người ta biết lựa sao đây
Bên tình bên bạn chua cay
Khoan dung độ lượng đắng cay phũ phàng

Thói ích kỷ bẽ bàng duyên nợ
Cố ganh đua sao có được nhau
Phù du dầu dãi mái đầu
Đa tình cổ lụy giang đầu nỉ non

Hồn trinh nữ bồn chồn thơ gọi
Kiếp ma tình đắm đuối mãi thôi
Hợp tan bao kiếp nổi trôi
Nhân duyên tiền định mệnh trời khó lay.

1.7.2013 Lu Hà

Vầng Trăng Sẻ Nửa Bóng Hình

Vầng trăng sẻ nửa bóng hình
Xót xa em khóc phận mình cô đơn
Mây đen che nửa khuân tròn
Nửa kia hiu hắt tủi hờn tình em

Mênh mông sáng lạnh chân thềm
Xanh xao vàng võ lưỡi liềm trăng rơi
Bờ ao chênh chếch gương soi
Liễu buông bóng nước cá bơi chập chờn

Dế đàn rên rỉ đòi cơn
Thảo trùng nức nở nỗi buồn canh thâu
Buồng the thiếu phụ âu sầu
Từng thu lá rụng mái đầu phong sương

Khóm tre tơ tóc vấn vương
Chiều xuân héo úa đoạn trường bi ai
Điệp hồ lạc mộng chương đài
Hố sâu thăm thẳm canh dài mưa sa

Điêu tàn như chiếc lá đa
Quỳnh tương chén rượu la đà dấu yêu
Xa xưa một thuở mĩ miều
Ngày ngay vết khắc phù điêu nhạt mờ…!

cảm xúc khi đọc bài đường thi của Vanessa Le: Vầng Trăng Cô Đơn
30.6.2013 Lu Hà

Se Duyên Châu Trần

Non xanh nước biếc trập trùng
Khói lam rẽ núi bập bùng lửa thiêu
Đường thi non nỉ hương chiều
Suối ngâm róc rách mĩ miều hoàng hôn

Gập ghềnh ngoạn thủy du sơn
Hoa thơm cỏ lạ bồn chồn lòng tôi
Yến oanh thủ thỉ bồi hồi
Quanh co ngõ trúc mộng đời chiêm bao

Một vùng như thể quỳnh giao
Thẹn thùng e lệ má đào lâng lâng
Tao nhân mặc khách nhẹ nhàng
Dặm băng ướm hỏi ngỡ ngàng Nguyệt Nga

Bản làng ta ở đâu xa
Cho tôi chào hỏi ông bà tổ tiên
Mẹ cha thách mấy quan tiền
Kết giao Tần Tấn se duyên Châu Trần

Con người sinh ở thế gian
Thuyền quyên thục nữ giai nhân nợ nần
Xa gần nô nức hương lân
Trèo đèo lội suối tần ngần viếng thăm.

1.7.2013 Lu Hà

Thả Diều Lứa Đôi
tặng Vanessa Le

Cánh diều duyên nợ thả trên mây
Đôi lứa thề nhau kiếp phận này
Ngộ nhỡ đường tơ cao chất ngất
Chả may diều đứt trái tim bay

Đắm đuối nhìn nhau thầm nguyện ước
Mong sao diều vẫn ở lòng ta
Dẻo dai chung thủy tình son sắt
Hẹn biển thề non bóng nguyệt ngà

Bão tố bao phen nào xé nổi
Trái tim đỏ thắm mãi chung tình
Đôi mắt huyền nhung mang mộng đẹp
Xin đừng vụt tắt ánh bình minh

Nếu có ngày mai đường trắc trở
Lối rừng vạn dặm dấu quan san
Gập ghềnh cách trở qua sông núi
Chia cắt tình ta hận thế trần

Sáo diều réo rắt đọng trong tim
Mưa gió tràng giang đôi cánh chim
Núi cao biển cả nào ngăn được
Dù ở nơi đâu cũng đến tìm

