lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Mười Hai

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Anh Lại Trở Về

Anh đã dong buồn ra biển khơi
Lênh đênh lục bát rỡn đuà chơi
Thuyền anh vướng buị nơi trần thế
Chẳng chiụ buông tha để nhẹ đời

Anh lại về đây với vấn vương
Lời thơ ý đẹp mộng tình thương
Giang hồ bể ái còn bi lụy
Như nước sông thương chẳng cạn giòng

Anh lại về đây với bốn câu
Mặn mà bảy chữ với tình ca
Thời gian sao chẳng vùi trong cát
Hoa vẫn xanh tươi đoá mộng đầu

Anh chẳng quên đâu đôi mắt em
Nhìn xa thăm thẳm ánh trăng đêm
Mang theo trong cõi đời bươn trải
Mà chẳng phai đi nhẹ nỗi niềm

Biết đấy nhớ em là khổ đấy
Dày vò tâm não tháng ngày trôi
Thương cho mơ mộng hồn thi sỹ
Trời đã sinh ra để đoạ đày

Anh cố quên đi mà chẳng được
Tuổi đời có phải trẻ gì đâu
Vợ anh yêu dấu tình trong trắng
Anh nhớ em hoài đắm biển sâu

Anh đã sinh ra giữa cuộc đời
Để mà thơ thẩn chẳng như ai
Người ta say đắm mơ giàu có
Anh chỉ mơ say có một người

Thôi nhé qua đi một kiếp này
Muà sau em nhớ chớ quên ai
Tốn bao công sức cho người ấy
Viết maĩ lời thơ để tặng người!

17.03.2008 Lu Hà

 

Em Vẫn Như Xưa

Em vẫn sinh tươi như thuở nào
Thời gian chẳng luị cánh hoa đào
Lao xao tâm thức hồn thơ gọi
Sống lại tình anh bao xót xa…

Anh vẫn mang lòng yêu dấu em
Chúc em tươi trẻ mãi hồn nhiên
Tình anh chẳng được như mong muốn
Nhớ hẹn hồn thơ mơ bướm tiên

Kiếp sau anh hoá thành con bướm
Bên đoá phong lan của thế trần
Dù cho nhân thế đời đen bạc
Như mạch nước ngầm vẫn chảy tuôn

Anh vẫn thường ngày bên vợ con
Vẫn thương vẫn giận vẫn vui buồn
Mà hồn anh vẫn luôn tâm tưởng
Nhớ cánh hương lan chẳng lụi tàn

Em đã cho anh một giấc mơ
Như ai nằm mộng gốc cây xưa
Vu Phần đi hẳn còn lưu lại
Nhớ quận Nam Kha lệ ưá sầu…

Chiều nay gió bấc đông về sớm
Cửa sổ cài then cứ đập hoài
Tiếng ai réo rắt cung đàn cũ
Nhớ lại chiều mưa giọt vắn dài

Cứ tưởng chôn vùi vào quyên lãng
Tương tư món nợ sẽ mau tàn
Nào ngờ năm tháng gieo thêm hạt
Giọt nước tình yêu cứ thấm dần

Ba chục năm rồi đi những đâu?
Có còn nhớ lại một chiều thu
Sao anh vội vã trong mưa gió
Lầm lũi ra đi kịp chuyến tàu?...

Em vẫn là em chẳng khác xưa
Thời gian tô điểm nét xuân hoa
Lời ăn tiếng nói thêm già dặn
Anh vẫn tôn thờ hẹn kiếp sau

Tuy chẳng ái ân như vợ chồng
Nhưng lòng anh vẫn nhớ yêu thương
Vẫn cầu vẫn chúc em hạnh phúc
Cho trọn một đời bao vấn vương

Tâm thức em là vợ của anh
Mẫu người thục nữ cuả tâm linh
Đẹp sao cho kiếp này tri ngộ
Trời chẳng cho ta chọn ý tình…

2008 Lu Hà

Sưả Lại Một Vần

Đã mấy tháng rồi tạm lãng quên
Đường trần mê mải với thiên nhiên
Phong sương tuế nguyệt du lòng khách
Chợt nhớ hôm qua ánh mắt huyền

