lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thương Quá Đi Thôi
sau khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tàn

Đọc thơ thương quá đi thôi
Nén sao xúc động ngậm ngùi lệ tuôn
Thuận tay phảy nét mực son
Đôi hàng lục bát nỉ non tơ lòng

Thu về lá rụng theo dòng
Gian truân trắc trở má hồng phôi phai
Trường Giang suốt cả canh dài
Sóng tình cuộn Chương Đài dở dang

Nhớ  mong cành liễu lỡ làng
Hồng nhan bạc mệnh phải chăng ý trời?
Trả vay nặng nghiệp với đời
Phù du bao kiếp nổi trôi luân hồi

Trập trùng bão táp biển khơi
Thuyền em sóng đánh tả tơi mái chèo
Một mình em vẫn cố leo
Bờ mơ bến giác  trôi vèo đi đâu?

Xót xa ôi, trái tinh cầu
Tìm đâu bến đậu cho bầu nhiệt tâm
Đèo bồng vương vấn tình thâm
Đa mang trách nhiệm âm thầm khổ đau

Phần son cam chịu cơ cầu
Tháng năm buồn bã mái đầu muối tiêu?
Hoàng hôn trải xuống tiêu điều
Cỏ hoa héo uá sớm chiều quạnh hiu...

Chú Thích: Chương Đài và cành Liễu là dưạ vào điển tích nàng họ Liễu ở Chương Đài bên thành Trường An của Tàu.

24.12.2011 Lu Hà

 

Cầu Chuá Che Chở Cho Em
tặng Nguyệt Nhi đêm Đức Chuá giáng sinh

Đêm sao sáng thiên thần thức dậy
Ngọn lưả thiêng thiêu cháy lòng em
Giáo đường ngọn nến êm đềm
Chắp tay cầu nguyện nỗi niềm chưá chan...

Chuông Thiên Mụ bần thần gióng giả
Cả Hàm Long nỗi nhớ buồn xa
Thái Hà hồi hộp thiết tha
Ở nơi viễn xứ bồi hồi Nhi ơi!

Gió lất phất sương rơi lã chã
Hàng cây thông băng giá run run
Châu Âu có bảy chú lùn
Thương nàng Bạch Tuyết cô đơn giưã rừng...

Chỗ anh ở rừng thông ngơ ngác
Tiếng dương cầm dạo khúc phúc âm
Mừng vui Thiên Chuá giáng lâm
Thương em gái nhỏ Việt Nam xứ người...

Anh nhớ lắm một thời còn nhỏ
Dòng sông quê bên lở bên bồi
Bên kia nương bãi nhà Nhi
Oa oa tiếng khóc chào đời là ai?

Ôi Thiên Chuá trần ai khổ tận
Người cha nuôi lận đận sớm chiều
Máng lưà cỏ dại tiêu điều
Xót xa ưá lệ còn nhiều thê lương...

Từ đau khổ tình thương cứu chuộc
Cả nhân loài với đức Chuá Cha
Ôm cây thập giá máu nhoà
Nhi ơi, có biết mà sầu cùng anh...?

Anh cầu Chuá cao xanh lồng lộng
Sáng danh ngài biển rộng bao la
Tấm lòng nhân ái hiền hoà
Chở che em gái tên là Nguyệt Nhi!

24.12.2011 Lu Hà

 

Đoạn Đường Hư Vô
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tàn

Lá sầu rụng mà sao thảm thiết
Đêm càng khuya thánh thót hạt buồn
Mây hồng chở nỗi cô đơn
Chiều chiều hiu quạnh nguồn cơn tủi  sầu

Xứ sở lạ buồn theo dĩ vãng
Nhớ nhung hoài cay đắng đa mang
Xới tung tâm sự ngổn ngang
Hồn thơ bi lụy dở dang tơ lòng

Gốc cây héo vấn vương chi nưã
Tuổi già nua khúc gỗ thở than
Ngán sao mộc nhĩ mọc đầy
Sơn son đánh bóng điêu tàn nàng xuân

Tình câm lặng linh hồn tàn tạ
Hết một đời chan chưá yêu thương
Tử sinh là chuyện vô thường
Còn ai đưa tiễn đoạn đường hư vô...?