2.7.2013 Lu Hà

Quê Hương Ta Đó Ngàn Năm
cảm xúc từ bài thơ „Tát…Thơ “ của thi sĩ Phan Hòa

Trong nôi văng vẳng hồn thơ
Ru hời tiếng mẹ đôi bờ đục trong
Con cò cái vạc ven sông
Mải mê bắt tép thương chồng nuôi con

Mong sao con lớn cái khôn
Hạ vàng nắng trải lúa non lên vồng
Nhặt khoan tát nước trên đồng
Đường làng kĩu kịt má hồng thướt tha

Cánh diều lộng gió la đà
Quê hương muôn thuở cây đa bến đò
Trăng lên oanh yến hẹn hò
Hương tình men dậy trái đào vườn xuân

Trẻ già trai gái nhân gian
Cung thương dìu dặt chứa chan ân tình
Bao phen chiến trận xuất binh
Biển Đông chém cá Thị Trinh anh hùng

Nam Quan ải Bắc trập trùng
Cà Mau sông nước thủy chung một lòng
Ngàn năm con cháu Lạc Hồng

Kiếm đàn giáo mác chiến công lẫy lừng!

1.7.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 383

Tuyền Đài Chưa Tan
cảm xúc khi đọc thơ Liên Lưu: Tình Buồn Thiên Thu

Thương anh tủi hận biết bao
Tình đầu đâu đã đi vào thiên thu
Chôn theo đáy mộ hoang vu
Không người lui tới âm u gió lùa

Vi lô lau lách lưa thưa
Hoa còn nức nở hạt mưa âu sầu
Giận hờn để lại ngàn sau
Tình đời không trọn dãi dầu gió sương

Bao nhiêu cay đắng thê lương
Bên người mà chẳng vấn vương yêu chiều
Em đi phố vắng cô liêu
Nhớ hình bóng cũ tiêu điều hoàng hôn

Châu về Hợp Phố đòi cơn
Bao đêm trằn trọc nỗi buồn cầu ô
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò
Trời không cho gặp bến đò trần ai

U ê rặng liễu u hoài
Mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Trái tim giá lạnh băng ngàn
Nửa đời hoang phế trần gian lạc loài

Về đây bên gốc cây soài
Mặt trời gác núi thở dài hồn mơ
Xót xa giấc mộng điệp hồ
Mặt như pha tuyết sương mờ lùi xa…!

2.7.2013 Lu Hà

Gốc Mai Em Chờ
tặng Vanessa Le

Hiu hiu gió thoảng mây trôi
Em ngồi dệt tấm mộng đời trần ai
Mắt huyền vóc liễu u hoài
Thoi đưa thấm thoát tóc dài thướt tha

Trăng lên huyền ảo la đà
Vàng gieo song cửa nét ngà mờ soi
Bần thần ngơ ngẩn bồi hồi
Trái tim thầm gọi bóng người tình quân

Mấy mùa nắng hạ héo tàn
Đông về mơ ước mền chăn ấm nồng
Nàng Bân may áo cho chồng
Tháng ba rét mướt má hồng phôi phai

Chinh nhân sơn cước đường dài
Bao giờ trỏ lại gốc mai em chờ
Nguyệt hoa dầu dãi bơ vơ
Bướm ong xao xác tơ vò dưới chân

Xót xa nhìn đám mây Tần
Mẹ cha nóng ruột thở than Châu Trần
Trầu cau lỡ lứa trăng ngàn
Muối sương lã chã ngõ sân tủi hờn.

