lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Tám Mươi Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Gưỉ Người Chưa Biết Tên
tặng cô gái trong thơ Thương Hoài Thương

Ngán ngẩm cho ai nhung nhớ hoài
Bao nhiêu lưu luyến bỗng trôi xuôi
Thì ra Tiên Nữ ta mong đợi
Phút hoá thành sương lã chã rơi

Hỡi cô thiếu nữ ở đâu xa?
Gió thuận quanh năm mưa nắng hoà
Đôi mắt khát khao nhìn biển cả
Có thầm nghĩ đến một tình thơ?

Tôi đã làm thơ để tặng nàng
Tặng người con gái mắt huyền nhung
Người tôi yêu đấy là ai viết?
Trời ơi! Ơi hỡi Thương Hoài Thương…

Cuộc đời tuy thế cũng là vui
Nhầm lẫn cho nên chuyện hoá cười
Tâm tình nhắn gưỉ người trong mộng
Phút hoá thành thơ động cổng trời

Tiên Nữ vân du cùng gió mây
Thái Chân Ngọc Nữ mải vui vầy
Có còn nhớ đến chàng thi sĩ
Thơ đã bao lần mong nhớ ai?...

Mộng mị dương trần huyền ảo mơ
Trang Chu mơ bướm hoá thành thơ
Bướm Chu như thể người trong ảnh
Cho đến kiếp nào ta gặp nhau?...

18.5.2009 Lu Hà

 

Tặng Nàng Thúy Ái

Tuy chưả biết nhau cũng gửi thơ
Mà trong tâm tưởng động xô bờ
Trùng dương thăm hỏi nàng Thúy Ái
Trong cõi tà bà mộng tưởng xa

Nàng đã chân thành nhắc nhở ta
Cô tiên trong ảnh bóng xa mờ
Chớ nên đắm đuối thành thơ thẩn
Lã Vọng bên bờ câu cá thơ

Ta đã cắn câu vào cõi thơ
Tháp ngà trong trắng cuả hồn mơ
Hoài Thương đâu phải người trong ảnh
Như kẻ qua đường ảo vọng qua...?

18.5..2009 Lu Hà

 

Muà Xuân Mỹ Hạnh
cảm tác qua thơ và ảnh

Mơ màng nữ sĩ kià ai?
Hẳn cô Mỹ Hạnh bồi hồi thả thơ
Thơ theo làn gió vi vu
Như bong bóng nước vẩn vơ xuân chiều
Thướt tha thể nữ yêu kiều
Bốn phương phẳng lặng má đào ngẩn ngơ
Dõi theo một giải xanh lơ
Mày cong kính trắng sương mờ xa xôi
Phất phơ tà áo hồng bay
Bờ vai chuỗi hạt nụ cười đắm say
Trần gian khối kẻ ngất ngây
Nhìn cô mà cả cõi trời thiên thu
Đêm nằm mơ thấy Hằng Nga
Bóng cô Mỹ Hạnh chìm vào mông mênh
Sông Hà sóng nước mây xanh
Một đàn vịt lội vây quanh trắng ngần
Nhạt nhoà tiên nữ xa gần
Tìm sao cho thấy tâm hồn yêu thơ...

15.7.2010 Lu Hà

 

Đêm Mất Ngủ
cảm tác qua thơ và ảnh cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh: Điệp Khúc Trong Đêm

Đêm dài ảo não canh thâu
Em không ngủ được lên cầu thở than
Sương rơi lạnh lẽo vô vàn
Hàng cây soi bóng bần thần hoang vu
Đếm từng con số bơ vơ
Đếm đi đếm lại bến bờ dài thêm
Hàng Nga lấp ló chân thềm
Xa nhau năm tháng nỗi niềm sầu tư
Trắng đêm đâu phải lần đầu
Bao nhiêu kỷ niệm chuyến đò tình xưa
Con tầu lỡ bến đi xa
Ngày qua tháng lại ngẩn ngơ một mình
Heo may ngọn gió tơ mành
Qua song cưả sổ xây thành khói thu
U hoài mây trắng bao la
Cao Nguyên giờ đã bắt đầu muà mưa
Não nùng từng giọt mưa ngâu
Buồn như một khúc tình ca lỡ làng!

