lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Hai Mươi Mốt

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nhớ Cánh Phong Lan

Thơ mãi mà anh chẳng chán sao
Bâng khuâng thoang thoảng bóng hồn xưa
Lưả lòng âm ỉ còn vương maĩ
Than cuỉ còn đâu  lúc xế chiều?

Biết đấy mà sao chẳng chiụ yên
Thương đời day dứt mối nhân duyên
Tình người đeo đẳng theo năm tháng
Ôm cánh hoa lòng héo vạn xuân

Có phải trời đày cho gặp nhau
Để rồi bi lụy mối sầu tư
Biển xa ngăn cách đôi bờ bến
Tóc bạc còn mơ truyện vẩn vơ

Anh vẫn làm thơ trả nợ đời
Ru lòng thi sĩ sống cho vui
Nếu không có lẽ thì anh chết
Đa cảm làm sao một kiếp người

Anh gặp trong đời bao mỹ nhân
Mà sao vẫn mãi chỉ là em
Những đêm ám ảnh hồn cô độc
Tỉnh dậy thương ai mộng ngẩn buồn

Anh vẫn thường ngày bên vợ con
Xuân thu đông hạ xuốt quanh năm
Nhớ sao day dứt hoàng hôn ấy
Em gaí chờ anh bóng xế tàn

Thôi đã lỡ rồi em gái ơi
Nỗi buồn man mát nhớ nhau hoài
Thương nhau hãy sống cho nhau nhé
Hạnh phúc hương thu trọn cuộc đời

Nhớ lại mấy dòng anh được xem
Đời em chìm nổi nỗi gian truân
Lụy tình hai đưá đầy đau khổ
Lỡ bước sa cơ lạc nẻo trần

Hai sáu năm rồi bao khổ đau
Giật mình mới hiểu thế là yêu
Giá xưa hai đưá bình tâm lại
Một chút thời gian để có nhau

Ở đời ai dễ gặp tri âm
Chẳng được gần nhau anh nhớ em
Tri thức người ta là thế đấy
Nguyện cầu em được sống bình an

Anh chẳng cầu xin được gặp em
Mong em hạnh phúc với chồng con
Dư thừa ngũ thập tri thiên mệnh
Còn ước gì hơn được sống yên

Nếu phải nghe tin truyện của em
Vợ chồng em chẳng trọn tình duyên
Thương đau dằn vặt làm chi nữa
Hận để ngàn thu một nỗi buồn

Anh đã yên tâm với cuộc đời
Vợ hiền con thảo sống an vui
Biết bao hoạn nạn gom từng trải
Hạnh phúc có từ trong khổ bi

Anh vẫn làm thơ để tặng em
Chồng em liệu có trách gì không
Anh tin người ấy là quân tử
Hiểu được lụy đời ôi thế nhân

Cũng xong mấy chục vài năm lẻ
Giấc mộng nam kha thoáng hết vèo
Tỉnh dậy vô thường ta mới biết
Tình thương tâm thức mới thanh cao

  1.5.2008 Lu Hà

   
Nhớ Chiều Hoàng Hôn

Đôi dòng nước mắt chua cay
Xót xa ngấn lệ bồi hồi nhớ em
Còn đây vẫn ánh mắt huyền
Như ngày xưa ấy hoàng hôn chiều tàn
Anh đi theo bóng mây tần
Con tàu lữ khách vương buồn cố nhân
Tình xưa chẳng được toại nguyền
Cho đời thoang thoảng tâm hồn cuả em
Tình thương anh dấu trong tim
Gánh đời nặng trĩu tấm thân phong trần
Chinh nhân đạp giải non ngàn
Nặng lòng cố quốc nồng nàn quê hương
Xa xa một dải mây hồng
Cánh chim vô định bốn phương đất trời
Ta bà trôi nổi luân hồi
Uyên ương là giống đấy thôi hữu tình
Con chim yêu khoảng trời xanh
Kiếp người định mệnh duyên tình giở giang
Thương em phận bạc má hồng
Xót thân quân tử long đong sớm chiều
Hôm nay ngày nghỉ tình cờ
Trên màn hình ảnh người xưa vẫn còn
Hồn thơ nặng nợ thi nhân
Trạnh lòng cầm bút mấy vần thăm em
Lâu nay vẫn được bình an
Chồng con hạnh phúc mọi phần an khang
Cha em có được khoẻ không?
Vẫn ca vẫn hát bình thường  Thái Chân
Anh thì đã quá năm lăm
Người ta lại đoán bốn nhăm là cùng
Lơ thơ điểm bạc lá vàng
Tiền tiêu vưà đủ làng nhàng thế thôi
Ung dung chỉ biết vui cười
Muôn vàn gian khó mặc đời khỏi lo
Đời người sống được bao lâu ?
Lo buồn cũng thế vô tư sướng rồi
Chẳng thù chẳng oán ghét ai
Dương trần hoạn nạn em ơi thường tình
Cái là chính mạng thân mình
Tóc tơ không mất trời xanh xem thường
Vi vô xoá hết đau thương
Học theo Lão Tử vô thường trung dung
Tiểu nhân quân tử trùng trùng
Như người với quỷ như ngày với đêm
Tránh người thì quỷ đến liền
Tránh ngày thì lại đêm đen bần hoàn
Miễn cho lòng dạ bình an
Bình minh sẽ đến quỷ tìm bóng đêm
Tiếc rằng chả được cùng em
Luận bàn thế sự tri âm bạn đời
Từ ngày lỡ bước chia ly
Hai ta chịu cảnh đắng cay muôn phần
Ngược xuôi tất bật trần gian
Kẻ tần người sở lao phiền não tâm
Cảm lòng anh mến phục em
Gần ba thập kỷ phơi trần tâm gan
Mấy lời tri kỷ cùng em
Tình huynh nghiã muội muôn vàn yêu thương

