lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Mười Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Hồi đêm đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha dạt dào
Nhạt nhoà lúc tỏ khi mờ
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng hầu hai bên
Oai phong kià đấng siêu nhiên
Hẳn ông Thi Sách Châu Diên thuở nào
Khoan thai mừng rỡ hỏi chào
Khách từ hạ giới lạc vào đằng vân
Phong tư dáng vẻ trầm luân
Mang theo một gánh trần gian âu sầu
Dập đầu lã chã xin thưa
Hồn thiêng non nước tình xưa ông bà
Thánh linh pháp lực hiển phù
Cứu nhân độ thế quê nhà triền miên
Hiện nay Cộng Sản bá quyền
Gây bao thảm cảnh oan khiên cơ cầu
Liên minh với cả kẻ thù
Ngàn năm nợ cũ bên bờ Hát Giang
Thói quen hống hách bắc phương
Biên giới bành trướng biển đông lấn tràn
Tớ thày nuôi mộng ngu dân
Công an hiếp đáp muôn dân chẳng dừng
Qua bao lớp sóng Bạch Đằng
Thù chưa rưả hết cột đồng còn chôn
Quê hương nghèo đói điêu tàn
Hận bầy chuá đất cuỡng dân diệt nòi
Ăn chia đong đếm vô loài
Đất buôn biển bán một bầy khuyển nhung
Lắng nghe lệ đổ dòng dòng
Đầm đià ướt đẫm má hồng Tiên Nga
Song Thành Tiểu Ngọc rầu rầu
Chư T iên Thi Sách hai bà sầu thương
Bước lên tôi nắm tay ông
Giật mình tỉnh giấc trầm hương muội tàn!

30.04.2009 Lu Hà

 

Một Đoá Hương Lòng
tặng nữ thi sĩ Huệ Thu

Hương sen trẻ mãi không tàn
Đời người nữ sĩ muôn vàn cung thương
Trắc bằng vằng vặc Trường Giang
Nhớ chàng Lý Bạch thuyền trăng xuôi giòng
Thương ai bươn bả dặm đường
Chờ ai vò võ non sông tuỉ hờn
Lập ra thi quán Sài Môn
Chiêu hiền hội ngộ văn nhân nước nhà
Hồn thơ tứ xứ sơn hà
Năm châu bốn biển la đà tứ phương
Gặp nhau tơ liễu cành dương
Trai thanh gái lịch minh thông dạt dào
Yến oanh thỏ thẻ anh đào
Văn chương như nước ngọt ngào thơ bay
Trẻ già trai gái đều say
Cung đàn nức nở lúc cay lúc sầu
Kể từ ba mươi tháng tư
Theo dòng tỵ nạn bôn ba xứ người
Tình chàng tan tác đôi nơi
Lòng nàng héo hắt dạm khơi muôn trùng
Anh đi góp gió mười phương
Em yêu phiêu bạt tha hương góc trời
Gọi nhau í ới xa vời
Tìm nhau trên mạng chia lời nỉ non
Xa quê nhớ nước thương nguồn
Đói nghèo cơ cực lầm than bốn muà
Thuyền quyên yểu điệu Huệ Thu
Sài Môn chủ quán muôn nhà đồng tâm
Nhà thơ trí giả văn nhân
Muôn nơi độc giả ghé thăm luận bàn
Xa gần nô nức góp phần
Tiền tài kinh phí tinh thần Văn Lang
Chủ chương gìn giữ văn phong
Nêu cao truyền thống Lạc Hồng ngàn năm
Quê nhà mong nhớ vô vàn
Đoá sen dân chủ hương ngàn trăng thơ!

