lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tôi Đã Yêu Nhầm

  Nhầm Lẫn

Ai vẫn nhớ ai suốt cả đời
Xót xa nuối tiếc tháng ngày trôi
Chỉ vì em chót ra nông cạn
Nên để tình anh theo gió mây ......

Nếu chỉ chút tình cũng khổ đau
Tháng ngày mong mỏi ngóng trông chờ
Mà lòng anh vẫn chai như đá
Hỏi lại trời sao gió hững hờ ?...

Đừng ghét bỏ nhau tự hỏi mình
Duyên tình đi hỏi nợ trời xanh
Một giây không khéo thành oan nghiệt
Hận để ngàn thu mộng chẳng lành

Chôn thẳm rừng sâu một cõi lòng
Tận cùng đau khổ cuả bi thương
Vì sao anh giận mà không nói
Suốt cả kiếp này em nhớ mong

Nhớ thuở năm nào ta biết nhau
Anh như bướm trắng quấn bên hoa
Bao nhiêu thơ phú đầy hy vọng
Tình tứ hay là gió thoảng qua

Đánh mất tình yêu còn chút thương
Giận em anh quyết chẳng say lòng
Đời người con gái hoa thơm nhụy
Em tặng cho người lỡ chuyến sang

Chỉ một cái hôn chẳng vẹn tròn
Sao không trân quý nụ tầm xuân
Chờ anh ghẻ lạnh còn chi nữa
Em lại gào lên nỗi oán hờn

Khí khái nam nhi thường vẫn thế
Mê say con cá cắn nhầm câu
Đến khi em hiểu thì anh đã
Ngậm miệng âm thầm chiụ khổ đau

Suốt cả thời gian ba chục năm
Trong lòng đâu có bóng tình nhân
Không yêu mà nhớ là oan trái
Món nợ oan tình gưỉ núi non

Tình tứ làm chi chuyện đã qua
Kiêu căng hợm hĩnh nỡ bông đuà
Để ai dễ biến thành băng giá
Tự hỏi lòng ai mất thật thà ?....

Hối hận làm chi chuyện đã rồi
Bao nhiêu năm tháng lệ từng rơi
Vì sao mà lại ra gian dối
Thiên hạ cười chê tủi nhục đời

Tự trói lòng mình mất tự do
Lệ quen tập thể lắm đong đưa
Đem thân nô bộc theo giáo huấn
Nhầm lẫn nên đời chiụ khổ đau

Em đón chờ anh suốt cả ngày
Không gian tĩnh lặng giưã hai người
Giận em anh hoá thành câm điếc
Trong bếp nồi cơm đã chín rồi …..

Đã mấy thu rồi nhanh thế nhỉ
Còn đâu đằm thắm lúc khi xưa
Thời gian nguội lạnh ra cằn cỗi
Mà người quân tử chẳng buông tha...

Chớ vội trách nhau kẻ bạc tình
Đau lòng anh lắm hận tàn canh
Bởi ai không khéo đường cư xử
Tri thức chôn vùi dưới biển xanh

Thôi thế thì thôi đã hết rồi
Tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi
Quay về chung thủy người em đã
Và để anh yên với tháng ngày

Chuyến tàu thổn thức vẫn nguồn cơn
Rời rã lòng ai quặn nỗi buồn
Kẻ ở người đi đừng nuối tiếc
Đừng thề sông núi với người câm

Về laị Việt nam bùng cháy tim
Làm sao anh có thể yêu em
Bao nhiêu năm tháng đầy băng giá
Là gái có chồng chớ vội tin...

Tôi viết bài thơ kể chuyện rằng:
Cho người em gái ở quê hương
Tôi không oán trách gì em nưã
Tôi vẫn thương em một chút lòng

19.8. 2008 Lu Hà

 

Nhắn Gửi 

Nghe nói em thề không lấy chồng
Chuyện này đồn thổi có hay chăng
Sao đưa tin đến cho anh nhỉ ?
Tình đã tan rồi như bóng trăng

Mấy năm ăn ở với người ta
Cứ tưởng trọn đời kiếp lấy nhau
Bỗng dưng cha mẹ không đồng ý
Người ấy đi rồi em khổ đau….