Tiếng cầu nguyện nghe như giục giã
Thương linh hồn tàn tạ siêu tan
Đừng nên tiếc tấm thân tàn
Luân hồi trôi nổi trăng ngàn mù xa...!

24.12.2011 Lu Hà

 

 

Làm Sao Hiểu Được
tặng Minh Quyên Nguyên

Ôi mừng quá Quyên Nguyên em gái
Giữ chân anh ở lại trang này
Lại cùng chia sẻ đắm say
Niềm vui Thiên Chuá đắng cay giáng trần

Để cứu chuộc tình dân thương ái
Ánh đèn xanh le lói trong tim
Cố công trên mạng đi tìm
Nôn nao chẳng thấy nỗi niềm Quyên Nguyên?

Tình thơ động hồn nhiên chan chưá
Mà sao em chẳng để tấm hình
Merry lồng lộng trời xanh
Hồn anh xao xuyến câu kinh thánh thần

Anh biết lắm Quyên Nguyên xinh lắm
Cũng thân tình đằm thắm như Nhi
Điệu hò mái đầy tình quê
Mắt huyền  lóng lánh mải mê xuôi dòng...

Cột buồm dựng phăng phăng ăn gió
Cùng hai nàng tiên nữ Nguyên - Nhi
Bồ đào mĩ tỉu tràn trề
Tiếng đàn dìu dặt dầm dề mưa rơi!

Nguyên- Nhi ơi! Đông về lạnh lắm
Có người anh ở tận cuối trời
Làm thơ để tặng cho đời
Đêm nay Thiên Chuá ba ngôi mỉm cười

Người nhân thế mấy ai hiểu được
Hồn thơ hoang lạc bước mê man
Thuyền quyên yểu điệu mỹ nhân
Để chàng chát sĩ bần thần ngận ngơ....

24.12.2011 Lu Hà

 

Dì Ơi!
tặng Hồng Phương

Dì ơi! Cháu nhớ vô cùng
Ở nhà Hà Nội tưng bừng khắp nơi
Lúc này dì ở xa xôi
Châu Âu xứ lạnh tuyết rơi ngập đường
Giáng sinh Thiên Chuá yêu thương
Lung linh ngọn nến giáo đường dì ơi!
Thánh linh như muốn mỉm cười
Mấy chàng ngấp nghé muốn đòi Hồng Phương
Tung tăng đi dạo phố phường
Hồ Gươm Quan Thánh dọc đường Địên Biên
Còn dì chắc hẳn dĩ nhiên
Áo lông tha thiết như tiên giáng trần
Đêm nay sẽ thấy thiên thần
Ôm dì hôn cháu muôn vàn thiết tha
Trong mơ có thấy thiên nga
Phau phau trắng nõn ngọc ngà hương bay
Tóc dì như một áng mây
Nghê thường diù dặt đắm say bồng đào
Lạch nguyên thoang thoảng ưá trào
Lâng lâng dì cháu hồng hào bướm ong
Phượng lân qui cũng như rồng
Hân hoan dưới ánh đèn lồng dì ơi!
Mênh mông dưới ánh sao trời
Thái Chân Ngọc Nữ bồi hồi nỉ non
Cung đàn bần bật trào tuôn
Sóng tình dào dạt bên nguồn suối thơ
Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ
Ngắm dì ngắm cháu tưạ hồ như mơ...
Thương đàn cá lội lờ đờ
Vẩn vơ mất hướng làm sao bây giờ?
Đoá xuân nở nhụy hương chờ
Bồ đào mĩ tỉu ngọt ngào Nguyệt Nhi...!

24.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site