lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Hai

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tương Ý Hữu ý
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Tâm tư huynh đã kể ra
Tương thân hữu ý mặn mà chưá chan
Ý thơ như sóng nước tràn
Mạn thuyền chao đảo nồng nàn thiết tha
Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa ngâu lại trắng buồng cau ngạt ngào
Bướm ong dìu dặt xuân chào
Lâng lâng ngây ngất hoa đào gió đông
Ngập ngừng trước cổng ngóng trông
Kià chàng Tô Hiệu vấn vương nỗi niềm
Trăng soi vương bóng bên thềm
Hỏi cô thục nữ môi mềm nụ xuân...
Non cao là đỉnh Vu Thần
Có hiên Lãm Thuý thông ngàn vi vu
Tần ngần dạo bước đi qua
Tìm người thiếu phụ tuổi vưà ba lăm
Thưa rằng: Đã mấy trăng rằm
Con trai út đã lên năm tuổi rồi
Thôi đành theo sóng biển khơi
Ngàn thu lại gặp ở nơi cuối trời...

17.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 5

Lời Thi Nguyên:
"Cung mê thì hết chỗ chê...
Nhưng mà em phải đi về đây anh...
Hàn huyên thời khắc trôi nhanh...!
Trưa giờ thơ thẩn cùng anh đượm màu...

Thuyền anh rượu nóng, luạ nhàu...
Ôm đàn em lại chuốc sầu tơ vương.
Nghĩ sao số kiếp đoạn trường.
Nỉ non cung oán, ai thương mà hòng...!

Ba chìm bảy nổi long đong.
Kiếp này đã thế đừng mong đợi gì...!
Phút giây vui vẻ cười khì...
Trăm năm sầu chuốc một khi lỡ làng.

Con thuyền khi đã sang ngang.
Sóng to cũng phải vững vàng chèo thôi.
Chẳng mong để tiếng cho đời.
Ong bay bướm lượn lả lơi tình hờ.

Tình huynh, nghiã muội tôn thờ.
Tâm giao đối đáp vần thơ giải sầu.
Đừng cho ruột muội thêm rầu...!
Còn Huynh cũng phải mọc râu vì phiền... "

Thi Nguyên

 

Tình Qua Nghiã Lại

Tình qua nghiã lại cũng phiền
Huynh huynh muội muội tơ duyên lỡ rồi
Mỗi người ở một phương trời
Trùng dương dặm thẳm biển khơi mịt mù

Cung mê lạc nẻo đường xa
Đất trời thăm thẳm biết đâu mà tìm
Lang thang theo dấu chân chim
Nhìn ra bốn bể cá chìm tăm reo

Trèo lên đỉnh núi cheo leo
Vi vu gió thổi lèo tèo bông hoa
Lòng muội bát ngát chan hoà
Hoa nào sánh được mặn mà chiêm bao

Có đôi chim trắng cặp bồ
Gù gù trống mái ước mơ nhân tình
Chập chờn cánh bướm xinh xinh
Lại càng thôi thúc cho mình với ta

Xa xa có một mái nhà
Khói lam nghi ngút bóng tà tà mây
Thiên nga suối nước vui vầy
Cùng cô tiên nữ hây hây má hồng

Nàng rằng: Ra khách thập phương
Băng rừng lội suối dặm trường đến đây
Nỉ non tâm sự vơi đầy
Bao nhiêu oan ức đắng cay thế trần

Té ra gặp được người thân
Bấy lâu ân ái thở than ngậm ngùi
Cùng nhau trên mạng sụt sùi
Mây mưa tầm tã chôn vùi được sao?

Mừng mừng tủi tủi xiết bao
Ca ca muội muội thuở nào xa xưa
Không ngờ lại được gặp nhau
Vần thơ để lại Lu Hà - Thi Nguyên

Trùng phùng huynh muội tương duyên
Trải bao năm tháng muộn phiền tương tư
Hồng nhan quân tử gặp nhau
Thơ thơ phú phú rì rào suối mơ...

17.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Lu Hà 6

Lời Thi Nguyên:

"Trúc, Mai, Lan, Huệ nhiều nàng thế ư..?
Biết là Huynh cũng rất cừ...!
Nhiều người bằng tuổi lừ đừ cho qua.
Tiếc thay thân xác ngọc ngà...!
Ai rồi cũng hoá thành ma....Cà Rồng..?!"

 

Nụ Cười Tâm Linh

Nhân tình thế thái là thường
Khác người ở chỗ tấm lòng mênh mông
Long đong trong chốn biển hồng
Ba chìm bảy nổi đoạn trường suối reo

Gập ghềnh trắc trở càng leo
Suối sâu vực thẳm gian neo xá gì?
Cũng sinh ra một kiếp người
Kẻ kia người nọ chơi vơi biển hồ

Giàu sang phú quý mịt mờ
Tranh đua kèn cưạ sương mù quẩn quanh
Báu gì một chút hư danh
Chết đi để lại hôi tanh mùi bùn

Trúc Mai Lan Huệ chưá chan
Thuyền quyên yểu điệu muôn vàn mến yêu
Một hai sớm tối chiều chiều
Vần thơ tao ngộ mĩ miều hoàng hôn

Khác nhau là bởi tâm hồn
Trẻ trung phóng khoáng bồn chồn phấn hương
Tuổi cao khí khái cương thường
Được thua hơn kém vấn vương làm gì...?