2.7.2013 Lu Hà

Kiếp Phận Hồng Nhan

Thân em như gịọt mưa sa
Phù du bèo bọt trăng tà đỉnh non
Trường tình sóng vỗ đòi cơn
Bụi hồng mây thẳm vương buồn thiên thu

Hồng nhan pha tuyết sương mù
Dập dìu ong bướm vi vu gió mùa
Xuân hương kẻ đón người đưa
Thiết tha yểu điệu khi chưa lấy chồng

Thắt lưng dải yếm qua sông
Một hai mưa nắng má hồng phôi phai
Xót xa rặng liễu chương đài
Hoàng hôn xế bóng trăm ngàn sầu tư

Thoáng qua là trận bể dâu
Bàng hoàng hồ điệp mái đầu muối sương
Đau đớn thay nhụy phấn hồng
Cánh hoa lả tả đoạn trường bi ai

chia sẻ cùng Vanessa Le: Cánh Hoa Rơi
4.7.2013 Lu Hà

Lạc Miền Hư Vô

Rượu vào thì lại lời ra
Cùng nhau nâng chén đôi ta mặn nồng
Đuốc hoa lả lướt quỳnh tương
Nhân tình thế thái vô thường ai ơi!

Vườn thanh trăng bến chung đôi
Thuyền say sóng nước chơi vơi cuộc tình
Giọt sầu tửu lượng lưu linh
Thiên thu Lý Bạch hận mình múa gươm

Qúy Phi sao nỡ nguýt lườm
Để hồn thi sĩ mò tôm giếng vàng
Mấy khi ta được cùng nàng
Chén thù chén tạc lại càng lên men

Cơn hồng chan chứa thôi miên
Liêu xiêu nghiêng ngả lạc miền hư vô
Lênh đênh chắng nhớ bến bờ
Trôi xa trôi mãi mịt mờ sương sa

cảm xúc khi đọc khi đọc 2 khổ thơ tứ tuyệt của Vanessa Le
2.7.2013 Lu Hà

Tìm Cõi An Lành
cảm tác thơ Vanessa Le: An Lạc

Tình hấp hối chơi vơi sầu hận
Trái tim yêu lận đận khổ đau
Xác đây hồn lạc đi đâu
Ngọc châu lã chã biển sâu nhấn chìm

Hồi tưởng lại đôi chim hoan lạc
Tiếng đàn bầu khúc nhạc trầm ngư
Từng đêm trăng sáng ai ru
Ngẩn ngơ non nước vi vu gió lùa

Cơn gió chướng gốc dừa ủ rũ
Chiều hôm nay đôi ngả chia lìa
Hiên tà sương phủ đầm đìa
Hồn trinh lạc lõng bên bìa rừng hoang

Lòng ray rứt lang thang bờ bụi
Thương mảnh đời buồn tủi bi ai
Đóa hồng nhan có tàn phai
Cái điều bạc mệnh u hoài mù sa

Tâm thảng thốt canh gà nức nở
Nguyện cầu xin Phật độ dao trì
Hồn thơ nghèn nghẹn dãi dề
Cung đàn lỗi nhịp ê chề phím loan.

3.7.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 384

Xóa Nợ Rồi

Người ơi! Người ơi!
Xin đừng có nhớ
Nhớ chi cho khổ
Hẹn lại kiếp sau

Thời gian đi rồi
Đâu còn trở lại
Cái thuở xưa nhỉ
Hai đứa chúng mình...

Nếu là mặt trăng
Người đâu thấu lạnh
Bao nỗi khổ hạnh
Băng giá lòng ta

Người là xa xôi
Của thời dĩ vãng
Lăn đi nằng nặng
Đè nát tim ta...

Người về trong mơ
Nấp vào trong bóng
Người leo lên giường
Bóng đè, bóng đè...

Ta van xin người
Người đừng trở lại
Bóng đi đi mãi
Xoá hét nợ rồi...

họa thơ Huệ Thu: Lẽ Nào Tôi Nợ
14.5.2009 Lu Hà

Về Chơi Thôn Vĩ Đi Anh
viết tặng Vo Thilinh

Về chơi thôn Vĩ đi anh
Chần chừ chi nữa nắng hanh đợi chờ
Vườn ai mướt quá xôn xao
Bờ ao lõa xõa rì rào tóc tre

Bụi hồng muôn nẻo sơn khê
Phong ba một thuở trở về thăm quê
Gió theo dòng nước hương mê
Thuyền mô đợi bến giăng tê chờ người

Ở đây sương khói xa xôi
Buồn thiu nhân ảnh chơi vơi ngậm ngùi
Ngô đồng hiu hắt chôn vùi
Chim non chiêm chiếp lui cui sớm chiều

Trời tà gác núi tiêu điều
Bóng chàng thi sĩ liêu một mình
Trăng lên áo trắng mộng tình
Nôn nao rặng liễu trúc xinh hẹn hò

Bắp lay nương bãi điệp hồ
Hàng cau xao xuyến má đào trà khan
Côn trùng rên rỉ khóc than
Cảnh đời ly biệt trăng ngàn mờ soi…!

