lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Ba Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Ngàn Thu Còn Nhớ
vịnh theo ảnh tặng Mai Hoài Thu

Hoài Thu bụ bẫm lên rồi
Bõ ngày héo hắt nụ cười dở dang
Chiều tà sắc sắc không không
Lối mòn cưả Phật mênh mông xa vời
Thuyền tình bể ái chơi vơi
Lênh đênh sóng nước biển khơi mịt mù
Vàng bay lá rụng muà thu
Thuyền quyên yểu điệu trái sầu nôn nao
Hồng nhan bạc mệnh ba đào
Ngàn thu còn nhớ dạt dào hồn thơ
Yến oanh dìu dặt xôn xao
Văn nhân thi bá ngẩn ngơ sớm chiều
Cớ sao cỏ uá tiêu điều
Váy đen tóc xoã mĩ miều Hoài Thu
Hoàng hôn ảo não tương tư
Thương người thiếu phụ bơ vơ má hồng
Tháng năm bươn bả dặm trường
Lo toan trách nhiệm chất trồng đôi vai
Mảnh mai tơ liễu hao gày
Nỗi niềm tâm sự tháng ngày anh ơi!
Đôi dòng để lại cho đời
Điã dầu giọt nến gửi người thiền môn!

1.10.2011 Lu Hà

 

Gió Mây Lay Động
tặng Linda Nguyên

Gió xao động lá vàng rơi
Mảnh đời khép kín chơi vơi má hồng
Linda duyên phận dở dang
Cung đàn lỗi nhịp lỡ làng tuổi xuân
Nhớ thương thơ gửi mấy vần
Hằng Nga cung Quảng muôn vàn thiết tha
Bên bờ suối nước năm xưa
Phây phây mình ngọc trắng phau dạt dào
Bồi hồi tiên nữ ngẩn ngơ
Bâng khuâng ngóng đợi giấc mơ luân hồi
Nỉ non tâm sự bao lời
Nỡ nào quên hết cả rồi hay sao?
Trên trời mây gió xôn xao
Đàn chim ô thước bắc cầu sang sông
Tương tư nước chảy xuôi dòng
Chiêm bao ảo mộng canh trường muội ơi!

1.10.2011 Lu Hà

 

Nhị Thu Song Kiều
cảm tác theo ảnh chụp và lời hỏi thăm trên mạng

Có lời xin chúc cả hai
Nhị Thu cúc nở phượng rơi mất rồi
Tôi thì vẫn cả hai nơi
Quán thơ vẫn thế bồi hồi ngẩn ngơ
Sài Môn tửu quán say xưa
Văn thơ Lạc Việt sớm trưa đi về
Mặc cho công việc bộn bề
Hồn thơ chẳng nỡ não nề trần ai
Chuyển sang tranh đấu cho đời
Hồn thiêng sông núi giống nòi tổ tiên
Thơ tôi Thu cứ tự nhiên
Đăng đàn thưởng lãm phỉ nguyền Thu ơi!
Đông về hiu hắt tả tơi
Vàng thu mấy lá mưa rơi trước nhà
Nôn nao tóc đã bạc màu
Còn Thu sức khoẻ bây giờ ra sao?
Học hành chí thú gian lao
Chúc Thu đạt được điểm cao nhất trường
Thói nhà nết đất phỉ phong
Con nhà gia giáo má hồng phôi phai
Thu ơi! Tháng rộng ngày dài
Dang tay rộng mở tương lai huy hoàng
Xứng danh cháu Lạc Hồng
Ở nơi đất khách trùng dương biển hồ
Gửi lời thăm hỏi thiết tha
Thông tin mạng lưới tưởng xa hoá gần!

1.10.2011 Lu Hà

 

Bên Bờ Bồng Lai
tặng Mary Ngọc Nguyên

Yêu kiều yểu điệu thướt tha
Mary tiên nữ chan hoà mến yêu
Xinh tươi như một tiểu kiều
Trai thanh gái lịch dập dìu bớm ong
Tóc mây lả lướt hoe vàng
Non xanh nước biếc bàng hoàng ngẩn ngơ
Hoa khôi hội ngộ nơi nao
Con Hồng cháu Lạc bên bờ Bồng Lai
Nôn nao thơm ngát hoa lài
Việt Nam ta đó canh dài đêm thâu
Ngậm ngùi nhỏ lệ âu sầu
Nỗi niềm cố quốc cỏ dầu mưa phai
Thiên nga bốn biển trần ai
Hùng Vương đất tổ chương đài trân châu
Cánh cò bay lả bay la
Sông Thao nô nức mặn mà trời mây
Rừng chè đồi cọ cỏ may
Thanh Sơn giếng nước lắt lay bóng hình
Bao giờ trở lại quê mình
Mary giữ mãi chân tình mẹ ơi!
Mấy dòng gửi lại cho đời
Ru lòng lữ khách Hoa Kỳ xa xôi!

30.9.2011 Lu Hà

 

Trung Thu Đồng Nai

Trung Thu đứng giưã đất trời
Kim kê độc lập bồi hồi giai nhân
Nước dưà trong hộp chưá chan
Đồng Nai ngào ngạt tuổi xuân yêu đời
Thuý Vân yểu điệu tươi cười
Nuôi em ăn học nên người tài trai
Duyên tình trong cõi trần ai
Sương sa đầu ngõ canh dài đêm thâu
Hỏi chàng Kim đã đi đâu?
Phong trần cát bụi muà thu lá vàng
Kiếp này tuy chẳng gặp nàng
trán nhăn tư lự dở dang lỡ làng
Mến yêu tha thiết vô cùng
Đôi dòng để lại trùng dương dạt dào
Trung Thu vằng vặc trời sao
Ngàn năm còn nhớ bài thơ kiếp nào?

30.9.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site