Đã mấy thu rồi anh đã quên
Bao nhiêu nước mắt lệ im lìm
Tháng ngày mong mỏi còn chi nữa
Anh đã sợ rồi anh chẳng tin

Tình đã héo rồi duyên đã khô
Còn gì mà để tặng cho nhau
Yêu chi một đoá hoa tàn rữa
Em sẽ qua sông lụy lái đò….

Tình anh say đắm là như thế
Trí dũng song toàn có kém ai
Cứ tưởng ta đây là đắt giá
Nên em biến nó một trò cười

Cười nữa đi em chúng bạn bầy
Bao nhiêu tình tứ để mua vui
Anh ôm tuỉ nhục đeo sầu hận
Sớm tối đi về với gió mây….

Rồi lại so đo mà tính đếm
Tiểu nhân quân tử cách phương trời
Đến khi em hiểu thì anh đã
Như cánh chim bằng chốn biển khơi

Quốc sắc thiên hương có thiếu gì
Nam nhi đâu dễ chịu lẻ loi
Tình anh em nỡ coi khinh rẻ
Rồi lại say mê chuyện đã rồi….

Nhầm lẫn một ly đi vạn dặm
Người xưa căn dặn có sai đâu
Tình ai ấu trĩ ra mù quáng
Khi tỉnh mộng ra lại hững hờ….

Khuyên rằng : Em hãy quên anh đi
Đường của riêng ai người ấy đi
Còn đâu duyên dáng mà khêu gợi
Trong trái tim anh có một người

Anh yêu người ấy biết bao nhiêu
Họ chẳng như em rất biết điều
Một thoáng nhìn qua là đã hiểu
Yểu điệu đoan trang một dáng Kiều

Anh viết bài thơ chẳng ngợi ca
Mối tình lầm lẫn của ngày xưa
Tại sao anh chót yêu em nhỉ?
Mấy chục năm rồi bao xót xa….

22.8. 2008 Lu Hà

 

Anh Là Cơn Gió Bay Qua
tặng út Mười

Anh đến với em như là cơn gió
Một thoáng qua bên suối lệ ê chề
Anh là gió em vẫn là mây trắng
Để ngàn thu nuối tiếc tiếng thông reo

Anh vẫn thế vẫn chai lỳ năm tháng
Tóc sương bay vương nặng nỗi ưu sầu
Đời vỡ mộng quán trần gian u ám
Ru hồn đau bước tới cõi hư vô

Đời chỉ đẹp khi linh hồn bất tử
Soi tinh cầu để lại nét xinh tươi
Sống và chết có gì đâu em nhỉ
Em bơ phờ than khóc đoá hoa rơi!

Đừng tủi hận muà xuân về ngắn ngủi
Thương cuộc tình rũ rượi dưới phong ba
Yêu nắng sớm reo vui cùng hoa lá
Rồi tan đi trong nắng nhạt mây chiều

Xưa em nói nguyện cùng anh son sắt
Thao chân anh bốn bể khắp chân trời
Nghe họ mạc nên em thành thách đố
Anh ngậm ngùi cơn gió thoảng chia ly

Đám cưới không nên bạn bè thất thố
Cánh rồng bay lồng lộn hận trời cao
Con chuột nhắt nép mình trong hang tối
Tuổi tý thìn sao trọn mối duyên tơ?...

