lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 204

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chói Loà Bình Minh
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Linh Hồn Băng Giá

Tóc loã xoã linh hồn băng giá
Trái tim câm tình đã chết khô
Nhạc sầu lạc lõng hư vô
Cạn dòng lá thắm mịt mờ tối tăm...

Lê chân bước âm thầm sám hối
Bóng hoàng hôn mệt mỏi thời gian
Còn gì mộng đẹp vỡ tan
Hết rồi cảm xúc nguội dần lòng ta

Máu tim rã hồn thơ ngơ ngác
Cánh hoa tàn tan tác điêu linh
Giơ tay quờ quạng bình minh
Than ôi! ảo ảnh thần kinh não nùng

Cơn bão tố quay cuồng trí não
Sợ vô cùng ma ảo hiện thân
Xìn cầu các bậc thánh nhân
Về đây cứu chuộc tâm thần khổ đau...

Cho ta thấy nhịp cầu hy vọng
Cõi lòng yên biển lộng trời cao
Lửng lơ kià đám tàn tro
Đám mây ngũ sắc chói loà bình minh!

12.2.2012 Lu Hà

 

Bông Nhài Thơm Thảo
cảm tác thơ Thi Nguyên: Tình Người Trân Qúy

Trập trùng biển cả xa khơi
Hỡi cô gái nhỏ chơi vơi má hồng
Con thuyền viễn xứ xa hương
Lớn khôn chín tuổi vấn vương u hoài
Nắng mưa đất khách bồi hồi
Phần ba thế kỷ cuộc đời đổi thay
Sớm khuya non nỉ vui vầy
Chồng con yên ấm đắm say mặn mà
Thân bằng quyến thuộc chan hoà
Hồn thơ bay bổng la đà gió mây
Cầm bông tuyết lạnh tỏ bầy
Huynh huynh muội muội tràn đầy nhớ thương
Tình người trân quý đồng hương
Mấy ai tri kỷ đoạn trường văn chương...
Bông nhài thơm thảo ngát hương
Nôn nao ngũ sắc cầu vồng em ơi!

11.2.2012 Lu Hà

 

Kiếp Đời Ai Ta
cảm tác thơ Hoa Mai: Chữ Ta

Chữ ta cùng với chữ ai
Khổ đau bi lụy trần ai tủi sầu
Chữ ai phải chịu cơ cầu
Vì ta cam chịu mái đầu héo hon
Năm canh lệ chảy nguồn cơn
Tương tư chất nặng vương buồn thiên thu
Hỡi ai gieo mãi gió mưa
Bọt bèo trôi nổi giang đầu người ơi!
Đa tình tự cổ chơi vơi
Hơn thua lỗ lãi tả tơi hận tình
Yêu vào là khổ cho mình
Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài
Phù du duyên phận nổi trôi
Trả vay vay trả kiếp đời ai ta.

11.1.2012 Lu Hà

 

 

Mưa Tràn Lệ Rơi
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói ( Đường Thi )

Nhớ ai thì khổ vì ai
Ai nào có thấu trần ai tủi sầu
Tương tư chất nặng trong đầu
Lược gương biếng trải uá màu cỏ cây

Đa tình bi lụy đắng cay
Mộng mơ thơ thẩn vơi đầy năm canh
Con chim nó hót trên cành
Nhởn nhơ trêu ghẹo tiền đình nỉ non

Bồng bềnh trôi nổi nguồn cơn
Đầm đià gối vỗ môi son má hồng
Nhạt nhoà năm sắc cầu vồng
Làm sao cởi trói thoát vòng kim cô

Phật đài giọt nước cam lồ
Cúi đầu lạy mẹ sương mờ khói tan
Ưu phiền giải thoát thế gian
Mây đen bao phủ mưa tràn lệ rơi!

11.2.2012 Lu Hà

 

Gái Ngoan Dạy Chồng
cảm tác thơ Thi Nguyên: Dặn Dò...

Nay ghi lại mấy dòng anh nhé
Lời dặn dò em mới yên tâm
Anh đừng sưởi nắng hóng dâm
Chớ cười nghiêng ngả váy đầm tả tơi...

Nơi biển tắm lả lơi mây gió
Sóng reo cười chan chưá tấm thân
Từng đoàn thiếu nữ gót chân
Thả hồn mơ mộng bần thần làm chi...