Anh viết lời ca mộng chưá chan
Bài thơ lục bát thoáng chiều hôm
Mây xa lãng đãng hồn du tử
Nhớ lại hoàng hôn bóng xế tàn

Anh vẫn tương tư một nỗi buồn
Tưởng rằng năm tháng sẽ vùi chôn
Bao nhiêu thi phú cho khuây khoả
Thế sự xoay vần ôi thế nhân

Sáng nay tư lự nỗi niềm cơn
Sực nhớ bài thơ viết lặp vần
Lục bát tặng em mà đãng trí
Hai câu trên dưới cũng vần lăm

Lục bát là thơ anh rất yêu
Tố Như thơ thẩn áng mây chiều
Vạn câu gắn bó hồn xao xuyến
Để lại ngàn thu đẹp dáng Kiều

Anh sẽ vì em sửa lại vần
Để thần vệ nữ ở tâm can
Tìm trong tri thức và tư tưởng
Có biết rằng ta ở cõi trần?

Vẫn biết đời ta chẳng được vần
Trời xanh quen thói đánh hồng nhan
Sinh ra chỉ để vương và vấn
Quân tử thuyền quyên nợ thế trần

Anh phải làm thơ có thế thôi
Sinh ra phải chiụ cảnh lưu ly
Như là duyên phận trời cho vậy
Biết chạy đi đâu khỏi chốn này?

Anh chữa lại câu sửa lại lời
Cho buồn vương vấn chóng phôi phai
Cho thơ tròn trịa không ân hận
Muối mặn gừng cay thế mãi thôi!

14.7.2008 Lu Hà

Thương Em

Đầu óc vẩn vơ vẫn nghĩ gì
Quanh đi quẩn lại vẫn em thôi
Nỗi niềm suy tưởng như tia chớp
Sét đánh tiếng lòng mưa bão rơi!

Bão lòng chồng chất đã nhiều năm
Giờ nổi điên cuồng gió chẳng ngăn
Cơn bão yêu thương đầy giận dữ
Thương em bạc mệnh cái hồng nhan

Nguời tốt mà sao chiụ thiệt thòi
Vì em nhẹ dạ dễ tin người
Giá em bình tĩnh đừng nôn nóng
Thì để đời đâu đến nỗi này

Chẳng bảo vệ em lỗi tại anh
Nữ thần vệ nữ của trời xanh
Nửa đêm ngước mắt hồn thơ thẩn
Như thấy bóng em toả mộng lành

Thôi nhé duyên tình lụy thế nhân
Bao nhiêu độc ác thói hung tàn
Xé nhành dương liễu vì thèm khát
Muốn trọn đời hoa cả xác hồn...

Pháp luật kỷ cương trò xảo trá
Vì em chót ký vạ vào thân
Ngàn năm lễ giáo còn lên mặt
Xéo nát đời hoa rụng uá tàn

Anh hiểu hết rồi cũng tức thay
Làm thân bồ liễu có ai hay
Buá dìu thiên hạ còn xuyên tạc
Sao khổ em tôi đến thế này?...

Thôi nhé nghe anh chỉ một lần
Bình tâm mọi sự với chồng con
Chuyện xưa dĩ vãng vùi trong cát
Bản chất con người vốn hiểm gian.

2008 Lu Hà

Nợ Trần Ai

Trong cái đầu bốc lửa
Ngùn ngụt những lời thơ
Trào ra từ cân não
Gào lên tình bao la

Tình yêu trốn ở đâu
Vướng trời mây phương xa
Mang nợ nần số kiếp
Bao giờ trả lại ta?

Trong cõi thường hư vô
Tình yêu là mộng mơ
Sáng tối qua cửa sổ
Ánh bình minh hôm qua

Vì anh tìm gặp em
Trong ngàn triệu con tim
Như vạn lần giọt nước
Hoá thành mây im lìm

Chờ nhau bên sông hà
Như vào cõi tiên sa
Bóng em ngồi dệt vải
Ngưu Lang chàng ngẩn ngơ

Chức Nữ còn giận hờn
Buổi chiều xa u buồn
Chàng đi và đi mãi
Mưa ngâu sầm sập tuôn

Sao cuộc đời bi thương
Kiện ông trời bất công
Không thuơng người thục nữ
Gây bao nỗi đoạn trường

2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site