2.10. 2008 Lu Hà

Cái Số Tôi Khổ

Tôi đã khổ từ khi còn chưả sinh ra. Người ta bảo: Anh hùng đa hoạn nạn, hồng nhan thì bạc mệnh. Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ ? Chỉ nghe kể lại, cha mẹ tôi lấy nhau rất sớm nhưng mẹ tôi vẫn chưa chiụ mãn nguyệt khai hoa. Dòng họ Nguyễn nhà tôi mà không sinh ra người nối dõi thì coi như là đồ bỏ đi. Mẹ tôi buồn lắm thường lân la các cửa chuà, đền miếu để cầu xin một đưá con trai giữ chân bàn thờ ông bà ông vải. Tốn kém không biết bao nhiêu thủ lợn, đầu gà, sôi gấc rồi cuối cùng sau 10 năm chừng 28 tuổi mẹ tôi mới sinh ra tôi là con đầu lòng. Ông nội tôi mừng lắm cho con dâu ăn sâm nhung và cao hổ cốt để dưỡng thai. Không ngờ vì thế mà mẹ tôi mất sưã và tôi suýt bị chết đói. Bố tôi đang tiễu phỉ ở Hoàng Xu Phì nghe tin vợ sinh con trai ,mừng quá suốt đêm cưỡi ngưạ về để thăm con. Có lẽ vì ở trong bụng mẹ đã được ăn cao hổ nên tôi là một đưá trẻ bụ bẫm, đôi mắt to đen lay láy như mắt nghé con, ai nhìn cũng muốn bế. Lên 6 hoặc 7 tuổi trong lúc chơi đuà tôi vật ngã một đưá trẻ 7 hay 8 tuổi gãy xương chân. Bọn ghen ăn tức ở trong làng nó thưà cơ hô hoán đòi trói ông tôi lại. Ông tôi là một cụ đồ, là một nho sĩ cũng phải gắt lên: Tao đố đưá nào dám đến trói tao, luật pháp nào dám làm chuyện thất đức như vậy? Cháu tao mới hơn 6 tuổi chưa đến 7 tuổi nó đuà nghịch với bọn trẻ con chả may mà xảy tai nạn chứ nó đã biết gì đâu? Ông Bà tôi chiụ mọi phí tổn thuốc thang cho đưá trẻ bị tai nạn. Người ta bảo tôi là một đưá trẻ ngỗ nghịch nhưng thực ra tôi là một đưá trẻ rất ngoan và giàu tình thương ái. Lớn lên tôi chăm học và lắm mơ ước lắm. Nhưng rồi bị gọi đi lính thế là hết cả mơ mộng và suýt bị chết ở rừng Trường Sơn vì bệnh sốt rét. Trong thơ tôi hay dùng hình tượng con chim đại bàng, hay nói đến chữ trượng phu, anh hùng. Các bạn đừng cười tôi nhé:  hắn chỉ là thằng lính quèn đào đất mở đường có phải tướng tá trận mạc gì đâu mà cũng đòi là anh hùng. Theo tôi định nghiã, anh hùng là gì? Anh hùng là những người dám làm những việc mà nguời khác không dám làm, miễn là lương tâm mình không có đìều gì phải cắn rứt. Nàng Kiều dám bán mình vì cha, để cứu em trai, cứu cả nhà, nàng là anh hùng rồi. Hàng triệu đồng bào miền Nam dám dời bỏ quê hương  vì không muốn chết, muốn sống khổ nhục dưới chế độ độc tài, quyết tâm vượt biển, cầm chắc chín phần chết, một phần sống nhưng cũng dám ra đi, như vậy là anh hùng rồi. Đời tôi cũng nhiều phen dám can đảm làm những việc kẻ khác không có gan, cho nên mượn hình tượng con chim đại bàng cũng có thể chiếu cố chấp nhận được. Tất nhiên ở đời ai cũng thích người khiêm tốn. Nhưng là đàn ông đàn ang thì ai cũng thích ví mình như cánh chim đại bàng yêu tự do. Nam nhi như hổ, nữ nhi như mèo mà. Thời cộng sản còn quá đáng hơn, một chị công nhân chỉ quét rác thôi họ cũng phong là anh hùng lao động. Một nguơì có tài mẹo bẫy chuột cũng gọi là anh hùng diệt chuột.

Số tôi lắm hoạn nạn, khổ lắm. Cho nên mới dám bảo: anh hùng đa hoạn nạn cũng chẳng sai. Trường đời trường tình đều gian truân vất vả cả.Nhưng nghe ông tôi nói là tôi có quý tướng : Nhân trung trường, mắt xanh và sâu thăm thẳm như biển cả. Lắm kẻ thù vô cớ muốn mưu hại tôi nhưng chả được, tôi vẫn trơ trơ ra như đá đấy thôi. Bài thơ tình kể về nỗi khúc tất mà tôi vướng phải và tự rãy ra cũng nói ra phần nào về cái số đa hoạn nạn cuả tôi. Xin chia sẻ cùng các bạn.

