lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Hai Mươi Mốt

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tình Ông Cháu

Ông đã đi rồi cháu nhớ thương
Ngàn trùng cách trở cõi âm dương
Còn đâu bóng dáng ngày xưa đó
Sớm tối đi về cháu có Ông

Lời Ông văng vẳng vọng bên tai
Năm tháng hao gày chẳng nhạt phai
Lời dạy năm xưa từng trải nghiệm
Nghĩa tình ông để cháu xin ghi

Ăn cỗ nhà ai cũng cháu Ông
Một già một trẻ bạn theo đường
Mâm trên các Cụ cho hầu rượu
Bàn truyện trăm năm cháu thuộc lòng

Quanh năm bơi lội ở ven sông
Nước đục người đen cháu vẫy vùng
Chống gậy trên bờ Ông réo gọi
Sông thao rờn rợn nước xuôi dòng

Rồi một ngày kia đi vắng xa
Ở nhà coi cháu đã còn Bà
Học bài vô ý gây nên tội
Dầu đổ lửa loang cháy góc nhà

Lửa reo phần phật khói tàn bay
Tro bếp một thôi cháu vãi đầy
Có phaỉ Tổ Tiên phù trợ giúp
Cho đơì cháu có đến hôm nay

Nghe tin hốt hoảng Ông về nhà
Bỏ bát cơm ăn vội chạy ra
Cứ tưởng ông về cho kẹo đấy
Lần đầu nửa tát nhớ đơì chưa

Ông đánh mà Ông vẫn cứ thương
Giận lòng tí nữa cháu thiêu Ông
Cũng may phúc đức nhà ta lớn
Cho cháu của Ông dập lửa hồng

Mười tám tuổi đời cháu phaỉ đi
Hai vai nặng gánh trả cho đời
Ở nhà cao tuổi Ông lâm bệnh
Khi cháu về thăm chẳng có gì

Đời lính sao mà nghèo thế chăng?
Ba năm sốt rét cháu về không
Ba lô con cóc sầu than khóc
Sé võng may quần cháu tặng Ông

Quanh quẩn bên Ông được mấy ngày
Đời trai phía trước hãy còn daì
Lời Ông cháu hưá cùng non nước
Giông tố bão bùng chẳng đổi thay

Viễn sứ nhớ Ông thắp nén hương
Thương Ông vò võ một đời sương
Sống vào giản dị ra tinh khiết
Hồn ở đâu xa có tỏ tường!

2007 Lu Hà

 

Tình Phụ Tử

Nhiều năm cha vẫn viết cho con
Rồi bỗng nhiên cha không viết nưã
Tụ hỏi lòng hay cha kém mắt
Những bức thư không nói lên lời?....
Rồi một ngày mẹ gọi cho con
Cha đi xa con về tiễn biệt
Lòng dối lòng bởi mẹ thương con
Bao nhiêu năm mẹ vẫn dối con?...
Hai mươi năm lưả đốt tim can
Dồn tất cả cho một chuyến về
Cha nằm đó thân hình tiều tụy
Con sững sờ quỳ xuống nắm tay
Bố ơi bố! Con đã về đây!
Cha lặng thinh không nói nên lời
Liệt toàn thân tử thần gõ cửa
Sức đâu còn để gọi tên con
Tôi không khóc mà lòng rỉ máu
Thân xác này máu thịt của tôi
Tôi tỉ tê vắn dài kể lể
Nửa hồn cha dừng lại lắng nghe:
Cha sinh con trong vòng khói lửa
Nưả cuộc đời xa cách liên miên
Con thiếu cha như nhà thiếu nóc
Cứ dày vò băm nát con tim
Khi cha về con laị đi xa
Rồi con đi, đi mãi không về
Năm tháng cuối đời cha vẫn hỏi
Con tôi đâu sao mãi không về?...
Số kiếp cha con đã định rồi
Hai cuộc đời chót đã sinh ra
Để có nhau mà phải xa nhau
Cứ nhớ mãi mong hoài năm tháng
Cha là con, con cũng là cha
Hai tâm linh in tấm hình hài
Con tìm cha trong trái tim mình
Cha tìm con trong thời niên thiếu…
Nhớ ngày xưa khi cha về phép
Là những ngày bóc lịch trên tường
Lịch rơi rồi! Sao còn dán lại
Cho cha tôi mãi mãi ở nhà
Sao yêu thế những ngày ngắn ngủi
Để cho tôi được sống bên người
Cha ăn gì? Cha uống những gì?...
Cha luôn dành cho tôi phần nửa
Cha biết lắm những năm biền biệt
Cha muốn bù lại cả cho tôi
Nhưng cha ơi! Mấy ngày ngắn nguỉ
Cả cuộc đời con vẫn vắng cha
Cha đi xa ông nuôi dạy cháu
Ba thế hệ tắm chung dòng nước
Dòng sông quê bên lở bên bồi
Vẫn in hình bóng dáng thân yêu…

muà Vu Lan 2007 Lu Hà

 

Nghẹn Ngào Cố Hương
chuyển thể từ "Bắc Bình Ca" cuả Vũ Hoàng Chương

Trời Mỹ Quốc âu sầu mây tái
Đọc bài thơ buốt nhói con tim
Vũ Hoàng Chương gợi nỗi niềm
Lòng người Việt quốc âm thầm nhớ quê

Kể từ đó dãi dề mưa nắng
Trăng mờ soi cay đắng nhà tan
Non đoài máu lưả chưá chan
Phương đông ngùn ngụt hờn căm quân thù

