lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Hai Mươi Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Ngày Giỗ Cha
tặng Anh Trần Trung Đạo

Đạn nổ trái rơi trúng giưã nhà
Tuôn dòng máu đỏ tắm mình cha
Ôm thân con khóc nghe tim đập
Cấp cứu trực thăng bóng xế tà

Cùng kẻ sát nhân bức hại anh
Anh Hoành trưởng tử đaị gia đình
Phải chăng chỉ có lòng tin Phật
Nên chúng giết cha bắn cả anh?…

Oan trái Duy Xuyên hận thế trần
Chưá đầy trồng chất máu thân nhân
Từ bi xả bỏ ngăn dòng lệ
Theo Phật con vâng ngậm oán hờn

Bữa cơm cha đã dặn con rồi
Có phải rồi đây cha sẽ đi
Hữu thực vô thường đâu có biết
Đời con phải chiụ cảnh mồ côi ?....

Ân oán đầy vơi tràn uất hận
Rạch tim nhắn nhủ kẻ tham tàn
Vô thần chủ nghĩa đừng hoang tưởng
Với nhũng bài thơ thấm máu tràn

Ác mộng tưởng chừng giết được ngay
Nửa đêm thức dậy xót thương đời
Bơ vơ hè phố đàn em nhỏ
Đi nhặt đời vui những tháng ngày

Thân thích ruột mềm cháu nhớ Cô
Thương đời côi cút sớm bơ vơ
Dặn dò từng tí hàng trăm việc
Nuôi trí thành thơ dệt ước mơ

Con chẳng đi tu mộng vẳng đời
Giấc mơ em nhỏ chẳng xa xôi
Mơ cha, mơ mẹ, mơ anh chị
Mơ một đời thường không lẻ loi

Giấc mơ khó kiếm ở trần ai
Trí lớn sôi lòng con phải đi
Khép cánh cửa chuà con lạy Phật
Trời xa đất lạ dựng tương lai!

1.1. 2008 Lu Hà

Tình Đồng Loại
cảm tác từ bài thơ: " Anh Bộ Đội Thương Binh"
của Trần Trung Đạo

Tôi cũng là bộ đôi
Người đồng đội của tôi
Sao điêu tàn xơ xác
Chống nạng về tương lai

Hỡi anh ngươì chiến binh
Thế kỷ đã qua nhanh
Mà anh còn đứng laị
Nghêu ngao hát một mình

Tuổi mới ngoài hai mươi
Mắt ngước nhìn xa xôi
Gió đưa về phương bắc
Bài ca buồn buồn trôi...

Anh hát nhớ người yêu
Hay chưa từng kịp yêu
Đời ba lô quai dép
Đạp lá vàng muà thu

Hoà bình đã trở về
Với chiếc nạng nặng nề
Lê sao về đất bắc?
Mắt mẹ chờ đỏ hoe

Ngày xưa anh mười bảy
Trái tim đập vụng về
Đi bên người con gái
Chờ không anh sẽ về?

Nay đã là thương binh
Chuyện đời rõ thường tình
Đã có người ăn hỏi
Rước em về làm dâu

Cuộc đời anh bơ vơ
Thân tàn ai nhận cho
Mối mai thành chồng vợ
Rước về nuôi báo cô?

Kẹt lại ở miền Nam
Ngón tay đếm trăng rằm
Lê thân trên hè phố
Hát nhớ về xa xăm...!

Muà thu 2007 Lu Hà

 

Xuân Thiên Hạ

Xuân đến mà sao chẳng thấy vui
Lạnh lùng lác đác hạt mưa rơi
Thờ ơ gió thổi vương tàu lá
Một tiếng chim kêu thét giữa trời

Bùi ngùi ngắm chén giọt quê xa
Tâm dạ bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Gió sớm xuân về hoa chớm nở
Ngàn xưa chợ tết nhớ người xưa

Tết Tây mà tưởng laị là ta
Lỡ bước chân đi cũng sắm mua
Pháo cối rau tươi dồn cả túi
Cưả hàng người Việt đón giao thưà

Sài Gòn Hà Nội sóng triều dâng
Gió bấc mưa phùn có rét không?..
Bãi khoá biểu tình vang tiếng gọi
Trường Sa nhuộm đỏ máu cha ông

Ta đã sinh ra ở coĩ đời
Da vàng máu đỏ trái tim côi
Hơĩ ai! Còn chút tình dân tộc
Người mẹ già nua nước mắt rơi!

Ta biết làm sao được hở trời
Mây xa từng thẳm nước non ơi!
Nửa đời chui rúc vùi trong cát
Nay cứu được ta cứu nửa đời…

Bốn muà năm tháng chẳng còn lo
Dân chủ nhân quyền hưởng tự do
Muá bút học đòi khoe tí chữ
Dù cho thất nhiệp vẫn còn no

Luân hồi chìm nổi coĩ ta bà
Một kiếp trôi nhanh mộng vẩn vơ
Việt Nam hương khói hồn non nước
Níu kéo lòng ta gió hững hờ

Đón xuân tây lịch 2008 Lu Hà

 

Trí Hải Giưã Đời
cảm tác từ " Tu Bụi "

Có ai soi bóng bên bờ suối
Lại thấy chính mình con dã nhân
Hung tợn dữ dằn hơn Trí Hải
Tranh giành quyết liệt để sinh tồn

Cuộc chiến giằng co tiếng rú la
Bản Lai suối bạc giưã ban trưa
Hoàng thân Trí Hải lòng nhân ái
Quyết thắng chính mình gió thoảng ca...

Giới tính bản năng cơn đói khát
Lồng son nhân cách giữ cho đời
Lương tâm đạo lý nơi trần tục
Xã hội giam cầm ai với ai?