13.7. 2008  Lu Hà

Thơ Để Cho Em

Thơ đi thơ lại vẫn là thơ
Thơ thẩn kià ai cả sớm chiều
Cứ nghĩ đến em là nước mắt
Trong đầu chưá chất chỉ toàn thơ

Thơ như giọt nước lấy trong tim
Đọng nỗi sầu tư đắng mật gan
Dồn cả vào thơ đầy cốc lệ
Thương em thăm thẳm cõi ru hồn

Thơ nhắn nhủ em sống hết mình
Đầm đià châu ngọc giỏ năm canh
Mộng tàn gối chiếc buồn đêm lẻ
Người ấy giờ đây vẫn mạnh lành

Thơ tiễn buồn ai đi lấy chồng
Chẳng thuận lòng Cha với họ hàng
Tính nết sao mà ương bướng vậy
Chỉ vì tức bực vơí người thương

Tha thiết yêu nhau để lỡ làng
Vì em chẳng khéo giữ chân chàng
Vì em tranh giải thành lơ đãng
Anh biết thơ ngây chỉ có nàng

Đông qua xuân đến đọc dòng tin
Tết đến mà sao nghẹn tắc lời
Ngũ thập biết rồi thiên định mệnh
Trăm năm bằng cuộc biển dâu đầy

Tức quá mà ta phải chiụ sao
Nâng niu như ngọc thắm như hoa
Tình em anh giữ hòn trân bảo
Căm kẻ vô lương xéo ác tà

Than thân, trách phận giận trời xanh
Giận cả không gian vũ trụ hành
Xé nát chín tầng mây khí quyển
Đưa em trốn đến đảo hoàng tinh.

 2008  Lu Hà

Vẩn Vơ Cõi Lòng

Tự nhiên tim động lao xao
Nhớ nàng tiên nữ vẩn vơ cõi lòng
Mảnh mai như sợi chỉ hồng
Lắng nghe theo mạch nhưạ thông vắn dài
Bước đi nhập thể trần ai
Nỉ non thánh thót u hoài sầu đưa
Sóng lòng cuồn cuộn như mưa
Ô hay nàng đã nhập vào hồn tôi
Nưả đêm trằn trọc nghĩ suy
Thương người con gái đắng cay giưã đời
Sinh ra muôn cõi luân hồi
Phong tình cổ lụy ngầm ngùi chiều thu
Bơ vơ giưã chốn ta bà
Trầm luân bể khổ má đào phôi phai
Thông minh vốn sẵn tính trời
Con nhà gia giáo nết đời phỉ phong
Thiên tư dòng họ thanh quang
Sớm khuya đèn sách theo giòng thời gian
Mưu sinh cuộc sống gian truân
Chắt chiu dành dụm ưu phiền mãi sao?
Tâm hồn dào dạt thơ ca
Cố hương Nam Việt dập diù biển khơi
Sài Gòn đơm đặt thị phi
Hang hùm nọc rắn miả mai vì tiền
Thương ai chiụ khổ muôn vàn
Lời khen tiếng trách oán hờn rền vang
Đảo điên miệng thế gian thương
Vu oan giá hoạ thê lương hãi hùng
Thương ai vò võ canh trường
Nỗi niềm cố quốc tha hương nghẹn ngào
Viễn phương nàng vẫn đi chuà
Quy y tam bảo má đào chưá chan
Thương ai như ánh trăng ngàn
Ngàn thu vằng vặc sắt son tấm lòng!

7.12.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site