lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 287

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hỏi Vầng Trăng Yêu

Trăng thu trái chín mõm mòm
Một vùng quế đỏ lòm lom phập phòm
Giưã in ngọc bích thòm hom
Đôi cung khép mở trời còm dở dom

Ngưá gan Cuội đứng lom khom
Chị Hằng ngồi xổm chồm chôm chúng dòm
Dập dìu tài tử đêm hôm
Chờ trăng xướng vịnh gió nồm ngất ngây

Hoa nhài thoang thoảng hương say
Đợi thằng bẻ quế loay hoay trèo rào
Trúc mai lả lướt nghẹn ngào
Hồn mơ Cung Quảng dạt dào bướm bay

Giọt sương thánh thót vơi đầy
Quỳnh Tương ai rót kià bầy tiên nga
Hồn thơ trăng nước la đà
Bàn dân thiên hạ sơn hà yêu trăng

Xuân Hương đợi bóng một chàng
Lu Hà lững thững ngỡ ngàng ngẩn thơ
Động tình sóng vỗ lô nhô
Kiếp nào ta sẽ trướng đào rèm buông?

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân hương: Hỏi Trăng
12.11.2012 Lu Hà

 

Biển Lòng Thẳm Sâu

Chén rượu đắng linh hồn thảm thiết
Đêm hôm nay chẳng biết đi đâu
Nhân tình như áo thay màu
Nghiã tàn đời bạc nhớ nhau làm gì?

Hãy uống cạn cho trôi sầu mộng
Quên tháng ngày ảo vọng chơi vơi
Đêm buồn thanh vắng xa xôi
Bao nhiêu kỷ niệm làn môi nhạt mờ

Ta muốn uống trăng sao rơi rụng
Gió ngừng lay chuếnh choáng hồn điên
Ân tình đắm đuối triền miên
Hai bàn tay trắng ôm phiền tương tư

Rượu cứ rót mù loà biển cả
Cho phai tàn quá khứ xót xa
Liễu hoa quên hết mượt mà
Bướm ong ủ rũ sa bà khổ đau

Chén tình nghiã cạn tàu ráo máng
Lá thu vàng bảng lảng phong vân
Phù du trong cõi trần gian
Lênh đênh lạc lối biển lòng thẳm sâu...!

cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Chén Rượu Đời
12.11.2012 Lu Hà

 

Khắc Khoải Đợi Chờ

Đêm thu đợi cạn chén sầu
Hồn về chia sẻ cho nhau nỗi buồn
Hãy cùng ta giải nguồn cơn
Thôi đừng oán hận căm hờn làm chi

Gần thêm ân ái mê si
Thiên đường huyền ảo ly kỳ tàn canh
Một thời ong bướm yến anh
Xôn xao trỗi dậy bên cành phù dung

Xua tan khổ lụy trập trùng
Chuỗi ngày tiều tụy não nùng bão giông
Cuộc tình chua xót bi thương
Châu sa kết ngọc nhớ mong ưu phiền

Thảm nhung danh vọng cuồng điên
Than ôi, bạc bẽo vô duyên bẽ bàng
Thuyền tình rẽ sóng trái ngang
Lênh đênh biển khổ dở dang lỡ làng

Hồn theo lớp sóng trào dâng
Mắt sâu thăm thẳm thâm quầng thiên thu
Lòng băng vô cảm sương mù
Trái tim nhầu nát âm u đoạn trường

Lâm ly khúc nhạc nghê thường
Thoát y vũ điệu làn hương toả mờ
Xanh xao ngơ ngác bơ phờ
Nghẹn ngào khao khát dật dờ chìm sâu...!

cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Khát Vọng
11.12.2012 Lu Hà

 

Trách Chi Kẻ Nặng Dùi

Thương em bưng bít mãi hoài
Bùi ngùi trống thủng bi ai não nùng
Trăng thanh trống gõ bập bùng
Nặng dùi tùng cắc đập tung mấy hồi

Khi giang thẳng cánh khi ngồi
Lom khom chiến đứng chán rồi chiến nghiêng
Sụt sùi một mảnh sầu riêng
Thịt da đâu phải củ riềng bánh trôi

Chày vồ tới tấp không thôi
Cánh hoa tơi tả rụng rơi phấn hồng
Nhắn ai còn chút tơ vương
Thì về ôm trống mà thương đến cùng

Khai hoa mãn nguyệt ngại ngùng
Trống em đã thủng xin đừng lặng thinh
Tránh sao khỏi vạ tầy đình
Giò heo thủ lợn xập xình mõ khua...

cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Trống Thủng
12.11.2012 Lu Hà

 

Thách Cao Giá Hạ

Già kén kẹn hom thân làm tội
Thời gian rơi rụng cái xuân xanh
Còn đâu oanh yến hoa cành
Điã hồng chuột vọc thôi đành bỏ thiu

Bánh trôi nước mốc meo nhão nhoét
Để ngâu vầy nát bét ai hay
Ôm đầu trằn trọc đắng cay
Miệng khôn trôn dại đoạ đầy canh thâu

Bụng ỏng ẻo khổ đau tê tái
Đứng núi này trông trái núi kia
Đói lòng nhai trộm khoai thưà
Thân tàn ma dại sa bà thê lương

Trời cũng chẳng đoái thương tính nết
Tuổi già nua bệnh tật móng long
Trâu còm ngoe nguẩy mông cong
Thách cao giá hạ chợ đông ế hàng.

Thế là hết bẽ bàng thân gái
Nưả chừng xuân hết cái hương tình
Dở dang để mốc cô mình
Bướm ong chẳng đậu hôi rình ruồi bâu.

cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Già Kén Kẹn Hom
11.11.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site