lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 307

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hãy Vui Cùng Mộng Tưởng
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Muội cũng chẳng tay vưà
Biết trêu tếu bông đuà
Hồn thơ như suối chảy
Lai láng ngàn thiên thu...

Hãy cho là giấc mơ
Vô thức hờn thiên thu
Đắm chìm trong ảo vọng
Tỉnh dậy buồn ngu ngơ...

Mẫu nghi trong thiên hạ
Huynh đã chọn muội rồi
Nếu được làm Hoàng đế
Cái long sàng tả tơi...

Hãy vui cùng mộng tưởng
Nghông nghênh giàu trí tưởng
Miền tự do Âu châu
Tha thiết tình viễn vọng

Sinh ra được một lần
Gặp nhau chốn trần gian
Mừng vui sầu chan chưá
Hân hoan cùng thế nhân...

Nếu rằng có kiếp sau
Rồi lại sẽ tìm nhau
Hỏi rằng còn có nhớ
Cơn sóng đời vi vu...

Mới thế mà đầu bạc
Nàng lại cười ta rồi
Hồn thơ còn đắm đuối
Cánh hạc làn mây trôi...

24.12.2012 Lu Hà

 

Tiểu Thỏ! Ơi Tiểu Thỏ!
tặng Tiểu Thỏ đêm giáng sinh

Tiểu Thỏ mãi Tiểu Thỏ
Không biết chúc gì đây
Đêm giáng sinh cầu nguyện
Tuổi mộng mãi tràn đầy

Đâu phải là Hậu Nghệ
Dương cung bắn mặt trời
Ép Hằng Nga làm vợ
Tiểu Thỏ chúc nhầm rồi...?

Chẳng phải chị Lu Hà
Chan chưá tình hoan ca
Mênh mênh hồn muôn trượng
Vân du khắp sơn Hà...

Chưa hề cam chịu gà
Cũng chẳng bò như cua
Kêu gào thân cuốc cuốc
Lồng lộng đại bàng ru...

Mộng hồn ơi thi sĩ
Thỏ Ngọc hay Kim Đồng
Hãy về thăm hạ giới
Lu Hà đang đợi mong...

24.12.2012 Lu Hà

 

 

Lệ Hoà Châu Sa
cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Ga Chiều

Con tàu khuất bóng ngẩn ngơ
Đưa anh biền biệt lệ trào mưa tuôn
Ga chiều sầu nặng nỗi buồn
Nhìn dòng nước nhỏ đòi cơn mặn nồng...

Còi tàu khói toả mênh mông
Ngậm ngùi tao ngộ mù sương lối về
Mím môi lã chã dầm dề
Giai nhân dặm thẳm sơn khê bão bùng...

Thuyền tình giông tố trập trùng
Nương dâu cỏ héo thủy chung đôi bờ
Thư cưu thê thảm bơ vơ
Chia ly đôi ngả mịt mờ quan quan...

Chiều tà tím cả không gian
Lòng buồn như rạ điêu tàn sân ga
Xa xa rặng núi nhạt nhoà
Mưa như dây bột lệ hoà châu sa...

25.12.2012 Lu Hà

Dòng Sông Quanh Co

Dòng sông An Cựu khúc quang co
Ta bỏ đi rồi dạ ngẩn ngơ
Người đã phụ ta đời chiến mã
Công Tằng Tôn Nữ bến Vân Lâu

Mới thế mà nay đầu đã bạc
Theo dòng nước chảy lệ tuôn rơi
Lá thắm tình trôi ra biển cả
Nhạt màu áo tím cảnh xa xôi...

Phượng đã chết dần hoa dã nhụy
Chương Đài rặng liễu cũng cong queo *
Bơ vơ dạo gót hồn thơ gọi
Hun hút đồng quang gió lắt leo

Ba bảy năm rồi ồ chóng thật
Trở về hiu hắt khói hương bay
Bạn bè xưa đó ai còn mất?
Nặng trĩu trong lòng nỗi đắng cay

cảm tác từ 4 câu thơ cuả  Thi Sĩ Chính Nguyên đọc trên Facebook

* Liễu Chương Đài là theo tích cô Liễu ở Chương Đài ước hẹn với một văn nhân tên là Hàn Hoành  chờ đợi 3 sẽ về đón

Sau quá 3 năm văn nhân trở lại thì cô đã bị tướng Phiên là Sa Tra Lợi cậy có công với nhà Đường cướp đi...

24.12.2012 Lu Hà

 

Mưa Sầu Cố Hương

Mưa rả rích bầu trời thê thảm
Giọt mưa sầu ảm đạm thơ tôi
Giăng giăng sủi bọt tuôn trôi
Bóng mơ tan vỡ buồn ơi là buồn...!

Mưa nặng hạt từng cơn tê tái
Đôi chim hồng ân ái mong manh
Bướm ong xơ xác cũng đành
Hàng thông chịu rét lá xanh tủi sầu...

Thân ô trược dãi dầu ngắn ngủi
Trái tim này lủi thủi bên đàng
Dại khờ một chút huy hoàng
Hồng nhan bạc mệnh lang thang ngậm hờn

Co mình lại cô đơn lạnh lẽo
Giống nòi còn chèo néo đòi chi...?
Xôn xao mây gió xầm xì
Cõi lòng băng tuyết tim thì nguội tan...

Thân bồ liễu trần gian lê bước
Trái tinh cầu ngơ ngác thương đau
Sương rơi ướt đẫm mái đầu
Tóc xanh héo uá phai màu nắng mưa...

Bóng chiều ngả lưa thưa gió thổi
Buổi hoàng hôn mỏi gối chân chồn
Gượng cười hết thuở vàng son
Kẻ đưa người đón bồn chồn thiết tha...

Còn ai hỏi đậm đà lơi lả
Nét mĩ miều lả tả hương thu
Lá rơi hoang vắng mịt mù
Một mai ta chết âm u cánh đồng...

Cười xã hội thói thường là thế
Đời phồn hoa ích kỷ quên ngay
Bào thai quằn quại nào hay
Nhân loài mấy kẻ tỏ bầy chút thôi...?

Ta nức nở chân trời lận đận
Mộng thiên đường ẩn hiện mịt mù
Lưả lòng như ngọn đèn cù
Xót xa nhân sĩ ngồi tù vì sao?

Kià Hà Vũ lao đao khổ hận
Chàng Việt Khang ai oán lời ca
Than ôi! Một giải sơn hà
Đắm chìm biển cả quê nhà ta ơi!

Buồn thứ lữ ngó trời giông gió
Biết làm sao than thở ngậm ngùi
Sông Hương núi Ngự xa xôi
Mưa buồn cố quận cảnh đời lầm than...!

Cảm tác từ thơ nữ thi sĩ Thi Nguyên: Tim Hồng Nóng Để Mà Chi...?!!!
26.12.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site