5.7.2013 Lu Hà

Mảnh Tình Trăng Yêu
tặng KimAnh Le

Trăng lên trái chín mõm mòm
Hây hây hòn ngọc gió nồm thoảng bay
Xuân Hương Mặc Tử đắm say
Trường tình bi lụy vơi đầy năm canh

Trăng non vắt vẻo trên cành
Ai mua trăng chín tôi đành bán cho
Ô hay tôi chỉ gỉa đò
Trăng xuân chan chứa tôi mơ mộng hoài

Tình trăng trong cõi trần ai
Tôi lần từng chuỗi chương đài ngẩn ngơ
Hương trăng rặng liễu thẫn thờ
Hằng Nga ẻo lá nôn nao giọng tình

Yêu trăng từ thuở mới sinh
Trong nôi tiếng mẹ trúc xinh giếng đình
Hòn trăng là của riêng mình
Nỡ nào đem bán mảnh tình trăng yêu!

Chiều chiều bên bến Ninh Kiều
Tóc mây lõa xõa mĩ miều hoàng hôn
Trăng vàng hờn giận đòi cơn
Tôi yêu trăng lắm thả hồn ra thơ.

cảm xúc thơ Hàn Mạc Tử viết về trăng

4.7.2013 Lu Hà

Giận Hờn Thiếu Phụ
tặng Vanessa Le

Sầu rơi ân nghĩa một thời
Mãi Thần thương vợ cuộc đời lầm than *
Nghẹn ngào giọt lệ nhân gian
Châu sa lặng lẽ nát tan lòng người

Cảnh nghèo hờn giận chơi vơi
Sương gieo nặng hạt tả tơi rã rời
Niềm đau góc bể chân trời
Trầm luân bao kiếp luân hồi nổi trôi

Lá xanh khóc lóc thu rơi
Rong rêu phủ kín đá vôi chân cầu
Xót xa mưa nắng dãi dầu
Tiều phu đốn củi bể dâu đoạn trường

Trái tim thổn thức bi thương
Giận hờn thiếu phụ má hồng phôi phai
Tràng An xa cách u hoài
Đợi chờ rặng liễu chương đài héo hon

Công thành danh toại nước non
Thời gian bạc bẽo lệ tuôn đôi hàng
Thôi đành thiếp phụ tình chàng
Soi gương bóng nguyệt dở dang lỡ làng…!

*Chu Mãi Thần lúc 40 tuổi chưa hiển đạt từng làm nghề kiếm củi, sau làm đến chức Trung Đại Phu Thông Chí: ông vừa gánh củi vừa học, vợ gánh củi theo sau lấy làm xấu hổ, xin bỏ đi lấy chồng khác.
4.7.2013 Lu Hà

Giọt Mưa Tháng Sáu
cảm tác thơ Hàn Thiên Lương:  Mây Trắng Chiều

Mưa tháng sáu giọt buồn như lệ
Mây ủng trôi tê tái về đâu
Mắt sao ươn ướt nghẹn sầu
Ngẩn ngơ tựa cửa mái đầu phong sương

Nghe Quốc Quốc thê lương thầm gọi
Tiếng ve sầu tức tưởi hạ vàng
Dòng kinh thân thiết quanh làng
Lục bình thấp thoáng lỡ làng thuyền hoa

Miền hạnh phúc nhạt nhòa khói tỏa
Phượng vĩ rơi trăng úa mây mù
Tóc xanh lõa xõa vân du
Hàng thông hiu hắt khóc ru hồn người

Ta cứ tưởng trọn đời vui sống
Mái nhà tranh ủ mộng huy hoàng
Con đường rộng mở thênh thang
Trẻ thơ ríu rít họ hàng bình an

Mơ ước đó điêu tàn xơ xác
Giặc bỗng đâu lạc bước quân hành
Tương lai chiu chắt tan tành
Viễn Đông hòn ngọc xương thành hố chôn

Thương tuổi ngọc linh hồn khắc khoải
Đóa hồng nhung bải hoải chiều nay

Nhởn nhơ kìa đám mây bay
Cho ta nhắn gửi đắng cay xứ người.