Loài Hoa Nấm

Nấm hoa rực rỡ sắc màu
Gieo loài phấn độc rắc vào hồn ta
Chinh nhân dặm mỏi đường xa
Phong trần dầu rãi nắng mưa mái đầu
Mấy năm khổ aỉ sơn hà
Trường tình bể ái vẫn chưa mặn mà
Đèo heo gió núi sương mờ
Chiến tranh vùi dập ta bà khổ đau
Xuất thân dòng dõi nho gia
Công danh chẳng thuận cơ đồ dã tan
Uổng công đèn sách chuyên cần
Hiến thân bọ chó trường sơn muỗi rừng
Ba năm cuốc đất mở đường
Tro tàn một nắm vinh quang nấm mồ
Văn ôn võ luyện công phu
Đảng không cho học điểm cao mặc đời
Loanh quanh giưã chốn biên thuỳ
Hoá ra công cốc một đời tài hoa
Thí cho một xuất đi Âu
Đông Đức cộng sản nở hoa trái muà
Gặp em là đoá mộng đầu
Chân thành chờ đợi nấm hoa ai ngờ
Đại bàng rũ cánh sa cơ
Tận cùng khổ nhục cơ cầu vì ai
Phúc ân tiên tổ giống nòi
Chỉ cho ta thấy lòng người sài lang
Cất mình vượt sóng trùng dương
Sông thương núi oán trường giang bi hùng
Oái oăm tự trọng bẽ bàng
Thì ra một tấn đoạn trường mà thôi
Anh hùng mấy kẻ trong đời
Sông sâu có khúc lòng người dễ đo
Hơn ba thập kỷ trôi qua
Giật mình mà sợ nấm hoa lạc loài

 2.7.2009 Lu Hà

 
Nấm Mồ Hoang

Nhớ xưa tức tưởi sôi dầu
Tình ta đã chết âu sầu giai nhân
Tưởng rằng năm tháng sói mòn
Xới tung nghiã điạ trần gian u sầu
Hồn ma tê tái từ lâu
Lòng ta khô héo ngàn thu lá vàng
Vì sao duyên sự lỡ làng
Kiếp này tủi nhục vấn vương làm gì?
Hận đeo vào sổ luân hồi
Ngán đời ta phải gặp người bán tơ
Đẹp gì một sợi chỉ thưà
Xe nhầm Nguyệt Lão gán vào tình ta
Thế nhân bạc bẽo ai ngờ
Năm canh rầu rĩ cấu cào tâm can
Lênh đênh biển cả vô thần
Thuyền tình tan nát hoa tàn kém vui
Khi em thấu hiểu mùi đời
Thì ta cao chạy xa bay mất rồi
Bẽ bàng giọt lệ đầy vơi
Võ vàng ngơ ngác còn nhồi phấn son
Bao thu lá uá cao dần
Trắng trong chẳng giữ héo tàn đời hoa
Rượu buồn lạc nẻo đường xa
Ê chề quay lại tình ta mất rồi
Đại bàng vùng vẫy biển khơi
Ta như trận gió đến rồi lại đi.

30. 6. 2009 Lu Hà

Thật ra tôi nên chấm hết. Chẳng nên làm thơ mãi như thế này.Nhưng khốn nỗi tâm viên ý mã. Nỗi bực dọc như dòng sông hung dữ cuả tư duy cứ ngùn ngụt mà xô đẩy như sóng nước vỗ bờ. Tôi cố ngồi tập thiền như các Vị Đại Sư nhưng kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, để nén cho tâm thức lắng đọng phù sa để dòng sông trở lại hiền hoà, trạng thái không không vô thưòng mà chẳng được. Thôi thì viết ra thành thơ để là nỗi giải thoát cuả tinh thần. Lần sau tôi sẽ lần tìm ra những hình ảnh đích thực yêu thương cuả nhũng người con gái mà tôi yêu thương ngưỡng mộ và hy vọng sẽ viết ra những vần thơ đẹp về họ. Anh làm thơ không phải có ý chỉ trích em, mà chỉ là cách biểu hiện tâm trạng cuả tâm hồn thi sĩ mà thôi. Thường thường trong đời những tủi nhục oan ức đắng cay lại là thứ cảm xúc khó quên mà làm ra thơ thôi. Đã làm thơ tất nhiên phải có bạn đọc để cùng chia sẻ, vưà là thú thưởng thức nghệ thuật, vưà là thú giãi bày tâm tư với đời, để khi mình chả may có phải từ biệt thế giới này thì thì sẽ mãn nguyện mỉm cười là ta đã có một cuộc đời cuả một người tử tế đàng hoàng và rất oanh liệt. Cái nghiệp chướng ta gây ra không đến nỗi nặng nề lắm, hy vọng kiếp sau sẽ được đầu thai vào nơi xứng đáng.Tôi viết hai bài thơ cuối cùng về câu chuyện chả hay ho gì về quá khứ này. Và lần sau tâm trạng để dành cho người khác mà tôi mang nhiều sầu nặng tương tư