Hoàng hôn xuống thầm thì oanh yến
Thì anh đừng lấn bấn cô đơn
Lẻ loi buồn bã tâm hồn
Nghe cơn sóng nước bồn chồn trào dâng...

Nếu đi chợ một công nội trợ
Khi vắng em chỉ có mấy ngày
Đừng nên dừng lại đắm say
Hàng hoa tím đỏ vơi đầy nỉ non...

Kể cả lúc lại gần con gái
Thì anh đừng ưu ái tay tiên
Mặt anh phải lạnh như tiền
Trả xong dũng mãnh đi liền một hơi...

Các kiểu tóc xa xôi huyền ảo
Kể cả khi loã xoã bờ vai
Mùi hương quyến rũ trần ai
Anh đừng ve vuốt canh dài đêm thâu...

Lúc tranh tối nhức đầu mũi sổ
Phải dừng ngay cạo gió đánh dầu
Cháo hành thị Nở gạch cua
Tiá tô chớ húp kẻo mà tủi thân...

Bao thương nhớ ân cần tường tận
Quyết yêu anh cho trọn một đời
Mấy lời căn dặn em ghi
Đọc đi đọc lại kẻo rồi lại quên!

9.2.2012 Lu Hà

 

Linh Hồn Hung Tợn
Từ thơ 8 chữ cuả Đinh Hùng:" Bài Ca Man Rợ "

 

Bạn với ánh trăng vàng cổ độ
Âm hồn ta huyền ảo xa xưa
Trở về phố chợ quê nhà
Thiên nhiên huyền bí hoang sơ núi đồi...

Lá cỏ sắc vương đầy tóc rối
Giọt sương rơi le lói hương rừng
Khói bay bàng bạc lưng trừng
Hung thần cổ quái hình dung rụng rờn...

Ai cũng thấy chập chờn kinh hãi
Dòng sông xanh cạnh núi biên thùy
Châu thành quằn quại cơn say
Hoa đồng cỏ nội đắng cay sụt sùi...

Người và vật ngậm ngùi không nói
Lảng tránh xa soi mói e dè
Ngẩn ngơ nhìn bóng ngưạ xe
Một thời chan chưá ê chề thê lương...

Ta xuất hiện nguyên lòng sơn dã
Cảnh hãi hùng nhuộm máu tà dương
Xót thương căm giận hung cuồng
Tiếng gầm rung cả non sông đất trời...

Rồi lộng lộn vùng đi khắp xứ
Hỡi chúng sinh thiên hạ qua đường
Túm vai tìm ảnh mùi hương
Bạc màu xiêm áo bi thương chán chường...

Trán bằng phẳng lưng còng ngơ ngáo
Từng oai phong kiêu ngạo râu mày
Ghì người nghẹt thở trong tay
Quát luôn có phải chính mày bạn tao?

Kẻ lơ láo tội đồ xứ lạ
Mất tinh thần từ thuở xa xôi
Các ngươi vong bản hết rồi
Còn đâu nhân tính bồi hồi ngẩn ngơ...

Ta bỡ ngỡ tình sầu thương nhớ
Đi tìm người thiếu nữ năm xưa
Không mong ta đến bất ngờ
Nhìn vào đáy mắt mịt mờ xa xăm...

Rồi rũ rượi xầm xầm điên đảo
Nàng run lên khiếp sợ lùi xa
Bổng nhiên cất tiếng kêu la
Phút giây ngắn ngủi nhạt nhoà hồn ma...

Ôi nhan sắc mặn mà chua chát
Tan nát rồi tay sắt cuả ta
Than ôi! ma quỷ trêu đuà
Còn bao nhiêu mộng la đà em ơi!

Trong nấm mộ còn gì em nhỉ
Xác rưã ra cùng với cỏ hoa
Đàn ông cho chí đàn bà
Oai phong kiều diễm còn đâu mất rồi...

Hồn lảo đảo sặc cười ngây ngất
Ghì chặt nàng cho chết mê ly
Xéo lên sông núi đô kỳ
Đập tan thành quách ra tay phá tàn...

Chú thích: Đây là tư tưởng cuả cố Thi Sĩ Đinh Hùng. Lu Hà tôi  là kẻ hậu nhân hứng lên thì chuyển thể sang song thất lục bát thôi.

Tiện thể muốn nghiên cứu thêm ngày xưa ngưòi ta sống ra sao?
Thật ra theo tôi là một tư tưởng quái dị, ly kỳ, rùng rợn...

12.2.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site