lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Hai Mươi Bốn

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Em Có Hay Không?

Suốt mấy hôm nay anh nhớ em
Nỗi niềm nghèn nghẹn ở trong tim
Bâng khuâng tư lự anh thường hỏi
Nhạn lạc nơi đâu chẳng thấy tin?...

Em chẳng trả lời có thế thôi
Bận chi tâm trạng rối tơi bời
Nỗi lòng con gái bao e ngại
Rồi để thời gian lững thững trôi...

Anh vẫn đợi chờ với ước mong
Như hoa ngóng bướm chuyện vô thường
Xôn xao chim hót tình xuân động
Xao xạc lòng anh bao vấn vương...

Anh vẫn tin rằng em cảm thông
Không gian vò võ xót đêm trường
Thuyền quyên nam tử ai mà chẳng
Réo rắt cung đàn điệu cố hương...

Ô hay tiếng sáo cuả Trương Lương
Từ thuở xa xưa vọng não nùng
Đêm tối mịt mùng sầu thảm thiết
Côn trùng rên rỉ có hay không?

Nay viết mấy dòng gửi gió mây
Nỗi niềm thương nhớ gửi cho ai?
Canh khuya thăm thẳm chờ chim nhạn
Thánh thót hàng hiên mưa lại rơi!

14.12.2010 Lu Hà

Chuông Nhà

Hàng hiên tiếng gió lao xao
Chuông theo chiều gió nôn nao lòng người
Nghe sao rung động bồi hồi
Nhớ ai xa cách biển khơi ngậm ngùi
Cảm thông gió gọi bao đời
Phong trần cổ lụy chôn vùi bể dâu
Khúc đàn Tư Mã phượng cầu
Hồng nhan bạc mệnh má đào phôi phai
Đầm đià mưa nhỏ trần ai
Sương sa hạt lệ mấy hồi lao xao
Leng keng tiếc nấc nghẹn ngào
Hàng thông xào xạc nỗi sầu tương tư
Bây giờ nàng ở nơi nao?
Đông qua thu lại dãi dầu sớm trưa
Xuân về mấy độ hoa đào
Mỗi năm mỗi tuổi theo màu thời gian
Phù du cỏ uá trăng tàn
Tuyết rơi lạnh lẽo cô đơn thế này
Tao nhân mạc khách mấy ai
Vần thơ tri ngộ biển khơi trập trùng...

13.12.2010 Lu Hà

Tạo Hoá Bao Đời

Chẳng hiểu làm sao anh thấy lo
Nỗi buồn thăm thẳm gưỉ trăng sao
Bao nhiêu tâm sự còn lưu luyến
Không lẽ sao đành đắm biển sâu?

Em ở phương trời có thấu không?
Trùng dương dặm thẳm ngóng mây trông
Mênh mông trắng xoá đầy hoa tuyết
Bão tố trong lòng ai vấn vương....

Em vẫn lặng yên chẳng nói gì
Nỗi buồn tầm tã áng mây trôi
Hay lòng em cũng đang xao động?
Một khoảng trời riêng mây gió bay...

Lất phất mưa lòng rên rỉ rơi!
Mưa càng nặng hạt đoá hoa tươi
Nưả không nưả muốn càng thêm khổ
Tạo hoá bao đời em có hay?

Em hãy vui tươi khỏi bận lòng
Thuyền theo sóng nước gió lâng lâng
Men say cuồng nộ buồm no gió
Biển động triều dâng em mến thương!

14.12.2010 Lu Hà

Hoa Mười Giờ

Mười Giờ nở giưã lúc trưa
Lòng tôi nở giưã ước mơ thế trần
Em yêu như ánh trăng ngàn
Cho tôi mơ mộng muôn vàn gió sương
Bồi hồi sóng nước trùng dương
Bầu trời viễn vọng đăng quang sáng ngày
Em đi như ánh sao mai
Lẻ loi hưu hắt giưã đời hừng Đông
Mênh mông biển cả vô cùng
Trăng ngàn vụt tắt lạnh lùng sao mai
Em ơi, sao chẳng vui vầy
Cánh hoa rạo rực thương người đắm say?
Trân thành bày tỏ cùng ai?
Giưã trưa hoa nở lòng tôi héo tàn...
Kết giao hai nước Tấn Tần
Cho hoa lại nở ngại ngần chi em?
Con người sinh ở dân gian
Trái tim non nớt tâm hồn bay cao
Mảnh mai như cánh hoa sầu
Ban mai chờ nắng mười giờ nhả hương...

Chú thích: Loại hoa này cánh mỏng như hoa Tigôn và nở khoảng lúc mười giờ trưa

15.12.2010 Lu Hà

Thao Thức

Nưả đêm thao thức miên man
Như con cò trắng băng ngàn vượt sông
Vượt qua biển cả trùng dương
Tìm nơi cung điện thiên đường ái ân
Lạc vào cưả động nhân gian
Mấy tầng nhũ đá mây vần hào quang
Lần theo lạch nước bờ thông
Trăng thu vằng vặc phấn hồng nỉ non
Ngũ nương bồng đảo mái son
Lừ đừ cá lội suối ngàn trong veo
Chênh vênh sóng vỗ dật dờ
Men say cuồng nhiệt má đào ngẩn ngơ
Ôm nàng cho trọn giấc mơ
Phỉ nguyền ước hẹn ngàn thu mong chờ
Tơ duyên từ bởi kiếp nào
Cung đàn tiếng sáo hồn thơ gọi về
Canh trường dặm nẻo sơn khê
Quê hương tiên tổ giống nòi quê ta
Cánh cò vùng vẫy bao la
Ái hà bể khổ sầu tư giưã đời...

14.12.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site