lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 296

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Ước Nguyền

Hỡi cô đi bán nhãn lồng
Hỏi rằng cô đã có chồng hay chưa
Nhãn lồng đã có người mua
Má hồng chớ để nắng mưa phai màu

Tôi nay sương muối dãi dầu
Hồn tôi thổn thức âu sầu nhớ cô
Lòng tôi cánh bướm nôn nao
Bao giờ tôi được lạc vào động tiên

Kiếp nào thệ hải trăng nguyền
Nỗi niềm tơ tóc se duyên Châu Trần
Lang thang cát bụi thế gian
Tình tôi chan chưá nồng nàn cô ơi!

Thuyền tôi lạc cuối chân trời
Rằng cô sẽ đợi tôi nơi gốc sồi
Kim bôi hợp cẩn bồi hồi
Ái ân tự cổ xa xôi bến nào...

Cô ơi xao xuyến nghẹn ngào
Tình tôi sóng dội biển gào thiết tha
Tôi như cánh én la đà
Tắm mưa gội gió sơn hà tìm cô!

27.11.2012 Lu Hà

 

Cám Ơn Cô Phượng Châu Đốc

Cám ơn cô Phượng có lòng
Tình tôi xao xuyến vấn vương mãi hoài
Nhãn lồng thơm lắm cô ơi
Ăn vào mát dạ bồi hồi nhớ thương

Mộng hồn xao xuyến canh trường
Đêm nay theo đám mây hồng cùng ai
Hỏi  về Châu Đốc Chương Đài
Nôn nao rặng liễu đường dài chơi vơi

Mười hai bến nước sông trôi
Vượt qua năm núi chín đồi xa xôi
Tìm sao cho được tới nơi
Nhãn lồng đã hết để tôi lại buồn

Ngậm ngùi thổn thức trào cơn
Chim xanh cúc trái bồn chồn bướm ong
Trong mơ thoang thoảng mùi hương
Tiếng gà xao xác giọt sương ưá tràn...

28.11.2012 Lu Hà

 

Giận Mãi Không Thôi

Sầu một mối từ đâu mang lại
Để lòng em tê tái xót xa
Bắc thang lên hỏi Hằng Nga
Vì sao nông nỗi sa bà bi ai...?

Đuà một tiếng giận hoài thổn thức
Tiếng để đời bực tức thiên thu
Vô duyên ân oán tình thù
Niềm đau vô tận mịt mù biển khơi...

Lòng như thế xa xôi ngó  ý
Để lan truyền miệng thế lao nhao
Nhịp cầu đứt đoạn nghẹn ngào
Trùng dương dặm thẳm bến bờ chơi vơi...

Rồi xa cách chân trời góc biển
Đoái thương chi lận đận tình yêu
Canh trường ảo não cô liêu
Từng thu rơi rụng tiêu điều hoàng hôn...

Biến sóng hận nguồn cơn ngùn ngụt
Bốc lên đầu chất ngất hờn căm
Tại ai xui cảnh tối tăm
Chẳng qua bởi tại chữ tâm héo tàn...

cảm tác thơ đường cuả Hương Nguyên: Giận Dỗi.
28.11.2012 Lu Hà

 

Giấc Mơ Hãi Hùng

Chợt nhức nhối tim đau quặn thắt
Không lẽ nào em mất anh chăng?
Muà xuân đứt đoạn lỡ làng
Niềm vui hoa bướm bẽ bàng dở dang...

Anh có thấy khăn tang vải liệm
Nấm mồ sâu kỷ niệm vùi chôn
Yến oanh thôi hết bồn chồn
Mưa sầu gió hận sóng cồn trào dâng...

Đừng nuối tiếc đêm trăng huyền diệu
Hai chúng mình đắm đuối bên nhau
Yêu đương bước trọn nhịp cầu
Thề non hẹn biển mái đầu bạc phơ...

Thế là hết sương mờ quan ải
Rừng hết xanh tê tái lòng em
Còn đâu trăng sáng vương thềm
Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm xót xa...

Tình lận đận muà thu lá đổ
Duyên không thành héo uá chia phôi
Anh nơi góc biển chân trời
Trùng dương dặm thẳm rã rời hồn trinh...

Em khóc lóc cuộc tình tan vỡ
Còn chút gì sen ngó ý tơ
Từng đêm ma quỷ dật dờ
Chao ôi sợ quá giấc mơ hãi hùng...!

cảm tác thơ Hồ Nguyên: Không Thể
28.11.2012 Lu Hà

 

Còn Lành Được Không...?

Bởi số phận theo dòng nghiệt ngã
Cuốn phăng em muôn ngả trần gian
Bụi đời vướng bám đầy thân
Mắt em đẫm lệ phân vân ngại ngùng...

Em nằm đó thẹn thùng son phấn
Mắt thâm quầng tủi hận xót xa
Từng đêm quằn quại nhạt nhoà
Đoạ đầy ngang trái khổ đau oán thù...

Lũ chúng nó đầu trâu mặt ngưạ
Lắm bạc tiền sa đoạ ăn chơi
Tìm nơi trăng gió xả hơi
Nhà sư chính khách lả lơi gợi tình

Bầy thoái hoá bất minh bạc bẽo
Lường gạt nhau chèo néo bê tha
Rượu chè cờ bạc canh thâu
Tai ương bệnh tật nát nhàu thân em

Cuộc môi giới dày thêm nghiệp chướng
Biết làm sao cay đắng lắm anh
Thuyền tình lưới rách tan tành
Cá không bắt được vá lành được không?

Em chan chưá văn chương đức hạnh
Vẫn giữ lòng kiêu hãnh tiền nhân
Dẫu rằng còn lắm gian truân
Hồn trinh thanh kiết muôn vàn thiết tha...!

cảm tác thơ Hồ Nguyên: Thân Em
28.11.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site