lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Không Năm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chung Một Bài Ca
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Mô hay mộ trong Nam ngoài Bắc
Bạn thơ ơi! Vướng mắc làm gì
Đố ai đếm được sao trời
Đố ai đo được sông dài Việt Nam?

Bao nhiêu thế kỷ than phiền trách
Thác ghềnh nào khó tránh nước ta
Việt văn phiá bắc Hồng Hà
Nghìn năm nho học dễ mà đổi thay

Đi mô tê còn răng với rứa
Trải tấm lòng công chuá Huyền Trân
Miền trung khúc ruột nhà Trần
Núi sông liền dải Bắc- Nam một nhà

Chim Nam- Bắc bài ca sông núi
Thì vẫn là tiếng nói Việt Nam
Hò ơ sông nước thu bồn
Theo giòng quan họ lạc miền Bắc Giang

Giọng miền Bắc đôi dòng sơ xuất
Để kiếp sau tớ tính vào Nam
Chắc rằng bạn sẽ chẳng than
Chữ mô chữ mộ tớ nhầm tiếc thay

Tớ mộ Phật bạn hay mô Phật
Chữ vô thường tạo vật đổi thay
Muôn loài sinh diệt khôn cùng
Văn Lang Bách Việt cùng làng Á đông

Cơn gió thôỉ lấn đường Nam tiến
Từ Mán Mèo kéo đến Cao Nguyên
Ba mươi dân tộc triền miên
Ba mươi tiếng hát tự nhiên nước nhà

Con chim Bắc liú lo tiếng hót
Lạc vào rừng Đà Lạt nỉ non
Ngân sao đúng giọng Miền Nam
Bài ca thuở trước hát vang trong vườn

Gió reo vui măng non mới nhú
Đổi thay rồi lá uá màu xưa
Đất lành chim đậu hát ca
Đi tìm nơi chốn truyền thưà Việt văn

Cô giáo Việt vẫn còn nuối tiếc
Của một thời xuân sắc ngày xưa
Khi cô vẫn chửa về già
Cô ơi hát tiếp bài ca nửa chừng....

Ôi cuộc đời muôn trùng duyên số
Gió thuận buồn chớ bỏ lỡ qua
Lợi mình lợi cả người ta
Việt văn chữ nghiã nước nhà chờ mong

Hãy tha thiết vun trồng cao vọng
Càng leo cao ngã xuống càng đau
Thà rằng hiếu tử làm đầu
Cho mình chỗ dựa về sau về già

Con chim non sớm chiều thánh thót
Là niềm vui máu thịt của mình
Bài ca tiếng Việt qua nhanh
Giật mình sực tỉnh là mình chiêm bao.

Ngôn ngữ nở rộ thăng hoa
May ra bạn tớ cùng ca một bài!

muà thu 2007 Lu Hà

 

Hồn Thu Xa Nhớ
hoạ thơ nữ thi sĩ Huệ thu

Thu về hiu quạnh hoa buồn
Phượng tàn cúc nở mất còn khóc chi?...

Thu về gió lạnh mỗi khi
Nhớ người hoa vẫn thầm thì bao năm…

Than ôi! Sông núi miền Nam
Quê hương yêu dấu bảy lăm đau buồn

Tháng tư sóng nước mưa nguồn
Thuyền ai trôi dạt nát mòn bàn chân

Vượt biên thủy bộ tha nhân
Nỗi lòng tê tái não cân gánh giùm…

Tấm thân mòn mỏi lao cùm
Tự do dân chủ tàn xuân chẳng nề

Bồng bềnh bão nổi bốn bề
Tương lai hạnh phúc sá gì khổ lao

Nơi đây oanh yến hót chào
Quê nhà tù ngục hỏi sao ra lời ?...

Thu về trông áng mây trời
Ngẩn ngơ ai nỡ cười vui bạc tình….

Mây về Đà lạt quê mình
Nước hồ than thở bóng hình còn không?...

14.9.2009 Lu Hà

 

Lòng Biển
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Nỗi niềm em dấu trong thơ
Bao nhiêu hoài niệm ước mơ cho đời
Tôi nay lòng dạ bời bời
Bóng chiều đã ngả rượu mời nào say
Em còn sầu muộn đắng cay
Trần gian xuôi ngược đêm ngày điểm tô
Sáng ra tỉnh mộng là thơ
Tôi đi mang cả cuộc cờ dở dang
Thế thời lịch sử sang trang
Ngoài trời quan tái lá vàng trở thu
Trăng lên chênh chếch mái lầu
Soi người thiếu phụ bên cầu lệ trôi
Tình thơ tôi gửi lại đời
Men say nào ấm lòng tôi bây giờ
Hồn tôi náo nức cho thơ
Nghe như rỏ lệ đêm mưa dòng dòng
Đầm đầm lã chã ra sông
Theo dòng biển cả trong vòng chiêm bao

8.11.2009 Lu Hà

 

Nhân Tình Thế Thái
tặng Tuyền Linh

Việc đời hoá giải giản đơn
Tâm tình nhắn gửi luận bàn bốn phương
Hữu duyên tương ngộ trùng phùng
Tấm lòng là lẽ chẳng màng thị phi
Tiếng chì tiếng bấc làm chi
Bỗng dưng có kẻ mua dây buộc mình
Sương mù che lấp trời xanh
Bụi hồng là cõi nhân tình đi qua
Ngẫm trông bể thảm mà đau
Mấy muà tan hợp hương hoa cho đời
Bọt bèo cánh bướm lẻ loi
Lênh đênh dòng chảy tìm người muôn phương
Nỗi niềm chẳng dấu trong lòng
Bài thơ năm chữ theo dòng biển khơi
Thương anh tuổi đã cao rồi
Tâm hồn nghệ sĩ bầu trời mênh mông
Sông hồ nổi sóng thê lương
Hợp tan tan hợp vô thường nổi trôi
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Chê nhau dưa muối chán đời mặn chua
Phải đâu trăng tỏ mây mờ
Khoan dung độ lượng tìm đâu bây giờ
Vần thơ anh đã viết ra
Thông tin đại chúng toàn cầu lắng nghe
Phải đâu chen truyện nhiêu khê
Nhân tình thế thái tìm về quê hương
Rửng rưng tôi chẳng nỡ lòng
Nên tôi mới phải đa mang sự đời.

6.11.2009 Lu Hà

 

Theo Dấu Chân Xưa
hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Lối xưa chân cứng đá mòn
Theo dòng nước chảy tâm hồn Tố Như
Trăm năm kể chuyện ngàn thu
Trăng soi đầu ngõ bóng luà cưả sau

Thăm quê lòng dạ nao nao
Bên mồ khói nhạt thi hào nằm đây
Xanh xao cỏ mọc thu gày
Hơi sương rỏ lệ hàng cây ngậm ngùi

Người đi thế kỷ xa vời
Đạm Tiên tủi hận Kiều Nhi bán mình
Thương thay một kiếp phong tình
Vì Cha mà phải thác ghềnh lao đao

Nguyễn Du! Ơi hỡi Nguyễn Du
Tiên Điền nợ gánh phong ba bụi trần
Thi văn đài các tha nhân
Ngàn năm lục bát gian gian luận bàn…

9.11.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site