Trò Chơi Ái tình

Khi lòng anh trống rỗng
Thì em lại yêu anh
Một tình yêu dãy chết
Trôi theo dòng sông xanh

Cậy có tí nhan sắc
Tình người như lưỡi dao
Câu cá từ ba tháng
Cho muà thu u sầu

Xanh vỏ còn đỏ lòng
Thương ai như đại bàng
Vẫy vùng quen sóng gió
Nuốt giận mù trùng dương

Chỉ vì con gà rù
Có mắt cũng như mù
Nỡ cạn tàu ráo máng
Lương tâm nào thứ cho?

Chơi tấn trò phù du
Bao tâm tình gửi trao
Phút giây thành lố bịch
Khuân mặt dày oan gia

Bài thơ kể chuyện rằng
Oán giận còn thương thương
Chút tình người con gái
Xót xa cành mù tang

24.6.2009 Lu Hà

 

Dửng Dưng
Hoạ lại thơ Ngọc Bích theo tâm trạng riêng

Gặp nhau rồi lại dửng dưng
Tơ duyên trời chẳng thuận chung lòng người
Hững hờ ngọn sóng xa vời
Trường giang rào rạt đâu rồi tình thơ
Nhớ xưa lầm đoá hoa mơ
Tỉnh ra mới biết nhầm tơ chỉ và
Bao năm biền biệt cách xa
Hỏi ai gian dối gây ra ảo tình
Hôm nay xuy ngẫm một mình
Hết hồn mà sợ ái tình ai đây
Cuộc đời như gió thoảng bay
Phù du mộng tưởng qua ngày qua đêm
Đá ngầm nước chảy êm đềm
Lòng ai tráo trở nặng thêm nghiệp mà
Tình tôi vẫy gọi từ xa
Gần nhau cũng chỉ như là dửng dưng

