lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Không Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Rỗng Lặng
tặng thiền cư ẩn sỹ Tiền Anh Thơ

Biết mà lặng tiếng cứ im de
Chẳng nói chẳng rằng thế mới ghê
Đầu óc người ta vi diệu thật
Văn chương ba thước khỏi bàn chê

Rỗng lặng cũng là năm bảy đường
Mây trời tạnh gió chẳng buồn giông
Mặt sông lặng sóng lòng sâu thẳm
Như người chẳng nói gợn lòng trong

Im lặng là câu đố hỏi đời
Phải chăng giận rỗi chẳng nên lời
Hay là không nói thành suy ngẫm
Tư lự không gian nợ vướng gì?...

Im lặng cũng là giữ cõi tâm
Soi vào não trạng cái tinh thần
Cho bao kẻ sỹ thành thơ thẩn
Trong chốn tâm linh buị thế trần

Tuy chẳng nói gì cũng lắm lời
Lời bay vào ý lẫn trong suy
Biết ai ngẫm nghĩ mà không nói
Tự nói cho mình ta biết thôi...

Tớ ngẫm ra rồi luận biến thông
Như không biến có cũng thành không
Hư hư ảo ảo dồn hai cực
Tự ngẫm tự suy thế mới khôn

Khen chê dấu biến thành vi diệu
Đuà để cho ai bận sớm chiều
Tâm linh không sắc mờ hư ảo
Im lặng cũng là để mến yêu

Nghe trong im lặng hoá mà hay
Lời chẳng ra lời động não suy
Trí tuệ thế nhân huyền diệu thật
Sinh ra bệnh tưởng để mà suy…!

6.3.2008 Lu Hà

 

Đoạn Trường Trần Ai
chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Niềm Yêu Đã Mất

Ngõ hun hút chạnh lòng hiu quạnh
Nẻo tương tư giá lạnh heo may
Ven đường rỏ giọt sương rơi
Lòng tôi tan nát chuỗi ngày phôi phai

Ôi thương nhớ một thời dĩ vãng
Hạt mưa rơi lầy lội năm xưa
Em tôi bẽn lẽn nhạt nhoà
Suối nguồn nước lớn làm sao bây giờ?

Đừng lo ngại em yêu trìu mến
Cõng trên lưng qua bến bình an
Làn da mái tóc hồn nhiên
Tiếng lòng rung động bần thần ngẩn ngơ

Bao chờ đợi năm qua tháng đến
Nét tâm hồn nơi chốn lớn khôn
Tuổi vàng mười sáu trăng non
Dịu dàng xinh xắn nhất thôn xóm làng

Xuân êm ái thẹn thùng đằm thắm
Ngước mắt nhìn chúm chím làn môi
Đôi chim bé nhỏ thầm thì
Trên cành nhảy nhót rầm rì yêu thương

Quê hương bỗng nhiễu nhương tao loạn
Anh lên đường chiến trận xông pha
Tòng quân trấn giữ ải xa
Mong tin nhận được thư nhà hậu phương

Cơn gió chướng chiều sương ảm đạm
Cánh nhạn bay thê thảm làm sao
Ngỡ ngàng ảo mộng hoang mơ
Cái tin em chết giưã muà đương hoa

Anh xin phép nhạt nhoà ngấn lệ
Vượt rừng xanh dặm nẻo sơn khê
Ba lô nặng nhọc não nề
Bôn ta tìm mộ bốn bề tiêu sơ

Hoang mộ lạnh huyệt sâu an nghỉ
Khói hương trầm tê tái em ơi !
Gịọt châu lã chã tuôn rơi
Bông hoa hồng trắng rã rời thương đau

Hoa cúc nở muà thu tủi bạc
Để thuyền anh lỡ bước qua sông
Duyên tình trắc trở bi thương
Đôi ta hai ngả đoạn trường trần ai.

20.4.2010 Lu Hà

 

Giấc Mộng Thương Hoài
hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Canh khuya giấc mộng u hoài
Bao la sương khói Mẹ ơi, đường dài
Hồn con giưã chốn chơi vơi
Bơ vơ lạc lối thiên thai cõi trời
Mẹ con gặp lại nơi đây
Bao năm xa cách trần ai cõi người
Hàn huyên mừng tủi bồi hồi
Vì sao nông nỗi cảnh đời thê thương
Lần nào tiễn Mẹ lên đường
Hoàng hôn đom đóm vấn vương nấm mồ
Cô đơn lạnh lẽo mơ hồ
Nén hương nhang khói sương mờ đồng hoang
Mong chờ khổ ải trùng dương
Nưả vòng trái đất tha hương xứ người
Giọt mưa thánh thót hiên tây
Tâm tư buồn tủi non trời mây xa
Âm u sương phủ quê nhà
Nhớ thương mà khóc sớm chiều ngẩn ngơ
Trùng trùng điệp điệp thiên nga
Hành tinh mỏi cánh tâm tư bơ phờ
Hồn bay trong gió hoang vu
Sông hà nước chảy qua cầu khổ đau
Gió đưa cành trúc la đà
Gốc hoè tỉnh giấc nam kha Mẹ về…

25.2.2010 Lu Hà

 

Mộng Say Lỡ Làng
chuyển thể từ thơ Vũ Hoàng Chương

Mười hai tháng sáu trăng vờn
Xót xa giọt đắng mưa ngàn rượu say
Nhạt nhoà sương phủ sầu cay
Tố ơi! Em có về đây cùng Hoàng

Thôi đành duyên phận bi thương
Mười năm là cánh đồng hoang phũ phàng
Mười năm thu héo trăng suông
Tri âm tri kỷ vấn vương một thời

Mười hai tháng sáu rã rời
Hai ta biền biệt chia đôi nẻo đường
Hoàng hôn vụt tắt ánh dương
Em xa lạ quá Tố Hoàng tìm đâu?