Huynh đây đâu phải cọc còi
Phong tư đạo mạo trong đời mấy ai
Càng già càng dẻo càng dai
Thanh niên trai tráng gớm thay ông này....

Phong trần bao nỗi đắng cay
Trải bao hoạn nạn càng say tình người
Thi Nguyên gặp ở trong đời
Ngàn thu hương ngát nụ cười tâm linh!

17.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 7

Lời Thi Nguyên:

Cảm ơn huynh nặng nghiã tình.
Dòng thơ lai láng làm thinh được nào...
Nếu là duyên số trời cao...!
Cho Huynh gặp Muội cùng trao tơ lòng.

Vần thơ tươi mát, sáng trong.
Ý thơ thơm ngát, hoa lòng tung bay.
Thì đây nhận tấm lòng này.
Từ nay huynh muội không thay đổi gì..

Chân thành, ghét kẻ kiêu kỳ.
Giản đơn tính khí, đôi khi hơi gàn.
Đuà vui chọc phá nhẹ nhàng.
Thẳng ngay, trọng nghiã, chưá chan tình người.

Đó, vài nét đại cương thôi...!
Tự mình không tiện nhiều lời bán rao...
Quen huynh muội rất tự hào...!
Thơ huynh tựa nước dâng cao hải hồ.

"Bàn tay lỡ có lấm dơ.
Nếu được nước sạch rưả nhờ đẹp ngay."
Ngậm ngùi chua xót đắng cay.
Nước sạch chảy mất chỉ thay buồn phiền.

Ai mà không dễ nổi điên.
Tình tan nghiã tán oan khiên theo mình.
Huynh thì linh động, thông minh.
Hiểu được lòng muội, tâm tình nơi đây...!

Chúc huynh vạn phúc, đức dầy.
Chúc huynh cùng muội từ đây thuận hoà.
Bình thơ chia xẻ... cười khà...
Ý hay, lời đẹp như hoa cõi trời...!

Thi Nguyên.

 

Hoá Thân Diệu Kỳ

Thoảng nghe như thể Đức Bà
Lâm ly đạo cốt Phật Đà giáng lâm
Tiếng lòng nhân ái từ tâm
Trong như dòng suối âm thầm reo ca...

Lâng lâng như áng trăng ngà
Thướt tha yểu điệu mặn mà Huyền Trân
Ý thơm mát mẻ trần gian
Pha màu tinh nghịch thế nhân thường tình

Huynh nào có dám bất bình
Tâm hồn thục nữ mái đầu xanh xanh
Đọc qua thấy tấm lòng thành
Hồng nhan  tri kỷ như mình với ta

Lời vàng thánh thót chim ca
Huynh đâu chối bỏ dạt dào biển Đông
Nước trong cho mối tương đồng
Xá chi nước đục má hồng chẳng phai...

Mây đen kéo xuống tuyền đài
"Tình tan nghiã tán" thở dài năm canh
Kiếp sau lưu luyến cùng cành
Như chim liền cánh trời xanh tung hoành

Chư tiên đàn hạc thiên đình
Đôi ta huynh muội chung tình hát ca
Ngọc Hoàng cảm động xót xa
Lệnh cho Nguyệt Lão xét tra duyên này...

Thưa rằng: trong sổ trần ai
Xưa kia phạm tội đoạ đầy thế dân
Tu tâm dưỡng tính thành nhân
Phật tâm trỗi dậy hoá thân diệu kỳ....!

17.12.2011 Lu Hà


Miá  Ngọt Tình Thơ

Thị Vui cùng với Thiết Hùng
Vượt rào bẻ miá mật đường chưá chan
Lu Hà nghĩ đến tình thân
Lại mời nhai miá nước tràn cằm râu
Thiết hùng mặt đỏ ngầu ngầu
Nàng Vui sung sướng mặn mà anh ơi!
Mấy khi thoả mãn cái đời
Hương thơm mật miá hồi hồi lòng em
Bấy lâu vương vấn nỗi niềm
Cùng anh hoan hỉ dưới thềm trăng vương
Vườn thơ rộng rãi mênh mông
Đủ loài hoa bướm cái ong la đà
Thon thon mười ngón tay ngà
Tóc mây loã xoã  như là tiên nga
Thiết Hùng ngây ngất ngẩn ngơ
Đào nguyên lạc lối men bờ ái ân
Bên dòng suối mát thanh tân
Thanh mai trúc mã muôn vàn gió xuân
Đông về tết sắp đến gần
Chớ quên pháo cối nổ tan trái tình
Pháo con lẹt đẹt cô mình
Pháo xì thì chán cho hình bóng nhau...

17.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site