lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 257

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tuyệt Thế Giai Nhân

Quốc sắc thiên hương bậc nữ lưu
Ngàn năm hậu thế khóc Vân Nga
Đài trang kiệt nữ nhìn thấu tận
Long bào gửi gắm mặt sơn hà

Lưả hồng rừng rực nghiã tào khang
Gió chướng phân đôi nưả lỡ làng
Hồn chàng tức tưởi theo mây gió
Con trẻ thơ ngây sự bẽ bàng

Hiểm hoạ ngàn cân treo sợi tóc
Kẻ thù bắc Tống lại xâm lăng
Chọn người dũng tướng trao ngôi báu
Vương miện tiếc chi đoá ngọc vàng

Nội tặc giặc ngoài quyết dẹp tan
Thù chồng nợ nước bóng trăng ngàn
Suối vàng tiên đế tròn yên giấc
Danh tiếng muôn đời hỡi thế nhân

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ cuả Hoàng quang Thuận: Thái Hậu Dương Vân Nga
25.8.2012 Lu Hà

 

Cổ Hận Duyên Tình

Bi sầu bi thảm có ai hay
Liệt nữ anh hào Nguyễn thị Niên
Nợ nước thù chồng nàng tuẫn tiết
Vực Vông huyệt xoáy trọn tình duyên

Chân núi Nhiên Sơn dân cảm ngộ
Xót xa thương tiếc lập ngôi đền
Hoàng Long cuộn cuộn đôi bờ sóng
Nguyễn Quyện tướng quân bớt tủi phiền

Trung liệt ở đời có mấy ai
Bà Trưng ôm hận xuống tuyền đài
Căm tên thái thú loài lang sói
Cổ sự thiên thu ngấn lệ dài

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vực Vông
28.8.2012 Lu Hà

 

Hang Hai Sầu Muộn

Hang Hai kỳ dị cảnh trần ai
Nhũ đá thiên thu mộng cảm hoài
Giọt vàng thánh thót từ trên nóc
Rầu rĩ năm canh mãi thở dài

Hoa Lư sông nước mênh mông lắm
Thuyền đậu bến vương chẳng muốn về
Âm hồn mờ ảo bên bờ suối
Áo trắng Phất Kim ướt não nề

Mai trúc xôn xao ngoài cưả động
Ngàn năm bàng bạc bóng hoàng hôn
Cờ lau tập trận Đinh Bộ Lĩnh
Khắc khoải đỗ quyên thảm thiết buồn

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Hai
29.8.2012 Lu Hà

 

Hang Tình Sầu Mộng

Có chàng công tử đến cầu hôn
Hang Sính báo tin giọt lệ buồn
Công chuá cống Hồ không trở lại
Trăng thu vằng vặc gịọt mưa tuôn

Khóc than chàng lại đến hang Si
Thân xác này đây có nghiã gì
Cây cỏ héo hon thương thế tục
Gánh sầu khoả lấp bước chân đi

Trầm mình suối nước hang Ba Giọt
Hồn mộng bơ vơ ở chốn nào
Ba sinh duyên nợ làm sao gặp
Bèo bọt phù du lạc nẻo bờ!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Ba Hang
27.8.2012 Lu Hà

 

Kẻm Gió Lòng Thung

Hai bên vách núi một dòng sông
Nức nở mênh mông gợn giưã lòng
Thuyền ai lướt sóng qua Kẻm Gió
Thiếu phụ bâng lại nhớ chồng

Biết đến bao giờ chàng trở lại
Phong sương cát bụi kiếp trần ai
Thiếp ở Hoa Lư lầu nguyệt vọng
Bâng khuâng thổn thức suốt canh dài

Kẻm Gió chao ôi chốn thần tiên
Lạc vào bến mộng chớ đừng quên
Có người vợ trẻ đang mong đợi
Hiu hắt  sương rơi tủi  lụy phiền

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Kẻm Gió
28.8.2012 Lu Hà

 

Long Phụng  Vân Sàng

Giường mây long phụng ở nơi đây
Lướt sóng đón nhau giọt lệ đầy
Chan chưá phu thê tình phụ tử
Khải hoàn ca khúc nước non này

Thái hậu Vân Nga bậc mỹ nhân
Mắt xanh thăm thẳm ngắm Lê Hoàn
Long bào tay dắt ngôi hoàng đế
Phá Tống bình Chiêm hổ tướng quân

Thoang thoảng hương nhài ngã ba sông
Trướng phủ rèm buông chén rượu nồng
Văn Võ đôi bờ trăm họ lạy
Cờ vàng phấp phới áng mây hồng

Vân Sàng kỳ tích thành tình sử
Thiếp đón chàng về đượm hơi sương
Bến nước sông xưa màu cỏ uá
Giai nhân thi bá mộng đào vương

thơ làm nhân đọc 4 câu nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Sông Vân Sàng
3.9.2012 Lu Hà

 

Tình Nghiã Ba Hang

Văn Lâm Ninh Hải Huyện Hoa Lư
Hang động thần tiên mộng cố đô
Xa gần náo nức về Tam Cốc
Bác cả cô hai hỡi chú ba

Ngày xưa sóng vỗ thành hang đá
Biển cả mênh mông khuất bóng tàn
Tùng trúc xanh tươi càng uốn éo
Sườn non thung lũng đẹp vô vàn

Dòng sông phiá trước sầu chẳng nói
Thấp thoáng buồm nâu chở nổi buồn
Công chuá Phất Kim trầm giếng ngọc
Nghìn thu bàng bạc đoá trăng non

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Tam Cốc
28.8.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site