lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Chín Mươi Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Mấy Ngày Tết Ta
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Giọt Sầu

Hoài Thu bụ bẫm lên nhiều
Trẻ trung mát rượi yêu kiều thướt tha
Xuân mình hay cuả người ta?
Mây giăng khói phủ xót xa gịọt sầu...

Phần năm thế kỷ xa nhà
Xứ người mòn mỏi mái đầu em xanh
Buồn vui lẫn lộn cô mình
Gạt dòng lệ đắng tâm tình biệt trôi...

Nhìn về quê mẹ xa xôi
Cali thương nhớ chơi vơi má đào
Đầu xuân nét bút nghẹn ngào
Tiếng lòng nức nở dạt dào biển sâu...

Xuân về sợi nắng la đà
Mà Thu lạc lõng đi đâu thế này?
Áo đen quần trắng phây phây
Chợ đời xuôi ngược mấy ngày Tết ta...?

21.1.2012 Lu Hà

 

Nhân Tình Thế Thái
đối thơ giưã Thi Nguyên và Lu Hà

Nhân Tình

Đầu bài Tam Đức, Tứ Ân.
Cuối bài thiên hạ rần rần chửi nhau.
Giữa bài nặng chiũ nỗi sầu.
Cao xanh có thấu điên đầu, vì đâu?!!

Tưởng là nhả ngọc phun châu.
Tưởng là lòng chẳng vương sầu thế gian.
Tưởng là được ngắm quan san.
Hoa thơm cỏ lạ, mây ngàn, non cao.

Ai đem ngọn gió rì rào.
Gom mây vần vũ, mưa ào ào rơi.
Rét run, quang cảnh tả tơi.
Hoa be bét cánh, trăng rơi mặt hồ.

Nhân tình thế thái hư vô.
Thương mình lẻ bạn, hồ đồ tối tăm.
Yêu thơ vương vấn ruột tằm.
Tình ơi sao mãi trăm năm còn buồn.

Thi Nguyen. 20.01.2012

 

Thế Thái

Ồ ra thế nhân tình thế thái
Cứ thì thầm qua lại với nhau
Mặn mà chan chưá bên cầu
Chàng chàng thiếp thiếp giang đầu nỉ non...

Hội rồng phượng châu phun ngọc nhả
Toại lòng nhau được cả thế gian
Đỉnh cao muôn trượng quan san
Hoa thơm cỏ lạ trăng ngàn nôn nao...

Chớ hờ hững rì rào lơi lả
Gom mây hồng vần vũ gió mưa
Nắng lên ong bướm la đà
Cánh hoa thơm ngát trái đào lâng lâng...

Đừng buồn nhé tằm vương tơ rối
Phận hồng nhan la lối làm chi
Gặp nhau trong cõi trần ai
Tình ơi để mãi hương nhài thoảng bay...

21.1.2012 Lu Hà

 

Đoá Xuân Lòng
cảm tác theo tâm ý nàng Trúc Mai Linh

Da diết lắm xuân đầy lưu luyến
Kià vườn hoa ong bướm nắng hồng
Biển dâng dào dạt sóng lòng
Bao nhiêu biến động tơ vương nỗi niềm...

Cơn sóng hận ưu phiền nhân thế
Trách cao xanh tê tái mãi hoài
Xuân về gợi nhớ bồi hồi
Hàng hiên lã chã tả tơi nỗi sầu...

Mưa lất phất chân cầu vương vấn
Nhớ thương thầm lấn bấn lòng em
Lả lơi một nụ êm đềm
Khứ lai còn đọng bên thềm trăng soi...

Hạt ươm đó từ bi gieo giống
Đừng phụ ta cay đắng một đời
Nhân tình bạc bẽo như vôi
Chông gai khổ tận luyện tôi nên người...

Vượt tất cả biển khơi sóng cả
Gặt quả lành Phật độ chúng sinh
Mừng xuân tươi rói màu xanh
Trao nhau ước nguyện chân thành mai sau...

Ý nhạc hoạ trong thư em tặng
Đã bao lần xao động trái tim
Nỗi niềm buộc chỉ chân chim
Trùng dương cánh nhạn mong tìm đến anh...

Vầng trán rộng tâm tình tha thiết
Rất đáng yêu mộ Phật nưã kia
Kiếp sau em có đầu thai
Hay về Tây Trúc đường dài xa xôi...?

Em chẳng biết tùy thôi duyên phận
Bởi nghiã tình giao hoán châu trần
Lai sinh tái ngộ vô vàn
Trùng trùng điệp điệp biết lần bến nao...?

