lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bảy Mươi Chín

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Phũ Phàng Rong Rêu
tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo

Tôi say từ phút ban đầu
Mênh mông ánh mắt thiên tư xa vời
Văn chương đài các thức thời
Ngàn năm văn hiến sáng ngời sử xanh
Tấm lòng vằng vặc tâm thanh
Như giòng nước chảy long lanh má hồng
Chim sa cá nhảy vội vàng
Hoa chen kém sắc phấn nồng kém vui
Thuyền quyên yểu điệu mấy ai
Được như nàng Hảo đất trời bao la
Thương dân yêu nước chan hoà
Xót xa lòng mẹ mặn mà tình em
Trước sau trọn vẹn nỗi niềm
Trân thành giản dị trái tim nhân loài
Than ôi! cuộc thế suy đồi
Trần gian bể khổ đắng cay tủi sầu
Tiếm danh bổng lộc sang giàu
Văn nô bồi bút nhà lầu xe hơi
Đọc văn như thể thấy người
Thương người thục nữ nổi trôi giưã giòng
Mác Lê chủ thuyết điên cuồng
Trải bao thập kỷ phũ phàng rong rêu!...

14.12.2010 Lu Hà

 

Hồn Theo Mây gió
hoạ thơ Tuyền Linh

Hồn ta phiêu lãng trong mây
Cưõi trên lưng gió phương trời lạ xa
Tìm nàng ở chốn nơi nao
Năm canh huyền ảo giấc mơ ta bà

Ngẩn ngơ vào cõi chiêm bao
Như con bướm trắng la đà chiều thu
Trang Sinh lạc lối vườn đào
Duyên thiên định mệnh giăng tơ đợi chờ

Lòng ta như giọt mưa chiều
Ngoài hiên thánh thót còn chờ hoàng hôn
Đêm thu vằng vặc trăng ngàn
Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm vì ai?

Nỗi buồn theo sóng ra khơi
Mưa sa gió táp nổi trôi luân hồi
Ôi thôi thuyền vỡ tan rồi
Chuyến đò duyên phận bao người lạc nhau

23.11.2009 Lu Hà

 

Thao Thức

Nưả đêm thao thức miên man
Như con cò trắng băng ngàn vượt sông
Vượt qua biển cả trùng dương
Tìm nơi cung điện thiên đường ái ân
Lạc vào cưả động cõi tiên
Mấy tầng nhũ đá sáng viền hào quang
Lần theo lạch nước bờ thông
Trăng thu vằng vặc phấn hồng nỉ non
Ngũ nương bồng đảo mái son
Lừ đừ cá lội suối ngàn trong veo
Chênh vênh sóng vỗ dập dìu
Men say cuồng nhiệt má đào ngẩn ngơ
Ôm nàng cho trọn giấc mơ
Phỉ nguyền ước hẹn ngàn thu mong chờ
Tơ duyên từ bởi kiếp nào
Cung đàn tiếng sáo hồn thơ gọi về
Canh trường dặm nẻo sơn khê
Quê hương tiên tổ giống nòi quê ta
Con cò giưã chốn bao la
Ái hà bể khổ sầu tư giưã đời...

14.12.2010 Lu Hà

 

Tìm Dấu Chân Anh
hoạ thơ Thanh Huyền

Tê tái lòng tôi chiếc lá bay
Buồn như sầu muộn bóng vàng nai
Hoàng hôn chiếc lá tìm trong gió
Xơ xác điêu tàn in dấu phai

Thơ thẩn mình tôi ngọn gió thu
Rưng rưng mắt lệ ngấn sầu tư
Chinh nhân dạm thẳm dài vô tận
Khắp nẻo dương trần anh ở đâu?

Nguyện ước xưa anh lạc lối về
Lời như gió thoảng cuốn trôi đi
Gió ơi! Chiếc lá sầu nhung nhớ
Thoang thoảng bên tai hẹn nỗi chờ

Mỗi độ thu về rụng lá vàng
Vàng bay xoá dấu có thương không?
Con nai bé nhỏ tìm trong lá
Dấu vết chân xưa nặng xót lòng….

25.8.2009 Lu Hà

 

Trăng Rụng Canh Tàn
hoạ thơ Nguyên Trường

Ở lại bên nhau một tối nay
Trời sao vằng vặc muộn màng say
Ôi chao tha thiết còn trăng tỏ
Lơ lửng treo cao chẳng với tay

Huyền ảo bao nhiêu mộng đến nay
Vầng trăng nào tỏ nỗi sầu cay
Hương hoa chưa thắm tình xuân lạnh
Khúc nhạc sầu bi điệu lắt lay

Trăng hỏi mây che trách gió không?
Như người dương thế khóc đòi xuân
Hương hoa một thoáng luà trong gió
Đẫm lệ nhìn trăng lặn đáy sông…

Ở lại bên nhau còn tối nay
Tàn canh trăng lặn hết nồng say
Mai đi muôn ngả trời trăng mộng
Nhấc chén sầu ly cho thật say….

25.8.2209 Lu Hà

 

Hoàng Hôn
hoạ thơ nàng Thanh Huyền

Thơ thẩn hoàng hôn đượm má hồng
Sầu đong năm tháng lận vào trong
Anh xa biền biệt vui người mới
Có nhớ tình em giưã nẻo đường?

Cát trắng sương mù bãi biển hoang
Thuyền ai thấp thoáng khói tơ mùng
Nao nao cỏ lạnh con đường cũ
In dấu chân anh lá ngập đường

Phưọng vĩ quê nhà đã trổ hoa
Anh ơi! Còn nhớ nhụy hoa đầu
Quê hương nghèo khó lòng son thắm
Biết có ngày nào ta có nhau?

Câu truyện tình xưa ai nỡ quên
Ngàn thu trăng nhớ khóc Huyền Trân
Khắc Chân can đảm vào hang sói
Công Chuá trở về với nước non

Nếu có ngày mai mộng cuối trời
Mong sao cho lại được thành người
Hoàng hôn em đợi nơi đầu sóng
Anh nhé yêu em trọn cuộc đời

Anh đã đi rồi, anh ở đâu?
Nỗi niềm em gưỉ đám mây xa
Hoàng hôn tắt bóng chân trời rộng
Em nhớ anh nhiều, anh mến yêu!

16.9.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site