lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Năm Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Trang Hiệp Nữ
cảm tác theo ảnh

Cô là hiệp nữ Phương Thanh
Rút gươm trông thật là xinh nồng nàn
Phong tư rất mực hồng quần
Môi son má phấn trăng ngàn ngẩn ngơ
Cho tôi hôn một cái nào
Liều thân xô cưả ta bà một phen
Giật mình hổ nữ hoa quyền
Muá gươm quay tít hoàng thiên hãi hùng
Mê man ngất sửu bên đường
Hà hơi khởi động cuống cuồng cứu tôi
Dạt dào chùn chụt bờ môi
Hương thơm ngào ngạt tôi thời tỉnh ngay
Hết hồn mà cứ mê say
Bàng hoàng ngồi dậy bồi hồi vẩn vơ
Thuyền quyên yểu điệu má đào
Gươm tra vào vỏ thướt tha Tiểu Kiều
Phương Thanh thỏ thẻ yêu chiều
Thuốc cao võ thuật mọi điều tinh thông
Mến thương nàng cõng trên lưng
Hiu hiu gió mát lâng lâng bóng chiều ...!

2.3.2011 Lu Hà

Gác Kiếm Giang Hồ
tặng Phương Thanh

Tiểu long hiệp nữ nhân từ
Cứu nhân độ thế chính là Phương Thanh
Đưa chàng qua cõi u minh
Tào khang ân nghiã chúng mình với nhau
Sớm khuya chung một mái nhà
Nàng ngồi dệt vải bên bờ sông thương
Dưa cà mắm muối vại tương
Lều tranh một mái lâng lâng sớm chiều
Hồng nhan tri kỷ yêu kiều
Tiểu Long gác kiếm mỹ miều hoa xuân
Ái ân cho hết canh tàn
Sòn sòn năm một nồng nàn thiết tha
Ngán đời thảo khấu giang hồ
Tiểu long gác kiếm mới là Phương Thanh!

2.3.2011 Lu Hà

Duyên Dáng Việt Nam

Xao xuyến làm sao một trái đào
Miệng cười nở nụ đoá xuân hoa
Áo dài dân tộc hồn tha thiết
Níu kéo lòng tôi thêm ngẩn ngơ

Đâu chỉ mình tôi ngắm nghiá cô
Giai nhân tài tử vẫn hằng mơ
Thái Chân Ngọc Nữ nơi tiên cảnh
Từ Thức lại về cõi động xưa

Duyên dáng Việt Nam ánh mắt huyền
Tháng năm chẳng phụ tấm lòng son
Mẹ cha tần tảo nuôi khôn lớn
Hạnh phúc giống nòi vẫn tổ tiên

Tôi rất yên lòng được ngắm cô
Dù là tấm ảnh chứ thì sao?
Quê hương ta đó thường mong nhớ
Xa cách ngàn trùng sóng biển xa…

Sóng đánh bạc đầu bao đoá hoa
Bọt bèo trôi nổi kiếp u sầu
Mối mai ngoại quốc đời cơm áo
Máu lệ nhoè rơi thân xác đau…

Tôi rất vui mừng lại thấy cô
Bình an gửi tặng mấy vần thơ
Mẹ cha anh chị bao thương mến
Đất khách quê người hưởng tự do

5.11.2009 Lu Hà

Trăng Rụng Canh Tàn
hoạ thơ Nguyên Trường

Ở lại bên nhau một tối nay
Trời sao vằng vặc muộn màng say
Ôi chao tha thiết còn trăng tỏ
Lơ lửng treo cao chẳng với tay

Huyền ảo bao nhiêu mộng đến nay
Vầng trăng nào tỏ nỗi sầu cay
Hương hoa chưa thắm tình xuân lạnh
Khúc nhạc sầu bi điệu lắt lay

Trăng hỏi mây che trách gió không?
Như người dương thế khóc đòi xuân
Hương hoa một thoáng luà trong gió
Đẫm lệ nhìn trăng lặn đáy sông…

Ở lại bên nhau còn tối nay
Tàn canh trăng lặn hết nồng say
Mai đi muôn ngả trời trăng mộng
Nhấc chén sầu ly cho thật say….

25.8.2209 Lu Hà

Sao Tàn Trăng Bạc
hoạ thơ Hoàng Huy Giang

Xuân chớm hoa lòng lại giã đi
Thương tình thu rụng cóng tê vai
Non đoài sương lạnh hồn giang giở
Bỏ lại chiều hôm giưã tỉnh say !

Tráng sĩ đeo guơm lên ải Bắc
Quan san muôn dặm nuối tơ lòng
Sả thân vinh nhục vì ai nhỉ
Nghe tiếng ngưạ reo vọng núi sông

In dấu chân anh rỏ máu hồng
Chân trời xa thắm dõi mây mong
Xuân qua thu lại nhiều thương nhớ
Tuởng bóng ai về theo gió phong….

Sáng tối nhìn lên dãy núi xanh
Ầm ầm thác đổ bọt sôi nhanh
Thông reo bờ suối lòng se thắt
Con bướm tìm hoa trụi lá cành

Trằn trọc bao muà em nhớ anh
Nỗi buồn hiu quạnh đêm tàn nhanh
Hải đường lả ngọn hương man mát
Thương đời thiếu phụ mái đầu xanh

Đêm về gió thổi từ phương Bắc
Nghe tiếng hồn xa dạ chẳng sờn
Em khóc thương anh bên vọng gác
Chập trùng ánh lưả trái tim son

Vắng anh chim chóc buồn ca hát
Em ở lại nhà gối lẻ đôi
Tóc rối buồng the lười chải chuốt
Còn đâu son phấn thắm hoa cười

Cứ phải ra đi vì núi sông
Cho em năm tháng héo trong lòng
Bao nhiêu thân xác vùi khe suối
Trập trùng quan ải gió mênh mông

Kẻ thù truyền kiếp mộng xâm lăng
Thế kỷ văn minh cảnh phũ phàng
Trăng sao đêm dõi tìm Bắc Đẩu
Gưỉ gắm tình em bao nhớ mong

23.9.2009 Lu Hà

Thiên Nga Không Trở Lại

Đã qua mấy tháng rồi
Đôi cánh nàng bay đi
Vĩnh viễn không trở lại
Thiên thần là thế thôi…

Như con chim thiên nga
Tâm trí tìm phương xa
Thăm thẳm khung trời rộng
Sông ngân hà ở đâu?

Ngào ngạt nhớ trần gian
Hương hoa nở một lần
Nàng Tiên chân thiện mỹ
Cảm xúc toà thiên nhiên

Nàng đã được sinh ra
Dương trần thêm bóng Nga
Khiến cho ai xúc động
Muá bút thành vần thơ

Thuê thoả lòng cho hoa
Người con gái mộng mơ
Si mê mà nhớ mãi
Thổn thức chờ mai sau...

29.8.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site