lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Tám Mươi Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tháng Chạp Thuyền Mơ
Mai Hoài Thu và Lu Hà

Mưa Tháng Chạp

Nửa đêm tháng chạp mưa về,
Thương cha, nhớ mẹ não nề tấm thân.
Nắng mưa - Mưa nắng xoay vần,
Bồi hồi xót dạ, tần ngần nhớ quê.
Nước non nặng một lời thề *
Xa quê, ai chẳng mong về cố hương!
Vài dòng gởi bạn thân thương,
Đừng quên Đất Tổ trên đường lưu vong.
Thế gian Có Có, Không Không,
Thương đời khổ luỵ, mở lòng từ bi...
Xuân xưa, quê mẹ, nhớ khi,
Nửa đêm đón Tết, dầm dề mưa tuôn.
Ngày Xuân nhớ Huế mưa phùn,
Dẳng dai - Dai dẳng - Não nùng buồn thêm.
Mưa đêm nặng hạt bên thềm,
Tình cô gái Huế môi mềm níu chân.
Đêm đêm nằm nhớ cố nhân,
Nhớ chi, nhớ lạ mần răng ngủ chừ!
Mưa đêm tăm tối mịt mù,
Tìm anh, em biết bây chừ tìm mô?

Thề Non Nước - Tản Đà
San Jose, 12/30/2007
Mai Hoài Thu

 

Bến Đợi Thuyền Mơ

Anh đang ở bến sông mơ
Đợi thuyền em đến con đò tình quê
Kiệu hồng rước đón em về
Phu thê kết bái đề huề vầng trăng
Tổ tiên họ mạc hai hàng
Một hai cùng bái thiếp chàng ngẩn ngơ
Buồn chi tháng chạp mưa rào
Từ đường cha mẹ ngọt ngào thiết tha
Áo dài màu trắng cô dâu
Nhiễu điều khăn gấm mái đầu xanh xanh
Cầu vồng ngũ sắc vờn quanh
Nghê thường điệu vũ thắm cành phù dung
Yến oanh thỏ thẻ nhẹ nhàng
Rèm buông trướng phủ lâng lâng má hồng
Long lanh kià chiếc đền lồng
In hình hai bóng quấn chồng lên nhau
Say xưa êm ái mặn mà
Nghìn năm có biết Thu Hà hay không?
Mưa rơi tầm tã hàng thông
Cố đô Thành Huế sông Hương sóng cồn
Trong mơ nào thấy nỗi buồn
Như thơ em viết lệ tuôn má đào?

10.1.2012 Lu Hà

 

Mắt Huyền Đợi Ai
tặng nữ sĩ Thi Nguyên

Nàng Thi đã hẹn với tôi
Hoa Mai chớ có lả lơi tự tình
Để cho nàng tự xét mình
Muà sau hoa nở thắm cành phù dung
Thuyền tình bể ái mênh mông
Tiên cô với tớ đảo bồng mây xa
Tây Trúc nhà Phật bao la
Nợ trần còn vướng ta bà duyên tơ
Cầu lông chỉ đỏ còn mơ
Thương chàng cát sĩ vẩn vơ bên bờ
Hoa Mai bình bát cà sa
Bâng khuâng chờ đợi bao giờ gặp Nguyên?
Ngả nghiêng một cõi thiên nhiên
Lúng la lúng liếng mắt huyền  kià ai
Lu Hà lạc bước thiên thai
Hỉ nhỉ khổng tước nàng Thi thẹn thùng
Dưới cầu nước chảy lạ lùng
Thiên nga trắng nõn ngại ngùng nôn nao
Hồn thơ trong vắt bay cao
Tiếng ai sang sảng bên bờ ngâm vang
Bướm ong xao xuyến trập trùng
Thiên thần mở cưả coi chừng thi nhân
Kẻ trần người tục nồng nàn
Nỉ non bóp nát muôn vàn trái tim
Chư tiên vất vả đi tìm
Thi Nguyên biến mất mây chìm bóng thu
Truy nguyên căn gốc Lu Hà
Đôi chim trống mái thư cưu ngọt ngào
Thi - Hà ân ái thì sao
Hoa Mai ngao ngán bơ vơ Ngân Hà...

10.1.2012 Lu Hà

 

Thi Nguyên Đã Hưá Lời Rồi

Thi Nguyên đã hưá lời rồi
Hẹn Hà hạ giới là nơi tự tình
Harry chớ có bận mình
Việc đời cứ để trời xanh phán bày
Đường về Phật Quốc chông gai
Bao nhiêu hiểm trở giốc dài đèo cao
Nàng Thu yểu điệu má đào
Cũng mong duyên nợ khi nào trả xong
`Hồn thơ non nỉ bến thương
Tương tư đôi ngả má hồng nôn nao
Thư qua meo lại nghẹn ngào
Thiên Đình cảm ngộ ông Tơ ngậm ngùi
Thu Sương Dương, cũng cảm thông
Anh Văn than thở nỗi lòng Hà quân
Mong sao tình chớ lưã lần
Nhỡ nhàng vài kiếp khổ thân Lu Hà
Một lời như thớt chém dao
Nỡ sao rút lại tim trào lệ rơi!

10.1.2012 Lu Hà

 

Cơn Bão Lòng Em
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mưa Tháng Chạp

Đêm tháng chạp trời ơi giông bão
Nhớ mẹ cha ảo não tấm thân
Mái hiên lồng lộn xoay vần
Ngậm ngủi tức tưởi bần thần nhớ quê

Lòng rười rượi mong về cố quốc
Em ra đi từng bước não nề
Nước non nặng một lời thề
Quê hương dặm nẻo sơn khê mọi miền

Hỡi năm tháng ưu phiền nhung nhớ
Cõi hư vô cổ độ trăng soi
Phật Đà hải lượng từ bi
Cây đào đầu ngõ mỗi khi tết về

Hoa đào rụng  bốn bề hương khói
Mái nhà tranh le lói buồn thêm
Mưa giăng nặng hạt vương thềm
Tình cô gái Huế môi mềm run run

Đêm càng nhớ cố nhân thuở đó
Nhớ lạ chi người ở nơi mô?
Xa xa dãy núi mịt mờ
Hồn thơ em lạc bến bờ nào đây?

10.1.2012 Lu Hà

 

Bến Tình Vương Nhớ
Tự chuyển thể thơ Lu Hà: Bến Đợi Thuyền Mơ

Tình vạn dặm thương đò nhớ bến
Con sông quê lưu luyến hồn mơ
Kiệu hồng anh rước khi nào
Em về làm vợ má đào trăng lên...

Em bẽn lẽn đôi bên họ mạc
Nhất phu thê một bước bái đường
Dịu dàng nhị bái tổ tông
Khoan thai tam bái vợ chồng bền lâu

Buồn chi hỡi mưa rào tháng chạp
Gối chăn xô từng chập gió gào
Mắt huyền thấp thoáng sương mờ
Nhiễu điều khăn gấm mịt mù xa xăm

Nghe vũ điệu trời gầm đất thở
Sức đâu con từ thuở yến oanh
Tương tư bạc mái đầu xanh
Giang đầu thác đổ héo cành phù dung

Còn đâu nưã vợ chồng ân ái
Đôi bóng hình tê tái ngày xưa
Thành đô o Huế mặn mà
Sộng Hương bến Ngự nhịp cầu dở dang...

Chú Thích: Bài này viết tặng Mai Hoài Thu

10.1.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site