11.5.2009 Lu Hà

 

Canh Tàn Mưa Thâu
hoạ thơ Huệ Thu

Xa xôi gió thoảng mưa thầm
Năm canh rầu rĩ vang âm gọi hồn
Lao xao gió núi mưa nguồn
Lá vàng thu héo trăng tàn tỉ tê
Cơn mưa dồn dập đam mê
Nưả say nưả tỉnh gọi về xa xăm
Mưa trời giá lạnh con tim
Nỗi đau thế sự trần tâm cõi mình
Nôn nao khúc nhạc đô thành
Tiếng lòng rục rã điệu hành quân xa
Nghe như gió thảm mây sầu
Mưa rơi tầm tã bóng ma quê nhà
Bao nhiêu nấm mộ tiêu điều
Hoang vu cánh trắng dải đào vấn vương
Mái hiên thánh thót não nùng
Tàn canh thức giấc tóc bồng bềnh thương
Má hồng hoan lệ sầu tang
Mưa rây kỷ niệm trào dâng tháng ngày...

22.1.2010 Lu Hà

 

Đêm Giáng Sinh
hoạ thơ Ngọc Bích & Huệ Thu

Con bồ câu trắng rưng rưng
Bên cha bên mẹ mà lòng buồn sao
Huệ Thu Ngọc Bích nơi nao
Nâng niu giấc ngủ yêu chiều bàn tay

Xa nhau nhắn nhủ những gì
Giáng sinh Thiên Chuá mọi người bình an
Năm châu giữ vững niềm tin
Tự do dân chủ trái tim vui vầy

Diễn đàn thi quán hăng say
Trăm hoa đua nở mây trời sao trăng
Lao xao tâm thức rộn ràng
Huệ Thu Ngọc Bích lại càng thắm hương

Lời thành kính chúc muôn phương
Bạn bè thi hữu cố hương gọi về
Ngậm ngùi rỏ lệ xa quê
Nỗi lòng thứ lữ não nề thiết tha

Sáng mai tỉnh dậy hoa chào
Lâng lâng rạo rực hồn thơ trăm nhà
Bâng khuâng riêng nỗi ta bà
Gạt đi sầu tủi là quà giáng sinh

Huệ Thu Ngọc bích chân thành
Bài thơ gói cả tâm tình Việt Nam

24.12.2009 Lu Hà

 

Lạc Vào Thiên Thu
hoạ thơ Hàn thiên Lương

Cuối năm tư lự ưu phiền
Đọc ai như thể lạc miền thiên thu
Trải bao bão hận gió thù
Xác hoa tan tác âm u góc vườn

Ven sông bờ liễu héo hon
Phăng phăng nước chảy cá chen chân cầu
Chiều tà chuông đánh thinh sầu
Oan hồn thấp thoáng bạc màu trần ca

Không gian tĩnh lặng bơ phờ
Thế nhân ai đó vạn nhà bi thương
Hoang vu sóng biển chập trùng
Cõi đời lơ láo bụi hồng vi vu

Bâng khuâng hồi tưởng xa xưa
Hoa xuân mấy lưá trọn bầu trẻ thơ
Thương ai bạc cả mái đầu
Hoàng hôn tưạ cưả âu sầu chờ mong

Người đi kẻ ở se lòng
Gót chân sỏi đá cầu trong an bình
Tự do biển lộng trời xanh
Nỗi niềm ly khách tâm tình núi non

Thời gian cỏ mọc sáo mòn
Đường xưa lối cũ vẫn còn hằn lên
Vết đau thế kỷ phong trần
Chuông chuà văng vẳng xa gần hồn mê

Xa quê bận rộn trăm bề
Bên song cưả sổ não nề trần duyên…

31.12.2009 Lu Hà

 

Nưả Tình Người
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Bâng khuâng một nưả tình người
Mà sao vương vấn mãi hoài thế nhân
Con đường muôn nẻo trần gian
Nưả quen nưả lạ dấu chân phong trần
Bóng dài trải nắng chinh nhân
Nưả ngoài hiện thực nưả còn trong mơ
Má hồng chúm chím hàng cau
Thướt tha yểu điệu mặn mà thủy tiên
Chưa quen mà vội sao buồn
Sương rơi hàng liễu trăng ngàn gió bay
Dòng đời tấp nập cuồng say
Lỡ làng ánh mắt bờ mi nưả vời
Bước qua những tháng năm dài
Tơ chùng dây đứt một thời đàn ai?...

11.12.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site