lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Lời Đức Thánh Trần

Chúng thường hay đốt nén hương
Rì rầm khấn vái bốn phương ưu phiền
Bao nhiêu hàng mã tro tiền
Oán ân chồng chất triền miên nợ nần
Một bầy bá đạo hiếp dân
Tiến lên nghiã điạ trần gian đói nghèo
Làng quê xơ xác tiêu điều
Phố phường chật trội cường hào nổi lên
Một bầy nhung khuyển tuyên truyền
Tình yêu tổ quốc gắn liền Mác Mao
Bám theo một lũ côn đồ
Ăn lương quốc tế chơi trò ngoại bang
Nga Sô Trung Cộng chỉ đường
Bảo nhau đi xuống âm cung điạ đàng
Chót rồi tuyệt lộ lỡ làng
Phải nghe chúng đốt trầm hương khẩn cầu
Khói xông nhức nhối cả đầu
Rên la khóc lóc ngõ hầu cầu xin
Thôi thì ta có lời khuyên
Quay về nhân bản tổ tiên giống nòi
Thánh nhân lịch sử bao đời
Non sông gấm vóc thế thời cứu nguy…

Lu Hà

 

Nhớ Ơn Ngài

Hôm nay con thưa cùng Ngài
Với dòng máu lệ cuả người tha hương
Kể từ khai phá mở mang
Giang sơn ta đó một giòng thủy chung
Phế hưng bao lớp bụi hồng
Núi non ngăn cản bắc phương hung tàn
Lăm le xâm chiếm nhiều lần
Mưu toan đồng hoá Việt Nam sói mòn
Nhớ ơn công đức Thánh Trần
Bao nhiêu suy ngẫm lòng con tỏ tường
Quốc dân lâm cảnh khốn cùng
Mắc mưu cộng sản con đường diệt vong
Gian ngoan xảo trá vô cùng
Trá hình yêu nước lọt tròng Mác Lê
Hư vô chủ nghiã mập mờ
Bao nhiêu thập kỷ dày vò quê hương
Nhân tài trí thức công nông
Đấu tranh giai cấp tuyệt đường sinh nhai
Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi
Giết người như ngoé thiệt nòi Văn Lang
Văn nô bồi bút phô trương
Chủ chương chính sách đau lòng muôn dân
Ngợi ca quỷ dữ hung thần
Ví mình như Đức Thánh Trần thuở xưa
Nghĩ mà tuỉ hổ xót đau
Đôi dòng tăm huyết trình thưa với Ngài

Lu Hà

 

Rạch Tim Trả Huyết Cho Đời

Vì sao ta phải làm thơ
Vì đời chỉ những u sầu khổ đau
Thương chàng Lý Bạch ngày xưa
Vì thơ mà phải gieo đầu xuống sông
Nhớ Hàn Mạc Tử bi thương
Sầu vương hoen lệ đêm trường cô đơn
Nguyễn Du trằn trọc canh tàn
Hồng nhan bạc mệnh trần gian sông hồ
Chữ trinh lấy hiếu làm đầu
Bụi nào vẩn được má đào bán thân
Bao nhiêu tâm lực hao mòn
Tuổi già chóng đến bần hàn thi văn
Nếu là quân tử chính nhân
Mong đừng lưà dối lường gàn bất minh
Mưu đồ hai chữ quang vinh
Vì thơ mà phải bán mình quỷ vương
Tuyên truyền miệng lưỡi không xương
A dua nịnh bợ con đường bất luân
Bẻ cong ngòi bút câu cơm
Đỉnh cao danh vọng chui luồn nhục chưa ?
Trước giờ hấp hối thều thào
Trối trăng thủ hạ đưa vào miếu quan
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn xú danh!

2008 Lu Hà

 

Thương Trăng Lý Bạch

Sông xưa nhớ ánh trăng rằm
Trăng lên sông đợi đằm đằm nhớ mong
Trăng tròn trái mọng chín thương
Tình trăng in dấu mộng trường nước non
Nước trong soi bóng trăng tròn
Một thương hai nhớ vẳng hồn thiên thu
Lửng lơ sông lặng gió ru
Yêu vầng trăng mọc vân du giưã giòng
Nước xuôi mang cả tấm lòng
Hằng Nga mến gửi theo giòng sông xưa
Sương mù che ánh trăng khuya
Giòng sông lạnh lẽo bơ vơ u buồn
Chờ cho sương tạnh mây tan
Cho sông in bóng trăng tàn cuối canh
Trăng đi sáng lại bình minh
Sông tình laị nhớ đêm canh trăng về
Trăng ơi! Trăng mọc đề huề
Thuyền trôi Lý Bạch vụng về tìm trăng
Có ai thi sỹ yêu nàng
Hằng Nga e lệ thẹn thùng với sông
Thương chàng lý Bạch ngắm trăng
Vội vàng quên cả nước sông giưã giòng
Mê trăng đến thế là cùng
Trăng thu gieo maĩ tình chàng trên sông
Nước trôi thương mãi xuôi giòng
Hằng Nga ơi hỡi vì chàng yêu trăng
Nước ra đến tận biển đông
Ôm theo giọt nước đẫm trăng nặng hồn
Hồn người tinh khiết siêu nhân
Yêu nhau hiến cả dương trần theo trăng
Mỗi khi trăng mọc trên sông
Trăng ơi xin chớ quên chàng thi nhân
Trăng lên thi sĩ bần thần
Ngàn thu ai có vạn lần trông trăng
Yêu trăng sông nước thế gian
Còn bao bi lụy dương trần thế nhân
Ái hà bể khổ trầm luân
Như trăng Lý Bạch nước sông luân hồi
Trăng lên lơ lửng giưã trời
Vầng trăng vằng vặc soi người ngóng trăng
Trăng tròn như trái bưởi vàng
Thương ai dưới cảnh trần gian hận tình
Hận vì lỡ mái đầu xanh
Mảnh tình một khối duyên lành chở đi
Xót thương mang xuống tuyền đài
Xác thân tàn rữa tim này chưa tan
Sông thiêng Lý Bạch chưa tàn
Ngắm trăng mà laị thương hồn vẩn vơ.

