lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Chín Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Giấc Mộng Thiên Thai
tặng Thủy Anh Lam và Thi Nguyên

Hai nàng tiên nữ thướt tha
Tóc mây một giải bướm hoa ngạt ngào
Nối thơ lớp sóng dạt dào
Lăn tăn tám chữ má đào lâng lâng
Cầu vồng ngũ sắc trào dâng
Nhìn mây mà tưởng váy nàng tiên nga
Bâng khuâng dạo gót Lu Hà
Đào nguyên lạc lối búp ngà sen non
Lầu quỳnh cưả tiá gác son
Nghê thường dạo khúc tâm hồn Thi Nguyên
Áo lông rực rỡ thiên nhiên
Anh Lam hoan hỉ thuyền quyên gợi thì...
Trần gian cám cảnh thị phi
Mấy khi thắng cảnh thiên thai đừng về
Bồng lai suối mát tràn trề
Quê hương xứ sở não nề bon chen
Bồ đào mĩ tỉu liên miên
Phun châu nhả ngọc dịu hiền cánh hoa
Phong văn ngây ngất nhạt nhoà
Tiếng mau sầm sập như vưà đổ mưa
Tiếng khoan dìu dặt nắng trưa
Hoàng hôn bảng lảng dư thưà âm thanh
Một năm vụt thoáng qua nhanh
Trăm năm hạ giới đầu xanh bạc đầu...

2.1.2012 Lu Hà

 

Buồn Thiếu Phụ
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Khóc Tủi

Phế hưng bao cuộc bể dâu
Đau thương tang tóc uá màu cỏ cây
Trải bao năm tháng đắng cay
Canh khuya trằn trọc vơi đầy nỉ non
Nằm nghe sầu gọi nguồn cơn
Bọt bèo trôi nổi sóng cồn biển khơi
Cô đơn bạc bẽo chơi vơi
Thuyền em mất lái tả tơi giưã dòng
Nghẹn ngào sợi chỉ tơ  vương
Biếng khuây gương lược má hồng phôi phai
Văn thơ rất mực chương đài
Con nhà gia giáo trần ai mấy người
Dặm trường đất khách xa xôi
Bâng khuâng tư lự một đời phong sương
Thương em anh để trong lòng
Nỗi buồn thiếu phụ đoạn trường canh thâu...

1.2.2012 Lu Hà

 

Cho Đời Biết Ta
cảm tác thơ Thi Nguyên: Tuấn Mã

Ngưạ Xích Thố bụi đường rong ruổi
Ai kiêu hùng dũng khí năm xưa
Sao bằng Hán Thọ Đình Hầu
A man Tào Tháo mây mưa sụt sùi...

Sức trai tráng ngậm ngùi ly hận
Triệu tử Long khổ tận cam lai
Trường thương bạch mã anh tài
Thiên thu vạn cổ chương đài thuyền quyên...

Tình nồng thắm tơ duyên cật ngưạ
Gái má hồng dải áo qua sông
Xa vầng mây bạc theo chồng
Phu nhân qui Thục dặm trường truân chiên...

Con tuấn mã bao lần chiến trận
Khí anh hùng uất hận giang san
Quang Trung cỏ rạp dưới chân
Tung hoành ngang dọc tấm thân phong trần...

Lý Thường Kiệt đằng vân lướt gió
Ải Nam Quan cổ độ trăng soi
Tang bồng song mã sánh đôi
Non xanh nước biết cho đời biết ta

Tạ thuần Khanh thiết tha nhung nhớ
Nơi suối vàng chàng có biết không
Thiếp tôi phù hộ cho chồng
Dẹp quân phương Bắc chiến công lẫy lừng

Nọ thuở trước quần hùng trí đảm
Bóng ngưạ hồng ngàn dặm đường xa
Hai bà lẫm liệt mặn mà
Hát Giang tuẫn tiết bóng tà mờ sương...

Đời tráng sĩ cốt xương mộ cổ
Chén bồ đào thổ lộ tâm can
Bâng khuâng giọt lệ chưá chan
Tì bà trống giục ba quân dưới cờ

Thân xác dẫu thành tro cát bụi
Để ngàn thu sương muối thông reo
Lột da ngưạ chiến túi đeo
Vi vu gió thổi chân đèo hồn thơ...

31.1.2012 Lu Hà

 

Mong Chi Hỡi Người
cảm tác thơ Thuý Anh Lam và Thi Nguyên: Châu Về Hợp Phố

Lu Hà nhớ bóng trăng rằm
Thi Nguyên cùng Thúy Anh Lam ngỡ ngàng
Nét ngài soi bóng Trường Giang
Đuôi sam tuấn mã hiên ngang dặm trường...

Trâm anh rất mực quần hồng
Để người lữ khách tơ lòng vấn vương
Giếng khơi ánh mắt say nồng
Máu dồn tim góp quê hương mặn mà...

Đoan trang dáng ngọc thân ngà
Thiên tình cổ sự mái đầu tương tư
Quan san muôn dặm sơn hà
Kià đàn chim én bao la đất trời...

Trớ trêu bão tố cuộc đời
Gót hồng hoang dại ở nơi tuyết muà
Xót xa hoa thắm giữ màu
Bờ vai bé nhỏ giang đầu thướt tha

Yêu thương từng giọt phù sa
Bên bồi bên lở quê nhà xa xôi
Con chim nhớ tổ than ôi!
Châu về Hợp Phố mong chi hỡi người....!

1.2.2012 Lu Hà

 

Bồi Hồi Lòng Ai
tặng Nữ Sĩ Thi Nguyên

Hằng Nga trăng chín cho ai
Đêm nay đi ngủ sáng mai méo rồi
Tội anh chàng Cuội trên trời
Cớ sao bóp méo cho đời buồn thiu?
Sụt sùi từng giọt liu điu
Gió đông bão tuyết hắt hiu thêm buồn
Xuân về trăng khuyết lại tròn
Nhớ nàng Nguyệt Nữ môi son má hồng
Ba thu sợi chỉ tơ vương
Kiếp nào bạch mã cùng rồng sánh đôi?
Đằng vân vui với đất trời
Thảo nguyên xanh ngắt bồi hồi lòng ai?

1.2.2012 Lu Hà

 

Hoàng Hôn Trên Bờ Biển
cảm tác thơ Thi Nguyên: Biển Vắng

Bâng khuâng tư lự ngồi chơi
Thẫn thờ biển vắng chơi vơi tâm hồn
Nôn nao sóng vỗ bồn chồn
Thuyền kia có biết nỗi buồn cuả cô...

Hoa lòng sóng trắng như mơ
Càn khôn cô gọi dạt dào con tim
Ão huyền đôi mắt lim dim
Tình xưa duyên cũ cuốn chìm biển khơi...

Mối tình dang dở cuộc đời
Câu kinh lời nguyện thuở trời ươm tơ
Hạt mưa trôi những ước mơ
Giọt cay giọt đắng nhạt nhoà hoàng hôn...

30.1.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site