Tướng sắc nổi lên quỷ độc thân
Một mình ủ rũ buổi hoàng hôn
Tâm linh Trí Hải lòng trong lắng
Rỗng lặng trở về chốn bình an

Hắn đó hoá thân hai Trí Hải
Cuộc tình Ba Gấm có cam go
Leo lên Kim phụng tìm Lâm Trúc
Dã nhân Trí Hải cuộc giằng co...

Hắn đó dã nhân đã rã rời
Ngàn năm run rẩy tiếc tham đời
Hoàng thân Trí Hải tìm nơi chốn
An lạc tâm linh lại sáng ngời

Toạ thiền hơi thở chặn nguồn cơn
Đói bụng gốc cây chim chóc ăn
Ba Gấm ra đi nào trở lại
Đêm về nương náu mái Từ Vân

Tẩu hoả hoàng thân suýt nhập ma
Vọng cuồng Trí Haỉ ngỡ tâm hoa
Tuởng rằng giáo chủ thành chân tín
Ông Đạo giưã rừng bao khổ đau...

Tâm linh định lực cao siêu việt
Trí Hải trở về với thế nhân
Rỗng lặng chân không đầy bể chưá
Đưa người trở lại cõi an nhiên

Trí Hải một mình với trái tin
Muốn cho an lạc thuận thiên nhiên
Nghiã là hoà nhập theo trời đất
Để giữ cho mình vốn tự tin

Quyết chí điều hoà thân nhiệt khí
Lắng nghe hơi thở của non sông
Chiụ cơn giá lạnh nơi rừng thẳm
Tu luyện hanh thông chẳng thẹn lòng

Trí Haỉ tâm không vào cửa không
Áo nâu thanh thản cõi vô thường
Đằm mình suối mát nghe đàn gảy
Một khúc tương tư vẳng giưã rừng

Ba Gấm tìm chàng khắp bốn phương
Trong vòng tay ấm của tình thương
Đam mê Trí Haỉ còn đâu nữa
Như mẹ thương con giữ ấm lòng…

Ba gấm vẫy vùng ra khỏi tay
Phóng mình chạy đuổi theo giòng trôi
Dã nhân nổi dậy đầy ham muốn
Sợ quá anh ơi! một cuộc đời….

Ba Gấm bàng hoàng kêu thảm thiết
Cái tôi nhục thể đã lui dần
Bản Lai dòng suối soi kỳ tướng
Nước mát rưả trong một mảnh hồn

Phật ở trong ta ở cõi thường
Cứu đời thoát khổ lắng tâm trong
Tâm viên ý mã không còn nữa
Trí huệ an vui những cảm thông

Trí Hải chân tu giưã bụi đời
Trồng cây làm thuốc đề cho người
Cứu bao nhân mạng cơn xoài dịch
Bát nhã tâm không thuận ý trời

Một bậc tu hành trong thế nhân
Lánh xa quyền lực với bon chen
Hoàng thân Trí Hải cùng Phạm Xảo
Ba Gấm Tâm An Thiện Giả an

Tâm linh nguồn suối giưã hư không
Nuôi dưỡng tinh thần những đoái thương
Vũ trụ đi về cùng đạo nghĩa
Soi tìm chân lý cõi vô thường

Duyên tu Trí Hải với nhân quần
Vang bóng một thời bậc trí nhân
Pháp Quốc theo chân Hoàng Tử Cảnh
Mà không vướng bụi coĩ trần gian...!

Chú Thích: Muốn hiểu bài thơ tôi muốn nói gì nên đọc cuốn" Tu Bụi " cuả nhà văn Trần Kiêm Đoàn, còn không các bạn sẽ cảm thấy rất mông lung.

22.3. 2008 Lu Hà

 

Giấc Mơ Trường Sơn

Mấy tháng trời nhai mãi điạ liền
Tàu Bay rau đất mọc loèn xoèn
Mật vàng xanh đỏ ruồi bu đến
Sốt rét từng cơn nhớ tổ tiên

Hai mùa mưa nắng gió vàng da
Chống gậy liêu xiêu mắt ướt nhoà
Đằng đẵng tháng ngày mong mỏi Tết
Thư nhà xa tít gió mây xa

Một chiều ảm đạm gọị lên chơi
Có bức thư riêng đã mở rồi
Ký ninh thuốc đắng nghe vượn hú
Đau lòng con lắm lệ từng rơi!

Run tay tôi đọc bức thư cha
Gió rét từng cơn nấc nghẹn ngào
Bom nổ đạn rơi vùng tọa độ
Chớp xanh chớp đỏ tắt lời thơ

Một đời lính tráng chẳng mề đay
Công trạng xem ra chẳng có gì
Phá núi mở đường thông chiến lược
Tháng ngày mòn mỏi ngóng mây trôi

Mới mười bảy tuổi phaỉ tòng quân
Xa Mẹ xa em cả mái trường
Gác bút vác dao ra mặt trận
Anh hùng dũng sĩ ở miền Nam

Một quãng đời qua trận gió bay
Hào quang tia chớp để ai hay
Núi sông réo gọi cho chủ nghiã
Băng tuyết trời Âu đổi hướng rồi...

Hỡi ai đâu đó vẫn còn mơ
Chống Mỹ lời vàng vẳng tứ thơ
Ra trận muà này ôi đẹp quá
Mà lòng phơi phới dậy tương lai?

Thế kỷ qua rồi ngoặt gió đông
Bạn thù đôi ngả lẫn vào trong
Tuyên truyền báo chí liên hoàn trận
Chỉ chết thằng ngô đứng giưã đường...!

Chú thích: Điạ Liền: là loaị rau mọc loà xoà sát đất
Tàu Bay: loaị rau cao như cây rau caỉ, xanh lè

22.12.2007 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site