4.7.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 385

Giấc Mơ Câu Cá
tặng Võ thị Linh

Nghề chơi cũng lắm công phu
Cắn câu cá trắng vi vu cõi lòng
Gió mây sông nước mênh mông
Đêm trăng thanh vắng dáng hồng nôn nao

Tôi yêu những dải lụa đào
Hằng Nga ẻo lả trầm ngư thẹn thùng
Lao xao sóng vỗ trập trùng
Thướt tha cá lội tưng bừng nở nang

Áo xanh lả lướt một nàng
Thủy cung vồn vã rỡ ràng hỏi han
Khách từ muôn dặm trần gian
Đào nguyên dẫn lối tìm xuân hẹn hò

Phải duyên kỳ ngộ điệp hồ
Kiếp nào còn nhớ mà mơ nẻo này?
Phải tuần đố lá cầm kỳ
Thơ tiên bút họa trả vay đoạn trường

Thưa rằng: Tại thế bụi hồng
Xa hương lạc xứ bốn phương đất trời
Mảnh đời bạc bẽo đơn côi
Thú chơi câu cá tìm người tri âm

Thấy người nghĩa trọng tình thâm
Đoan trang yểu điệu mà thầm nhớ mong
Trong mơ thường thấy chim hồng
Thiên nga dẫn lối chỉ đường ghé thăm.

7.7.2013 Lu Hà 

Biển Tình Sóng Ái
viết tặng Vanessa Le

Biển với sóng ngàn đời tha thiết
Sóng không còn biển hết yêu thương
Trăng vương bao nỗi đoạn trường
Cô đơn bờ cát thê lương não nùng

Sương lóng lánh lạnh lùng biển cả
Sóng lăn tăn dìu dịu hiền hòa
Nụ hôn trăng trối nhạt nhòa
Đóa hoa nức nở trăng tà rêu phong

Biển giăng sóng bốn phương bão tố
Cơn ái tình cuồng nộ ra khơi
Dòng đời sa ngã chơi vơi
Đá ngầm ghềnh thác tả tơi ngậm hờn

Nghe sóng vỗ bồn chồn cát trắng
Biển thương tình cay đắng dấu chân
Mưu sinh cuộc sống gian nan
Vuốt ve thầm gọi nồng nàn người ơi!

Làn hơi thở bồi hồi xuân nở
Trái tim yêu thổ lộ tình đầu
Hẹn hò bến bãi nương dâu
Bướm ong dìu dặt bên cầu liễu buông

Cơn sóng hận chim hồng tê tái
Phận liễu bồ hoa dại rừng hoang
Phù dù bèo bọt bẽ bàng
Trăm năm lỡ chuyến đò ngang má hồng

Tình của biển vấn vương muôn thuở
Bãi cát vàng cộ độ trăng soi
Đợi chờ sóng vỗ lả lơi
Khuân vàng sõng sượt nặng lời nước non!

