lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Không Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Xa Mẹ
viết tặng thi sĩ Trần Trung Đạo

“ Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười“

Anh đã sinh ra ở thế gian
Mà sao thiếu thốn đủ trăm phần
Lọt lòng mất mẹ nuôi không sữa
Xé nát lòng cha mỗi bước chân

Liêu xiêu mái lá cảnh lần hồi
Xin từng giọt sữa cõi trần ai
Biết bao bà mẹ lòng nhân thiện
Góp sữa nuôi anh để cứu đời

Buồn bã dài theo những tháng dòng
Đến mười ba tuổi dải khăn tang
Không cha côi cút nhà mưa dột
Ướt cả tuổi xuân nỗi đoạn trường

Mã Châu rồi laị gác Hùng Vương
Đà Nẵng lang thang bao vấn vương
Lấy gốc cây đa làm chỗ trú
Mái chuà Viên giác một đời thương

Thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu quê hương
Người mẹ Hoà Hưng nắng cháy lưng
Một nách mẹ còn đàn đàn trẻ daị
Thêm anh là nưã bảy lần thương

Kinh tế vùng xa mẹ mót khoai
Nuôi đàn con trẻ trở thành người
Sài Gòn mưa máu còn đẫm lệ
Một nắng hai sương bóng một người

Không lẽ cuộc đời mãi thế sao
Lê thê cuộc sống trốn đi đâu ?
Tìm đâu hạnh phúc nơi nghèo khó
Xơ xác đời con mất tuổi thơ

Xin chào Viên Giác chào Duy Xuyên
Chào cả đau thương cả Quế Sơn
Chôn nhau cắt rốn làng Nghi Hạ
Đành phaỉ chia ly có một lần

Vội vã ra đi chẳng nhắn gì
Con đi nghe má, để con đi
Nửa đêm con chạy về thăm má
Lần cuối con xa những cuộc đời...

Má ở laị nhà với các em
Cho con gửi laị tuổi hồn nhiên
Nếu con may mắn mà còn sống
Ân nghiã mẹ hiền đâu dám quên

Môt chiếc thuyền nan bé nhỏ nhoi
Thân khoang chưá nặng tám mươi người
Lênh đênh sóng biển thuyền trôi dạt
Bốn hướng phương trời mây lạnh trôi

Chiến hạm cưu mang rạt sóng tình
Hoan hô chiến sỹ những người anh
Giang tay cứu vớt người tỵ nạn
Trên đất Hoa Kỳ cây lại xanh

Đếm mấy thu rồi hoa lá rơi
Nhìn mây Mỹ Quốc lặng lờ trôi
Mây ơi có lạc về quê mẹ
Cho gửi lời thăm những mảnh đời !....

Lu Hà

 

Than Ôi Kiếp Người

Con chim yêu khoảng trời xanh
Đội trời đạp đất bình sinh là người
Thế gian đàm tiếu hay cười
Bon chen đố kỵ miả mai thói đời
Đào Tiềm dễ tránh thị phi
Am mây ẩn dã nào thời có yên
Quay về giưã chốn dân gian
Ngang tàng mà sống cho vần thơ bay
Tâm trong lòng dạ sáng ngời
Xót đau nhân thế trọn đời tìm vui
Tự do theo cánh chim trời
Trí thần tự tại muôn loài hiếu sinh
Kià ai mặc cảm cho mình
Bọt bèo trôi nổi bóng hình ngậm soi
Coi sao chân bước như người
Nắm tay gượng hát lá rơi mộng tàn
Bọt bèo trôi nổi mây tan
Phong trần bi lụy bần hàn thiên thu
Mặc ai bạc lắm tiền nhiều
Nhà cao cưả rộng sang giàu người ơi
Văn chương phú lục xu thời
Thế gian biến cải lòng người nổi nênh
Phải chăng vì chút hư danh
Tốn công mài duã hoá thành miả mai
Don Quixote hỏi là ai?
Thế gian đố kỵ than ôi kiếp người...!

15.1.2010 Lu Hà

 

Hoa Nở Tháng Hai
hoạ thơ Huệ Thu

Biển đông sao xoá lưả trời
Gió đông vàng vọt một thời trôi qua
Tần ngần nâng cánh hoa xưa
Nắng mưa không thể phai nhoà đài xanh
Tháng năm trời vẫn thương tình
Bình minh xua bóng tử sinh vô thường
Bâng khuâng như đoá xuân hồng
Nắng mưa gió thuận vấn vương cho đời
Thế gian chào đoá hoa cười
Ngậm ngùi bi lụy luân hồi tử sinh
Sáng nay tắm ánh bình mình
Bàng hoàng thắm lại màu xanh hương trời
Xuân về hoa nở tháng hai
Mỗi năm mỗi tuổi ngậm ngùi giọt sương…

19.11.2009 Lu Hà

 

Giọt Mưa Sầu Cảm
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Đời như hạt nước mưa rơi
Phiêu diêu tan giưã bụi đời trần gian
Nỗi niềm chạm với thế nhân
Thấm sâu lòng đất quỷ thần khóc than
Bao nhiêu oán hận ly tràn
Chất cao như núi dương trần thảm thương
Hạt mưa lạc lõng thê lương
Giưã đêm nghe tiếng nhạc vàng đâu xa
Bon chen kẻ lại người qua
Phố phường ướt má nhạt nhoà tấm thân
Lẻ loi quán vắng điêu tàn
Nhìn bong bóng nước như tan giọt sầu
Rượu nồng men đắng thêm đau
Xót xa phù thể chạm vào lâng lâng
Ái ân mộng mị hoà chung
Với bao trái ngược đêm trường mưa rơi!

9.12.2009 Lu Hà

 

Hội An Đợi Chờ
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Hoa Kiều xây phố Hội An
Xa xưa tỵ nạn sóng tràn hoàng hôn
Nỗi niềm dân giã bi than
Trăm năm thế kỷ lệ tràn bóng trăng
Vẳng nghe tiếng hát bi thương
Tô Châu bến nước tầm dương dịu dàng
Xa quê xây tấm mộng vàng
Ven bờ hoành tráng phố phường cuả anh
Đường mòn phố hẹp bước nhanh
Mẹ già con nhỏ đèn xanh bóng nàng
Hương đêm tượng đá giếng trong
Phòng tranh le lói rượu nồng còn đây
Ngậm ngùi nhấp chén chia ly
Lại thêm lần nưã chàng đi hẹn về
Mặt hoa ảo não trăm bề
Cưõi trên sóng biển nguyện thề thủy chung
Hội An phố cũ cưu mang
Phù du mộng ảo vấn vương đợi chờ…

13.12.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site