 21.6.2009 Lu Hà

Giưã anh và em ta đã sòng phẳng với nhau rồi từ năm 1976. Lúc đầu quả thực anh cũng đem lòng yêu em, nhưng tình yêu cuả anh chỉ trọn đúng có 3 tháng thôi. Anh hay gưỉ thư và làm thơ tặng em, lúc đưa tận tay, lúc nhờ con „ V“, không hiểu nó có đưa cho em không? Hay nó xé đi và vứt vào sọt rác? Chỉ tại em gặp anh cứ liếc mắt đưa tình, rồi lóc anh đến thăm em. Nếu em có người yêu rồi sao không nói thẳng ra là anh đừng đến thăm em và thơ phú thư từ gì nưã. Ba tháng trời quấn quít và anh đã yêu em. Thế rồi bỗng nhiên, anh chàng còm cuả em đến và hai người ăn nằm với nhau ở phòng bên. Anh là một đấng nam nhi quân tử, anh không thể chiụ được và anh tính đến tạo cho em một đối trọng để em chọn một trong hai người. Anh mới chỉ hôn em nưả cái hôn thế là em te tái đi báo cáo để bọn chúng nó sôi sục lên muốn đuổi anh về nước.Thằng H nó cãi cho anh và bảo là anh say rượu.Thế là chúng nó đuối lý và chẳng làm gì nổi anh. Anh bực làm và tính thôi tốt nhất cứ ngậm miệng lại là xong, coi như chúng ta chẳng quen biết gì nhau và anh là thằng say rượu. Mấy hôm sau trên chuyến tàu cùng đi thăm quan viện bảo tàng anh đến ngồi cạnh em và em đứng phắt dậy gọi anh là anh chàng hâm hay lí nhí nói gì đó nghe không rõ. Anh uốt quá muốn tưá máu trong mắt và anh lập thề độc là cả kiếp này anh sẽ không đoái hoài gì em nưã và cả vài kiếp sau ta cũng đừng nên quen nhau. Con „ V “ nó cũng vô cớ sỉ nhục anh. Sau này em mới biết anh là một con người lỗi lạc văn võ song toàn, em lại sinh ra si mê anh, thật tội nghiệp cho em cả ba năm trời dòng rã theo đuổi anh. Có lúc giưã trưa anh nghe tiếng em rú lên: Ối giời ơi! Anh „ L“ anh ấy phải kêu lên chúng mày có đưá nào sang bảo nói câm miệng lại cho người ta ngủ trưa. Đời là như vậy đó thật hoá giả mà giả hoá thật. Ngày xưa Chu Du xui Tôn quyền gả em gái cho ông Lưu Bị đạ gần 50 tuổi, trong khi em gái Tôn Quyền chỉ mới 18 nhưng chuyện giả lại thành thật, còn anh yêu em thật lại biến ngay thành giả. Anh kiên quyết không yêu em, nhưng anh trong lòng cũng thương em. Cuộc đời em anh biết rất bất hạnh, cái anh chàng còm ấy cũng có thể hất bỏ em đi khi hắn no đủ rồi. Trông hắn hom hem như một ngã nghiện thuốc phiện ấy...Em khinh anh là thằng hâm, nhưng là một thằng hâm đáng yêu. Lúc đó anh lại có tình yêu cuả hai cô gái Đức cả hai đều tóc màu bạch kim. Còn vợ anh mãi sau này mói gặp là tóc đen kia. Nhưng hồi đó anh còn sợ sứ quán cs đuổi về nước và không tính đến hôn nhân với cọ gái Đức này. Anh có làm thơ tặng họ và viết luôn để em xem tạm, hiểu con ngươì ta chân thành với anh chàng hâm này như thế nào? Hôm nay anh viết thêm 2 bài thơ về em. Chúc em hạnh phúc với chồng con cuả em

Nhẫn Nhục

Anh nhẫn nhục, vì dưới đe trên buá
Chiụ đoạ đày thời cộng sản vô luân
Lũ chúng nó hay phun lời giáo huấn
Mà trong lòng đầy rác rưởi tro phân

Cứ mỗi tháng sứ quán về kiểm điểm
Đạo đức chỉ tiêu học giỏi trò ngoan
Là con cháu cuả bác Hồ vĩ đại
Cấm yêu đương thoát tục cõi mộng trần

Em lén lút yêu ai mà tha thiết
Một chàng còm ở tỉnh khác xa xôi
Bao hy vọng tương lai đời xán lạn
Nhưng than ôi! Kiếp quả bọt bèo trôi

Anh lồng lộn hôn em mà chẳng được
Đời trai hùng đâu chiụ kém thua ai
Em bẽ mặt đưa anh ra tố cáo
Đục nước béo cò lũ chúng mừng vui

Anh hậm hực dấu mình trong thầm lặng
Thề quyết suốt đời chẳng nghĩ đến em
Bài thơ cũ hoá ra thành lố bịch
Ba tháng trời gói trọn một muà xuân

Em lại thấy anh thao hùng trí lược
Văn võ song toàn khí khái trượng phu
Có sức khoẻ cuả giang hồ tục tử
Như hồn xưa vong quốc Ngũ Tử Tư

Đời kiêu bạc đâu phải là hèn kém
Nước chè hai sao xứng mặt anh hùng
Nam tử hán phiêu lưu cùng bão tố
Coi tình trường là ảo mộng phù dung

Em cũng biết chúng hay thường tố giác
Tội yêu đương về nước trước hạn kỳ
Căm và ghét thói vong thần khốn nạn
Kiếp tôi đòi cộng sản có thương ai…

 19.6.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site