Nhưng ta vẫn gặp nhau trong mộng
Sơi tâm linh tơ vướng bên nhau
Hão huyền hư ảo bơ vơ
Không không sắc sắc khác nào vẫn không?

Tình không thật bến sông nhỏ lệ
Chuyện đầu môi chót lưỡi mịt mù
Bận tâm cho vướng khổ đau
Thương cho hồn dại giang đầu tương tư...

Tâm lắng đọng như tờ giấy trắng
Không bụi trần xao động ảo danh
Mái đầu con gái xanh xanh
Đầu xuân đôi nét cho anh tỏ tường...

18.1,2012 Lu Hà

 

Đêm Mưa Giận Hờn
cảm tác thơThúy Anh Lâm và Hoa Mai

Chút gì sâu thẳm dấu đi
Để anh tìm mãi bồi hồi ngẩn ngơ
Trái tim em để trên bờ
Bồng bềnh hoang đảo mịt mờ sương sa

Lang thang sáu nẻo ta bà
Hồn anh thơ thẩn con ma say tình
Xuân về oán trách trời xanh
Muôn hoa đua nở chim cành gió yêu

Lòng em tơi tả trăm điều
Một thời vụng trộm yêu chiều còn đâu...?
Tuổi cài hoa tím trên đầu
Bắt đền anh đó chân cầu bến mơ...

Thôi còn đợi đến bao giờ
Cho em trẻ lại má đào năm xưa
Đá vàng chi nưã cho thưà
Hàng hiên lã chã đêm mưa giận hờn...!

18.1.2012 Lu Hà

 

Hội Bàn Đào
đáp  lời thơ Thi Nguyên:Lục Bát Vô Đề

Thi Nguyên:
"Ghét Huynh duy nhất một câu.
"Toạ sơn quan hổ đấu" đâu mà dòm.!!! Xí!!!
Muội đâu già kén kẹn hom.
Nhưng mà cũng chẳng lom khom làm gì.

Đúng rằng nếu phận nam nhi...!
Ngang tàng khí phách, thua gì Huynh đâu.
Nhưng không phải thế là ngầu.
Vì muội cũng biết ưu sầu vu vơ.

Muội không thích những vần thơ.
"Màn buông trướng rũ, vật vờ ái ân".
Mong Huynh đừng có phân trần.
Cái mà tình dục, một lần nưã nghe.!!!!!

Những điều tế nhị đừng khoe!.
Tình yêu thì đẹp, phòng the thì đừng!.
Tuy rằng nước lã, người dưng.
Đã là Huynh Muội mong đừng ghét nhau.

La Huynh một chút, lòng đau.
Nếu mà Huynh giận, cãi nhau là cùng...
May rằng mình chẳng ở chung
Bằng không sẽ có, người hùng sứt môi..!

Từ nay Muội chẳng nặng lời!.
Rầy la Huynh nưã, Huynh ơi đừng khùng...!
Cho dù muội nói lung tung.
Lòng vàng, lời sắt thuỷ chung với tình.!"

Lu Hà:
Mồm mép muội như con tép nhảy
Đến huynh đây cũng cáy một hòn
Văn chương rất mực tinh khôn
Muôn vàn ý tứ nguồn cơn giãi bày...

Muội giận dỗi bởi lời nói tếu
Cùng Hoài Thu kiệt nữ ở đời
Toạ sơn quan hổ đấu coi
Huynh đuà có thế tức thời thở than

Hội thi phú văn nhân hội tụ
Khắp năm châu quần thảo anh hào
Nữ nhi dự yến bàn đào
Lưu Trương Quan mỗ thuở xưa kém gì?

Muội không thích lả lơi trăng gió
Buông màn thơ trướng phủ vật vờ
Ái ân hờ hững trong mơ
Mua vui thiên hạ dạt dào trống canh

Điều tế nhị mắt xanh biêng biếc
Lưạ vần thơ nuốc tiếc thì đừng
Mặc người nước lã dửng dưng
Đã là huynh muội thì đừng xa nhau

Muội la lối lòng đau một chút
Huynh giận gì thắm thiết mà thôi
Cãi nhau chọc tức mà cười
Hữu duyên tương ngộ ở nơi cuối trời

Huynh biết tính muội rồi đâu lạ
Đời vô tư thơ phú làm vui
Sân si ham hố chôn vùi
Thênh thang cánh hạc vơi đầy nỉ non.

18.1.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site