Vua Nguyễn Huệ ngàn thu vằng vặc
Bắc Bình Vương giết giặc lập công
Quê hương một dải non sông
Đế cư triều đại Hùng Vương bao đời

Ánh vầng nguyệt ngậm ngùi quan ải
Nắng triều dương tê tái quan san
Phế hưng nghiêng ngả bao lần
Sáu mươi ngàn đó lầm than giống nòi…

Nuôi mộng lớn dùi mài kiếm pháp
Áo bà ba dậy khắp Quy Nhơn
Khởi binh thề với nước non
Đống đa quyết tử thiêu thân quân tàu

Gò xương đống hồn ma Sĩ Nghị
Tiếng hò reo năm mũi giáp công
Kinh hoàng đỏ lưả Thăng Long
Cầu phao gãy vụn nước sông đỏ lòm

Giờ đây đã muà xuân thứ lữ
Ngậm ngùi thay trang sử bi thương
Ngẩng đầu hào khí cha ông
Oai thần dậy sóng cường bang hãi hùng

Bóng kẻ dũng trên lưng bạch tượng
Chót vót mây chiêm ngưỡng năm màu
Rực cờ đỏ thắm chiến bào
Ban quân khí mạnh máu đào xông pha

Người cất bước phôi pha từng trải
Vươn mình theo dãy núi Hoàng Sơn
Dọc ngang một tấm lòng son
Chín rồng bơi ngược nước non một chèo

Cửu Long Giang ào ào sóng nổi
Khí thế kia trỗi dậy càn khôn
Hịch truyền cổ võ tam quân
Điều binh bắc phạt dồn chân công đồn

Gươm sáng loáng nát thân hán tặc
Tướng nhà Thanh hồn lạc phách xiêu
Kià Sầm Nghi Đống đầu lâu
Gáo dưà lăn lóc bên bờ cỏ hoang

Bông mai thắm hoa hồng chiến tích
Ngọc Hân ơi! Tha thiết ngàn thu
Cháu con không hổ người xưa
Đồng bào hải ngoại nghẹn ngào cố hương….

6.3.2010 Lu Hà

 

Vầng Trăng Nghèn Nghẹn
chuyển thể từ thơ Hoài Tưởng Phong

Mẹ sinh tôi vào đêm mưa gió
Lúc chào đời chẳng có trăng thu
Tản cư vườn trống hoang vu
Cưả nhà tan tác chiụ nhiều khổ đau

Tôi lớn theo cỏ khô hoang dại
Trên lưng trâu bảy tuổi lầm than
Loanh quanh xó bếp nghèo hèn
Đồ chơi chẳng có tuổi xuân héo mòn

Tôi ngơ ngác đua chen thành thị
Mười năm sau bi lụy chân quê
Dật dờ khắp nẻo sơn khê
Đói ăn thiếu mặc lại về cố hương

Bạn bè tôi cũng cùng số kiếp
Tưởng đời tôi hoá kiếp nhả tơ
Mộng mơ thành bướm vi vu
Ngào ngờ cô quạnh phù du hão huyền

Mỗi lần về tâm hồn trống trải
Gái hay trai thân thế cầu toàn
Cô hàng xóm đã có con
Sang nhà mua rươu không tiền xin anh

Xóm bên sông trời xanh mây toả
Lắm cô về áo luạ xênh xang
Xây nhà báo hiếu rộn ràng
Mà nghe sao động tiếng lòng tái tê….

Đời tha hương ngậm ngùi rơi lệ
Đi làm dâu xứ sở người ta
Quê nhà sông cá ba sa
Luá nhiều sản lượng vẫn nghèo thế ư ?

Chập tối buồn sương sa bến nước
Bóng hoàng hôn thầm ước trăng lên
Mây mù vần vũ cô đơn
Vầng trăng nghèn nghẹn thuả con ra đời....

5.3.2010 Lu Hà

 

Tết Này Con Vẫn Chưa Về

Hàng năm tết đến nhân gian
Mà sao con vẫn lần khân chưa về?
Phải chăng duyên nghiệp nặng nề
Nên chưa có dịp sơn khê tỏ bày
Bọt bèo trôi nổi nước mây
Tấm thân nhờ gưỉ xứ người quanh năm
Xưa kia còn ở Việt Nam
Cưả thiền cô quạnh trăng ngàn trời xanh
Đêm trường hiu hắt thâu canh
Bóng ma cộng sản lấn tranh cuộc đời
Con không được biết nhà trời
Phật đà xa cách ngoại lai vô thần
Mây đen Các Mác dữ rằn
Gió mưa đổ xuống ngập tràn nước non
Đau thương tủi hận hồn con
Thương tờ giấy trắng chưá chan Phật Đà
Đường về nhà Phật bao la
Gập ghềnh sỏi đá ta bà mênh mông
Tung tăng khăn đỏ đến trường
Bài ca lãnh tụ lãng quên Di Đà
Nay con mới hiểu được ra
Mà sao không đến cửa chuà quy y
Xin Thày hải lượng từ bi
Thời cơ chưa đến thân côi dạm trường
Bồng bềnh trăm mớ bòng bong
Mười lăm năm trước theo đường Ki Tô
Đức Chuá cao cả xức dầu
Phật Đà sáng chói trong bầu nhiệt tâm
Viên Giác con vẫn đọc luôn
Pháp danh chẳng có sơn son tấm lòng.

nhân Lễ Tết 2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site