lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 286

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Cám Ơn Hoà Đàm

Xuân Hương là vợ cuả anh
Ngót hai thế kỷ hỡi cành phù dung
Biển khơi sóng gió trập trùng
Trong mơ nàng vẫn tương phùng cùng anh

Thuở xưa đàn hạc yến oanh
Tơ duyên trắc trở phải đành xa nhau
Trải qua mấy cuộc bể dâu
Hồn thơ tức tưởi giang đầu nỉ non

Lu Hà khắc khoải nguồn cơn
Bao đêm trằn trọc lệ tuôn đôi hàng
Tình thơ sầu muộn mơ màng
Vầng trăng sẻ nưả bẽ bàng giai nhân

Mong ngày thăm tỉnh Nghệ An
Quỳnh Đôi làng cũ nồng nàn người ơi!
Hồ Tây mộ đã mất rồi
Lưu Hương Ký cũng nổi trôi ngậm ngùi

Cuộc đời giông bão dập vùi
Chân trời góc biển sụt sùi nhớ thương
Trời Âu lòng vẫn vấn vương
Nhớ người kiếp trước tha hương bến nào?

Hoà Đàm hỏi đến thêm sầu
Mười hai bến nước biết đâu mà tìm
Xuân Hương nằm ở trong tim
Phong ba hồ thỉ cánh chim non ngàn

Hồng nhan trong cõi trần gian
Biết ai tri kỷ chưá chan bạn cùng
Hỏi ra lòng lại não nùng
Hồn thơ lã chã bão bùng biển khơi!

11.12.2012 Lu Hà

Gái Ngoan Dệt Vải

Thắp đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp máy đêm thâu chẳng rời
Hai chân đạp xuống liên hồi
Suốt đâm thích thích thoi chơi nhịp nhàng

Nhỏ to rộng hẹp lẹ làng
Ngắn dài khuân khổ y chang ý chàng
Cô nào muốn tốt dềnh dàng
Ngâm lâu cho kỹ mơ màng ba thu

Vải bền óng ả mượt mà
Nhiễu điều khăn gấm ngọc ngà vàng son
Chăn tằm canh cửi nuôi con
Sòn sòn mắn đẻ nước non sơn hà

Gái ngoan dệt vải thương nhà
Ông bà họ mạc mẹ cha vui lòng
Thơ ca là chị Xuân Hương
Không quen đồng áng văn chương tính trời.

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Dệt Vải
10.11.2012 Lu Hà

 

 Chuyện Dở Dang

Vì sao thành chuyện dở dang
Nỗi niềm ai tỏ lỡ làng tình em
Duyên thiên chưa thấy êm đềm
Nét ngang giọt lệ từng đêm gối Kiều

Nhấp nhô đầu dọc tiêu điều
Hoàng hôn phận liễu bóng chiều cô đơn
Trăm năm lá rụng thu buồn
Mảnh tình một khối vùi chôn tuyền đài

Quản bao miệng thế trần ai
Miả mai cay đắng canh dài mưa thâu
Tháng năm dầu dãi mái đầu
Hoa sầu cỏ uá chân cầu thở than

" Không chồng mà chưả mới ngoan
Có chồng mà chưả thế gian thường tình"
Thương nhau xây một trường đình
Đắm say cả nể một mình đa mang

Nỗi này người có hay chăng
Thuyền em rách nát phũ phàng biển đông
Tắt đèn tủi hận má hồng
Gió luà khe cưả cô phòng rèm buông!

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Chưả Hoang
10.11.2012 Lu Hà

 

Chàng Cóc Ơi!

Chàng Cóc ơi! Thiếp khóc chàng
Trông trăng bàng bạc võ vàng mờ soi
Duyên tình Mai bấy nhiêu thôi *
Từ nay nòng nọc đứt đuôi thật rồi

Gió mây Tổng Cóc lên trời
Ai thương thiếu phụ chơi vơi lỡ làng
Sang ngang tủi hận bẽ bàng
Ngàn thu khôn chuộc dấu vàng bôi vôi

Xuân Hương ngậm miếng trầu hôi
Đêm ba mươi tết tả tơi nhụy hồng
Chém cha cái kiếp chung chồng
Năm thì mười hoạ có không, không chừng

Khói nhang nghi ngút trợn trừng
Thôi đừng vơ vẩn lừng khừng làm chi
Thói đời miệng lưỡi thị phi
Mang thân lẽ mọn còn gì mà vui

Hồng nhan phận liễu dập vùi
Ăn chơi lang bạt mù đui văn đàn
Đoá sen cắm bãi phân trần
Hoa tàn nhụy rưã văn nhân ngậm ngùi!

cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Khóc Tổng Cóc
Chú thích: * Hồ Xuân Hương tên thật là Hồ Thị Mai con gái ông Hồ Phi Diễn?
11.11.2012 Lu Hà

 

Leo Đèo Ba Dội

Một đèo ba đẻo treo leo
Nắm cơm quả mướp gian neo cũng trèo
Cưả son đỏ loét ngoằn ngoèo
Rêu xanh lún phún đá lèo tùm hum

Cỏ rêu nhơn nhớt lùm lùm
Vắt bò lổm ngổm từng chùm sương rơi
Vực sâu thăm thẳm chơi vơi
Giai nhân sĩ tử ham chơi cảnh đèo

Khoả chân suối mát trong veo
Ngất ngây ong bướm thông reo liễu mềm
Ngẩn ngơ trăng xuống êm đềm
Bõ công khó nhọc ngủ đêm lưng đèo

Vật vờ làn gió hắt heo
Quản chi  đường sá hiểm nghèo xa xôi
Ôm nhau ngủ dưới vòm trời
Trong mơ ta thấy nụ cười Xuân Hương.

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đèo Ba Dội
10.11.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site