Sờ tay lên tấm mộ bia
Mười năm theo máu hận trào lệ rơi!
Học làm Trang Tử chơi vơi
Đàn ca khúc cổ hát chơi ngậm ngùi

Tố Như để lại cho đời
Phong trần cổ lục tơi bời hiên Tây
Bài ca theo nhịp khói say
Hồ xừ xang xế nhịp tay gõ cuồng

Bồi hồi lữ khách tha hương
Kiều Thu muôn nẻo dặm trường héo khô
Xừ xang xế xự xang hồ
Khói xanh huyền ảo ô hô rượu tràn

Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Kiều Thu theo gió tần ngần về đây
Xế hồ xang khói mây bay
Lâng lâng chìm đắm mộng say lỡ làng…!

4.3.2010 Lu Hà

 

Ngại Gì
hoạ thơ Bùi Giáng

Ngại gì biển động gió sương
Tránh sao duyên phận dặm đường ta yêu
Tuổi xuân mưa nắng sớm chiều
Xin em đừng để bóng tà lướt qua
Giang hà để lại nương dâu
Phong trần ảo mộng la đà trời xanh

4.3.2010 Lu Hà

 

Oan Khiên Nhiệp Chướng
chuyển thể từ thơ Nguyễn Bính

Hôm nay tôi bắt được thư
Bàng hoàng ngơ ngẩn vẩn vơ muôn vàn
Tháng ngâu giờ sửu trăng rằm
Vợ tôi Dung đã âm thầm sinh con
Vượt qua biển cạn canh tàn
Sinh ra một mụn môi son má hồng
Bâng khuâng lòng tự nhủ lòng
Đào Hoa Oanh Yến nối dòng trâm anh
Tên con chắc hẳn cũng xinh
Thái Chân Ngọc Nữ cao xanh ngậm ngùi
Rồi con lại khổ con ơi !
Mẹ con đeo đẳng trọn đời xướng ca
Nuôi con sao được tài hoa
Má hồng mẹ đợi trăng thu nắng vàng
Hôn con một cái là xong
Gửi người thiên hạ bồng bang sớm chiều
Thắt lưng nịt vú yêu kiều
Đẹp lòng du khách dập dìu làng chơi
Còn cha lưu lạc quê người
Mẹ con nghiêng ngả trận cười thâu đêm
Du dương rượu ngọt êm đềm
Mây mưa tầm tã ướt đầm chiếu chăn
Miả mai con gái cô đơn
Mồ côi cha mẹ sống nhăn giưã đời
Làm sao gọi được mẹ ơi!
Phong trần bặm bụi chia đôi tủi sầu
Phù du bèo bọt dật dờ
Đá vàng son sắt bến bờ chảy xuôi
Cỏ bồng hoa lá héo trôi
Ngọc trong vô khối một thời nỉ non
Lâng lâng hồ điệp lan man
Màn the môi thắm trắng ngần làn da
Tao khang mưa gió xoá mờ
Làng chơi ôm ấp ngọt ngào lưng ong
Con côi vật vã khóc thương
Ở trong quán trọ thê lương một người
Công cha nghiã mẹ là gì?
Cù lao chín chữ hạt rơi hạt còn
Chân bùn tay lấm ruộng vườn
Hay hoa say đắm như làn thủy vân
Xướng ca phách ngọt cung đàn
Oan khiên nhiệp chướng phấn son luạ là
Bao giờ con biết mặt cha
Tứ tuần ngũ lục vẫn chưa gọi già
Cha buồn tìm khách men thu
Con mười sáu bảy mặn mà đang xuân
Chàng chàng thiếp thiếp ái ân
Con con bố bố chẳng còn nhận ra
Lưá đôi dạo khúc tì bà
Áo xanh ướt đẫm bên lầu Tầm Dương
Con thuyền lặng lẽ xuôi giòng
Đắng cay quả báo thê lương một đời
Tiền cha ít lắm con ơi !
Nuôi thân chẳng đủ ăn chơi tính trời
Giang hồ lang bạc một thời
Vợ con lià bỏ xa rời quê hương
Lơ thơ mái tóc pha sương
Nhớ con cha mới đôi dòng cầu mong
Khấu đầu trời Phật đoái thương
Con tôi giữ nết hiền lương dịu dàng
Sắc tài son phấn chớ màng
Nổi danh Kiều nữ lỡ làng tuổi xuân
Lấy chồng thi sĩ cha van
Vưà nghèo vưà bạc bần hàn con ơi!

28.2.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site