2008 Lu Hà

 

Vì Ai Xẻ Nghé lạc Đàn
chuyển thể thơ Trần trung Đạo: Em Bé Việt Nam Và Viên Sỏi

Hỡi em bé bên bờ biển vắng
Buổi hoàng hôn lằng lặng thương đau
Đếm từng viên sỏi ngàn thu
Như đang gom lại u sầu trăm năm

Trong trí tưởng miền Nam xa nhớ
Cảnh vui vầy cha mẹ chị em
Chia từng viên kẹo âm thầm
Giờ là sỏi đá tình thâm nghẹn ngào

Palawan miền xa xứ lạ
Mới lên năm bé nhỏ mồ côi
Mẹ cha em gái đâu rồi?
Lẻ loi ngồi đó sương rơi chiều tàn

Em kể chuyện lệ tràn máu rỏ
Từ Việt nam đau khổ xa xôi
Con thuyền tị nạn biển khơi
Dập vùi sóng vỗ mẹ trôi mất rồi

Cả em bé gió trôi nước cuốn
Chị cuả em hải tặc bắt đi
Cha thì mất hút tăm hơi
Rì rào sóng biển hồn ơi! Chốn nào?

Em tỉnh dậy bơ phờ mệt mỏi
Trên ghe thuyền tim nhói còn ai ?
Xót xa còn lại dăm người
Sáu tuần trôi dạt biển trời bao la

Em kể chuyện từ đâu không biết
Mẹ cha em thảm thiết trên tàu
Em trai một tuổi vật vờ
Chị thì bị hiếp trên bờ đảo hoang

Em sống xót tha hương xứ lạ
Chiều sương rơi bạc bẽo xa xôi
Rưng rưng ngấn lệ buồn rơi
Đếm từng viên sỏi ngồi chơi một mình

Em ngồi đó thân hình tiều tụy
Suốt tuần nay chẳng nói chẳng cười
Người qua kẻ lại ngậm ngùi
Đồng quà tấm bánh cuộc đời thê lương

Mai khôn lớn quê hương còn nhớ
Miền Nam ơi! Đồng cỏ con trâu
Cầu ao bến nước hàng dưà
Vì sao nông nỗi chia lìa nát tan

Ai là kẻ vô luân tàn bạo
Chiếm miền Nam đày đoạ lương dân
Thiên đường xã hội Lê Nin
Nga Xô Trung Cộng bầy đàn sói hoang

Ai là kẻ bán rừng nhượng biển
Sống xa hoa biển lận tôi đòi
Bá quyền tiêu diệt giống nòi
Vạn ngàn em nhỏ mảnh đời lầm than...

2.5.2010 Lu Hà

 

Như Đám Bèo Trôi

Đời tôi như đám bèo trôi
Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù
Bao nhiêu cay đắng âu sầu
Làm ngươì lữ khách tìm đâu là nhà
Tha hương lục điạ ta bà
Tấm thân trầm gưỉ nhờ vào người ta
Đất lành chim đậu tự do
Đắp xây cuộc sống mộng cầu tương lai
Ngày tàn tháng cạn đêm dài
Năm canh hoen lệ bao ngươì trầm luân
Lần hồi cơm chẳng có ăn
Bưã no bữa đói bạo tàn thẳng tay
Tự do dân chủ hiếm hoi
Món đồ xa xỉ quê tôi xói mòn
Rêu rao yêu nước thương dân
Độc tài đảng trị chết dần trong tim
Bao muà phượng nở cúc tàn
Mà tôi vẫn cứ âm thầm xót thương...

12.5. 2008 Lu Hà

 

Tâm Tình Người Viễn Xứ
Hoạ thơ Ngọc bích

Quê hương một dải đương đầu
Cà mau ải bắc trắng màu tang sông
Cho hay con cháu Lạc Hồng
Trôi dòng lịch sử đắm lòng hồn xa
Bốn muà cây trái đâm hoa
Cây đa giếng nước trăng già nôn nao
Dập dìu hương thắmm sắc đào
Trai thanh gái lịch như sao trên trời
Mán mường kinh thái khắp nơi…
Ê đê miên thượng muôn đời cầu mong
Thái hoà chung một dòng sông
Lá vàng lá rách tấm lòng sâu xa
Bao đời đùm bọc quê cha
Non sông gấm vóc hải hà trời nam
Việt nam biển bạc rừng vàng
Âu cơ một giống trăm ngàn con tim
Lao xao anh gọi xa tìm
Viễn phương hải ngoại thương em hẹn về
Ngậm ngùi lữ khách sao đi
Đàn con lạc việt mong khi hẹn về!

11.7.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site