7.7.2013 Lu Hà

Nguyệt Đàn Dế Ca

Lênh đênh một chiếc thuyền nan
Khách tình mấy kẻ trần gian u hoài
Ngược xuôi biển cả sông dài
Hàng mi khép lại chương đài liễu buông

Mảnh hồn nức nở thê lương
Ly tao buổi ấy bụi hồng xa xôi
Còn chăng gửi lại cho người
Hoa rơi phấn rụng nổi trôi luân hồi

Trăm năm ai dám hẹn lời
Mười năm bến mộng cuộc đời đổi thay
Ta về cõi ấy đắng cay
Nhân duyên tiền định đọa đầy tấm thân

Đoạn trường đưa tiễn cố nhân
Bẻ cành lá thắm ái ân xuân tàn
Sương gieo nặng hạt mây ngàn
Tìm ai dưới ánh trăng ngàn lệ chan

Dế ca nguyệt lặn cung đàn
Canh thâu tức tưởi muôn vàn khổ đau
Vấn vương đợi bến giang đầu
Để ai thơ thẩn chân cầu rêu phong.

chia sẻ tâm tư cùng Jackie Lương
5.7.2013 Lu Hà 

Hồn Trăng Mây Gió

Bờ biển lặng vầng trăng ái ngại
Thiếu phụ buồn tê tái đau thương
Thoảng nghe tiếng qụa ăn sương
Tóc mây lõa xõa đoạn trường chiêm bao

Trăng nhỏ gịọt mịt mờ sương thẳm
Hồn thê lương ảm đạm làm sao
Ngân Hà chạy trốn nơi nao
Sao băng gía lạnh ai nào thấu cho

Trăng không tỏ lẽ nào dan díu
Cuộc tình xa để lỡ chuyến đò
Loanh quanh chẳng thấy bến bờ
Hoang vu tỉnh lẻ vần thơ nghẹn ngào

Gieo ngấn nước thì thào to nhỏ
Kề bên nhau nức nở gương nga
Trầm luân trong cõi sa bà
Hồng nhan bạc mệnh canh gà mưa sa

Gió ve vuốt làn da mát dịu
Trăng thơ ngây hay đã về gìa
Thở than lã chã đầm đìa
Thương hồn côi cút bên bìa rừng hoang

Khói nghi ngút cánh đồng cỏ úa
Huyệt tang thương nấm mộ sầu tư
Nghìn năm bàng bạc trăng thu
Đành thôi mây gío âm u tủi hờn.

5.7.2013 Lu Hà

Cảm Ơn Võ Thị Linh

Cảm ơn cô Võ Thị Linh
Gửi lời thân mến hành tinh nghẹn ngào
Tâm tư bạn đọc dạt dào
Năm châu bốn biển cánh đào xinh tươi

Đọc thư tôi lại bồi hồi
Ngẩn ngơ hương gío chân trời xa xôi
Dung nhan bút tích như người
Hồn thiêng sông núi giống nòi đâu xa

Sinh ra trong cõi sa bà
Cảnh đời tao loạn nước nhà lầm than
Quê hương khốn khổ gian nan
Đồng bào tức tưởi trăm ngàn đắng cay

Bờ ao giếng nước vơi đầy
Dừa xanh cọ thắm đắm say tình người
Suối reo róc rách hoa cười
Rì rào sóng biển trăng soi đáy lòng

Xót xa con cháu Lạc Hồng
Nồi da nấu thịt thê lương não nùng
Từ đâu gió chướng hãi hùng
Mây đen lồng lộn trập trùng cù lao

Trải bao thập kỷ máu trào
Nhân sinh xã hội mịt mờ sương rơi
Linh hồn lạc lõng chơi vơi
Không nơi nương tựa nổi trôi dập vùi

 Hàng hiên lã chã  ngậm ngùi
Mưa lòng sầu thẳm sụt sùi cố hương
Bát canh rau muống cua đồng
Hò ơi tiếng hát trên dòng sông quê!

Bao giờ ta lại trở về
Ve sầu hoan hỉ tràn trề tự do
Cánh diều lộng gió bay cao
Bướm ong dìu dặt cúc đào cỏ non

Yến oanh xao xuyến bồn chồn
Đồng xanh ngào ngạt sóng cồn biển Đông
Nghìn năm tìm lại tình thương

Dạ lang hoài cổ má hồng cô xinh!

5.7.2013 Lu Hà

***

Khiếm khuyết các chùm từ 386 - 390 

Chúng tôi sẽ đăng tải vào dịp thuận tiện. 

Trúc-Lâm Yên-Tử kính báo

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site