19.7.2010 Lu Hà

 

Ngàn Sau Ta Lại Gặp Nhau
Cảm tác từ thơ và ảnh cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Long lanh giọt lệ Huyền Trân
Hỏi cô Mỹ Hạnh hoa xuân miền nào
Hẳn là dân Bắc di cư
Đồng bằng sông Cửu, Cần Thơ Sài Gòn
Hay là gốc gác Trung Phần
Thiên hương quốc sắc trăng ngàn ngẩn ngơ
Than ôi, trần thế bơ vơ
Nôn nao chiều tối ngóng chờ tin ai?
Xa xôi người gọi đầu dây
Tiếng trầm giọng bổng bồi hồi nỉ non
Nhớ nhung năm hết tháng tàn
Vào ra tưạ cưả bần thần anh ơi!
Thời gian lần lưã con thoi
Mong ngày chóng hết để lời sắt son
Sắt cầm cay đắng thêm buồn
Động viên an ủi đỡ dần thương yêu
Bên ngoài khoảng trống bao la
Phòng the ấm áp nghẹn ngào vàng oanh...
Mặc cho rầu rĩ đầu xanh
Tiếng chuông vắng lặng năm canh tủi sầu
Thương ai mòn mỏi đời chờ
Buồng không lạnh lẽo phận bèo nổi trôi
Trách người mê mải dong chơi
Đường xa khuất bóng trần ai bạc tình
Hồng nhan sợi chỉ tơ mành
Hằng Nga aỏ não năm canh ngậm ngùi
Ngồi trông mây nước xa vời
Gửi cô Mỹ Hạnh đôi lời nhắn nhe
Dù cho vạn nẻo sơn khê
Ngàn sau còn nhớ lời thề gió bay
Kiếp này chót lỡ làng rồi
Trùng trùng duyên khởi luân hồi trần duyên.

10.7.2010 Lu Hà

 

Hỏi Thăm Nguyệt Lão
chuyển thể thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh: Muà Xuân Tình Yêu

Muà xuân rạo rực đoá hoa
Cho lòng hồi hộp chan hoà ban mai
Có cô thiếu nữ mỉm cười
Mang theo hy vọng tràn đầy màu xanh

Muà xuân đơm trái Hoàng Anh
Con chim nhảy nhót trên cành líu lo
Hoàng hôn ánh mắt xanh lơ
Vi vu gió thổi giấc mơ nồng nàn

Sáng ra tỉnh giấc ảo huyền
Bâng khuâng tư lự lệ tràn bờ mi
Tiên Nga nàng đã đi rồi
Nam Kha quận ấy một thời yêu thương

Cõi tiên ta chịu lỡ làng
Lâng lâng ảo giác vấn vương u hoài
Gió xuân lay động cổng trời
Hỏi ông Nguyệt Lão nhớ người trần duyên ?....

15.7.2010 Lu Hà

 

Ngẩn Ngơ Lá Vàng
chuyển thể thơ Tuyền Linh: Vào Muà

Vào muà lá rụng vương hè
Phố xưa mộng tưởng em về bên anh
Con chim yêu khoảng trời xanh
Giọt thương giọt nhớ năm canh tủi sầu.

Ngập ngừng nưả tỉnh nưả mơ
Nắng chiều cuối hạ ngẩn ngơ thu về
Em đi khắp nẻo sơn khê
Vui buồn cùng với xác ve lá vàng.

Nồng nàn ngày ấy yêu thương
Giận hờn chăn gối vấn vương chân giường
Lo toan cả chuyện vô thường
Hoàng hôn Đà Lạt lỡ làng sương rơi !

Vẫn còn trăng nước sông trôi
Bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi gửi trao
Chia tay ngấn lệ nghẹn ngào
Nhớ nhung thì biết bây giờ làm sao?

Chiều nay trời bỗng trở mưa
Nghe lòng thầm gọi em yêu thuở nào
Đường Trần Quý Cáp quanh co
Lối vào nhà trọ ngẩn ngơ lá vàng !

20.7.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site