lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Không Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hoài Vọng Cố Đô
tặng nữ sĩ Tiền Anh Thơ

Sông Hương núi Ngự vọng hồn xưa
Sóng vỗ thiên thu vẳng tiếng hò
Công Chuá Huyền Trân môi tím nhạt
Anh hùng Chiêm Quốc chuyến đò xa....

Huế của ai ơi! Huế hẹn hò
Như tà áo trắng tuổi còn mơ
Bạch Đằng bến Ngự muà thương nhớ
Màu áo xanh lam trí học trò

Không hiểu vì sao đã bấy lâu?
Mà người thơ ấy vẫn thờ ơ
Mải mê kinh kệ hằng khuya sớm
Vui với gần xa chốn cửa chuà

Đã bấy lâu nay tớ vẫn mong
Đàn xưa réo rắt tiếng tơ đồng
Bá Nha gảy khúc người xa xứ
Bến nước Tầm Dương sóng đỏ lòng

Đỏ lòng thương nhớ giọt sương mờ
Viễn xứ người ơi thảm mộng sầu
Tóc bạc xa hương về cố Quốc
Bâng khuâng lưu luyến thuở gieo cầu

Hảo cầu thiếu nữ gác lầu cao
Rơi giưã trần ai rợp bóng cờ
Tài tử giai nhân người quốc sắc
Giơ tay để bắt lấy nàng thơ

Nàng thơ như ngọc ý như xuân
Đức Quốc Đại Bàng nhớ cố nhân
Muôn nẻo trùng dương bay dạm thẳm
Trời xanh rã cánh gió đằng vân

Đường thi thiên cổ còn đâu nưã
Nguyễn Khuyến đi về chốn động tiên
Con cháu bây giờ chê khó đọc
Văn chương thơ mới tuổi hoa niên

Nay có mấy lời nhắn bạn thơ
Cố mà giúp tớ chớ làm ngơ
Tiếc rằng sinh phải thời nho mạt
Để lại sầu vương nhớ cố đô

Huế vẫn đây là Huế cổ xưa
Sông Hương nuí Ngự vẫn còn mơ
Tố Như đi hẳn còn lưu lại
Thơ mộng hồn xưa nhớ cố đô.

29.2.2008 Lu Hà

 

Món Nợ Ân Tình

Trải gió bụi bao phen ân oán
Sóng ba đào tủi hận nguồn cơn
Chúng sinh muôn cõi dương trần
Cánh bèo tan hợp ái ân chan hoà

Dẫu chẳng thuận kiếp xưa tiền định
Cưỡng làm chi số mệnh an bài
Người ơi gặp gỡ làm chi
Cho thêm sầu oán cho đời thêm cay

Say mê ai đặt bày quăng lưới
Ao hồ sâu bắt cái thủy chung
Trái duyên buộc sợi tơ hồng
Cho đời vương lụy mang lòng sinh nghi...?

Dồn thế bí đường đi nước bước
Theo dấu chân đám rước qua sông
Ngẩn ngơ bến vắng đò suông
Ngậm ngùi đôi ngả sầu vương canh tàn

Đời trai trẻ tủi hờn cố quốc
Chót sinh ra chẳng được như lòng
Nuôi con luống những cầu mong
Công thành danh toại xứng dòng nho gia

Bao mộng ước thành ra mây gió
Bút nghiên thành bỏ xó ai hay
Bon chen thì cũng thiệt thòi
Không thần không thế thành người bỏ đi

Phải cam chiụ một đời hèn kém
Trí nam nhi chiụ ngậm bồ hòn
Trông ra bốn bể sầu than
Kiếp này giun dế tro tàn lá bay

Gạt nước mắt cho hay phương sách
Phải xuất dương cứu cánh cho đời
Tự mình giải phóng mình thôi
Vì cây dây cuốn một thời đau thương....!

2008 Lu Hà

 

Bèo Tây Trôi Nổi
hoạ thơ Môi Tím

Bèo tây trôi nổi trên sông
Nào ai nỡ thả lạc dòng chia hai
Thương đau tủi hận sầu cay
Năm canh giọt lệ tuôn dài cha ơi!
Xót xa nhìn đám bèo trôi
Bên bờ sông vắng mẹ tôi thương mình
Mênh mông gió lộng trời xanh
Mẹ tôi lỡ bước vì tình phôi phai
Cha tôi... cát bụi đường dài
Long đong chìm nổi nhớ người tình xưa....
Hay cho ngày nắng đêm mưa
Mẹ con sớm tối sầu đưa giọng buồn
Hò ơ theo tiếng mưa tuôn
Phù du bèo bọt phong trần nổi trôi
Kià ai thả cánh bèo rơi
Như đời con trẻ mồ côi nưả đời....

4.11.2009 Lu Hà

 

Aỏ Vọng Hoàng Hôn
hoạ thơ Huệ Thu

Thanh âm ảo vọng từ đâu?
Hoàng hôn thăm thẳm biển sầu gió run
Gió gào lớp sóng theo chân
Quê hương bão táp hãy dừng đi thôi
Thương đời côi cút niềm vui
Phong trần thứ lữ nổi trôi xa nhà
Mây trời vần vũ lòng ta
Có về quê mẹ vẫn là mộng xưa…
Thở dài ngao ngán đêm khuya
Tình người viễn xứ giọt thơ vắn dài
Se lòng tê tái bờ vai
Hồn ta nương náu ở ngoài gió sương...

3.10.2009 Lu Hà

 

Dang Tay Ôm Cả Thương Đau
hoạ thơ Huệ Thu

Dang tay đón nắng chờ mưa
Trời cao thả giọt âu sầu thế nhân
Lệ tràn lẫn với mưa tuôn
Đầm đià bên má nụ hôn dòng dòng
Khói tan binh lưả chiến trường
Bắc Nam thống nhất chia đường đôi ta
Mênh mông trời biển bao la
Mộng hoa tan vỡ sương mù khổ đau
Hồn đi vào cõi mây xa
Tình còn phảng phất như vưà qua đây
Giăng giăng tủi hận mưa dày
Để ai tê tái tháng ngày hư không
Sắt son thề nguyện đá vàng
Gió lay chẳng chuyển tình chàng năm xưa
Thương thay một kiếp phù du
Vẩn vơ lưu luyến mặn mà tình xuân
Xót xa giọt nước xuôi dòng
Gió mưa thấm đẫm nỗi lòng bi thương
Nắng mưa là sự vô thường
Tôi ôm một dải mây buồn quanh năm
Đồng hồ dưong thế trần gian
Xin Tây Vương Mẫu ngưọc dòng thiết tha
Hồn từ lục bát đi ra
Giưã trời ôm cả mưa sa trọn đời.

12.11.2009 Lu Hà

 

Ai Dìu Em Đi ?
hoạ thơ Huệ Thu

Anh đi thấm thoát bao ngày ?
Trời xanh thăm thẳm còn ai trả lời
Bạn bè có bấy nhiêu thôi
Muà thu lá rụng mưa trời nỉ non
Gió bay một thoáng than phiền
Rối bời trăm ngả đêm tàn trăng mơ
Chiều về thả bóng liêu xiêu
Nếu em có ngã ai dìu em đi?...

8.11.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site